1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Сторінка8/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ 26.2 Етапи побудови бази даних.

Access-БД-файл з розширеннямХМДв якому містяться дані у вигляді однієї чи кількох табл.Окрім табл.у файліБД можуть бути такі об’єкти: 1)таблиця-містить дані у вигляді табл..Табл.-основаБД,від них залежать всі інші обєкти2)записи-вибирає дані з табл..на основі заданої умови 3)форма-відображає дані з табл..або запису на підставі описаного користувачем формату.Форми дозволяють переглядати, редагувати, друкувати дані.У формі можна відображати дані взяті з кількох табл. або запитів.4)звіти-відображає,друкує дані з табл..чи запиту на підставі описаного користувачем формату.У звіті дані редагувати не можна.Звіти можуть містити взяті дані з кількох табл..чи запитів.5)MK-SOмакрос-автоматизує стандартні дані6)модуль-автоматизує складні операції,які не можна описати макросами.Перевагою є те,що всі об’єкти вБДзберіг.в одному файлі. ЗаписБД-рядок в табл.,конкретна реалізація поняття предметної області.Поле БД-стовпець в табл..даних,власт.даного поняття предметної обл.. Для кожного поля задається тип даних,що можуть знах.в ньому.Записи в табл..відрізняються значенням своїх полів. В залежності від способу організації даних 1)міреневі2)ієрархічні 3)реаліційні-БД, дані яких подані у вигляді двомірних табл.із відношенням, за допомог.яких можна описати предметну область. Концепція реаліційних БД розроблена Є.Ф. Кодом у 1970р.В її основі леж.матем.поняття відношення(табл.),що подається в комп у вигляді файла даних. Тут стовпці-атрибут, рядки-кортеж(назив). Етапи роботизБД: 1)проектуванняБД 2)створення структуриБД 3)введення даних 4)редагування структури і даних 5)відшукання інформ.вБД 6)оформлення звітів

В Access можна виділити три основних способи створення баз даних: 1) на основі порожнього бланку БД – найбільш універсальний, але разо з тим найбільш трудомісткий спосіб, оскільки користувачу доводиться вручну створюваті всі її компоненти; 2) на основі існуючого файлу БД – використовуєть для створення точної копії існуючої бази даних. Використовується у випадку, якщо нова БД повинна містити однакові або подібні дані до існуючої БД або для резервного копіювання БД; 3) на основі шаблонів БД – створення шаблонів на основі готових шаблонів структури БД та її компонентів. Цей спосіб подібний до попереднього але в новоствореній БД буде використано лише структуру та параметри форматування компонентів шаблону, а самі дані автоматично вводитися не будуть. При виборі більшості із шаблонів завантажується спеціальна підпрограма – Майстер створення БД, яка дозволяє покроково створювати базу даних шляхом вибору відповідних параметрів в діалогових вікнах. Для створення нового файлу БД, потрібно в пункті Меню Файл вибрати команду Створити, або натиснути відповідну піктограму на панелі інструментів. Можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl+N. В будь-якому випадку відкриється панель задач. В розділі Створити можна вибрати один із наступних способів створення БД: 1) Нова база даних – створення порожнього бланку БД. При цьому спочатку відкривається вікно, де потрібно вказати назву файлу БД та натиснути кнопку Створити. Після цього відбувається перехід до головного вікна БД. 2) Пуста сторінка доступу БД – створення web-сторінки доступу до даних БД. При цьому відкривається вікно, де потрібно вибрати файл-джерело даних та натиснути кнопку Відкрити. Якщо вибрати командну кнопку Створити, то відкриється майстер підключення даних, де можна вибрати інше джерело даних. 3) Проект с имеющимися даными – створення проекту MS Access із використанням існуючих зовнішніх даних. Проект MS Access - файл Access, який підключається до БД Microsoft SQL Server і використовується для створення прикладних програм обробки БД в структурі клієнт-сервер. Проекти не містять даних або об’єктів визначення даних таких, наприклад, як таблиці. 4) Проект з новими даними – створення проекту MS Access із створенням нових даних. 5) З існуючого файлу – створення БД на основі існуючого файлу БД. При цьому відкривається вікно папки, де потрібно вибрати назву файлу БД, з якого потрібно зробити копіюта натиснути командну кнопку Створити новий. При цьому створюється новий файл БД з іменем, що дублює попереднє, але в його кінці додається цифра 1. Другий розділ шаблони панелі задач створення БД, призначений для створення БД на основі шаблонів баз даних. Він містить команди : на моєму комп’ютері – вибрати шаблон в локальній папці шаблонів даного ПК.

^ 27.1 Глобальна мережа Інтернет. Формування адрес.

Інтернет-мережа з десятками мільйонів комп.сполучених між собою каналами передачі даних.Топологія мережі має комірчастий вигляд і визначається в основному географічним положенням вузлів та особливостями комунікаційної ситтеми. Структура мережі Інтернет постійно змінюється.У мережі працюють машини різних типів: від суперЕОМдо простихПК;канали зв’язку також різні:від високошвидкісних до стандартних телефонних.Як і в усіх інших мережах,в Інтернеті можуть використовуватись до 7рівнів взаємодії між комп. Основна власт-можливість передачі даних по ланцюжку від одного комп до іншого при аморфній структурі,що постійно змінюється і величезна к-ть вузлів.Мережа Інтернет успадкувала у вигляді протоколів ТСР,ІР від мережіARPA NAT-мережа військово-дослідних установ США (1969р),що відповідала підвищеним вимогам що до живучості в умовах ядерної війни. Завдяки даним рішенням можливості об’єднання не тільки окремихЕОМ,а й мереж дія яких ґрунтується на інших протоколах трансформувалася в те, що зараз наз.Інтернетом.Адреси потрібні для ідентифікації об’єктів, які можуть цікавити користувача.Найчастіше такими об’єктами є вузли мережі, сайти,поштові скриньки, Web-строрінки. Для кожного з них існує свій свій формат адреси. Для адреси фіксації ресурсів мережі використовується адреса URL (Uniform Resousse Locator)-уніфікований покажчик ресурсів,який складається з 3 частин: 1)зазначення служби сервісу,що забезпечує доступ до ресурсу(як правило це ім’я файла). Після імені ідуть двокрапка і 2 дробні риски; 2)DNS імені компhtt\\www.intel.net.ua; 3)зазначення повного шляху доступу до Fil в даному комп htt\\www.intel.net.ua. Як розподільчмй у певному імені використовується знак «\».Вводячи імя,потрібно точно дотримуватися регістру символів,оскільки в Інтернеті малі та великі літери важаються різними. В електронній пошті адреса складається з імені одержувача(поштової скриньки) Знак собачка «@» та до імені адреси поштового сервера локальної мережі до якої приєднаємо одержане наприклад lovalenlo@Rsul.as Kharkov.ua Для користувача працювати з числовими ІР адресами не зручно, тому його пропонується більш проста логічна система доменних імен DNS Домен-група вузлів, об’єднаних за деякою ознакою. Система докум має ірографічну дерево структуру,тобто кожен докум проміжного рівня містить групу інших докум.Слід зазначити, що ІР, DNSадреси-різні форми запису адреси одного й того самого мережного комп.Для переведення доменних імен в ІР адресу служить сервіс DNS Організаційно доступ до мережі користувачі дістають через провайдери.Провайдер — це організація (юридична особа), що надає послуги у приєднанні користувачів до мережі Internet.Домени,імена деяких країн та їх значення:Com-Комерційні організаціїEdu-Навчальні закладиGov-Урядові установиMil-Військові установиNet-Постачальник мережних послугOrg-ОрганізаціїInt-Міжнародні організаціїVS-СШАCh-ШвейцаріяHu-УгорщинаUa-УкраїнаDe-Німеччинаmx-МексикаRu-Росія

^ 27.2 СК БД МS Access. Основні елементи вікна програми

Система керування базами даних МS Access призначена для реляційних баз даних. У реляційних базах даних інформація про характеристики певного класу реальних об’єктів заносяться в спеціальні таблиці. Кількість характеристик (атрибутів), що визначають сутність обєктів даного класу, відповідає кількості стовпчиків таблиці. Кожному об’єкту даного класу відповідає один рядок таблиці. Стовпчики таблиці реляційних баз даних називаються полями, а рядки-записами.

Під час запуску МS Access на екрані зявляється діалогове вікно за допомогою якого можна створити нову базу даних або базу даних на основі набору типових баз даних. Основними об’єктами МS Access є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі. Таблиці баз даних призначені для збереження даних про характеристики об’єктів предметної області. Форми створюються для введення, прегляду, коригування взаємопов’язаних даних у базі. Зовнішній вигляд форми відповідає звичайному документові. Запити потрібні для вибору з бази даних інформації за певним критерієм або за системою критеріїв. За допомогою запиту можна також додати, вилучити чи відновити дані в таблиці або на основі вже існуючих таблиць створити нові. Звіти призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друк. Макроси необхідні для обєднання певної послідовності дій під час виконання багатоетапної процедури обробки інформації в одне ціле. Модулі містять програми, написані однією з алгоритмічних мов, для реалізації нестандартних процедур обробки інформації.

^ 28.1 Сервери глобальної мережі Інтернет.

Протокол ТСР Згідно з цим протоколом дані,які відправляються нарізується на невеликий пакет,після чого кожний пакет маркується так,щоб у ньому були адреси одержувача та відправника,а також інші дані,необхідні для правильного зберігання докум на комп одержувача.

Протокол ІР Його суть полягає в тому,що кожного користувача Інтернет має бути своя унікальна адреса(ІР адреса).Вона виражається4байтами. Структура ІР-адреси організована так,що кожен комп,через який проходить пакет інформаціъ може за цими 4 байтами визначити маршрут відправлення пакетів у даний момент з урахуванням умов зв’язку, пропускної здатності лінії. Незважаючи на те,що в мережі Інтернет використ інші протоколи,їх часто називаютьТСР\ІР мережі.Оскільки ці2 протоколи є найважливішими. Основні мережні сервіси. Протоколи ТСР\ІР вирішують проблему транспортування. Пакети переміщуються від вузла до вузла, утворюючи нижній рівень функціонування мережі. Наповнення пакетів даними здійснюється програмами верхнього рівня з якими працює користувач.Саме ці програми визначають для користувача його можливості в мережі. Розробляються вони на підставі єдиних правил(прикладних протоколів)і наз сервісами(служби, послуги)Інтернет. Практично всі послуги мережі побудовані на принципі «клієнт-сервер».Сервер- комп або програма,яка здатна надавати клієнтові деякі мережеві послуги. Клієнт-прикладна програма,завантажена в комп користувачем,яка забезпечує передачу пакетів до сервера та одержує відповідь від нього.Різні сервери мають різні прикладні програми.В міру розвитку мережі зявляються нові програми,змінюючи їх вигляд і стрімко розширюючи коло користувачів Сервіс WWW-всесвітня паутина. WWW-єдиний інформаційний простір, який складається з сотень млн. взаємозв’язаних гіпертекстових електронних документів,що зберігаються у Web серверах.Окремі докум всесвітньої паутини наз Web-сторінками.Групи тематично об’єднаних Web-строрінок утворюють Web-вузол. Web-строрінка-текстовий файл,що містить опис зображення мультимедійного докум, на мові гіпертекстової розміткиHTML. Сторінка може містити не тільки форматований текст,а й графічний, звуковий та відео об’єкти. Найважливішою рисою Web-строрінок є гіпертекстові посилання з будь-яким фрагментом тексту або,наприклад, рисунком можна пов’язати інший Web-докум,тобто встановити гіперпосилання.У йьому випадку під час клацання миші на тексті або рисунку що є гіперпосиланнями, відправляється запит на доставку нового документа.Цей докум в свою чергу також може мати гіперпосилання на інший докум.Перегляд Web-строрінок і переміщення через посилання користувачу здійснюють за допомогою програм браузерів. Найпопулярнішими є Microsoft Internet Explorer абоOpera Сервер (у мережі Internet) — це комп'ютер або програ­ма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги. Клієнт — прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до серве­ра й одержання відповідей від нього.

28.2 Робота з таблицями в МS Access. Типи даних, що зберігаються в таблиці.

Основні операції обробки інформації у МS Access здійснюються за допомогою двовимірних прямокутних таблиць. У таблицях знаходиться інформація про найважливіші характеристики певного класу об’єктів. Кожному об’єкту відповідає один рядок таблиці. Дані, що містяться в одному рядку, називаються записом. Таким чином, кожний об’єкт з певного класу об’єктів характеризується одним записом. Кожний рядок складається з однакової кількості клітинок, які називаються полями. У поля заноситься інформація про певну характеристику об’єкта. Однотипні поля, розміщені одне під одним, складають стовпчик таблиці, якому присвоюється імя. Створюючи структуру таблиці, обов’язково вказують імена і типи полів. У МS Access використовуються такі типи полів: текстове, числове, логічне, поле типу лічильник, поле типу MEMO, поле об’єкта OLE. Тип поля визначає тип даних, що зберігаються у цьому полі.

^ Створення таблиць. Таблиці в МS Access можна створити різними способами. Можна створити таблиці під час створення нової бази даних за командою Створити з меню Файл.Діалогове вікно, що виникає під час виконання цієї команди, містить вкладку Таблиці. Після вибору цієї вкладки і натискання на кнопку Створити, на екран виводиться наступне вікно Нова таблиця. На правому транспаранті виведені такі способи створення таблиць: Режим таблиці, Конструктор, Майстер таблиць, Імпорт таблиць, Зв'язок з таблицями. У режимі Конструктор користувач має широкі можливості вибору параметрів таблиці. У цьому режимі можна створювати і змінювати тільки структуру таблиці. Заповнення ж таблиці даними виконується в режимах Режим таблиці чи Майстер таблиць. [Гержій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології ст.. 119]

^ Редагування таблиці. Створені таблиці можна редагувати в разі необхідності у режимі Конструктор або Режим таблиці. Створюючи таблицю, можна припуститися помилок. Їх можна виправити у вікні Конструктор, що містить усі поля та параметри редагованої таблиці. Засобами цього вікна можна: змінювати імена полів, їх тип і параметри; вилучати поля з таблиці та додавати нові; змінювати послідовність полів; змінювати або задавати нові ключові поля. Імя та тип поля можна змінювати за допомогою клавіші Backspese або Delete. Імя редагується чи вводиться заново, а новий тип поля вибирається зі списку стовпчика Тип даних. Для кожного типу даних за допомогою елементів нижньої панелі можуть бути встановлені властивості. Щоб змінити послідовність розміщення полів, необхідно виділити потрібний рядок за допомогою миші. Виділений рядок позначається стрілкою. Якщо клацнути мишею на стрілці, то під стрілкою зявиться маленький штриховий прямокутник. Захопивши його за допомогою миші й утримуючи натиснуту ліву клавішу, переміщуємо виділений рядок у потрібне місце. Щоб вилучити поле з таблиці, потрібно спочатку його виділити, а потім натиснути на клавішу Delete. Можна вилучати також групи суміжних і несуміжних полів. Група суміжних полів виділяється так: спочатку виділяється перше поле з діапазону, а далі при натиснутій кнопці Shift виділяється останнє поле діапазону. Поля другої несуміжної групи виділяються при натиснутій кнопці Ctrl. Додавання нового рядка виконується за допомогою команди Вставка-Рядок. Новий додається над виділеним рядком з позначкою у вигляді маленької чорної стрілки. Можна також додати рядок за допомогою команди Додати рядок з контекстно залежного меню виділеного рядка.

^ 29.1 Види комп’ютерної графіки. Формати графічних зображень.

Комп.графіка-створення і обробка зображень за допомогою комп.За способом створення є:1)розтрові 2)векторні Розтрові зображ.склад.із сукупності різнокольорових крапок(пікселів). Розмір визначається по кількості пік селів по вертик.і горизонталі.Рострова графіка дає змогу точно передавати найменші деталі,тому розтрові графічні зображення мають високу якість.Разом з ними для збереж.розтрових зображ.необхідно великий обсяг памяті. Векторне графічне зображ.склад з простих,граф.елем. (прямі,криві лінії, геом..фігури).Для побудови кожного такого зображ. склад.прога,в якій задаються параметри даного графічного об’єкта(довжина,орієнтація,колір лінії,радіус, координати центра кола).Перевагою вект.зобр.порівняно з растровим є те,що обсяг памяті для збереж.вект.зображ. у10,100,1000разів менший ніж для таких самих растрових зобр.Вект.графіка має особливі переваги при передачі штучних граф.об’єктів(схем, графіків, діаграм, текстових креслень).Природні об’єкти здебільшого мають плавний перехід ліній,кольорів,тому є певні труднощі зображення таких об’єктів засобами вект. графіки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Основні компоненти еом. Характеристика пристроїв введення І виведення інформації
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка