1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Сторінка3/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ 7.2 Використання та створення стилів в редакторі Word.

Для вибору стилю слід розкрити список стилів панелі інструментів Форматування і вибрати потрібний. Для створення нового стилю можна вибрати зразком будь-який оформлений абзац. Для цього цей абзац потрібно виділити, відкрити список стилів, ввести в рядку введення цього списку ім’я, під яким буде збережено стиль і натиснути на клавішу [Enter]. Будь-який стиль, який є у списку, можна змінити. Для цього слід виділити абзац, який сформатований зі змінами, відкрити список стилів, вибрати назву змінюваного стилю і натиснути [Enter]. Після появи на екрані запиту про підтвердження зміни стилю слід натиснути клавішу ОК. Більш широкі можливості для створення і модифікації стилів дає команда Формат\Стиль і вікно діалогу Стиль. Вибір елемента в полі Список визначає, які елементи будуть виводитись у списку Стилі. Вибравши певний елемент, в полі Образец абзаца можна побачити зовнішній вигляд абзацу при його форматуванні вибраним стилем, в полі Образец символів-рядок символів, форматований вибраним стилем, а в полі Описання-короткий опис вибраного стилю(шрифт, розмір його, мова, міжрядковий інтервал…). Вікно має кнопки Создать (створити новий стиль), Змінити (змінити існуючий стиль), Видалити (вилучити стиль). При натиснені кнопки Создать відкривається вікно Створити стиль, в якому можна вказати параметри створеного стилю. Поле Ім’я визначає ім’я створеного стилю, поле Основан на стилі визначає стиль, на основі якого створюється даний. Кнопка Формат відкриває список основних параметрів формату, які можна визначити.

^ 8.1 Поняття ЕОМ. Історія розвитку. Види ЕОМ.

Компютер-пристрій, призначений для виконання заданої, чітко визначеної послідовності дій щодо обробки інформації. Комп являє собою сукупність засобів,які призначені для автоматизації процесів обробки та збереження інформації.Комп є універсальним інструментом для обробки інф-ї.Здатний виконувати обчислення, опрацьовувати тексти, розпізнавати та формувати зображення, перетворювати і аналізувати сигнали, керувати різноманітними об’єктами, технологічними процесами, розв’язувати логічні задачі. Основні напрямки використання комп’ютерів: накопичування, зберігання та обробка великих обсягів інформації, швидкий пошук потрібних даних; виконання наукових, економічних та конструкторських розрахунків; діловодство (створення листів, оформлення документів); навчання, набуття професійних навичок; видавнича справа; побудова креслень, діаграм, створення малюнків, картинок, мультфільмів, відео кліпів; спілкування людей, які перебувають у різних містах, країнах; ігри та розваги.

Історія розвитку ПК: тисячу років до н.е-рахівниця Аббак; 1623-перша обчислювальна механічна машина(+,-)-Блез Паскаль;1674-двійкова система численняВільгельм Лейбніц;1830-перша обчислювальна машина з програмним управлінням Чарльз Бебідж;1946-перша ЕОМ на електронних лампах «ЕNIAK»в США;1949-сформульовано функціональний принцип роботи комп Джон фон Нейман;1950-перша радянська ЕОМ Лебедєв;1951-перша серійна ЕОМ «ENIWAK» в США;1972-серійне виробництвоЕОМ в США;1976-персональний комп “APPLE”а США;1981-персональний компАВМ в США;1990-ті-розвиток комп, створенняІнтернет вСША;1990-2008-розробка і серійний випуск ноутбуків в США Покоління обчислювальної техніки 1)1950-1960-електронні лампи;2)1960-1970-транзистори;3)1970-1980-інтегральні схеми; 4)1980-1990-великі інтегральні схеми;5) 1990-2000-мікропроцесор

^ 8.2 Редактор формул в МS Word.

Багато текстів містять символи яких немає ні на клавіатурі, ні на вкладках діаловогово вікна Символ, яке викликається однойменною командою з меню Вставка. До таких складних символів належать математичні символи. Для їх введення у текст призначена спеціальна програма-Редактор формул Microsoft Eguation. Щоб вставити в текст математичну формулу, рівняння чи вираз, починаючи з позиції курсору, слід скористатися командою Обєкт з меню Вставка. У діалоговому вікні Вставка об’єкта вибирається пункт Microsoft Eguation зі списку на вкладці Створити і натиснути кнопку ОК. Аналогічну команду можна вибрати за допомогою кнопки Редактор формул на панелі інструментів. Виконання цієї команди супроводжується зміною виду меню, видом на екран нової панелі інструментів Формула і поля для введення математичних символів. У верхньому рядку панелі інструментів Формула розміщено понад 150 сомволів, згрупованих за певною ознакою в палітри. У нижньому рядку розміщено біля 120 шаблонів для складаних математичних виразів, згрупованих у палітри. Щоб вставити символ чи шаблон, необхідно натиснути відповідну кнопку і в палітрі, яка відкриється, вибрати потрібний об’єкт. Щоб вийти з Редактора формує, слід натиснути клавішу Esc або клацнути мишею поза полем формули.

Перед редагуванням формулу спочатку виділяють, клацнувши на ній лівою клавішею миші. Потім за командою Правка/Обєкт Eguation/Змінити або подвійним клацанням миші на формулі активізується діалогове вікно Формула і здійснюється редагування. Для цього слід скористатися командою Правка/Об’єкт Eguation/ Відкрити. Зміна масштабу зображення виконується за допомогою команди Масштаб з меню Вид, яка відкриває однойменне діалогове вікно, де і встановлюється масштаб формули. Інтервали між символами у формулах встановлюється автоматично, але можуть бути змінені користувачем у діалоговому вікні Інтервал, яке зявляється за однойменною командою з меню Формат. Результати внесених змін можна побачити на спеціальному транспаранті, якщо клацнути на кнопці Застосувати. Щоб відновити стандартні відстні, слід скористатися кнопкою За замовчуванням. Позиціями окремих символів зручно керувати вручну. Стандартні розміри символів, що встановлюються у звичному режимі, можна змінити за допомогою команди Визначити з меню Розмір. У діалоговому вікні, яке зявляється під час виконання цієї команди, поля введення, за допомогою яких встановлюється розміри символів вверхніх і нижніх індексів. Функції кнопок Застосувати і За замовчуванням такі самі, як і в попередньому вікні. Стилі форматування застосовуються для надання формулам наочності і гарного зовнішнього вигляду і вибирається з меню стиль. Якщо користувача не влаштовують запропоновані стандартні параметри стилів, то їх можна змінити за допомогою діалогового вікна Стилі, яке зявляється на екрані під час виконання вибраної команди Визначити з меню Стиль. За допомогою цього меню можна змінити шрифт,задати текстові курсивне або напівжирне написання.

^ 9.1 Робота з оболонками NC. Вигляд екрану. Управління панелями і запуск файлів. Робота з файлами та каталогами.

Інтерфейс- зсоби взаємодії користувача з програмою. Засоби сучасного інтерфейсу-це віконні системи: меню, кнопки і програми,які управляються за допомогою миші або клавіатури. Основна хар.інтерфейсу-це дружність (інтелектуальність: уточнення команд, попередження про можливі наслідки, контекстне меню).Оболонка NC NC дозволяє виконувати будь-які команди MS-DOS:1)наочно зображати зміст каталогів на диску2)зображати дерево каталога3)створювати, перейменовувати,копіювати, вилучати файли і каталоги. 4)переглядати і редагувати вміст файлів.5)виконувати інші функції Активна панель NC-панель у якій знаходиться курсор. Всі дії виконуються для поточного файла або каталога тільки з активної панелі. Функції головного меню NC:1)установка способів введення і вивелення інформації.2)операції з файлами і каталогами(групи команд,файлів) 3)сервісні команди, керування панелями меню4)установка різних конфігурацій NC(група команд на строчці).

Пакет програм NC включає головну програму NC.EXE і ряд допоміжних програм, за допомогою яких розширюється можливість пакета. Запуск Norton Commander здійснюється командою NC. Після запуску NC у верхній частині екрана зявляються два прямокутні вікна-панелі, обмежені подвійною рамкою. Нижче цих панелей розміщується запрошення DOS (командний рядок), ще нижче-рядок,який вказує на призначення функціональних клавіш F-1-F-10. [F1]-Help-одержання підказки про призначення клавіш і підказка про поточний режим роботи; [F2]-Menu-виведення на екран меню користувача,яке відображується в спеціальному вікні між лівою і правою панелями; [F3]-View-перегляд файла; [F4]-Edit-редагування файла за допомогою внутрішнього редактора NC, або будь-якого зовнішнього редактора, вказаного користувачем;[F5]-Copy-копіючання файла або групи файлів; [F6]-перейменування файла або пересилання його в інший каталог; [F7]-MkDir-створення підкаталогу; [F8]-Delete-вилучення файла або підкаталогу; [F9]-Pull-виведення меню NC у верхньому рядку екрана; [F10]-Quit-вихід з NC.

Для виконання команд потрібно набрати цю команду на клаві і натиснути [Enter]. Для редагування командного рядка використовуються клавіші: [Beck Spece]-вилучення попереднього символу;[Del]-вилучення символа під курсором;[Esc]-очищення командного рядка;[Home],[End]-переміщення курсора вздовж командного рядка. Щоб вивести в командний рядок на місце курсора ім’я висвітлюваного на панелі NC файла,треба натиснути [Ctrl-Enter]. При цьому курсор у командному рядку має вказувати на пробіл.[Ctrl-O]-проглянети на екрані результати виконання команди. Повторне натискання цієї клавіші-відносить панелі на екрані. NC зберігає інформацію про 10 останніх введених команд. Щоб вивести в командний рядок останню виконану команду, слід натиснути[Ctrl-Е].При повторному натисканні-в командний рядок виводитиметься команда,що була введена перед тією командою,що є у командному рядку.[Ctrl-Х]-у командний рядок виводиться команда,яка була введена після тієї,що є у командному рядку. Після введення в командний рядок потрібної команди її можна відредагувати, а потім натиснути [Enter] для виконання. Якщо треба виконати одну з попередніх команд без змін,можна натиснути [Alt-F8], виділити за допомогою клавіш переміщення курсора потрібну команду, а потім натиснути клавішу [Enter] для її виконання.

Для управління панелями NC можна використовувати такі комбінації клавіш:[Ctrl-O]-прибрати панелі з екрана,або вивести панелі на екран;[Ctrl-Р]-прибрати поточну панель з екрана,або вивести панелі на екран;[Ctrl-U]-поміняти панелі місцями;[Ctrl-F1]-прибрати ліву панель з екрана,або вивести панель на екран;[Ctrl-F2]-прибрати праву панель з екрана,або вивести панель на екран;[Alt-F1]-вивести в лівій панелі вміст іншого диска;[Alt-F2]-вивести в правій панелі вміст іншого диска.

Імена файлів-маленькими літерами,підкаталогів-великими. NC може виводити інформацію про вміст каталогу у 2 формах:повній(з правого боку від імені файла виводиться його розмір у байтах,дата і час утворення або останньої модифікації файла),короткій(виведення інформації виводиться тільки імена файлів і каталогів).

Для редагування текстового файла можна використовувати внутрішній редактор NC ([F4]), а також будь-який вказаний користувачем зовнішній редактор([Alt-F4]). Вибір редактора здійснюється за допомогою пунктів меню NC.Для закінчення рядка-натиснути[Enter]. [Beck Spece]-вилучення символу вліво від курсора;[Del]-вилучення символа під курсором;[Ctrl-Y]-вилучення рядка; [Ctrl-K]-вилучення тексту від курсора до кінця рядка;[F2]-збереження відредагованого файла під іншим іменем;[F7]-пошук підрядка в тексті;[F1]-підказка;[F10]-вийти з редактору редагування. При редагуванні документів перший рядок екрана є інформаційним. В ньому вказується ім’я файла, номер поточного рядка, номер поточного стовпця, кількість вільного місця в байтах для редагування. Для створення нового файла слід натиснути на комбінацію клавіш [Shsft-F4] і ввести нове ім’я файла.

9.2 Робота з таблицями в редакторі МS Word. Панель інструментів Таблиці та Границі.

Word надає можливість користувачеві застосовувати удосконалені нові засоби створення, обробки таблиць. Для створення нової таблиці, призначена команда Таблиця/Добавити таблицю, а також кнопка Добавить таблицю на панелі інструментів.Після використання команди меню зявляється діалогове вікно, де потрібно задати кількість стовпців і строк, а при використанні кнопки панелі інструментів, зявляється прототип таблиці, де визначається кількість рядків, стовпців.Всі клітинки таблиці порожні і мають однакові розміри. У подальшому користувач має можливість змінити структуру таблиці і розмір її елементів відповідно до обєму інформації, що буде в ній міститися. У Word передбачено два альтернативних способи редагування інформації в таблиці: за допомогою команд миші; за допомогою меню Таблиця. Вибір того чи іншого способу залежить від користувача. У більшості випадків використання миші прискорює роботу; при цьому внесення змін більш наглядне. Якщо необхідно доповнити таблицю новими даними або видалити зайве, обєднати декілька клітинок,вставити або видалити стовпці, потрібно застосувати контекстне меню Таблиця. Вставка рядків і стовпчиків здійснюється за допомогою підменю Добавити таблицю або контекстного меню Таблиця.Зміна ширини стовпця. Ширину стовпця легко змінити за допомогою миші. Для цього слід розмістити мишку на обмежувальній лінії і при натискуванні лівої клавіші перемістити в потрібному напрямку.Розділення і обєднання клітинок. Таблиця часто має заголовок який має бути загальним для декількох стовпців. Найпростішим способом у даному випадку є обєднання декількох клітинок для отримання більшої величини.Для обєднання клітинок потрібно їх виділити і скористатися Таблиця/Обєднати таблиці. Аналогічно коли міститься в контекстному меню таблиці. Для розділення клітинки таблиці на декілька, призначена команда Таблиця/Розбити ячейки. Форматування таблиці як і будь-якого абзацу здійснюється за допомогою контекстного меню Формат або за допомогою панелей інструментів Форматування. Також Word може автоматично форматувати таблиці(Автоформат меню Таблиця). Власні варіанти форматування можна створити за допомогою Границі і Заливка в менюФормат. Автоматичне форматування таблиці здійснюється за допомогою авто формат меню Таблиця. При виборі команди відкривається діалогове вікно, де потрібно вибрати потрібний формат.У результати Word автоматично виконує форматування таблиці до вибраного зразка.

^ 10.1 Форми подання інформації. Вимірювання інформації. Властивості інформації.

Інформація-дані та відомості, представлені в різних формах. Інформація передається за допомогою повідомлень (від людини до людини, від людини до пристрою, від пристрою до пристрою, від пристрою до людини). Інформація зберігається на носіях. Види інформації: 1) за способом відображення: текстова, графічна; 2) в інформаційних процесах: вхідна, вихідна; 3) за змістовністю: корисною, непотрібною; 4) за точністю передачі: істинною, спотвореною. Процес перетворення інформації: ІНФОРМАЦІЯ, ЧИСЛА, ДВІЙКОВІ КОДИ. Якщо цю схему читати зліва направо, то вона виражає спосіб надходження інформації ззовні до комп’ютера. Перетворення вхідної інформації у двійкові коди здійснюється пристроями введення інформації. Якщо цю схему читати справа на ліво, то вона відображає спосіб представлення результатів роботи комп’ютера-вихідної інформації. Перетворення двійкових кодів результуючих даних у вхідну інформацію здійснюють пристрої виведення інформації. Пам'ять комп’ютера містить інформацію лише у двійковому вигляді. Найменшою кількістю інформації є одне з двох можливих значень-0або1. Така кількість інформації наз біт (від англ..-двійкова цифра). Біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт-основні одиниці вимірювання інформації в комп’ютері. 1байт=8бітів, 1Кбайт=1024байти, 1Мбайт=1024Кбайти, 1Гбайт=1024Мбайти, 1тбайт=1024Гбайти. Система числення-система запису чисел за допомогою певного набору знаків. 1)десяткова (Використовуються цифри 0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9. 10-основа цієї системи числення. 85=80+5=8*10 +7*10 =87 ) 2)двійкова-система, в якій для запису чисел використовуються дві цифри 0 і 1. Основою є2. 120=64+32+16+8=2+2+2+2=1*2+1*2+1*2+1*2+0*2+0*2+0*2.Двійковий код-запис цього числа у двійковій системі числення. 0=0,1=1,2=10,3=11,4=100,5=101,6=110,7=111,25=110013)шістнадцяткова (основа-16. 312=256+48+8=1*16+3*16+8*16=138)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Основні компоненти еом. Характеристика пристроїв введення І виведення інформації
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка