1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Сторінка1/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1.1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси.

Інформація-сукупність сигналів, повідомлень, які надходять до нас із навколишнього середовища, сприймаються нами, зберігаються, передаються в навколишнє середовище. Види: 1)за способом виникнення: соціальна (про людей), механічна (про техніку), біологічна (про живу природу); 2)за призначенням (масова, особиста, спеціалізована); 3)за способом подання (текстова, символьна, графічна, звукова); 4)за способом сприйняття (зорова,слухова, смакова, нюхова, тактична (дотикова)) Інформатика-наука про інформацію,а саме про її отримання,збереження, обробку,передачу її. Інформатика-галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням та використанням у різних сферах діяльності. Інформатика (інформаційна автоматика) сформувалась як наука зав­дяки розвитку комп'ютерної техніки. Головна функція інформатики полягає у розробці методів і засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є:дослідження інформаційних процесів; розробка нових інформаційних технологій;створення апаратно-програмного забезпечення. Інформаційні процеси – процеси, що відбуваються при передачі інформації від джерела до приймача за допомогою каналу передачі. Схема передачі інформації (у загальному вигляді):Джерелом інформації можуть бути природні об'єкти (планети, зірки, люди, тварини, рослини, поля, луки, ліси, гори...), книжки, газети, журнали, малюнки, наукові експерименти, конструкторські розробки, випробовування нових матеріалів і приладів тощо. Каналами передачі можуть бути світлові, звукові, електричні сигна­ли та електромагнітні хвилі тощо. Для передачі інформації на значні від­стані використовують технічні досягнення: телефон, телетайп (передача текстів), телефакс (передача зображень документів), модем (передача комп'ютерних сигналів). Приймачами (споживачами) інформації можуть бути люди, твари­ни, рослини, різного роду знаряддя, прилади і машини. Приклади передачі інформації: гучномовець (джерело) через звукові хвилі (канал передачі) роз­повідає останні вісті слухачам (приймачам); на магнітофоні з касети-джерела переписується музика на касету-приймач по електромагнітному каналу передачі.

^ 1.2 Текстовий редактор Word. Основні компоненти вікна Word та їх призначення.

Ф-ї: 1)відображати на екран і роздруковувати символи різних накреслень і розмірів. 2)виконувати пошук визначеної послідовності символів та її заміну. 3)автоматично центрувати чи вирівнювати текст по лівому або правому краю, встановлювати інтервали між рядками.4)автоматично роздруковувати номери сторінкою у верхній чи нижній частині кожної сторінки.5)формувати та роздруковувати верхній і нижній колонтитул. 6)форматувати виноски і посилання.7)розташовувати текст у 2 чи більше колонках.8)виконувати пошук орфографічних помилок.9)знаходити синоніми для виділеного слова.10)вводити спеціальні та математичні символи.11)створювати маркіровані та нумеровані списки.12)створювати спеціальні форми докум (лист,напис).13)вставляти в документ лінії, рамки, таблиці, малюнки. 14)роздруковувати адреси на конвертах,поштових етикетках. Після запуску текстового редактора на екрані з’являється вікно з пунктами меню. Вікно має кілька стандартних елементів. Верхній рядок екрана є рядком заголовка. В ньому виведено ім’я програми(Microsoft Word). Є 4кнопки:1з лівого краю,3з правого.Ліва-кнопка виклику управляючого меню(є типовим для будь-якого вікна Windows). Перша з правих-згортає вікно до піктограми,2-відновлює нормальний розмір вікна,3-закриває вікно. Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі пункти: Файл-робота з файлами документів; Правка-редагування документів; Вид-перегляд докум; Вставка-вставка в докум малюнків, діаграм, поточної дати і часу,формл, інших об’єктів; Формат-форматування докум (встановлення шрифтів, параметрів абзацу); Сервис-сервісні ф-ї (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word); Таблиця-робота з таблицями; Окно-робота з вікнами докум;?-довідкова інформація про Word. Кожний пункт меню має відповідне підменю. Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять у собі позначення комбінації клавіш,за допомогою яких можна вибрати відповідний пункт підменю. При виборі пункту підменю у нижньому рядку екрана роз’яснюється його призначення. Якщо назви деяких пунктів підменю мають сірий колір,то в даний момент вони недоступні. Під рядком меню розташ панелі інструментів(рядок кнопок,при натискуванні на які виконується певна дія). Ряд кнопок дублює відповідні команди меню,але користуватися кнопками панелі інструментів швидше і зручніше. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид\Панели инструментов і вибрати потрібне панель. Вікно діалогу містить ряд елементів:кнопки, списки, прапорці, перемикачі,рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними групами, що наз полями. Групи мають заголовки,що закінчуються двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється за допомогою миші, при натисненні клавішіТАВ. У разі введення допоміжної інформації використовують: 1)рядок введення-вводиться текстова інформація. 2)прапорці-невеличкі квадратики,в яких в разі їх ввімкнення з’являється галочка. Прапорці встановлються незалежно один від одного. 3)перемикачі (зображаються у вигляді кола)використовують тоді,коли необхідно вибрати одну з декількох опцій. Вибраний перемикач відрізняється від інших темною крапкою всередині кола.

^ 2.1 Основні компоненти ЕОМ. Характеристика пристроїв введення і виведення інформації.

Зовнішня структура комп.-пристрої,які бачить людина. Стандартна зовнішня архітектура ПК: системний блок, монітор (дисплей),клавіатура, ручні маніпулятори (миша), принтери, сканери, мережеве обладнання. ПК, робота яких ґрунтується на принципі програмного управління включають в себе такі апаратні засоби: центральний мікропроцесор, внутрішня і зовнішня пам'ять, системна шина, пристрої введення і виведення інформації.

Пристрої введення та виведення інформації забезпечують введення інформації, програм і даних в пам'ять комп і виведення результатів роботи користувачу. Пристрої введення: 1)клава-основний пристрій ручного введення інформації, команд і даних. Стандартна клава має 101 клавішу, що має такий розподіл: алфавітно-цифрові клавіші-забезпечують введ цифр, літер,символів; службові клавіші:ENTER-закінчення введення команди SHIFT-введення великих літер CAPSLOCK-великі літери CTRL,ALT- використ. в комбінації з іншими клавішами ESC-переривання роботи програми BACKSACE-вилучення символів ліворуч від курсора DELETE-вилучення символів праворуч від курсора INSERT-переключення режиму вставки на заміну PRINT SCRENN-виведення вмісту екрану на друк Pause-зупиняє виконання деяких програм; клавіші управління курсором; мала цифрова клавіатура; функціональні клавіші (F1-F2); клавіші виконання різних спеціальних дій, які визначається працюючою програмою. Маніпулятори-пристрої введення,що забезпечують природний спосіб спілкування людини з комп’ютером(миша, джойстик, трексбол, графічний планшет(для малювання). Сканери-пристрої,які дозволяють вводити в комп зображення з паперу або іншої плоскої поверхні. Пристрої виведення: Монітор- основний пристрій виведення обчислювальної системи; призначений для виведення на екран текстової та графічної інформації.Принтери- пристрої друкування, призначені для виведення текстової і графічної інформації на папір та плівку. Модем-пристрій для обміну інформацією з іншими комп через телефонну мережу,він належить до пристроїв введення,виведення інформації.

^ 2.2 Поняття фрагменту тексту. Види фрагментів. Операції над фрагментами тексту.

Фрагмент-нерозривна частина тексту.Виділення фрагмента робить його об’єктом для наступної команди.Виділити фрагмент-«підсвітити» його за допомогою миші,клави. Виділений фрагмент може бути: 1)рядковий(склад з послідовності цілих рядків); 2)блочний(зазвичай поєднує частини рядків,що утворюють в сукупності прямокутник); 3)лінійний(може містити в собі послідовність цілих рядків).У текстовому редакторі Word передбачені всі 3 способи виділення. Найчастіше використовують такі операції в текстових операціях:копіювання, переміщення, видалення фрагменту тексту. Ці операції можуть виконуватися як з буфером проміжного збереження,так і без нього (за допомогою миші можна переміщати виділений фрагмент тексту без використання буферу). Суть операцій,що використовують буфер проміжного збереження полягає в тому, що позначений фрагмент тексту переносить на нове місце.Технологія виконання цих операцій містить такі етапи: 1)виділення фрагменту тексту (фрагменту); 2)перенесення виділеного фрагмента в буфер обміну; 3)переміщення курсору в потрібне місце документа; 4)копіювання(перенос) виділеного фрагмента з буфера в місце документу визначене курсором. Оскільки всі програми під Windows працюють через загальний буфер обміну, операції з фрагментами тексту можуть застосовуватися не лише для поточного документа,але й до інших програмних засобів.

^ 3.1 Операційна система. Види та функції ОС.

ОС-комплекс програм,що організовує діалог з користувачем,здійснює управління його ресурсами,запускає інші програми на виконання. Багатозадачні системи забезпечують одночасне виконання кількох програм (Windows95,Windows98, Windows2000,Windows NT, Unix).Багатокористувацькі-ОС,які дають змогу одночасно працювати на комп’ютері багатьом користувачам (Unix, Windows NT, Windows2000) Функції ОС:1)взаємодія програм з апаратним забезпеченням 2)запуск програм,контроль за їх виконанням та завершенням 3)планування процесів 4)контроль за доступом до ресурсів комп’ютера 5)підтримка файлової системи (створення, копіювання. переміщення, вилучення файлів)6)керування зовнішніми пристроями 7)забезпечення взаємодії з користувачем. Сукупність засобів,що забезпечують таку взаємодію,наз інтерфейсом користувача (графічний інтерфейс, інтерфейс командного рядка) Усі сучасні ОС ПК мають ще своєрідні надбудови, що наз оболонками. Оболонки ОС суттєво полегшують користувачеві роботу на комп. При використанні оболонок не треба запам’ятовувати багато команд та вводити їх вручну з клави. Сервісні програми розширюють можливості ОС. Утиліти дозволяють перевірити інформацію про магнітні диски,організувати друкування виконувати архівацію та розархівацію файлів.

^ 3.2 Поняття абзацу. Форматування та редагування тексту в редакторі Word.

Редагування тексту. Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою 1)команди Правка\Вырезать або кнопки Удалить панелі інструментів Стандартная. Виділений фрагмент поміщається в буфер обміну, звідки його потім можна використовувати; 2)клавіші Del,але при цьому фрагмент не поміщається до буфер обміну. Вставка фрагменту з буфер обміну здійснюється командою Правка\Вставить або кнопки Вставити панелі інструментів Стандартная. Фрагмент вставляється в позицію текстового курсора. Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконання2команд: Правка\Вырезать, Правка\Вставить.Просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші.Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних 2команд: Правка\Копировать, Правка\Вставить.При виконанні першої команди виділений фрагмент переноситься до буфер обміну, але з тексту не вилучається.Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому треба додатково натиснути клавішу Ctrl.Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватися фрагментами тексту між різними докум. Форматування тексту. Під форматуванням розуміють операції, які зв’язані з оформленням тексту, зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні лише для виділеного фрагменту. Види:1)форматування символів-зміна шрифт, його розмір.За допомогою командиФормат\Шрифт,в якому можна встановити такі параметри:шрифт, стиль(курсив, звичайний, напівжирний), розмір шрифту,колір символів, підкреслення, ефекти (верхній, нижній індекс). У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах. Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі Форматирование. 2)форматування абзаців. Під абзацем у Word розуміють частину докум, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші Enter. Процес форматування абзацу містить у собі: вирівнювання абзаців, встановлення відступів абзаців, встановлення відстані між рядками і абзацами. Використовують команду Формат\Абзац,що відкриває вікно діалогу Абзац зі вставкою Отступы и интервалы. За допомогою опції Выравнивание можна встановити вирівнювання праворуч,центральне, блочне(ліворуч,праворуч). Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца,а також лівий відступ першого рядка абзаца. Відстань між рядками встановлює опція Межстрочный вікна діалогу Абзац,а між абзацами-опція Интервал. При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображається в полі Образец вікна діалогу Абзац. 3)форматування сторінок Файл\Параметры страницы.При цьому відкривається ряд вкладок Поля-встановити розмір верхнього,нижнього, лівого,правого полів. Образец показує,який вигляд матиме сторінка з вставленими параметрами. Размер бумаги-вибрати розміри із списка форматів.Спеціальний (ширина,висота) Ориентация(Книжная, Альбомная)

^ 4.1 Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу.

Каталог(директорій, папка)-спеціальне місце на диску,в якому реєструється вся інформація і відомості про файл(ім’я,розмір, властивості).Каталог також може мати своє імя і зберігатися в іншому каталозі разом із звичайними файлами.У цьому випадку утворюється ієрархічна деревоподібна структура: каталог може бути одночасно і підкаталогом і над каталогом.Кореневий каталог-головний каталог кожного диска,в ньому реєструються звичайні файли і каталоги першого рівня.У каталогах першого рівня реєструються звичайні файли і каталоги другого рівня.Імена каталогів включених один в інший відділяються символом \(слеш).Шлях (маршрут до файла)-послідовністьіз імен каталогу від першого до каталогу в якому знаходиться необхідний файл.Накопичувач-пристрій зовнішньої памяті на якому зберігаються файли. Прийнято позначати літерами англійського алфавіту з наступною двокрапкоюА:\ Дисководи для гнучких магнітних дисків позначаютьС:-логічні диски вінчестера, пристрої для оптичних та змінних дисків,логічні диски мережі, поточний каталог з якими працює користувач в даний час. На кожному диску існує самий головний каталог-кореневий. Поточний каталог-каталог,який для нас в даний момент є робочим. Кореневий каталог-каталог першого рівня. У цьому каталозі можуть знаходитися як файли, так і інші каталоги, які називаються вкладеними каталогами, підкаталогами. Кореневий каталог є для них батьківським.

^ 4.2 Призначення панелей інструментів Word. Панелі інструментів Стандартна та Форматування.

Панель інструментів (під рядком меню)-рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишкою по кнопці. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану-коротка довідка про призначення кнопок. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Користуватися кнопками панелі інструментів значно зручніше і швидше. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид\Панелі інструментів. При цьому на екрані зявиться вікно діалогу Панелі інструментів, у списку якого можна вибрати необхідні панелі.

^ 5.1 ОС МS-DOS. Команди для роботи з файлами та каталогами в МS-DOS.

У складі ОС можна виділити 3 частини: командна мова (інтегратор командної мови, командний процесор); файлова система; система управління зовнішніми пристроями (драйвери зовнішніх пристроїв). Командний процесор-частина ОС, що виконує аналіз і виконання інструкцій командної мови. Командна мова-набір команд,що вводиться з клави користувачем і негайно виконуються(запуск програм,копіювання файлів, робота з файлами, виведення вмісту каталога). Командний файл-програма із вказівок (програмної) командної мови,що виконує послідовність будь-яких подій. Файлова система-сукупністьпрограм,що забезпечують роботу з файлами та каталогами, а також самі файли та каталоги,що зберігаються на пристроях зовнішньої пам’яті. Структура файлової системи також значною мірою визначає структуру ОС і можливості користувача.

^ Файл-програма, організована сукупність даних,що має свою назву і зберігається на пристроях зовн.памяті як єдине ціле. Назва файла-ідентифікатор, що використовується для звернення до файла.Driver-програма ОС,яка управляє роботою окремих зовн. пристроїв.В ОС MS-DOS ім’я файла утворюється не більше ніж з 8 символів.За символи в іменах файлів допускається латинські літери,як великі так і малі, також спеціальні символи:# $ % -()В ОС Windows 95,98, 2000,XPімя файла утворюється не більше ніж з255символів в тому числі укр.і рос. літер за символи в іменах файлів і каталогів додатково допускаються такі символи:+-=;:Розширення файла(тип)використовується для класифікації файлів, визначенням приналежності до певної групи. Утворюється не більше ніж із 3символів і є не обов’язковим.Тип файла взначає користувач або програма в якій створювався файл. Розширення файлів:SVS-системні файли, TXT-текстові файли створені в MS-DOS, DOC-текстовий файл створений за допомогою текстового редактора Word, HLP-файл,що містить допоміжні відомості, BAS,C,PAS-файли,що містять програми мови програмування, BAT-командні файли, COM,EXE-фиконувані файли,готові до виконання програми.

Каталог(директорій, папка)-спеціальне місце на диску,в якому реєструється вся інформація і відомості про файл(ім’я,розмір, властивості). Каталог також може мати своє імя і зберігатися в іншому каталозі разом із звичайними файлами. У цьому випадку утворюється ієрархічна деревоподібна структура: каталог може бути одночасно і підкаталогом і над каталогом. Кореневий каталог-головний каталог кожного диска,в ньому реєструються звичайні файли і каталоги першого рівня. У каталогах першого рівня реєструються звичайні файли і каталоги другого рівня.Імена каталогів включених один в інший відділяються символом \(слеш). Шлях (маршрут до файла)-послідовністьіз імен каталогу від першого до каталогу в якому знаходиться необхідний файл

1)Команди,що використовуються при роботі з каталогами:DIR-перегляд вмісту каталога, MD(MK DIR)-створення каталога, CD\-зміна активного каталога, CD..-перехід до кореневого каталога, CD.-перехід на один каталог вверх, RD-знищення какталога; 2)команди,для роботи з файлами:COPY-копіювання каталога, COPY_CON-створення файла, COPY_шлях\імяPRN-виведення вмісту файла на принтер, COPY_CON_PRN-друкарська машинка, COPY_PROBA\1TXT+ PROBA\2TXT_PROBA\FTXT-обєднання файлів, TYPE_ шлях-ввиведення на екран вмісту файла, REN-перейменування файла, ERASE(DEL)-видалити.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Основні компоненти еом. Характеристика пристроїв введення І виведення інформації
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка