1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом)
Скачати 360.66 Kb.
Назва1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом)
Сторінка1/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір360.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Тема 1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (ЛОМ).
Обчислювальна мережа – це складний комплекс взаємопов’язаних і узгоджено функціонуючих програмних і апаратних компонентів. Вивчення мережі в цілому передбачає знання принципів роботи її окремих елементів:

 • комп’ютерів (використовуються комп’ютери різних класів – від персональних до мейнфреймів і суперЕОМ. Набір комп’ютерів у мережі повинен відповідати набору задач, вирішуваних мережею);

 • комунікаційного обладнання (кабельні системи, повторювачі, мости, комутатори, маршрутизатори, модульні концентратори);

 • операційних систем (при проектуванні мережі важливо враховувати, наскільки просто дана ОС може взаємодіяти з іншими ОС мережі, наскільки вона забезпечує небезпеку і захищеність даних, до якої межі вона дозволяє збільшувати число користувачів, чи можна перенести її на комп’ютер іншого типу тощо);

 • мережевих додатків (мережеві бази даних, поштові системи, засоби архівації даних, системи автоматизації колективної роботи тощо).

За територіальною поширеністю мережі поділяються на:

 • LAN (Lokal Area Network) – дана назва відповідає об'єднанню комп'ютерів, розташованих на порівняно невеликій території (одного підприємства, офісу, однієї кімнати). Існуючі стандарти для локальної обчислювальної мережі забезпечують зв'язок між комп'ютерами на відстані від 2,5 км до 6 км (Ethernet і ARCNET, відповідно).

 • MAN (Metropolitan Area Network) – міська чи регіональна мережа, тобто мережа в межах міста, області і т.п.;

 • WAN (Wide Area Network) – глобальна мережа, що з'єднує абонентів країни, континенту, усього світу.

Основне призначення ЛОМ – постійний зв’язок у режимі реального часу як всередині однієї фірми так і за її межами та сумісне використання ресурсів комп’ютерів, що входять у мережу: програм, пам’яті, даних, додатків, повідомлень, принтерів, факсимільних апаратів, модемів, інших пристроїв.

Використання обчислювальних мереж дає підприємству наступні можливості:

 • розподіл ресурсів, які дорого коштують;

 • вдосконалення комунікацій;

 • покращення доступу до інформації;

 • швидке і якісне прийняття рішень;

 • свобода в територіальному розташуванні комп’ютерів.


2. Організація взаємодії пристроїв у мережі

В залежності від способу організації обробки даних і взаємодії користувачів, що підтримується конкретною мережевою операційною системою, виділяють такі типи інформаційних систем:

 • ієрархічні мережі;

 • мережі клієнт/сервер;

 • комбіновані мережі.

В ієрархічних мережах усі задачі, зв'язані зі збереженням, обробкою даних, їхнім представленням користувачам, виконує центральний комп'ютер. Користувач взаємодіє з центральним комп'ютером за допомогою термінала. Операціями введення/виведення інформації на екран керує центральний комп'ютер.

У системах клієнт/сервер обробка даних розділена між двома об'єктами: клієнтом і сервером. Клієнти – комп'ютери, що здійснюють доступ до мережевих ресурсів. Кожен з клієнтів може сформувати запит для сервера: зчитати файл, здійснити пошук запису і т.п. Сервер – це комп'ютер, що виконує обробку запиту, інформаційно–обчислювальні ресурси (процесори, файлова система, поштова служба, служба друку, база даних) якого доступні мережевим користувачам. Він відповідає за збереження даних, організацію доступу до цих даних і передачу даних клієнту.

За організацією взаємодії прийнято виділяти два типи систем, що використовують метод клієнт/сервер:

 • рівноправна (однорангова) мережа;

 • мережа з виділеним сервером.

^ Рівноправна мережа – це мережа, в якій немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій, немає єдиного пристрою збереження даних. Операційна система такої мережі розподілена по всіх робочих станціях, тому кожна робоча станція одночасно може виконувати функції як сервера, так і клієнта. Користувачу в такій мережі доступні всі пристрої (принтери, жорсткі диски і т.п.), підключені до інших робочих станцій.

^ Мережа з виділеним сервером – один з комп'ютерів (сервер мережі) виконує функції збереження даних загального користування, організації взаємодії між робочими станціями, виконання сервісних послуг. На такому комп'ютері виконується операційна система, і всі пристрої (жорсткі диски, принтери, модеми і т.п.) підключаються до нього. Робочі станції взаємодіють через сервер. Мережі на основі сервера стали промисловим стандартом. У великих мережах сервери роблять спеціалізованими.

Найбільш розповсюдженими є комбіновані типи мереж.


 1. Поняття топології мережі. Базові топології

^ Топологія” (topology), або “топологія мережі” – фізичне розташування комп’ютерів, кабелів та інших мережних компонентів. Характеристики мережі залежать від типу топології, що встановлюється.

Топологія може також визначати спосіб взаємодії комп’ютерів у мережі. Різним типам топологій відповідають різні методи взаємодії, і ці методи впливають на роботу мережі.

Всі мережі будуються на основі трьох базових топологій: шина (bus); зірка (star); кільце (ring). Найчастіше використовуються гібридні топології.
^ 4. Лінії зв’язку
Лінія зв’язку (рис. 1) складається у загальному випадку з фізичного середовища, по якій передаються електричні інформаційні сигнали, апаратури передачі даних і проміжної апаратури. Синонімом терміну лінія зв’язку є термін канал зв’язку (channel).Рис. 1. Склад лінії зв’язку

Фізичним середовищем передачі даних може бути кабель, земна атмосфера або космічний простір, через які розповсюджуються електромагнітні хвилі.

В залежності від середовища передачі даних лінії зв’язку поділяються на:

 • провідні (повітряні);

 • кабельні (мідні і волоконно–оптичні);

 • радіоканали наземного та супутникового зв’язків.

Основні групи кабелів. Більша частина комп’ютерних мереж використовує для з’єднання дроти або кабелі. Найчастіше застосовують три основні групи кабелів:

 • коаксіальний кабель (coaxial cable);

 • кручена пара (twisted pair);

 • неекранована (unshielded);

 • екранована (shielded);

 • оптоволоконний кабель (fiber optic).

В залежності від типу проміжної апаратури всі лінії зв’язку поділяються на аналогові і цифрові. У аналогових лініях проміжна апаратура призначена для підсилення аналогових сигналів, тобто сигналів, які мають неперервний діапазон значень. Такі лінії застосовуються у телефонних мережах для зв’язку АТС між собою. У цифрових лініях зв’язку сигнали, що передаються, мають кінцеве число станів, які передаються імпульсами прямокутної форми. За допомогою таких сигналів передаються комп’ютерні дані та оцифровані мова і зображення.

Структурована кабельна система (СКС) є ієрархічною кабельною системою будівлі або групи будівель, розділеною на структурні підсистеми. СКС складається з групи мідних і оптичних кабелів, крос панелей, з’єднувальних шнурів, кабельних роз’ємів, модульних гнізд, інформаційних розеток і додаткового обладнання. Всі перелічені елементи інтегруються в єдину систему і експлуатуються згідно визначених правил.

Тема 2: Інтерфейс та налагодження параметрів оглядачів Internet.

^ 1. Послуга Інтернет WWW

World Wide Web (Web або WWW) представляє легкий в управлінні графічний інтерфейс для перегляду документів Internet. Ці документи, а також посилання між ними утворюють інформаційне "павутиння" (рис.2.1).


Рис. 2.1.Структура переходів між документами за гіперпосиланнями
Web надає посилання з однієї сторінки на інші. Web можна уявити в вигляді великої бібліотеки. Вузли Web подібні до книг, а "сторінки" Web подібні сторінкам цих книг. Сторінки можуть містити новини, рисунки, кінофільми, звукозаписи, об'ємні світи – все що завгодно. Ці сторінки можуть розміщатися на комп'ютерах у будь–якій частині світу. При підключенні до Web надається рівний доступ до відомостей, які розкидані по всьому світу; відсутні додаткові обмеження або оплата за віддалений доступ. Зазвичай, пошук у Інтернет починається з визначеного вузла. Сторінки мають унікальну адресу в форматі URL (Universal Resource Locator).

^ Засіб перегляду або Інтернет оглядач (браузер) – це програмний засіб перегляду, що призначений для виконання переходів і отримання доступу до відомостей Web.

Прикладами програм оглядачів є:

 • Internet Explorer корпорації Microsoft;

 • Firefox організації Mozilla Foundation (www.mozilla.org);

 • Комплект Mozilla організації Mozilla Foundation;

 • Safari фірми Apple;

 • Konqueror організації KDE Project;

 • Opera розробки Opera Software;

 • Netscape Communicator розробки Netscape Communications Corporation.  1   2   3   4

Схожі:

1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconWeb-сторінка – що це?
Загальні відомості про глобальну комп’ютерну мережу Internet. Локальні мережі та телекомунікації. Введення в комп’ютерні мережі....
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconПерелік дисциплін, які виносяться
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconЛекція №10 Мережі на основі персональних комп’ютерів План
Головна особливість локальних мереж — єдиний для всіх комп'ютерів високошвидкісний канал передавання даних І мала ймовірність виникнення...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconВизначення І призначення комп’ютерних мереж
Комп'ютерна мережа — сукупність взаємозв'язаних (через канали передавання даних) комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconЛекція 2 програмне забезпечення персональних комп’ютерів
Після її завершення у пам'ять завантажується інша програма І т д. Програма це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconВ основу роботи комп'ютерів покладено програмний принцип керування,...
Після її завершення у пам'ять завантажується інша програма І т д. Програма це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconМедичні комп'ютерні комунікації комп'ютерні мережі, основні поняття
Створення єдиної мережі стало поштовхом до науково-технічного прогресу та сприяло об'єднанню всього людства в співтовариство без...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconЛекція №2 (1 година) Тема: «Функціонування І ресурси мережі Internet»
Вузлові комп’ютери цієї мережі, на яких зберігається в різних формах інформація, називаються серверами. Комп’ютери в мережі одержують...
1: Поняття комп’ютерної мережі, інтеграція комп’ютерів у локальну обчислювальну мережу (лом) iconТеми рефератів Апаратні засоби персональних комп'ютерів І електронних...
Системи числення, використовувані в комп'ютері. Перетворення двійкових, десяткових І шістнадцяткових чисел
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка