1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A
Назва1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A
Сторінка2/3
Дата конвертації27.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3

41

Який фермент слини має антимікробну дію?

A *Лізоцим

B Мальтаза

C Амілаза

D Фосфатаза

E Гексокіназа

42

При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням

ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При

зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

A *Каталаза

B Псевдохолінестераза

C Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D Ацетилтрансфераза

E Метгемоглобінредуктаза

43

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу,

помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого

біоелемента було порушено?

A * Кальція

B Магнія

C Калія

D Заліза

E Натрія

44

Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Недостаність якого

вітаміну може бути причиною такого симптому?

A А

B Е

C С

D К

E D

45

У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи,

вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку, яка забезпечує нормальну

життєдіяльність організму.

A *100 – 120.

B 50 – 60.

C 10 – 20.

D 70 –80.

E 40 – 50.

46

Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом

A *Карбоксігемоглобін.

B Метгемоглобін.

C Оксігемоглобін.

D Карбгемоглобін.

E Вердогемоглобін.

47

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне

відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню.

Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A *Каталаза.

B Цитохромоксидаза.

C Сукцинатдегідрогеназа.

D Кетоглутаратдегідрогеназа.

E Аконітаза.

48

Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого

гормону в крові супроводжує цей стан.

A *Адреналін.

B Інсулін.

C Пролактин.

D Прогестерон.

E Глюкагон.

49

В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають

на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив.

A *Синтез специфічних м-РНК.

B Синтез АТФ.

C Синтез специфічних т-РНК.

D Синтез ГТФ.

E Синтез специфічних р-РНК.

50

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для

встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно

здійснити в дослідній крові.

A *ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

51

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало

збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

A *Гама-глобуліни.

B Альбуміни.

C Альфа1-глобуліни.

D Альфа2-глобуліни.

E Бета-глобуліни.

52

Наличие белка в растворе можно выявить с помощью цветных реакций. Какая из

нижеперечисленных реакций даст отрицательный результат при полном гидролизе

белка

A *Биуретовая

B Нингидриновая

C Ксантопротеиновая

D Фоля

E Сакагучи

53

Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы

дыхательных ферментов митохондриий, называется:

A *Окислительным фосфорилированием

B Cубстратным фосфорилированием

C Cвободным окислением

D Фотосинтетическим фосфорилированием

E Перекисное окисление

54

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність.

Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу

концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що

може бути причиною такого стану:

A * Хвороба кленового сиропу

B Хвороба Аддісона

C Тирозиноз

D Гістидинемія

E Базедова хвороба

55

Внаслідок попадання окропу на руку уражена ділянка шкіри почервоніла, набрякла, стала

болючою. Яка речовина може привести до такої реакції?

A * Гістамін

B лізин

C тіамін

D глутамін

E аспарагін

56

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі

колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до

порушення їх гідроксилювання?

A * Вітамін С

B Вітамін Е

C Вітамін К

D Вітамін А

E Вітамін Д

57

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких

речовин порушений :

A * Пуринів

B Жирів

C Амінокислот

D Вуглеводів

E Піримідинів

58

В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з’являються

кетонові тіла?

A *Цукровий діабет.

B Гострий гломелуронефпит.

C Сечокам’яна хвороба.

D Туберкульоз нірки.

E Інфаркт нірки.

59

У дитини в крові підвищена кількість фенілпіровіноградної кислоти. Який вид лікування

потрібен при фенілкетонемії?

A *Дієтотерапія.

B Вітамінотерапія.

C Ферментотерапія.

D Антібактеріальна терапія.

E Гормонотерапія.

60

Порушення функції островків Лангерганса приводить до зниження продукції:

A *Глюкогона та інсуліна.

B Тироксина та кальцитоніна.

C Інсуліна та адраналіна.

D Калікреїнів та ангеотензіна.

E Паратгормона та кортізона.

61

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Яка з

перерахованих сполук належить до макроергів?

A *Креатинфосфат.

B Креатин.

C Креатинин.

D Глюкозо-6-фосфат.

E Аденозинмонофосфат.

62

Пацієнт звернувся зі скаргами на напади затрудненого дихання, запаморочення.

З’ясувалося, що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти.

З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

A * Цитохромоксидази

B Лактатдегідрогенази

C Сукцинатдегідрогенази

D Каталази

E Піруватдегідрогенази

63

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх

припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит.

Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної

тканини:

A * Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

64

У хворого С. діагностовано міеломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий

рівень білка ймовірний за рахунок:

A *Білка Бенс-Джонса

B Альбумінів

C Гаптоглобіну

D Імуноглобулінів

E Трансферину

65

У пацієнта після вживання сирих яєць з?явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

A *Авітаміноз біотіну

B Авітаміноз фолієвої кислоти

C Авітаміноз пантотенової кислоти

D Авітаміноз параамінобензойної кислоти

E Авітаміноз інозиту

66

На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз – подагра. Який аналіз

був проведений для постановки діагноза?

A *Визначення сечової кислоти в крові та сечі

B Визначення креатинину в сечі

C Визначення залишкового азоту в крові

D Визначення сечовини в крові та сечі

E Визначення аміаку в сечі

67

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

68

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4 хв.

Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

69

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого часу

вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало причиною

виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

70

Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти

в мітохондріях діє цианистий калій:

A *цитохромоксидазу [аа3]

B флавінові ферменти

C цитохром В5

D НАД+ - залежні дегідрогенази

E цитохром Р-450

71

Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

A * інсулін

B адреналін

C гідрокортизон

D соматотропін

E норадреналін

72

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів

низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого ?

A *атеросклероз;

B ураження нирок

C гострий панкреатит

D гастрит

E запалення легень

73

Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші – дуже активні речовини, які

впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу

утворюються біогенні аміни в тканинах організму ?

A * декарбоксилювання амінокислот

B дезамінування амінокислот

C трансамінування амінокислот

D окислення амінокислот

E відновного реамінування

74

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських

засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

75

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?

A * Уменьшение содержания альбуминов в крови

B Уменьшение содержания в крови гаптоглобина

C Увеличение содержания в крови трансферрина

D Увеличение содержания гама-глобулинов в крови

E Снижение содержания глюкозы в крови

76

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие принимает

карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт жирных кислот из цитозоля в митохондрии

B Транспорт жирных кислот из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления жирных кислот

D Активация жирных кислот

E Активация внутриклеточного липолиза

77

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом. Каков

механизм антиатерогенного действия ЛПВП?

A *Извлекают холестерин из тканей

B Поставляют тканям холестерин

C Участвуют в распаде холестерина

D Активируют превращение холестерина в желчные кислоты

E Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике

78

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина
1   2   3

Схожі:

1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon9 При обстеженні хворої 46-ти років встановлено діагноз: рак лівої...
У хворої 30-ти років підвищилася температура тіла до 38,5oC, виник біль у дрібних суглобах, а також набряки І еритема обличчя. У...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconТема гемотология
При обстеженні виявлене системне збільшення лімфовузлів, гепато-лієнальний синдром. В ан крові: ер 3,6*10**12/л, Нв –87 г/л, тромбоцити...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconОсобливості процедури здавання крові при різних видах донорства
Донорство крові можна поділити на види. Це донорство цільної крові еритроцитарної маси, донорство компонентів крові тромбоцитів,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon66 Хв. П., 42 р. Скарги на біль в попереку, потемніння сечі, загальну...
Печінка +2 см, селезінка +3 см. Зак: ер. 2,6*1012/л, Нв – 60 г/л, к п. 0,9, Le – 9,4*109/л, б 0,5 \%, е 3 \%, п – 6 \%, л 25 \%,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність...
У дитини 3-х місяців на ділянці вух, носа, щік та на склерах з'явилися темні плями, а сеча
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconЯкий синдром діагностує лікар, беручи до уваги ще й особливість форми кисті та стопи хворого?
У хворої дитини від рідин організму, особливо від сечі, йде специфічний солодкий запах. Це пов’язано з порушенням обміну таких амінокислот,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon1. Хворий 26 років звернувся до лікаря з скаргами на біль в правій...
Стілець був нармальний. При огляді: температура тіла 37,6 С, язик вологий, відмічається напруження м'язів передньої черевної стінки...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка