Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами
Скачати 176.64 Kb.
НазваЛекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами
Дата конвертації03.10.2013
Розмір176.64 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція

Система керування базами даних ms access.

Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами.


Основна мета: актуалізація знань про призначення форм в СКБД Microsoft Access, набуття практичних навичок щодо створення простих форм в СКБД MS Access та введення за допомогою їх даних у базу.


Система керування базами даних ms access. 1

Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами. 1

Форми. Основні поняття. 1

Форми та їх можливості 1

Режими роботи з формами 2

Структура форми 3

Основні елементи управління 4

Правила та прийоми створення форм у режимі Конструктора 5

Створення форми 5

Створення елементів управління 6

^ Створення надпису за допомогою панелі елементів: 6

Створення поля зі списиком за допомогою панелі елементів. 7

Створення поля за допомогою списку полів 8

Зміна елементів управління 8

Властивості елементів управління 9

Режим Форми 10

Робота із Записами 10

Зміна зовнішнього вигляду форми 12

Створення форми для кількох зв’язаних таблиць 12

Збереження форм 14

Контрольні запитання 14^

Форми. Основні поняття.

Форми та їх можливості


Формами баз даних називають діалогові вікна, що створює користувач за певними правилами і які зберігаються в базі даних як об’єкти спеціального типу. Форми Access є об’єктами бази даних, так само, як і таблиці та запити. Основною метою форм є створення зручного інтерфейсу для введення та зміни даних в одній та більше таблицях, які є джерелами даних форми. Їх використовують також для відображення даних.

Форми являють собою більш зручний, ніж режим Таблиці, спосіб перегляду та правки даних у таблицях. Вони містять так звані елементи управління, за допомогою яких здійснюється доступ до даних у таблицях. Елементами управлення є текстові поля для введення та правки даних, кнопки, прапорці, перемикачі, списки, надписи, а також рамки об’єктів для відображення графіки та об’єктів OLE (Object Linced Embeded – об’єкти зв’язку та впровадження). Створення форм, що містять необхідні елементи управління, суттєво спрощує процес введення даних та зменшує ймовірність помилок.

Форми дозволяють перевіряти коректність даних при введенні, проводити обчислення та забезпечують доступ до даних у зв’язаних таблицях за допомогою підпорядкованих форм.
^

Режими роботи з формами


Робота з формами може проходити в п’яти режимах:

 • режим форми;

 • режим таблиці;

 • режим конструктора;

 • режим зведеної таблиці;

 • режим зведеної діаграми.

Вибрати режим роботи можна або за допомогою кнопки Вид (View) на панелі інструментів поточного режиму роботи з формою (наприклад, Конструктор форм – одна з таких панелей), або за допомогою відповідної команди головного меню Вид.

Найчастіше форми представляються в трьох видах:

 • Режим конструктора (Design View) – призначено для розробників бази даних для визначення та редагування елементів управління, властивостей форми, зміни її зовнішнього вигляду, структури і функціональності.

 • Режим таблиці (Datasheet View) – форма подана у вигляді, подібному до реляційної таблиці, користувачу надається можливість переглядати, редагувати, вставляти та вилучати всі записи в таблицях, які є джерелом даних для форми, але без застосування параметрів форматування елементів управління.

 • Режим форми (Form View) – форма подана у вигляді, сконструйованому розробником, і надає можливість користувачу переглядати, редагувати, вставляти та вилучати всі записи в таблицях, які є джерелом даних для форми, але по одному запису з переходом між записами за допомогою кнопок навігації.

Розробка структури форми виконується в режимі Конструктора форм. В цьому режимі встановлюється джерело даних для форми (таблиця або запит), кількість полів, що будуть відображатись, зовнішній вигляд форми та елементи управління (рис. 19.1).
^

Структура форми


Макет форми складається з кількох частин, які називають розділами. Будь-яка форма може включати такі розділи: заголовок форми, верхній колонтитул, область даних, нижній колонтитул, примітки форми. Потрібні розділи в форму додаються командою Вид.

Розділ Заголовок форми (Form Header) визначає верхню частину форми. Цей розділ додається в форму разом з розділом ^ Примітки форми, який визначає нижню частину форми. В область заголовка форми можна помістити текст, графіку та інші елементи управління. При друкуванні форми, яка має багато сторінок, розділ заголовка друкується тільки на першій сторінці, а примітки форми будуть відображатись тільки внизу останньої сторінки.Рисунок 19.1 Приклад форми Microsoft Access в режимі конструктора

Розділи Верхній колонтитул та Нижній колонтитул визначають відповідно верхній і нижній колонтитули сторінки при друкуванні форми. Ці розділи додаються в форму разом і відображаються тільки у випадку відкриття форми в режимі Попереднього перегляду. При друкуванні форми, яка має багато сторінок, верхній (нижній) колонтитул друкується вгорі (внизу) кожної сторінки.

Розділ Область даних (Detail) визначає основну частину форми, яка містить дані, одержані з джерела. Цей розділ може містити елементи управління, що відображають дані з таблиць та запитів, а також незмінні дані, наприклад надписи. При друкуванні форми, яка має багато сторінок, цей розділ друкується на кожній сторінці.

Розділ Примітки форми визначає нижню частину форми. Цей розділ додається в форму разом з розділом заголовка форми. При друкуванні форми, яка має багато сторінок, примітки форми будуть відображатись тільки внизу останньої сторінки.

У режимі Конструктора макет з усіма розділами форми відкривається автоматично, хоча обов’язковим є тільки розділ області даних. Висоту будь-якого розділу форми можна змінювати перетягуванням мишкою нижньої частини розділу вгору або вниз.

Зауваження. Області введення заголовка та приміток у режимі Форми можуть не відображатися, якщо вони мають нульову висоту. При створенні нової порожньої форми в режимі Конструктора форм розділи заголовка та приміток не додаються. Щоб додати або вилучити розділи заголовка та приміток форми, досить вибрати команду Вид → Заголовок/Примітки форми. Якщо форма вже містить ці розділи, то ця команда буде відмічена прапорцем.

Форми можуть містити інші форми, які називаються підпорядкованими (subform), підпорядковані форми використовуються в тому випадку, коли треба створити форму, яка б містила дані двох і більше таблиць, між якими існує реляційний зв’язок.
^

Основні елементи управління


Форми створюються як сукупність окремих елементів, які називаються елементами управління (controls). Елементами управлення форми є текстові поля для введення та правки даних, кнопки, прапорці, перемикачі, списки, надписи, а також рамки об’єктів для відображення графіків та об’єктів OLE (Object Linced Embeded – об’єкти зв’язку та впровадження).

Найчастіше застосовують такі елементи управління:

 • Надпис (Label) – спеціальні заголовки, підписи або пояснення, які створюються розробником і мають інформацію, необхідну користувачу для правильного заповнення форми.

 • Поле (Text Box) – служать для відображення, введення чи редагування текстових даних. Текстові поля дозволяють вводити довільні значення. Можна обмежити множину допустимих значень для текстового поля. Це можна зробити за допомогою вікна властивостей текстового поля, в якому можна задати маску введення або правило перевірки введеного значення.

 • Список (List Box) або Поле зі списком (Combo Box) – використовується для можливості вибору будь-якого значення атрибуту із заданого списку його значень.

 • Групу перемикачів (Option group), де кожному елементу керування в групі призначається унікальне число, яке однозначно визначає цей елемент і зберігається як значення властивості «Значення» елемента керування.

 • Прапорці (Check box), Перемикачі (Option button), Вимикачі (Toggle button) кожен з цих окремих елементів керування визначає значення типу Так (Yes, Істина (True)або будь-яке позитивне число) або Ні (No, Неістина (False) або нуль).

Користуючись такими елементами управління, як прапорці, перемикачі, вимикачі, що об’єднані в групи однотипних елементів, можна надати користувачу можливість вибору з певного набору значень.

Елементи управління в формах створюються за допомогою панелі „^ Панель элементов” (рис. 19.1) шляхом вибору відповідного елемента управління з наступним «малюванням» його в області даних форми за допомогою мишки. Також можна використовувати окремі майстри і вікно списку полів таблиці або запиту, за якими створюється форма (рис. 19.1).

^

Правила та прийоми створення форм у режимі Конструктора


Розробку структури форми, тобто, як вона буде виглядати в режимі Таблиці та в режимі Форми, можна виконати тільки в режимі Конструктора форм. У цьому режимі можна змінити джерело даних для форми, кількість полів, що будуть відображатись, зовнішній вигляд форми та елементів управління, додати або вилучити елементи управління тощо.
^

Створення форми


Для створення нової порожньої форми необхідно:

 • У вікні бази даних у списку об’єктів вибрати Формы.

 • На панелі бази даних натиснути кнопку Создать.

 • У діалоговому вікні „Нова форма”, яке з’явиться, вибрати елемент Конструктор, вказати джерело даних для створення форми і натиснути кнопку ОК (рис. 19.2). Те ж саме можна зробити, активізувавши кнопку Новий об’єкт панелі інструментів бази даних. У списку, який з’явиться при цьому, вибрати об’єкт Форма.

 • На екрані з’явиться макет форми, панель елементів управління, вікно об’єкта, який був вибраний як джерело даних для створення форми зі списком полів (рис. 19.1).

Рисунок 19.2 Діалогове вікно „^ Нова форма”

Панель інструментів Конструктор форм дублює у вигляді кнопок основні команди, меню, що використовуються в цьому режимі. Наприклад: Вид, Зберегти, Знайти, Друк, Попередній перегляд, Вирізати, Відмінити, Панель елементів, Автоформат тощо.
^

Створення елементів управління


Access надає нам два методи створення елементів управління: за допомогою панелі інструментів Панель элементов, яка нам доступна в режимі Конструктора форм, та за допомогою кнопки Список полей. Крім того, при створенні елементів управління за допомогою панелі елементів можна скористатись Мастером элементов, який дає нам можливість покрокового створення більш складних елементів управління. Панель елементів у режимі Конструктора з’являється на екрані за замовчуванням.
^

Створення надпису за допомогою панелі елементів:


Надпис – найпростіший для користування тип елементів управління панелі елементів. Для того, щоб додати надпис у будь-якій формі, необхідно виконати такі дії.

 • На панелі елементів вибрати кнопку Надпись”. Після цього помістити курсор мишки в область даних форми – курсор прийме вигляд хрестика із значком елемента управління Надпись”. Центр «хрестика» визначає позицію лівого верхнього кута надпису.

 • Натиснути ліву кнопку мишки і, утримуючи її «намалювати» контур надпису. Число рядків і кількість символів поточного типу шрифта, який відображає надпис показується на рядку стану.

 • Всередині контуру надпису з’явиться текстовий курсор. Ввести потрібний текст. Якщо в надпис не ввести хоча б один символ, то цей елемент управління зникає.

Для переміщення і зміни розміру елемента керування використовуються кутовий маркер переміщення (лівий верхній кут) і маркери зміни розмірів. Кутовий маркер визначає значення властивостей елемента управління Від лівого краю та Від верхнього краю. Маркери зміни розмірів встановлюють значення властивостей елемента управління Ширина та Висота. Зміну розмірів та переміщення можна також виконати за допомогою мишки стандартним способом, попередньо виділивши надпис. Для видалення надпису потрібно виділити його і натиснути клавішу Delete на клавіатурі або вибрати команду головного меню ПравкаУдалить.

Примітка. Більшість інших елементів управління створюються подібно до надпису. Для окремих елементів управління можна використовувати спеціальний майстер, який дає можливість визначити властивості створюваного елемента управління. Для використання відповідного майстра необхідно перед створенням елемента управління натиснути кнопку «Мастер» на панелі елементів управління (вправо від кнопки за стрілочкою – рис. 19.1).
^

Створення поля зі списиком за допомогою панелі елементів.


Для створення поля зі списком за допомогою панелі елементів потрібно:

 • На панелі елементів натиснути кнопку Мастер”, після чого вибрати кнопку „Поле со списком”.

 • Натиснути ліву кнопку мишки і, утримуючи її, «намалювати» контур поля. Після того, як кнопка мишки буде відпущена, з’явиться діалогове вікно майстра створення полів зі списком.

 • На першому етапі вибрати спосіб отримання значень поля зі списком (значення буде вибиратися із поля таблиці або запиту, буде використано фіксований набір значень, виконано пошук запису у формі на основі значення, яке містить поле зі списком). У переважній більшості випадків вибирається перший або другий варіант.

 • На другому етапі вибирається джерело даних, наприклад, таблиця або запит.

 • На третьому етапі вибираються доступні поля, значення яких будуть включені в поле зі списком.

 • На третьому етапи вибирається спосіб сортування списку.

 • На четвертому етапі визначається ширина стовпця поля зі списком.

 • На наступному етапі майстер пропонує запам’ятати значення в базі або використовувати його в подальшому для виконання дії.

 • На останньому етапі задається підпис, який містить поле зі списком (підпис можна редагувати як і звичайний напис).

Примітка. Таким же чином створюються елементи управління список і кнопка.
^

Створення поля за допомогою списку полів


Одним із способів створення елементів управління є використання списку полів. Вікно списку полів з’являється автоматично при відкритті форми в режимі конструктора. Список полів містить назви полів об’єкта (таблиці або запита), який вибирається в діалоговому вікні Новая форма” при створенні форми.

Якщо вікно списку полів відсутнє, то його можна викликати, виконавши Вид Список полей, або вибрати відповідну кнопку Список полей на панелі інструментів „Конструктор форм” .

 1. Для створення елемента управління у відкритому вікні списку полів вибрати відповідну назву поля і, нажавши ліву клавішу мишки, перетягнути її в область даних форми. В формі з’явиться вибране поле з міткою, яка містить назву поля таблиці або запиту. Тепер його можна переміщати та форматувати стандартними методами.
^

Зміна елементів управління


Видалення, зміна розміру, переміщення і видалення елементів управління виконується за допомогою маніпулятора мишка і відповідних клавіш (Delete, клавіші навігації тощо). Також змінювати розміри елементів управління можна за допомогою меню „Формат” головного меню (Формат Размер По размеру данных та Формат Размер По узлам сетки).

Виділяти та переміщувати можна як окремий елемент управління, так і їх групу. Виділити групу елементів управління можна за допомогою маніпулятора мишки з натиснутою лівою клавішею і клавішею Shift або «оконтуривши» курсором мишки з натиснутою лівою клавішею ті елементи управління, які вибираються.
виділений об’єктзміна розмірупереміщення елемента разом з надписомпереміщення елемента або надпису

Рисунок 19.3. Вигляд курсора і відповідна дія при переміщенні елементів управління

Якщо при розробці форми виникла необхідність замінити один елемент на інший, то можна це зробити, виділивши цей елемент та виконавши команди Формат Преобразовать элемент в або використавши контекстне меню. При цьому для певного елемента можливе перетворення не на будь-який елемент управління, а тільки в елемент схожого типу, наприклад, елемент «Поле» можна перетворити тільки в елементи «Надпис», «Список» та «Поле зі списком».

Панель інструментів Формат призначена для форматування виділених елементів управління. Форматування елементів управління включає такі дії, як завдання кольору фону та рамок, завдання стилю та кольору тексту.
^

Властивості елементів управління


Кожен елемент управління є об’єктом з набором певних властивостей. Щоб змінити властивості виділеного об’єкта потрібно скористатися командою Вид Свойства. В результаті з’явиться вікно властивостей.

Для оформлення зовнішнього вигляду об’єкта існує ряд властивостей, які впливають на особливості його відображення у формі: ширина, висота, параметри фону, параметри границь, властивості шрифту.

Якщо до форми додається елемент “Поле”, то для нього автоматично приєднується пояснювальний надпис (рис. 19.4).Дуже важливою властивістю для елемента Поле є властивість Данные, яка задає джерело даних для цього об’єкта (“Источник строк”).
^

Режим Форми

Робота із Записами


Після створення форми її використовують для внесення, редагування та зміни даних у відповідні поля записів бази даних. Всі ці операції виконуються в режимі Форми (рис. 19.5).

В цьому режимі безпосередньо з клавіатури вводяться дані у віконця форми, що зв’язані із відповідними полями записів таблиць бази, для заповнення яких розроблялася форма. Переміщення між записами виконується за допомогою елементів навігації (кнопок та поля), розташованих внизу вікна форми (рис. 19.5). За замовчуванням перед кнопками навігації встановлюється надпис „Запись:”.

Кнопки навігації виконують такі функції (зліва – направо):

   1. Перехід до першого запису.

   2. Перехід до попереднього запису.

   3. Поле, яке показує номер поточного запису.

   4. Перехід до наступного запису.

   5. Перехід до останнього запису.

   6. Створення нового запису.
Рисунок19.4 Приклад форми Microsoft Access в режимі форми
Також для роботи з записами можна використовувати відповідні команди з меню „Вставка” і „Записи” головного меню і кнопки панелі інструментів „Режим формы”, яка автоматично відкривається при переході до режиму форми.

Основною метою простих форм є робота з даними: вставка та знищення записів або редагування даних в одній або кількох таблицях, які є джерелом даних для форми. Ці дії виконуються в Режимі Форми або Режимі Таблиці. Однак більш функціональним і зручнішим є режим Форми.

При відкритті форми в режимі Форми з’являється панель інструментів Режим Форми, яка містить кнопки, стандартні для додатків Windows і деякі спеціальні кнопки роботи з формами. Наприклад, активізація кнопки ▼, справа від кнопки Вид, у режимі Форми відкриває меню вибору режимів роботи з формами, кнопка Властивості відкриває вікно властивостей виділеного елемента управління, кнопка Новий об’єкт пропонує список типів нових об’єктів бази даних, які можна створити безпосередньо з даного режиму тощо.

Крім того, вікно режиму Форми має кнопки переходу по записах (кнопки навігації) в нижній своїй частині, які дозволяють вибирати потрібний запис (від першого до останнього).

Вставка нових записів. У формах, так само як і в таблицях, передбачено порожній запис, призначення якого додавати нові записи в таблицю. Додаючи новий запис у таблицю за допомогою форми, достатньо переміститись на порожній запис, заповнити поля форми у відповідно до правил, визначених при її розробці. Переміщення між полями форми аналогічно тому, як це робилось в таблицях та запитах. Для переходу на порожній запис користуються кнопками навігації в режимі форми. Поля заповнюються, використовуючи стандартні методи редагування.

Зауваження. Для того, щоб можна було додавати нові записи в таблицю в режимі Форми, необхідно встановити властивості ^ Разрешить добавление (Allow Additions) значення Да (Yes) у вікні властивостей форми в режимі Конструктора.

Зміна записів. Редагування записів, які вже існують, аналогічно попередньому. Однак, перш ніж приступити до редагування запису, його необхідно знайти. Для цього можна скористатися кнопками переходу по записах (кнопками навігації). Якщо порядковий номер потрібного запису невідомий, то для його пошуку користуються кнопкою Найти (Find) панелі інструментів Режим форми.

Записи можна впорядковувати за значенням певного поля. Для цього треба виділити дане поле, а потім активізувати кнопку ^ Сортировать по возрастанию (убыванию) на панелі інструментів Режим форми.

Відміна зміни записів. Access не вносить змін у таблицю до того часу, поки не буде виділений інший запис, або не буде збережений відредагований запис, наприклад командою Записи → Сохранить запись (або комбінацією клавіш Shift+Enter). Останнє збереження запису можна відмінити, якщо відразу ж натиснути кнопку Отменить ввод (Undo typing) на панелі інструментів Режим форми. Для цього ж можна вибрати команду меню Правка → Отменить ввод.

Знищення записів. Для знищення поточного запису в формі треба перейти до нього за допомогою кнопок навігації і вибрати кнопку Удалить запись (Delete Record) на панелі інструментів Режим форми, або вибрати команду Правка → Удалить запись, або натиснувши клавішу , попередньо виділивши потрібний запис.
^

Зміна зовнішнього вигляду форми


Для зміни зовнішнього виду форми або будь-якого її елемента треба:

 • Вибрати елемент управління форми або виділити всі елементи управління форми.

 • Виконати команди Формат Автоформат, на екрані з’явиться діалогове вікно „Автоформат”.

 • В діалоговому вікні в лівій частині вибрати із списку автоформатів потрібний.

 • Якщо до форми треба застосувати тільки частину параметрів автоформату, то треба натиснути кнопку „Параметры” і включити (виключити) необхідний (непотрібний) атрибут автоформату.

 • Натиснути ОК.

Також форматування форми можна виконувати за допомогою вікна властивостей елемента управління. Для цього треба виділити необхідний елемент управління, натиснути праву кнопку мишки і в контекстному меню вибрати „Свойства” або після вибору елемента управління натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів „Конструктор форм” .

Після цього вибрати вкладку „Макет”. За допомогою скролінга виконується пошук відповідних параметрів, які відповідають за оформлення зовнішнього вигляду форми. Вибір значення для більшої частини властивостей елементів управління виконується за допомогою списків, що розкриваються.
^

Створення форми для кількох зв’язаних таблиць


Для створення форми для заповнення двох і більше зв’язаних таблиць, а також створення форми для занесення інформації в зв’язкову таблицю, дані для якої беруться із інших (батьківських) таблиць, спочатку необхідно створити запит на цю (ці) таблицю(і). В запиті необхідно вибрати поля із первинних таблиць, на основі яких будуть вноситися дані в дочірню таблицю, а також поля тієї таблиці, на яку буде створюватися форма. В запиті, на основі якого буде створюватися форма, треба вибирати поля із зовнішніми ключами, первинні ключі яких знаходяться в батьківських таблицях (рис. 19.6).


Рисунок19.5 Приклад запиту на розробку форми

На другому етапі створюється сама форма. При цьому в діалоговому вікні „Новая форма” як джерело даних вибирається створений запит, а не сама таблиця. При виборі елементів управління поля із зовнішніми ключами визначаються як поля зі списками. Для цих полів обов’язково як джерело даних треба вказати відповідне поле батьківської таблиці.

Джерело даних вказується так:

 • Виділити в формі поле зі списком, створене на основі зовнішнього ключа.

 • Вибрати „Свойства”, у діалоговому меню властивостей вибрати вкладку „Данные” і у полі „Источник строк” вибрати батьківську таблицю з первинним ключем.

 • Закрити вікно „Свойства”.

Ключові поля мають коди відповідних записів, тому поруч із ключовими полями в форму додаються відповідні поля із батьківських таблиць, які містять необхідну інформацію, визначену ключами. Якщо створену форму відкрити в режимі форми, то в полі зі списком можна вибрати відповідне значення коду, яке буде занесено в зв’язкову таблицю, а в інформаційному полі батьківської таблиці автоматично вибереться відповідне значення, яке визначається вибраним кодом.
^

Збереження форм


Для збереження тільки що створеної або відредагованої форми, яка відкрита в режимі Конструктора форм, користуються командою головного меню Файл Сохранить або кнопкою Сохранить на панелі інструментів Конструктор форм. У діалоговому вікні Сохранение, яке при цьому з’явиться, вказується ім’я нової форми. Якщо зберігається відредагована форма, створена раніше, під тим же ім’ям, досить натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів Конструктор форм.
^

Контрольні запитання


 1. Визначення форми, основне призначення форми СКБД Microsoft Access.

 2. Режими представлення форми Microsoft Access та їх призначення.

 3. Основні розділи форми, їх характеристика та призначення.

 4. Основні елементи управління форми, їх визначення та призначення.

 5. Порядок створення форми в режимі конструктора.

 6. Створення елементів управління форми за допомогою панелі елементів.

 7. Створення поля за допомогою списку полів.

 8. Форматування елементів управління в режимі конструктора.

 9. Зміна зовнішнього вигляду форми.

 10. Порядок створення форми на зв’язкову таблицю.Схожі:

Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція 16. Система керування базами даних ms access. Загальна характеристика...
Основна мета: ознайомитися з призначенням, основними складовими бази даних скбд microsoft access, сформувати навички створення та...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція 20. Система керування базами даних ms access. Створення звітів
Основна мета: актуалізація знань про призначення звітів в скбд microsoft Access, формування практичних навичок створення звітів у...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів
Основна мета: актуалізація знань про призначення та основні можливості запитів в скбд access для Windows; формування практичних навичок...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення...
Основна мета: ознайомитися з типами зв’язків між таблицями бази даних, навчитися встановлювати зв’язки між таблицями в скбд microsoft...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconТема: Процес створення структури бд в ms access. Конструювання таблиць...
Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в ms access. Набути практичних навичок створення таблиць бази даних у різних режимах...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція №9 бази даних. Системи управління базами даних
Активна діяльність по відшуканню прийнятних способів усуспільнення безперервно зростаючого об'єму інформації привела до створення...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconЛекція №1 Поняття про бази даних та їх види. Системи управління базами...
Збереження інформації – одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних....
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconТема: Microsoft Access. Розробка бази даних. Створення таблиць
Мета: навчитись створювати базу даних, розробляти таблиці, використовуючи засоби субд microsoft Access
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconМиргородський художньо-промисловий коледж
Пакет комплексної контрольної роботи дисципліни «Системи керування базами даних» складена на основі галузевого стандарту підготовки...
Лекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами iconТема : ms access. Створення таблиць бази даних
Мета: виробити практичні навички створення структури таблиць бази даних засобами ms access
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка