1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Сторінка4/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ 10.2 Створення графічних об’єктів за допомогою панелі інструментів Малювання в редакторі МS Word.

Для вставки графічних об’єктів у документі призначені підменю Рисунок меню Вставка. За допомогою команд цього підменю можна додавати документ має колекції Clip Art, а також з файлів будь-яких файлів, що можуть експортуватися у Word, також існує можливість вставки вид сканування зображень розмір і форма малюнка змінюється за допомогою спеціальних матеріалів. Word Art-програма МS офіс, що дає можливість управляти шрифтами.За допомогою цього засобу можна створити фігурний текст або простий логотип.Для створення об’єкта Word Art потрібно скористатися командою Вставка/Рисунок/ об’єкт Word Art або кнопкою на панелі інструментів. Створений напис є графічним об’єктом. Отже, переміщення, зміна розмірів проводитися в такому ж порядку як і для малюнків Clip Art іншої графіки.

^ 11.1 Обмін даними в Windows. Способи копіювання і переміщення файлів.

Перед тим, як виконати будь-які операції з файлами, їх необхідно вибрати.Один файл вибрати просто-клацнути покажчиком миші на імені файла у списку файлів. Якщо икористати славішу Ctrl і, не відпускаючи її, клацнути покажчиком миші по імені, то можна вибрати групу потрібних файлів. Операції копіювання, переміщення можуть бути виконані, коли відкриті 2 вікна каталогу. В одному вікні відмічаються файли, які потрібно копіювати (перемістити), в іншому-місце призначення. Файли можна копіювати (переміщати) з диска на диск, чи з файла в файл. У цьому випадку для копіювання (переміщення) файлів використовується метод буксування. Для цього потрібно сумістити покажчик миші зі значком файла, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити значок у нове місце призначення. Якщо відпустити ліву кнопку миші, на екрані монітора зявиться діалогове вікно Подтверждение операции. Для завершення процесу копіювання необхідно клацнути покажчиком миші по кнопці ОК. Натискуючи кнопку Отмена, можна відмовитися від копіювання файлів. При копіюванні файла у новому місці створюється копія файла-джерела. Операція переміщення файла відрізняється від операції копіювання тим, що після створення копії файла у новому місці файл-джерело знищується. Для копіювання (переміщення) файлів також можна користуватися командами Копировать (Переместить) з меню Файл: вибрати файл чи групу файлів; відкрити меню і клацнути мишею по рядку Копировать (Переместить); у новому діалоговому вікні, клацнути на потрібне місце правою кнопкою миші і натиснути Вставить. Коли виникає необхідність

^ 11.2 Імпорт та редагування графічних об’єктів в редакторі МS Word.

Для розміщення графіки слід встановити курсор у місце, де планується розміщення. Після цього потрібно виконати комаду Вставка/Рисунок. На екрані зявиться вікно діалогу Вставка рисунка. У цьму вікні слід вибрати папку та імя файла.імя файла вибирається із списка Імя.У списку знаходяться файли, тип яких вказано в списку Тип файла. При натиснутій кнопці Вывод содержимого у вікні виводиться зображення малюнка. Встановіть прапорець Хранить в документе зберігає графічне зображення всередині документа. Це має свої переваги і недоліки Перевагою є те, що виключається втрата графіки. З іншого боку, графіка значно збільшує розмір файла документа. Після встановлення всіх параметрів необхідно натиснути кнопку ОК, і графічний об’єкт буде вставлено в місце курсора. Якщо на екрані замість графіки зявиться тільки порожня рамка, то це означає, що Word позначив місце розташування графіки. Щоб зробити графіку видимою, слід виконати команду Сервис/Параметри, вибрати вкладку Вид і відмітити опцію Пусті рамки рисунків. Щоб змінити масштаб і положення графіки в документі, потрібно виділити графіку. Для цього слід сумістити курсор миші з графічним зображенням і натиснути кнопку миші. Команда Формат/Рисунок викличе на екран вікно діалогу Рисунок. Використовуючи це вікно, можна змінити масштаб, відстань між текстом і графікою.

^ 12.1 Поняття файла. Типи файлів. Характеристики файлів. Імена файлів. Дії над файлами.

Файллогічно пов'язана сукупність даних або програм, для розміщення якої у зовнішній пам'яті виділяється іменована область.Файл служить обліковою одиницею інформації в операційній системі. Любі дії з інформацією в MS DOS здійснюються над файлами: запис на диск, виведення на екран, введення з клавіатури, друк, зчитування інформації з CD-ROM і т.д.На диску файл не вимагає для свого розміщення безперервного простору, звичайно він займає вільні кластери в різних частинах диска. Зведення про номери цих кластерів зберігаються в спеціальній таблиці FAT. Кластер є мінімальною одиницею простору диска, який може бути відведений файлу. Самий маленький файл займає один кластер.У файлах можуть зберігатися різноманітні види і форми представлення інформації:ексти, малюнки, креслення, числа, програми, таблиці і т.п. Особливості конкретних файлів визначаються їх форматом. Під форматом розуміється елемент мови, в символічному вигляді що описує представлення інформації в файлі.Текстова інформація зберігається в файлі в кодах ASCII, в так званому текстовому форматі. Вміст текстових файлів можна переглянути на екрані дисплея за допомогою різних програмних засобів, в тому числі і в MS DOS.Будь-який інший файл з нетекстовою інформацією переглянути тими ж засобами, що і текстовий файл, не можливо. При перегляді на екран будуть виводитися абсолютно незрозумілі символи. Такі файли називаються двійковими.Для характеристики файла використовуються наступні параметри:повне ім'я файла;об'єм файла в байтах;дата створення файла;час створення файла; спеціальні атрибути файла: R (Read only) тільки для читання запобігає зміні цього файла. Для зміни або вилучення файла з цим атрибутом потрібно спочатку зняти цей атрибут.Н (Hidden) прихований файл і/або S (System) системний файл використовуються деякими системними файлами. Файли з атрибутами системний не переміщуються програмами оптимізації розміщення файлів на диску, а також не копіюються на зжатий диск.А (Archive) архівний файл. Означає, що для файла не було зроблено архівної копії.З поняттям файла в MS DOS тісно пов'язане поняття логічного диска. Логічний диск створюється і керується спеціальною програмою (драйвером). Він має унікальне ім'я у вигляді однієї латинської букви, наприклад С, D, Е, F і т.д. Логічний диск може реалізовуватися на жорсткому диску, на гнучкому диску, на CD-ROM, в оперативній пам'яті (електронний диск) і т.п. На одному фізичному диску може бути створено декілька логічних дисків.Як звертатися до файлаДо файла можна звертатися з допомогою імені, повного імені, специфікації. Для того щоб скористатися одним з цих варіантів, треба знати ряд правил і угод, що дозволяють уніфікувати в операційній системі процедуру звернення до файла. Розглянемо ці варіанти.Правило утворення імені. Ім'я файла завжди унікальне і служить для відмінності одного файла від іншого. Ім'я файла утворюється не більш ніж з восьми символів, причому використовуються тільки букви латинського алфавіту.На ім'я до файла звертаються рідко, звичайно тільки в тих прикладних програмах, коли це спеціально передбачене, а також при введенні імені файла, де зберігається команда операційної системи.Правило утворення повного імені. Звичайно до файла звертаються з допомогою повного імені, за винятком обумовлених вище випадків. Повне ім'я файла більш детально характеризує файл і утвориться з імені файла і типу (розширення), розділеного крапкою. Тип файла служить для характеристики інформації, що зберігається в файлі і утворюється не більш ніж з трьох символів, причому використовуються при утворенні імені, тільки букви латинського алфавіту.

^ 12.2 Табличний редактор МS Excel. Основні елементи вікна програми. Поняття робочої книги та листа.

Excel –багатовіконнна програма, що дозволяє відкривати потрібну кількість книг для одночасної роботи. Перехід між вікнами можна робити за допомогою комбінацій клавіш Ctrl+Tab-вперед на 1 книжку,Shift+Ctrl+Tab-назад на 1 книжку, або через меню Вікно. Стрічки (рядки) таблиці нумеруються цифрами, а стовпчики-літерами. Кожна клітинка Excel має імя, що складається з імені стовпчика і номера стрічки.

^ Типова структура інтерфейсу. При роботі з електронною таблицею на екран виводиться робоче поле таблиці і панель керування, яка включає: головне меню; допоміжну область керування; рядок введення; рядок підказки. Розташування цих областей на екрані може бути довільним і залежність від особливостей конкретного табличного процесора. Рядок головного меню містить імена меню основних режимів програми. Вибравши один з них, користувач одержує доступ до складаю чого меню, що містить перелік команд, які входять до нього. Після вибору деяких команд випадаючого меню, зявляються додаткові підменю. Допоміжна область керування включає в себе: рядок стану, панель інструментів, вертикальну і горизонтальну лінійки прокрутки. В рядку стану (статусний рядок) користувач знайде інформацію про поточні режими роботи програми, імя файлу, поточної електронної таблиці, номер поточного вікна. Панель інструментів (піктографічне меню) містить визначену кількість кнопок (піктограм), призначених для швидкої активізації виконання визначених команд меню і функцій програми. Щоб викликати на екран ті області таблиці, що на ньому в даний момент не відображено, використовується вертикальна і горизонтальна лінійки-прокрутки. Бігунки лінійок-прокручування показують відносну позицію активної комірки в таблиці і використовуються для швидкого переміщення по ній. В деяких табличних процесорах на екрані утворюється спеціальні зони швидкого виклику. Рядок введення відображає дані, що вводяться в комірки, у ній користувач може переглядати чи редагувати вміст поточної комірки. Особливість поточної комірки-можливість бачити формули, що містяться в поточній комірці, чи функцію, а не її результат. Порядок введення зручно використовувати для перегляду чи редагування текстових даних. Рядок підказки призначений для видачі повідомлень користувачу щодо його можливих дій у даний момент. Робоче поле-простір електронної таблиці, що складається з комірок, назв стовпців і рядків. Панель керування-частина екрана, що дає користувачу інформацію про активні комірки і їх вміст, меню і режим роботи.

Вікно, робоча книга, лист-основні елементи обробки інформації електронної таблиці. Вони розміщуються табличним процесором у самостійних вікнах. Відкриття і закриття цих таблицьє по-суті відкриття чи закриття вікон в яких вони розміщені. Табличний процесор дає можливість відкривати одночасно безліч вікон, організований так само багато віконний режим роботи. Існують спеціальні програми, що дозвляють змінювати взаємне розташування вікон на екрані. Робоча книга являє собою документ, що містить декілька аркушів (листів) у які можуть входити таблиці, діаграми, макроси. Всі аркуші робочої книги зберігаються в одному файлі.

Робочі листи-електронні таблиці, що складаються з колонок, рядків. Максимальне число колонок в таблиці-255, рядків-16384. Колонки позначаються зліва направо літерами: перші 26-літери A…Z, наступні 26-літерами АА-АZ і так даля до останньої. Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетині колонки і рядка розміщуються чарунки. Позначення (адреса) чарунок складається з позначення колонки та рядка.

^ 13.1 Робочий стіл Windows. Піктограма, ярлик, папка, документ.

Після завантаження операційної системи Windows на екрані з'явля­ється робочий стіл, на якому "стоїть" комп'ютер, "лежать" робочі інстру­менти і папки з документами (на малюнку розміри робочого столу штучно змінені, щоб піктограми на ньому показати великими). Робочий стіл Windows'98 може набути одного із двох видів:класичний робочий стіл, як у Windows'95; активний робочий стіл подібний до Web-сторінки, використання якого має сенс у випадку під'єднання до Internet.

^ Основні об'єкти робочого столу:Головний інструмент — це комп'ютер (піктограма "Мой компьютер"). За його допомогою можна відшукати і виконати будь-яку програму, знайти і обробити будь-який документ.Нижче стоїть піктограма (пояснення терміну "піктограма" див. далі) "Корзина", в яку "викидають" непотрібні документи, програми та інше "сміття". Якщо вилучили щось помилково, то можна його повернути. Пік­тограми повної і порожньої корзини відрізняються і по ній видно, що кор­зину прийшов час випорожнити. Коли дати команду "викинути сміття" з корзини, всі документи, які були в ній, будуть знищені без вороття.Піктограми "Мой компьютер" і "Корзина" — стандартні і обов'язкові на робочому столі будь-якого комп’ютера.На робочому столі можуть бути розташовані піктограми папки "Мои документы", "Сетевое окружение" тощо.Праворуч від кнопки "Пуск" виводяться значки активних програм (тут-текстовий редактор Word і графічний редактор Paint). Клацнувши на назві потрібної програми, миттєво переходиш в її вікно для роботи. Так можна працювати по черзі з кількома програмами, не витрачаючи час на вихід з одної і завантаження іншої.Панель задач: ПіктограмиWindows дає можливість користувачу керувати комп'ютером за допомогою графічних символів. Такі символи називають піктограмами, значками або "іконками". Піктограма — це маленька картинка. Щоб Windows виконав певну команду, досить вибрати потрібну піктограму і виконати відповідну дію мишею. В залежності від виду піктограми реакція на ці дії може бути різною. Піктограма — це графічне зображення значком об'єкта, який знаходиться десь у файловій структурі.Кожному об'єкту Windows автоматично надає відповідну пікто­граму. Піктограмами зображуються дисководи для дискет і компакт-дисків, вінчестер, пристрої, папки, файли, засоби налагодження системи тощо. Мають свої піктограми миша, засоби мультимедіа, є піктограми "Шрифт", "Язык и стандарты" тощо.Windows не робить принципової різниці між дисками, папками, документами або файлами — всі вони виглядають як піктограми, тільки їх зображення різне. Піктограми присутні всюди: на робочому столі і у будь-якому вікні. Кожна Windows-програма (Windows-додаток) може мати власну, не подібну до інших, піктограму. Всі програми і документи, для яких не встановлено іншої, використовують стандартні піктограми. За виглядом піктограми майже завжди можна визначити тип об'єкта. Піктограми під картинкою мають пояснюючий текст, який звичайно відповідає назві папки або документа, але може бути іншим. Файли одержують ту чи іншу піктограму автоматично в залежності від його типу (розширення). Користуватись піктограмами об'єктів не завжди зручно. Піктограма об'єкта може бути схована в "глибині" папок, і пошук її займе значний час. Щоб не добиратися до потрібної піктограми через нагромадження папок і меню, можна створити короткий шлях навпростець до цієї пікто­грами і назвати його ярликом. Ярлик — це засіб швидкого доступу, яка містить лише шлях до відповідного об'єкта. Ярлик у лівому нижньому куті має маленький прямокутник, всередині якого зображена стрілка. Ярлик можуть мати диски, папки, програми і документи. Ярлик дає можливість відкривати яку зав­годно папку або документ навіть тоді, коли користувач не має жодного уявлення, де у комп'ютері знаходиться цей об'єкт. Ярлики розташовують на робочому столі Windows, щоб вони були завжди під рукою.

^ 13.2 Робоча область електронної таблиці. Поняття комірки, адреси комірки, блоку комірок. Операції над блоками комірок. Введення та редагування тексту.

Excel –багатовіконнна програма, що дозволяє відкривати потрібну кількість книг для одночасної роботи. Перехід між вікнами можна робити за допомогою комбінацій клавіш Ctrl+Tab-вперед на 1 книжку,Shift+Ctrl+Tab-назад на 1 книжку, або через меню Вікно. Стрічки (рядки) таблиці нумеруються цифрами, а стовпчики-літерами. Кожна клітинка Excel має імя, що складається з імені стовпчика і номера стрічки.

^ Типова структура інтерфейсу. При роботі з електронною таблицею на екран виводиться робоче поле таблиці і панель керування, яка включає: головне меню; допоміжну область керування; рядок введення; рядок підказки. Розташування цих областей на екрані може бути довільним і залежність від особливостей конкретного табличного процесора. Рядок головного меню містить імена меню основних режимів програми. Вибравши один з них, користувач одержує доступ до складаю чого меню, що містить перелік команд, які входять до нього. Після вибору деяких команд випадаючого меню, зявляються додаткові підменю. Допоміжна область керування включає в себе: рядок стану, панель інструментів, вертикальну і горизонтальну лінійки прокрутки. В рядку стану (статусний рядок) користувач знайде інформацію про поточні режими роботи програми, імя файлу, поточної електронної таблиці, номер поточного вікна. Панель інструментів (піктографічне меню) містить визначену кількість кнопок (піктограм), призначених для швидкої активізації виконання визначених команд меню і функцій програми. Щоб викликати на екран ті області таблиці, що на ньому в даний момент не відображено, використовується вертикальна і горизонтальна лінійки-прокрутки. Бігунки лінійок-прокручування показують відносну позицію активної комірки в таблиці і використовуються для швидкого переміщення по ній. В деяких табличних процесорах на екрані утворюється спеціальні зони швидкого виклику. Рядок введення відображає дані, що вводяться в комірки, у ній користувач може переглядати чи редагувати вміст поточної комірки. Особливість поточної комірки-можливість бачити формули, що містяться в поточній комірці, чи функцію, а не її результат. Порядок введення зручно використовувати для перегляду чи редагування текстових даних. Рядок підказки призначений для видачі повідомлень користувачу щодо його можливих дій у даний момент. Робоче поле-простір електронної таблиці, що складається з комірок, назв стовпців і рядків. Панель керування-частина екрана, що дає користувачу інформацію про активні комірки і їх вміст, меню і режим роботи.

^ Поточна комірка (активна)-коміока електронної таблиці, у якій в даний момент знаходиться курсор. Адреса і вміст поточної комірки виводиться у рядку введення електронної таблиці. Переміщення курсору, як по рядку введення так і по екрану здійснюється за допомогою клавіш руху курсору і миші. Можливості екрана не дозволяють показувати всю електронну таблицю. Ми можемо розглядати різні частини електронної таблиці переміщаючись по ній за допомогою клавіш керування курсором. При такому переміщенні по таблиці нові рядки (стовпці) автоматично зявляються на екрані замість тих, від яких ми ідеми. Частина електронної таблиці, що бачимо на екрані монітора називається поточним (активним) екраном.

Адреса клітинки таблиці включає заголовок колонки (стовпчика) і номер рядка, і використовується у формулі як аргумент чи операнд. Таке використання адреси називається посиланням на клітинку і є дуже зручним механізмом обробки інформації. Розрізняють відносні, абсолютні,змішані посилання. Відносні посилання характерні тим, що зі зміною адреси клітинки автоматично змінюється і посилання у формулі, яка його використовує. Абсолютні посилання не змінюються під час зміни адреси клітинки. Прикметою абсолютних посилань є знак $, кий становиться перед заголовком рядка чи стовпчика в адресі. Відсутність знака $ в адресі клітинки є прикметою відносних посилань. У змішаних посиланнях абсолютною є адреса стовпчика, а відносною-адреса рядка, або навпаки.Зі зміною адреси клітинки, на яку йде посилання, змінюється тільки відносна частина посилання, а абсолютна залишається без зміни.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Основні компоненти еом. Характеристика пристроїв введення І виведення інформації
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка