Міністерство аграрної політики та продовольства України
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України
Сторінка1/8
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство аграрної політики та продовольства України


Вінницький національний аграрний університетАгрономічний факультет


Кафедра землеробства,

грунтознавства та агрохімії


Курсова робота з агрохімії
(робочий зошит для студентів спеціальності

6.090101 – «Агрономія»)


Вінниця 2013

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Агрономічний факультет
Кафедра землеробства,

грунтознавтсва та агрохімії

^ Курсова робота
з агрохімії на тему: “Проектування системи удобрення в ____________________________________________________________

(назва господарства, села, району, області)

____________________________________________________________та план розміщення добрив в польовій сівозміні на 201__ рік”
Робочий зошит

Викона_____: студент_________ курсу

агрономічного факультету

_________________форми навчання

_______ академічної групи

спеціальність: 6.090101 – “Агрономія”

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькаві)

Перевірив:_________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Вінниця 2013

УДК 631.4; 631.8Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія», з підготовки бакалаврів спеціальності 6.090101 – «Агрономія», має за мету покращити виконання завдань курсової роботи відповідно до науково-методичних рекомендацій та навчальної програми.
Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 – «Агрономія».

2-ге видання, перероблене і доповнене.


Автори:

Свитко С. М., к.с.-г.н., доцент

Сауляк П. М., к.с.-г.н., доцент

Барвінченко В. І., доктор с-г наук, професор

Дідур І.М., к.с.-г.н., доцент

Рецензенти:

Підпалий І.Ф., доктор с.-г.н., професор, ВДАУ

Борона В.П., доктор с-г н., професор,

зав. лабораторією землеробства Інституту кормів УААН.


Робочий зошит розглянуто і рекомендовано до видання

науково-методичною радою кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії (протокол № 4 від 12 листопада 2008 р.),

науково-методичною радою агрономічного факультету

(протокол № 6 від 20 січня 2009р.),

науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету

(протокол № 5 від 26 січня 2009р.).

^

Вінницький національний аграрний університет


Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Дисципліна Агрохімія

Спеціальність «Агрономія»

Курс ___________________ Група _______________ Семестр ________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу)

студента ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема курсової роботи: «Проектування системи удобрення в _________

______________________________________________________________».

Строк здачі студентом закінченої роботи __________________________

Вихідні дані до роботи: варіант № _____

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

№ поля

Культури сівозміни

Тип і підтип ґрунту

Механіч-ний склад ґрунту

Вміст гумусу,

%рНКС1

мг·екв на 100 г ґрунту

мг на 100 г ґрунту

Нг

S

N

Р2О5

К2О

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXДата видачі завдання __________________________

Студент ______________________________________

(підпис)

Керівник _____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Зміст
Вступ

5
Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість грунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур


6
1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість грунту

6
1.2. Вплив добрив на урожайність та якість врожаю сільськогоспо-дарських культур


8
1.3. Наукове обгрунтування системи удобрення в польовій сівозміні

10
Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов

12
2.1. Загальні відомості про господарство

12
2.2. Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства

14
2.3. Загальна характеристика грунтових умов господарства та агро-хімічна характеристика грунтів полів сівозміни


15
Розділ 3. Хімічна меліорація грунтів господарства та грунтів полів сівозміни

16
Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл та використання органічних добрив в господарстві


17
4.1. Виробництво та нагромадження гною

17
4.2. Виробництво та нагромадження інших органічних добрив

18
4.3. Розподіл та використання органічних добрив

19
Розділ 5. Забезпечення господарства мінеральними добривами

20
Розділ 6. Визначення норм добрив під сільськогосподарські культури

21
6.1. Розрахунок норм добрив шляхом коректування рекомендованих науково-дослідними установами норм добрив з врахуванням зебез-печення грунтів поживними речовинами21
6.2. Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом на заплановану урожайність


22
6.3. Розрахунок норм добрив за рівнем природної родючості (бальної оцінки) грунту


24
Розділ 7. Збереження та підвищення родючості грунтів в полях сівозміни

26
7.1. Визначення балансу гумусу в грунтах сівозміни

26
7.2. Визначення балансу поживних речовин в грунтах сівозміни

27
Розділ 8. План використання добрив в сівозміні

29
Розділ 9. Оцінка системи удобрення

36
9.1. Господарська ефективність використання родючості грунту і застосування добрив

36
9.2. Економічна ефективність застосування добрив

37
Розділ 10. Охорона навколишнього середовища при використанні добрив

38
Висновки

40
Список використаних літературних джерел

41
Висновки та зауваження викладача

42
^

В с т у п


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^

Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість грунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість грунту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 1.2. Вплив добрив на урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 1.3. Наукове обгрунтування системи удобрення в польовій сівозміні

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Загальні відомості
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни
Науковий керівник к е н доцент Гордієнко Микола Іванович прізвище, ім’я, по батькові
Міністерство аграрної політики та продовольства України iconМіністерство аграрної політики І продовольства України
Додаток Е. Оформлення обкладинки дипломного проекту та штампу графічної частини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка