3 Позначення І скорочення
Назва3 Позначення І скорочення
Сторінка1/13
Дата конвертації27.03.2014
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ЗМІСТ

1 Сфера застосування..................................................................................... 5

2 Нормативні посилання................................................................................ 6

3 Позначення і скорочення............................................................................ 9

4 Загальні положення.................................................................................... 11

4.1 Порядок технічного обслуговування вагонів ………………………..... 11

4.2 Вимоги до оглядача вагонів...................................................................... 13

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля…………………………………… 17

6 Технічне обслуговування вагонів............................................................. 21

6.1 Технічне обслуговування вагонів у транзитних поїздах........................ 21

6.2 Технічне обслуговування вантажних вагонів при підготовці їх до перевезень.................................................................................................. 23

6.3 Технічне обслуговування вагонів на сортувальних станціях................ 26

6.4 Технічне обслуговування вагонів у пунктах зі зміною локомотива

і перед затяжними спусками...................................................................... 29

6.5 Контроль технічного стану вантажних вагонів при передачі їх з

під'їзних ко­лій підприємств і організацій................................................ 30

6.6 Технічне обслуговування пасажирсь­ких вагонів у пунктах

формування та обороту. .........................………………………………… 32

6.7 Технічне обслуговування пасажирсь­ких вагонів на шляху

прямування (під час стоянки)………………......................................... 35

7 Технічні вимоги до вузлів і деталей вагонів в експлуатації................... 37

7.1 Загальні положення................................................................................... 37

7.2 Колісні пари............................................................................................... 38

7.3 Буксові вузли.............................................................................................. 44

7.4 Візки............................................................................................................. 50

7.5 Ресорне підвішування................................................................................. 51

7.6 Автозчепні пристрої................................................................................... 62

7.7 Гальма........................................................................................................... 76

7.8 Рама.............................................................................................................. 90
7.9 Кузов та обладнання.................................................................................. 91

7.10 Привод генератора..................................................................................... 96

7.11 Технічні вимоги до порожніх вагонів при підготовці до перевезень... 101

7.12 Технічні вимоги до вагонів вантажно­го парку, які використовують

у між­державному сполученні................................................................ 104

7.13 Додаткові вимоги до спальних ваго­нів для міжнародного

сполучення га­бариту PIЦ WLX 200..................................................... 104

7.14 Формування поїздів………………………………………….................. 107

Додаток А Місця постановки тавр держав-власниць на деталях………… вагонів і коди належності державам...................................................... .110

Додаток Б Терміни проведення депов­ського та капітального ремонтів

вантажних і пасажирських вагонів, що курсують на колі­ях

загального користування........................................................................ 113

Додаток В Засоби вимірювальної техніки, інструмент та приладдя загального користування на ПТО........................................................................... 127

Додаток Г Інструмент та приладдя слюсарів ПТО......................................... 128

Додаток Д Засоби вимірювальної техніки, інструмент та приладдя оглядачів вагонів...................................................................................................... 129

Додаток Е Величина розрахункового натиснення гальмових колодок у

перераху­нку на чавунні на вісь пасажирських та ван­тажних

вагонів....................................................................................................... 131

Додаток Ж Бібліографія...................................................................................... 134

^ ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ

В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

______________________________________________________________________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ця "Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації" (далі – Інструкція) встановлює порядок технічного обслуговування вагонів в експлуатації, технічні вимоги до вузлів і деталей вагонів з метою забезпечення безпеки руху поїздів, безпеки перевезення пасажирів та збереження вантажів, що перевозяться.

В Інструкції встановлені основні положення, загальні технічні вимоги, заходи безпеки при технічному обслуговуванні вантажних та пасажирських вагонів.

Інструкція поширюється на підприємства Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці).

Нормативні документи (НД), виконання вимог яких обов'язкове при технічному обслуговуванні вантажних та пасажирських вагонів, наведені в розділі 2.

Усі зміни та доповнення до цієї Інструкції вносяться в установленому порядку згідно з чинними НД.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ ГОСТ 10112-2003 (ИСО 1085-99)

Ключі гайкові двобічні. Розміри комбінацій зівів


ДСТУ 4179-2003


Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови


ГОСТ 1033-79

Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)


ГОСТ 2310-77

Молотки слесарные стальные. Технические условия (Молотки слюсарні стальні. Технічні умови)


ГОСТ 2405-88

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоро-меры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри и тягонапороміри. Загальні технічні умови)


ГОСТ 2839-80

Ключи гаечные с открытым зе­вом двусторонние. Конструкция и размеры (Ключі гайкові з відкритим зівом двобічні. Конструкція і розміри)


ГОСТ 2841-80

(ИСО 4229-77)

Ключи гаечные с открытым зе­вом односторонние. Конструкция и размеры (Ключі гайкові з відкритим зівом однобічні. Конструкція і розміри)


ГОСТ 3333-80

Смазка графитная. Технические условия (Мастило графітне. Технічні умови)


ГОСТ 7211-86

Зубила слесарные. Технические условия (Зубила слюсарні. Технічні умови)


ГОСТ 7214-72

Бородки слесарные. Техничес­кие условия (Бородки слюсарні. Технічні умови)


ГОСТ 11401-75

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры (Інструмент ковальський для ручних і молотових робіт. Кувалди ковальські тупоносі. Конструкція і розміри)


ГОСТ 17199-88

Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия (Викрутки слюсарно-монтажні. Технічні умови)


ГОСТ 17716-91

Зеркала. Общие технические условия (Дзеркала. Загальні технічні умови)


ГОСТ 18981-73

Ключи трубные рычажные. Технические условия (Ключі трубні важільні. Технічні умови)


ГОСТ 25706-83

Лупы. Типы, основные параме­тры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні умови)

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні


НАПБ В.01.010-97/510

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті


^ НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників


НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями


^ НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці


НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці


^ НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту


^ НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів


НПАОП 60.1-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України


^ НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу


^ НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25.02.97 №50/1854

Правила технічної експлуатації залізниць України


Наказ Міністерства охо-рони здоров'я України від 21.05.2007 №246, за-реєстрований в Міністе-рстві юстиції України від 23.07.2007 №846/14113

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій


ЦВ-0015

Інструкція з ремонту візків вантажних вагонів

ЦВ-0030

Вантажні вагони заліз­ниць колії 1520 мм. Правила з технічного обслуго­вування з відчепленням
ЦВ-0083

Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100, модернізованих з встановленням елементів компанії “A.STUCKI” та колісних пар з нелінійним профілем коліс ITM-73


ЦВ-ЦЛ-0013

Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів


ЦВ-ЦЛ-0058

Інструкція з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками


ЦВ-ЦЛ-0062

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар


ЦВ-ЦЛ-0092

Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками


ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014

Інструкція по ремонту і об­слуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України


ЦЛ-0025

Керівництво з технічного обслу­говування обладнання пасажирських вагонів


ЦЛ-0030

Типовий технологічний процес підготовки та екіпіровки в рейс пасажирських вагонів та швидкісних поїздів Т 07.02


ЦЛ-0064

Інструкція з ремонту та експлуатації гвинтових упряжей (крюк, гвинтова стяжка) західноєвропейського типу


ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015


Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України


ЦД

0001

Інструкція з руху поїздів і маневро­вої роботи на залізницях України


ЦШ

0001

Інструкція з сигналізації на заліз­ницях України


№632-2006 ПКБ ЦВ

Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм (Знаки і написи на вагонах вантажного парку колії 1520 мм)


С 03. 04

Інструкція з комплексної модернізації візків вантажних вагонів з використанням елементів компанії "А. SТUСKI " та коліс з нелінійним профілем ІТМ-73


С 14.01

Модернізація візка моделі 18-100. Інструктивні вказівки

Тимчасова інструкція для забезпечення безпеки руху денних пасажирських поїздів зі швидкістю до 140 км/год, затверджена Наказом Укрзалізниці №315-Ц від 25.06.2002


^ 3 ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
ТО – технічне обслуговування вантажних вагонів;

ТОв-1 – технічне обслуговування при підготовці вантажних вагонів до перевезень з відчепленням від состава;

ТОв-2 – технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням від поїзда або состава;

ПР – поточний ремонт пасажирських вагонів з відчепленням від состава поїзда у пунктах формування;

ТО-1 – технічне обслуговування пасажирських вагонів при підготовці в рейс та на шляху прямування;

ТО-2 – технічне обслуговування пасажирських вагонів перед літніми і зимовими перевезеннями;

ТО-3 – єдина технічна ревізія пасажирських вагонів;

ПТО – пункт технічного обслуговування вагонів;

СКНБ – система контролю нагрівання букс пасажирських вагонів;

ПЕМ – поїзний електромеханік;

ПОНАБ, АСДК-Б, КТСМ-01д – прилади виявлення аварійно нагрітих букс;

ДИСК – дистанційна система контролю технічного стану рухомого складу на ходу поїзда;

КР – капітальний ремонт;

КР-1 – капітальний ремонт першого обсягу;

КР-2 – капітальний ремонт другого обсягу;

KBP – капітально-відновлювальний ремонт з продовженням терміну експлуатації вагонів;

КРП – капітальний ремонт вагонів з продовженням терміну їх експлуатації;

ДР – деповський ремонт;

ПКБ ЦВ – Проектно-конструкторське бюро Головного управління вагонного господарства Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації;

ПКТБ ЦВ УЗ – Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці;

ГІОЦ – Головний інформаційно-обчислювальний центр;

АРВ – автономний рефрижераторний вагон;

АСК – автоматизована система керування;

ЦРБ – Головне управління безпеки руху та екології;

ЦВ – Головне управління вагонного господарс­тва;

ЦЛ – Головне пасажирське управління;

ЦТех – Головне управління розвитку та інвес­тицій;

ЦД – Головне управління перевезень;

ЦТ – Головне управління локомотивного гос­подарства;

МСЗ – Міжнародне сполучення залізниць;

ГМ – гальмова магістраль;

ІТМ-73 – нелінійний профіль коліс, який використовується у візках, модернізованих зносостійкими елементами;

НД – нормативний документ.


^ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Порядок технічного обслуговування вагонів

4.1.1 Технічне обслуговування вантажних вагонів передбачає:

- контроль технічного стану вагонів, що знахо­дяться в сформованих составах і транзитних поїз­дах, а також порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень без відчеплення від состава чи групи вагонів; виявлення несправностей; виконання не­обхідного ремонту, що забезпечує безпеку руху, пожежну безпеку, збереження вантажів, що пере­возяться, та вагонів; постановку в поїзди і прямування в них технічно справних вагонів – (ТО);

- технічне обслуговування вагонів при підгото­вці до перевезень з відчепленням від состава чи групи вагонів з подачею на спеціалізовані колії –(ТОв-1);

- технічне обслуговування з відчепленням вагонів транзитних і прибулих до розформування поїздів, або сформованих составів – (ТОв-2).

^ 4.1.2 Технічне обслуговування пасажирських вагонів передбачає:

- поточний ремонт вагонів з відчепленням від состава поїзда на шляху прямування, в пунктах формування та обороту пасажирських поїздів на спеціалізованих ремонтних коліях або у вагонному депо – (ПР);

- технічне обслуговування вагонів у составах і поїздах у пунктах формування та обороту паса­жирських поїздів перед кожним відправленням у рейс, а також у поїздах на шляху прямування – (ТО-1);

- технічне обслуговування вагонів перед почат­ком літніх та зимових перевезень у пунктах фор­мування – (ТО-2);

- єдину технічну ревізію основних вузлів паса­жирських вагонів з відчепленням від состава поїзда у пунктах форму­вання пасажирських поїздів, а також вагонам після тривалого відстою (більше трьох місяців) перед введенням в експлуата­цію – (ТО-3).

Вагонам габариту "РІЦ", СВ, купейним, некупейним, міжобласним ревізія проводиться через шість місяців після побудови чи проведення ремонту (ТО-3). Вагони службові, службово-технічні та інші спеціального призначення підлягають ревізії через один рік піс­ля побудови, планового ремонту або попередньої ревізії.

Порядок виконання технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів викладений у цій Інструкції, а також в НД "Керівництво з технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів" ЦЛ-0025 (далі – Керівництво ЦЛ-0025).

4.1.3 Забороняється подавати вагони під заванта­ження вантажів і посадку пасажирів без пред'яв­лення до технічного обслуговування і запису в журналі форми ВУ-14 про визнання їх технічно справними, а вагони, які мають на боковій стіні трафарет "Пробег" на вантажних вагонах, та "По пробегу" на пасажирських вагонах - з відпрацьо­ваним нормативом за пробігом.

^ 4.1.4 При технічному обслуговуванні вагонів переві­рити:

- наявність деталей і вузлів вагонів і їхню від­повідність встановленим нормативам, тавр на деталях вагонів. Місця постановки тавр наве­дені в додатку А;

- терміни ремонту, які наведені в додатку Б, а для вагонів, які мають на боковій стіні трафарет "Пробег", або "По пробегу" - величину здійснено­го міжремонтного пробігу, у пасажирських вагонів крім того, термін єдиної технічної ревізії (ТО-3), КР-1, КР-2;

- справність і дію автозчепного пристрою, га­льмівного обладнання, буферних пристроїв, гумових балонів і металевих суфле з амортизатора­ми, деталей перехідних площадок, спеціальних підніжок і поручнів, візків, колісних пар, буксових вузлів, ресорного підвішування, привода генератора, акумуляторних батарей, внутрішнього обладнан­ня, кліматичної установки, наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію дета­лей та підвагонного обладнання;

- справність кузова вагона.

На станціях формування та обороту поїздів, на шляху прямування, на станціях, передбачених графіком руху поїздів, кожному вагону пасажирського поїзда проводять технічне обслуговування з виконанням необхідного ремонту.

На станціях формування поїздів проводять тех­нічне обслуговування з пролазкою під вагонами. На станціях, де немає ПТО, кожен вагон перед поставленням в по­їзд повинен бути оглянутий і підготовлений для прямування до найближчої станції, де є ПТО.

Порядок пред'явлення поїздів до технічного обслуговування і повідомлення про їхню готов­ність, а також порядок огляду і ремонту вагонів перед поставленням у поїзд на станціях, де немає ПТО, встановлюється начальником залізниці.

4.1.5 Працівники пунктів технічного обслуговуван­ня: оглядачі вагонів, оглядачі-ремонтники (далі оглядачі) та інші працівники ПТО, повинні відпо­відно до технологічного процесу вчасно виконува­ти технічне обслуговування і несуть відповідальність за безпеку руху при слідуванні вагонів без відчеплення від поїздів у межах гарантійної діль­ниці, а для пасажирських поїздів після обслугову­вання в пунктах формування протягом усього рей­су до пункту обороту і назад.
^ 4.2 Вимоги до оглядача вагонів

4.2.1 На посаду оглядача вагонів призначають­ся працівники, які пройшли професійну підготов­ку в навчальних закладах залізничного транспорту за· відповідною професією. Після закінчення під­готовки і здачі іспитів працівнику видається сві­доцтво форми КУ-147 чи іншої форми про при­своєння йому професії оглядача вагонів.

Термін стажування для оглядачів вагонів - не менше чотирьох робочих змін.

4.2.2 Оглядач вагонів під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинен проходити на підприємстві (за рахунок підприємства) інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії відповідно до Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджене Наказом і діє в межах підприємства.

4.2.3 Оглядач повинен скласти іспит на знання правил, інструкцій і інших документів, зазначених у 4.2.4, після навчання, а також через кожні два роки після попередньої здачі.

4.2.4 Оглядач вагонів повинен знати цю Інструкцію, а також в установ-леному обсязі, необхідному для виконання своїх обов'язків:

- "Правила технічної експлуатації залізниць України" (далі – Правила ПТЕ);

- "Інструкцію з сигналізації на залізницях України" ЦШ/0001 (далі – Інструкція ЦШ/0001);

- "Інструкцію з руху поїздів і маневрової робо­ти на залізницях України" ЦД/0001;

- "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу" НПАОП 63.21-1.24;

- "Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму" НПАОП 63.21-1.53;

- Керівництво ЦЛ-0025;

- "Інструкцію з ремонту гальмівного обладнан­ня вагонів" ЦВ-ЦЛ-0013;

- "Інструкцію з ремонту візків вантажних ва­гонів" ЦВ-0015;

- "Вантажні вагони заліз­ниць колії 1520 мм. Правила з технічного обслуго­вування з відчепленням" ЦВ-0030;

- ”Інструкцію з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками” ЦВ-ЦЛ-0058;

- ”Інструкцію з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар” ЦВ-ЦЛ-0062;

- ”Інструкцію з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками” ЦВ-ЦЛ-0092 (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-0092);

- "Інструкцію по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України" ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014);

- "Інструкцію по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України" ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 (далі – Інструкція ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015);

- "Типовую инструкцию по технике безопасно­сти осмотрщикам вагонов и слесарям по ремонту подвижного состава" ЦВ/3964 [1];

- "Техническое обслуживание транспортеров. Руководство" №387 ПКБ ЦВ (далі – Правила №387 ПКБ ЦБ) [2];

- "Рекомендації оглядачу вагонів при огляді деталей візків, автозчепного пристрою та колісних пар" Т 03.04 [3];

- "Правила пользования вагонами в междуна­родном сообщении" Тарифное руководство № 10/11-Г (далі – Правила ППВ) [4];

- "Правила пользования пассажирскими ваго­нами в межгосударственном сообщении" (далі – Правила ПППВ) [5];

- відповідні розділи і положення технологічних процесів роботи ПТО і станції, пункту технічної передачі вагонів, а також технічно-розпорядчого акта станції;

- накази і вказівки, що відносяться до технічно­го обслуговування вагонів і роботи постів безпеки; будову і дію машин, механізмів і засобів вимірю­вальної техніки, які використовуються при техніч­ному обслуговуванні вагонів;

- технічні умови на вантажні і пасажирські ва­гони, які використовуються в міждержавному сполученні відповідно до Правил ППВ [4] та Правил ПППВ [5].

Оглядач з технічного обслуговування елект­ричного, холодильного, радіотехнічного обладнання, привода підвагонного генератора пасажир­ських, поштових і спеціальних вагонів, вагонів-ресторанів додатково повинен знати затверджені наказами Укрзалізниці інструкції і вказівки щодо технічного обслуговування цього обладнання ва­гонів, а також НПАОП 40.1-1.21 "Правила без­печної експлуатації електроустановок споживачів", мати відповідну кваліфікаційну групу з елек­тробезпеки.

4.2.5 Оглядач вагонів зобов'язаний:

- перед початком роботи ознайомитися з нака­зами, що надійшли, і вказівками, що стосуються виконання оглядачем своїх обов'язків, перевірити наявність і справність інструменту, приладдя, наведених у додатках В, Г, Д, засобів вимірювальної техніки, передбаченого комплекту сигнальних приладів, необхідних вагонних дета­лей і матеріалів на стелажах та ремонтних устано­вках, а також перевірити стан спецодягу і спецвзуття в себе та в підпорядкованих йому слюса­рів; при необхідності через керівника зміни вжити заходів по усуненню виявлених недоліків відпові­дно до чинної НД;

- під час виконання службових обов'язків бути в спецодязі і мати при собі справний інструмент, засоби вимірювальної техніки і контролю, наведе­ні в додатку Д, на підставі затвердженого техноло­гічного процесу;

- перевіряти технічний стан вагонів поїздів, що прибувають, поїздів, які формуються і відправ­ляються, організовувати роботу прикріпленої до нього групи слюсарів з усунення несправностей вагонів, після закінчення огляду вагонів спільно зі слюсарями брати участь в усуненні виявлених не­справностей;

- перевіряти якість і обсяг виконаного ремонту. Оглядач вагонів і слюсар несуть відповідальність за своєчасне, якісне виконання ремонту, що забез­печує безаварійне слідування поїздів по гарантій­ній дільниці;

- видавати повідомлення форми ВУ-23М на ва­гони, що підлягають поточному ремонту з відчеп­ленням та технічній ревізії (пасажирські), техніч­ному обслуговуванню вантажних вагонів з відчеп­ленням чи плановому ремонту. Рішення оглядача вагонів про відчеплення несправного вагона є обов'язковим для працівників усіх служб. Скасу­вати це рішення може тільки начальник ПТО або начальник вагонного депо (письмово) при безперечному забезпеченні безпеки руху поїздів;

- після закінчення технічного обслуговування по­відомити оператора або керівника зміни ПТО про готовність вагонів до завантаження чи слідування в поїзді;

- здійснювати контроль за схоронністю вагонів при проведенні з ними робіт на станції, під'їзних коліях і при поверненні їх з під'їзних колій, не до­пускати відправлення зі станції пошкоджених ва­гонів. На пошкоджені вагони складати акт форми ВУ-25, інформувати про це старшого оглядача ва­гонів і передавати акти для оформлення і пред'яв­лення санкцій до винних у встановленому поряд­ку;

- після закінчення технічного обслуговування ва­гонів (виконання ремонту) витирати на вагонах нанесені на них раніше крейдою написи про технічні не­справності вагонів, крім написів, які характери­зують роботу буксового вузла;

- виконувати вимоги правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки і слідкувати за виконанням цих вимог працівника­ми, які знаходяться в його підпорядкуванні.

^ 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
5.1 При технічному обслуговуванні вагонів необхідно дотримуватися вимог:

- НПАОП 63.21-1.24;

- НПАОП 63.21-1.53;

- "Типовой инструкции по охране труда для осмотрщиков вагонов, осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава" ТОИ Р -32-ЦВ-460 [6];.

- "Типовой инструкции по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава, занятого на деповском и текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов" ТОИ Р-32-ЦВ-416 [7];

- "Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.30.

5.2 При технічному обслуговуванні вагонів, завантажених небезпечними вантажами, додатково до вимог, викладених в 5.1, необхідно дотримуватись вимог:

- "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам" [8];

- "Порядка безопасного ведения работ с вагонами, груженными опасными грузами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте, и при текущем отцепочном ремонте" № 621-93 ПКБ ЦВ (далі – № 621-93 ПКБ ЦВ) [9].

5.3 До технічного обслуговування вагонів допускаються працівники віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд відповідно до "Порядку про-ведення медичних оглядів працівників певних категорій", інструктажі з охорони праці, попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці згідно з «Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12 та мають відповідне посвідчення.

5.4 Працівники пунктів технічного обслуговування вагонів повинні знати особливі вимоги безпеки при технічному облуговуванні вагонів, які перевозять небезпечні вантажі, повинні пройти навчання і скласти іспит на знання знаків небезпеки на небезпечні вантажі, місця їх нанесення, а також на знання цієї Інструкції, правил, інструкцій і інших НД згідно з 4.2.4.

5.5 Порядок призначення оглядача вагонів на посаду, складання іспитів, отримання свідоцтва форми КУ-147, термін стажування згідно з 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.

5.6 До виконання зварювальних робіт допускаються зварники, що атестовані відповідно до ″Правил атестації зварників" НПАОП 0.00-1.16.

5.7 Працівники повинні бути забезпечені спецодягом і спецвзуттям згідно з НПАОП 0.00-4.26, НПАОП 60.1-3.01.

5.8 На території місць проведення технічного обслуговування необхідно дотримуватись протипожежних заходів згідно з НАПБ А.01.001 і НАПБ В.01.010.

5.9 Обладнання, що використовується, пристрої, інструмент, оснастка підлягають профілактичному огляду, ремонту, випробуванню та перевірці згідно з НД. Засоби вимірювальної техніки підлягають повірці або калібруванню в установленому порядку.

5.10 Для працівників, що виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту вагонів, повинні бути розроблені відповідно до НПАОП 0.00-4.15 інструкції з охорони праці, в яких відображені положення, пов'язані з особливостями робіт.

5.11 При технічному обслуговуванні елект­ричного, холодильного, радіотехнічного обладнання, привода підвагонного генератора пасажир­ських, поштових і спеціальних вагонів, вагонів-ресторанів необхідно дотримуватись вимог інструкцій і вказівок по технічному обслуговуванню цього обладнання ва­гонів, що затверджені наказами Укрзалізниці, а також НПАОП 40.1-1.21, а працівники повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з елек­тробезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.21.

5.12 При технічному обслуговуванні вагонів необхідно забезпечити виконання вимог природоохоронного і санітарного законодавства України щодо охорони довкілля.

Повне збирання всіх утворюваних відходів при технічному обслуговуванні вагонів і передача їх на утилізацію чи видалення спеціалізованим підприємствам, що мають відповідні ліцензії, здійснюється відповідно до природоохоронного та санітарного законодавства.

^ 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ
6.1 Технічне обслуговування вагонів у транзитних поїздах

6.1.1 Технічне обслуговування вагонів транзитних поїздів виконується після проходження ними гарантійної дільниці, на станціях, де проводиться заміна локомотива або технічна зупинка 15 хв і більше, а також тимчасово залишених поїздів (з відчепленням локомотива).

6.1.2 Контроль технічного стану вагонів почи­нається на ходу (до зупинки) поїзда, що прибуває.

Для цього оглядачі завчасно виходять до колії прибуття і розташовуються в місцях, які встанов­лені технологічним процесом роботи пункту тех­нічного обслуговування вагонів. Ці місця повинні бути освітлені, колії – не мати стиків на відстані 10 м.

Під час огляду вагонів поїзда, що рухається, оглядачі за зовнішніми ознаками виявляють мож­ливі несправності на поверхні кочення колісних пар, у буксових вузлах, визначають невідпущені гальма окремих вагонів, роботу привода генератора, інші несправності вагонів (кузова, дверей тощо).

При виявленні на ходу поїзда несправностей чи їхніх ознак, оглядач повинен помітити ці вагони, а після зупинки та огородження поїзда (состава) у встановленому порядку їх перевірити.

6.1.3 При попередньому надходженні повідом­лення в пункт технічного обслуговування від поїз­ного диспетчера чи чергового по станції, началь­ника (поїзного електромеханіка) пасажирського поїзда чи начальника рефрижераторної секції про необхідність усунення несправностей вагонів, що виникли на шляху прямування поїзда, в тому числі і за показаннями приладів ДИСК, ПОНАБ, АСДК-Б, КТСМ-01д, оператор чи керів­ник зміни ПТО повинен завчасно сповістити про це оглядачів для своєчасного вжиття заходів щодо усунення цих несправностей.

6.1.4 Після зупинки поїзда оглядач головної групи перед початком огляду вагонів повинен одержати від локомотивної бригади інформацію про роботу гальм і про несправності вагонів, що були помічені на шляху прямування, при необхід­ності інформувати про це працівників відповідних груп, що беруть участь у технічному обслугову­ванні вагонів цього поїзда.

Перед оглядом і ремонтом вантажних вагонів поїзд огороджується у встановленому порядку. На сортувальних, передаточних станціях, у пунктах зміни локомотивів, на станціях, де є ПТО, техніч­не обслуговування вантажних вагонів повинне ви­конуватись з пролазкою відповідно до технологіч­них процесів.

Технічне обслуговування вагонів пасажирських поїздів проводиться у пунктах формування, про­міжних станціях, пунктах звороту відповідно до технологічних процесів.

6.1.5 При виявленні несправностей оглядач на­носить написи крейдою на кузовах вагонів, бортах платформ, котлах цистерн. Після закінчення огляду вагонів транзитного поїзда з обов'язковою переві­ркою автозчепів ломиком, там де це передбачено технологічним процесом, оглядач повинен переві­рити якість виконання ремонтних робіт. Після усунення несправностей крейдові позначки з кузовів вагонів витираються. Якість технічного об­слуговування вагонів перевіряє старший оглядач вагонів чи змінний майстер.

6.1.6 Електроустаткування пасажирських ваго­нів перевіряють з участю поїзного електромехані­ка.

6.1.7 Оглядач, що є керівником групи, яка про­водила технічне обслуговування, переконавшись у закінченні робіт і відсутності працівників ремонт­но-оглядової групи у вагонах, повідомляє про ре­зультати технічного обслуговування по радіозв'яз­ку чи по телефону оператора ПТО для зняття сиг­налів огородження поїзда.

6.1.8 При виявленні несправностей, що вима­гають відчеплення вагонів, оглядач наносить роз­мітку крейдою, повідомляє по телефону чи радіо­зв'язку оператора ПТО про обсяг ремонту, виписує в двох екземплярах повідомлення форми ВУ-23М, якщо вагон загрожує безпеці руху, оглядач на зво­роті форми ВУ-23М вказує швидкість з якою ва­гон повинен прямувати до місця виконання ремо­нту і передає черговому по станції та оператору ПТО. Цю роботу контролює керівник зміни.

Про усунення всіх несправностей вагонів і го­товності поїзда до відправлення оглядач вагонів доповідає оператору ПТО.

6.1.9 Старший оглядач вагонів підтверджує підписом у книзі форми ВУ-14, яка знаходиться у чергового по станції, готовність поїзда до відправ­лення.

6.1.10 При відправленні поїзда оглядач головної групи, що проводив випробування гальм, повинен оглядати вагони поїзда, який рухається, контролюючи технічний стан ходових частин, гальмівного обладнання та автозчепних пристроїв, кріплення вантажу тощо. Відомості про результати огляду поїзда передаються оператору ПТО, а при необхідності зупинки поїзда – по радіозв'язку машиністу через чергового по станції або ручним сигналом.
^ 6.2 Технічне обслуговування вантажних ваго­нів при підготовці їх до перевезень

6.2.1 Усі вагони перед подачею під заванта­ження повинні пред'являтись працівниками станції для технічного обслуговування з зазначенням пунк­ту, залізниці, держави призначення, та держави-власника, найменування вантажу і записом про це у книзі пред'явлення вагонів форми ВУ-14.

Спеціальні вагони, призначені для перевезення небезпечних вантажів, пред'являють до технічного обслуговування тільки в порожньому стані в день завантаження з обов'язковим записом в окремій книзі форми ВУ-14 найменування вантажу та ві­дображенням результатів технічного обслугову­вання.

Вагони, що вимагають обслуговування з відче­пленням від поїзда, після розмітки оглядачами і видачі на них повідомлення форми ВУ-23М, маневро­вими засобами станції подають на спеціалізовані колії, які оснащені необхідними технологічними пристроями.

6.2.2 Після закінчення технічного обслуговування оглядач доповідає про готовність вагонів опера­тору ПТО та у книзі форми ВУ-14 проти кожного номера вагона чи групи вагонів ставить підпис, засвідчуючи їхню готовність до перевезення конкретного вантажу.

Технічна готовність під завантаження состава в цілому підтверджується підписом керівника зміни ПТО в книзі форми ВУ-14.

6.2.3 Вагони під швидкопсувні та сипучі ван­тажі оглядаються тільки в порожньому стані. Під­готовка їх під здвоєні операції не допускається.

6.2.4 При пред'явленні до технічного обслуго­вування власних або орендованих вагонів перед завантаженням небезпечних вантажів їхні власни­ки повинні пред'явити працівникам станції і ва­гонного депо чи ПТО свідоцтво про технічну спра­вність вагона, що гарантує безпеку перевезення конкретного небезпечного вантажу. Номер свідоц­тва оглядач вагонів заносить до книги форми ВУ-14 для небезпечних вантажів.

Вагони і контейнери, які пред'являють до тех­нічного огляду, повинні бути в порожньому стані і очищені від вантажів, що перевозилися раніше. Огляд їх проводять у день завантаження.

На ПТО станцій завантаження небезпечних ва­нтажів у власні вагони повинен бути складений пономерний список цих вагонів із вказівкою роду вантажу, під який вони призначені, номера вказів­ки Укрзалізниці, що дозволяє їхнє курсування магістральними залізничними коліями, та дати прове­дення технічного огляду.

6.2.5 Визначення технічного стану і придатнос­ті ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівного обладнання, автозчепного пристрою вагонів, що належать відправнику ван­тажу чи орендованих, проводиться працівниками ПТО.

Технічний стан зовнішнього і внутрішнього обладнання власних вагонів (критих, ізотермічних, пасажирсь­ких, багажних) визначає відправник вантажу.

6.2.6 Вагони-цистерни для перевезення небез­печних вантажів, які пред'являються до технічного огляду, повинні мати чіткі написи про терміни проведення періодичного ремонту, найменування вантажу і знаки небезпеки. На універсальні криті вагони і контейнери напис про найменування ван­тажу не наноситься.

6.2.7 Вагони, які готують до перевезень небез­печних вантажів 1-го і 2-го класів, повинні бути з композиційними колодками.

6.2.8 Підготовка цистерн під налив нафтопро­дуктів виконується на промивально-пропарюваль­них станціях і пунктах.

6.2.9 Не допускається перевезення небезпечних вантажів у вагонах без знаків і кодів небезпеки, трафаретів про власника і найменування вантажу, термінів виконання ремонтів.

6.2.10 Вагони на візках типу ЦНИИ-Х3 (моделі 18-100), які по­дають під завантаження, в залежності від вантажо­підйомності, повинні мати ресорні комплекти з розміщенням пружин за однією з трьох схем, показаних на рисунку 1, а саме:

- за схемою І – на візках чотиривісних вагонів вантажністю більше 60 т;

- за схемою II – на візках чотиривісних вагонів вантажністю від 50 т до 60 т;

- за схемою III – на візках чотиривісних вагонів вантажністю менше 50 т.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

3 Позначення І скорочення iconПрийняті позначення, символи, скорочення
Нформаційний модуль прямокутні проекції елементарних геометричних об’єктів
3 Позначення І скорочення iconПитання до екзамену за І семестр
Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових ножин. Способи задання множин
3 Позначення І скорочення icon1. Поняття та сутність транснаціональної злочинності Термін транснаціональний,...
Термін транснаціональний, як правило, використовується для позначення переміщення потоків інформації, грошей, людей, матеріальних...
3 Позначення І скорочення icon1. Одиниці вимірювання фізичних величин Міжнародна система одиниць...
Міжнародна система одиниць вимірювання (The System of the International – si, українське скорочене позначення сі) прийнята як основна...
3 Позначення І скорочення iconОсновні терміни та скорочення ΙΙΙ частини курсу «Історія України»

3 Позначення І скорочення iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
3 Позначення І скорочення iconВизначення та скорочення
Нтуу «кпі» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
3 Позначення І скорочення icon1. Сутність, завдання, предмет економічного аналізу
Математичні моделі. Прийоми побудови детермінованих факторних моделей (подовження, розширення, скорочення)
3 Позначення І скорочення iconВизначення та скорочення
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
3 Позначення І скорочення iconModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка