“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Скачати 376.47 Kb.
Назва“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Сторінка1/7
Дата конвертації19.03.2014
Розмір376.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ


З ДИСЦИПЛІНИ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ”

для студентів усіх спеціальностей

денної та вечірньої форм навчання

Частина IІ

Київ НТУУ “КПІ” 1998


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Затверджено


на засіданні кафедри динаміки,

міцності машин та опору матеріалів

Протокол № __ від __________ р.

Вимогам, що пред’являються до учбово-методичної документації, відповідає.
Зав. кафедрою

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ”


для студентів усіх спеціальностей

денної та вечірньої форм навчання

Частина IІ

Всі цитати, цифровий, фактичний матеріал і біографічні дані перевірені, зауваження рецензентів враховані.
Укладачі

Бабенко Андрій Єлисеєвич

Візерська Галина Євгенівна

Заховайко Олександр Опонасович

Ковальчук Борис Іванович

Корнілов Олександр Андрійович

Трубачов Сергій Іванович

Хильчевський Володимир Васильович

Шукаєв Сергій Миколайович

Відповідальний редактор
Бобир М.І.
Рецензенти
Боронко О.О.
Гігіняк Ф.Ф.
Даних, заборонених для відкритого опублікування, немає

Зав. кафедрою ______________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ”


для студентів усіх спеціальностей

денної та вечірньої форм навчання

Частина IІ

Затверджено


на засіданні кафедри динаміки,

міцності машин та опору матеріалів

Протокол № __ від __________ р.

Київ НТУУ “КПІ” 1998


Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання. Частина IІ / Укл. А.Є. Бабенко, Б.І. Ковальчук, В.В. Хальчевський, Д.Ю. Шпак,

С.М. Шукаєв. – К.: НТУУ “КПІ”, 1998. /

Укладачі:

Бабенко Андрій Єлисеєвич

Візерська Галина Євгенівна

Заховайко Олександр Опонасович

Ковальчук Борис Іванович

Корнілов Олександр Андрійович

Трубачов Сергій Іванович

Хильчевський Володимир Васильович

Шукаєв Сергій Миколайович

Відповідальний редактор

М.І. Бобир

Рецензенти:

О.О. Боронко
Ф.Ф. ГігінякЗагальні положення.

Опір матеріалів – одна з базових загально-технічних дисциплін, що відіграє важливу роль у підготовці інженерних кадрів. Значне місце в практичній діяльності інженерів займають розрахунки на міцність та жорсткість – основні задачі опору матеріалів.

При вивченні курсу опору матеріалів найбільш ефективним методом навчання прийомам розв’язування задач є самостійна робота студентів. Тому програмами курсів опору матеріалів для студентів НТУУ “КПІ” всіх спеціальностей передбачено виконання протягом навчального року курсової роботи.

Мета курсової роботи – закріпити та поглибити знання набуті студентами при вивченні курсу з опору матеріалів, засвоїти методики розрахунків на міцність і жорсткість елементів конструкцій з вибором відповідного матеріалу і розрахункової схеми, придбати навички користування довідковою літературою.

Курсова робота складається з двох частин і охоплює найбільш типові для практики задачі, що відповідають усім основним розділам опору матеріалів.

При укладанні завдань для курсової роботи був використаний багаторічний досвід колективу кафедри [1-7].

Розрахункові схеми і числові дані до задач підібрані так, щоб забезпечити не менше 100 варіантів кожної задачі, однакових за змістом і складністю.

При необхідності задачі можуть бути спрощені шляхом зменшення кількості або спрощення розрахункової схеми (за вказівкою викладача).

Вибір варіанта завдання.

Варіант розрахункової схеми і числові дані вибираються студентом відповідно до його шифру, що встановлюється викладачем. Шифр визначається двозначним числом, перша цифра якого вказує номер розрахункової схеми, друга - номер рядка або стовпця в таблиці з числовими даними до задачі.

При складанні умов задачі у відповідності з одержаним шифром студенту слід мати на увазі:

  1. Якщо в таблиці навантаження подано з від'ємним знаком, то на рисунку слід змінити його напрям на протилежний і надалі знак "-'' не брати до уваги.

  2. З таблиці слід виписувати значення тільки тих величин /навантажень, розмірів/, які вказані на відповідній шифру розрахунковій схемі.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. Робота виконується на папері стандартного формату А4. Справа і зліва залишаються поля 3 см /для закріплення обкладинки і для зауважень рецензента/.

  2. Обкладинка робиться з щільного креслярського паперу. На титульній сторінці вказуються назва і номер роботи, назва дисципліни, прізвище, ім'я та по-батькові студента, його шифр, назва факультету, групи, прізвище та ініціали викладача /див. додаток/.

  3. Кожну задачу слід починати з нової сторінки. Перед розв'язком задачі вказати її номер, назву, переписати повністю умову задачі, числові дані, навести розрахункову схему.

  4. Розв'язок задачі необхідно супроводжувати короткими поясненнями, кресленнями і ескізами.

  5. Креслення і графіки виконуються на білому папері того самого формату /А4/ з обов'язковим додержанням масштабу і всіх вимог стандарту. На кресленні повинні бути вказані буквені позначення і числові значення всіх величин, використаних у розрахунку.

  6. При розв'язанні задач шукану величину слід спочатку одержати в алгебраїчному виді, а потім в остаточну формулу підставити числові значення величин. У відповіді обов'язково вказати одиниці одержаної величини.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconВизначення та скорочення
Нтуу «кпі» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки icon«Київський політехнічний інститут» історія україни
України (соціально-політичні аспекти): Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання усіх...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconУніверситет України "Київський політехнічний інститут"
Дисципліна ”Основи метрології” один із основних курсів загальної інженерної підготовки за спеціальністю ”Гнучкі комп’ютеризовані...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconПроект положення
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі нтуу «кпі») є добровільним об’єднанням осіб,...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Модуль "Цифрові системи передачі даних” є одним із основних курсів підготовки спеціалістів та магістрів в галузі проектування та...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconНа проживання в гуртожитку нтуу
Нтуу "кпі" №1-186 від 05. 06. 2013 р між Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" (далі нтуу...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський...
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з фізики / Укладачі: А. В. Подозьорова, В. А. Горобцов – Херсон: хптк онпу, 2012....
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconРозрахунки статично невизначуваних
...
“київський політехнічний інститут” методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з основ економічної науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка