№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Скачати 392.69 Kb.
Назва№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Сторінка1/3
Дата конвертації27.06.2013
Розмір392.69 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3
Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності

територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Робочий зошит

для самостійної позааудиторної роботи

студентів з дисципліни «Комунальна гігієна з основами санітарної справи та

загальної екології»

спеціальності «Медико – профілактична справа»

студента (ки) ___________________________________________________

курс ______________________група_______________________________

викладач____Пурій Г. І.___________________________________________

2013 рік

Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології» Видання 1, 2013 р.

Рецензенти: Ткачук Г.М. викладач Криворізького медичного коледжу

Укладач: Пурій Г.І. викладач Криворізького медичного коледжу

Робочий зошит складено у відповідності до програми з дисципліни «Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології» для вищих навчальних закладів І-ІІ р. акредитації, які здійснюють підготовку спеціалістів відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців.

Зміст

 1. Пояснювальна записка

 2. Тема №-1: «Забруднення і самоочищення ґрунту»---------------------------------- 5-8

 3. Тема №2: «Склад ґрунту. Пористість, повітропроникність.»--------------------- 9-11

 4. Тема № 3: «Особливості збирання і знешкодження

покидьків лікувальних закладів» ------------------------------------------ 12-14

 1. Тема №-4: «Будівельні матеріали» ------------------------------------------------------ 15-17

 2. Тема №-5: «Причини виникнення вогкості в житлах, боротьба з нею» ------- 18-20

 3. Тема №-6 «Особливості планування житла сільського типу» ---------- 20-22

 4. Тема №-7: «Вплив житлових умов на здоров'я та побут населення» ---------- 23-25

 5. Тема №-8: «Санітарні вимоги до планування і влаштування

інфекційних відділень.» ---------------------------------------- 26-30

 1. Тема №-9 «Зелені насадження, їх гігієнічне значення»---------------------- 26-35


Пояснювальна записка

Робочий зошит містить завдання для самостійної поза аудиторної роботи студентів. У відповідності з завданнями кожної теми студенти у письмовій формі дають відповіді на питання, ситуаційні завдання, задачі, тестові завдання та заповнюють таблиці.

Тема №-1: «Забруднення і самоочищення ґрунту»

^ Актуальність теми:

Забруднення ґрунту призводить до забруднення повітря, зумовлене продуктами розпаду органічних речовин, які знаходяться в покидьках. Забруднюються також ґрунтові води.

^ Зміст теми (опорний конспект)

Самоочищення ґрунту - складний процес, який залежить від фізичних властивостей ґрунту, його хімічного складу, але головна роль в цьому процесі належить мікроорганізмам.

Забруднення (органічного характеру) під дією мікроорганізмів ґрунту розкладається і перетворюється в воду, вуглекислий газ, мінеральні солі і гумус.

Мінералізація органічних речовин проходить в два етапи; амоніфікація і нітрифікація.

В результаті синтезу органічних речовин в фунті утворюється гумус (перегній)

^ Рекомендована література
Е.Г. Гончарук Київ «Здоров’я» с. 355-369.

В. А Кондратюк Тернопіль 2003 рік. с. 117-121.
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми


^ Основні завдання

Вказівки

-визначення забруднюваності ґрунту;

-джерела забруднення ґрунту;

-шляхи міграції хімічних речовин в організм людини

-самоочищення грунту

Визначення ВООЗ забруднювачі ґрунту.

Гігієнічна характеристика забруднювачам ґрунту.

Дія забруднювачів на організм людини.

Етапи самоочищення грунту


^ Матеріали для самостійної роботи студентів:

Вивчить:

1 .Види забруднення ґрунту

 1. Самоочищення ґрунту;

 2. Етапи самоочищення ґрунтуДайте відповіді на питання:


 1. Грунти можуть бути забруднені внаслідок:

а__________________________________________________________________________

б__________________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г__________________________________________________________________________

д__________________________________________________________________________

 1. Усі забруднювачі грунту можна поділити на дві групи:

а__________________________________________________________________________

б__________________________________________________________________________

 1. Заповни схему «шляхи міграції хімічних речовин з грунту в організм людиниЛюдина

Грунт
 1. Забруднення грунту патогенними мікроорганізмами ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Забруднення грунту промисловими атмосферними викидами ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Радіоактивне забруднення грунту ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Самоочищення грунту ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дайте відповіді на тестові завдання:
1. До якої групи забруднювачів ґрунту відносяться бактерії:

а)біологічні;

б)хімічні

в)фізичні

г)антропогенні

 1. Головна роль в самоочищенні ґрунту належить:

а)мікроорганізмам;

б)фізичним властивостям ґрунту;

в)хімічному складу ґрунту;

г)механічній будові ґрунту.


 1. 1 етап самоочищення ґрунту:

а)нітрифікація

б)амоніфікація;

в)гідроліз;

г)окислення

 1. 11 етап самоочищення грушу:

а)гідроліз;

б)амоніфікація;

в)нітріфікація;

г)окислення

 1. Пестициди використовують для ...

а)очищення ґрунту від хімічних забрудників;

б)збагачення ґрунту мінералами;

в)покращення фізичних властивостей ґрунту;

г)знищення шкідливих живих організмів ґрунту

Тема №2: «Склад ґрунту. Пористість, повітропроникність
^ Актуальність теми

Для гігієнічної оцінки ступеня забруднення ґрунту важливо знати його природний склад, бо будь - яке відхилення від природного складу типу ґрунту або поява сторонніх речовин розглядається як забруднення певного ступеня.
Зміст теми (опорний конспект)
План змісту теми

 1. Неорганічні хімічні речовини у ґрунті, їх ГДК

 2. Органічні речовини ґрунту і гумінові кислоти, фульвокислоти та ін.

 3. Ґрунтова волога

 4. Ґрунтове повітря

 5. Ґрунтові мікроорганізми

Пористість - відношення об'єму пор до об'єму ґрунту, виражене в відсотках. Повітропроникність більша у тих ґрунтах, які мають великі розміри. В порах грунту знаходиться повітря.

^ Рекомендована література
Е.Г. Гончарук " Комунальна гігієна" стор 339 -343
Матеріали самостійної роботи студентів

Вивчіть:
1.Мінеральні, чи неорганічні, речовини грунту

2.Органічні речовини грунту

3.Грунтова волога

4.Грунтове повітря

5.Грунтові мікроорганізми.
Дайте відповідь на питання
1. Дайте коротку характеристику речовинам грунту :
А) кремнеземуБ) фторВ) йод2. Роль гумусу грунту____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.Дайте визначення коефіцієнта гуміфікації _________________________________________
_______________________________________________________________________________


4.Дайте визначення санітарного числа Хлебникова ___________________________________
_______________________________________________________________________________


5.Роль грунтової вологи__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Грунтові мікроорганізми _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________Дайте відповіді на тестові завдання
Грунти, які містять 30-50% глини:

1. А глинисті;

В. суглинисті;

С.супіщані

Д. піщані.

2.Чим визначається пористість ґрунту

А.вмістом глини у ґрунті;

В.вмістом піску у ґрунті;

С.величиною зернин та їх формою;

Д.вологістю ґрунту

 1. Які ґрунти утримують воду на поверхні

А.піщані;

В.суглинисті;

С.глинисті;

Д.супіщані

 1. Гігроскопічність ґрунту - це ...

А.здатність ґрунту утримувати воду в порах;

В.здатність ґрунтової води підніматися вверх по порах грунту;

С.здатність ґрунту пропускати воду;

Д.адсорбція речовин, розчинених у ґрунтовій воді

 1. Гумінові речовини ґрунту визначають:

А.фізичні властивості та родючість ґрунту;

В.пористість ґрунту;

С.мікрофлору ґрунту;

Д.повітропроникність ґрунту.

 1. ГДК цинку в ґрунті:

А.40 мг/кг;

В.57 мг/кг;

С.19 мг/кг;

Д.23 мг/кг
7. ГДК нітратів у ґрунті:

А.130 мг/кг;

В.50 мг/кг;

С.200 мг /кг;

Д.115 мг/кг

 1. Титр яких мікроорганізмів - показник сан. стану ґрунту при його бак дослідженні:

А. Е, coli,

В .C.perfringis

С. B.Seus

Д .С. botulinum

 1. Хімічний показник санітарного стану ґрунту:

А .пористість грунту;

В. вміст цинку;

С .вміст фтору

Д .санітарне число

10. Самоочищення ґрунту відбувається за рахунок:

А.гігроскопічності ґрунту;

В.патогенних мікроорганізмів

С .сапрофітних мікроорганізмів

Д .гельмінтів.
Тема № 3: Особливості збирання і знешкодження покидьків лікувальних закладів
Актуальність теми

Багаторічний досвід ситуації лікувально-профілактичних закладів дозволив усвідомити необхідність організації збирання і знешкодження покидьків відповідно санітарно-епідемічного та гігієнічного режиму як умови для нормального працювання цих закладів.
^ Зміст теми ( опорний конспект)

Особливу групу складають медичні покидьки. За своєю природою, концентрацією чи фізичними, хімічними та інфікуючими властивостями вони можуть бути причиною виникнення серйозних захворювань і сприяти підвищенню смертності людей. За даними Агентства з охорони довкілля СІЛА (ЕРА), в лікарнях швидкої допомоги (для хворих з тимчасовим перебуванням) щоденно на 1 хворого припадає в середньому приблизно 6 кг твердих покидьків, 15 % яких інфіковані. До інфікованих відносять кров, відходи мікробіологічних і патологоанатомічних відділень, ізоляційних боксів. Дуже небезпечними є лікарські препарати ( цитостатики) а також гострі предмети, насамперед ін'єкційні голки, які можуть бути причиною розповсюдження СНІДу, інфекційного гепатиту.

Крім цього, велика кількість покидьків утворюються в терапевтичних, хірургічних та інших відділеннях лікарняних закладів, при прибиранні палат, харчоблоків, адміністративних та інших приміщень і території лікарні.

Серед відходів лікувально-діагностичних закладів особливу групу складають радіоактивні покидьки, що утворюються в радіологічних відділеннях при лікуванні, діагностиці онкологічних хворих. Це радіоактивні речовини, різні ізотопи. Усі вони вимагають спеціального збору, зберігання і ліквідації.

При неправильній обробці, зберіганні, транспортуванні, ліквідації медичні відходи можуть тепер чи в майбутньому бути потенційно небезпечними для здоров'я людей та стану довкілля. З цією метою необхідно мати спеціальну тару для збору і зберігання інфікованих лікарняних покидьків. Найбільш ефективним способом ліквідації медичних покидьків є спалювання їх в спеціальних печах. При чому це устаткування необхідно максимально наблизити до джерела їх утворення. Строк зберігання таких відходів не повинен перевищувати 48 годин.

Профілактика кишкових інфекцій і глистяних інвазій має надзвичайно велике значення. Впорядкування і правильно організована очистка населених місць - це незамінний захід і в плані охорони грунту, води і повітря від забруднення.

Видалення і знищення нечистот і покидьків в населених пунктах переважно проводять шляхом вивозу або сплаву (каналізації).У першому випадку рідкі покидьки видаляють за межі населеного пункту за допомогою відповідно транспорту в спеціально відведені місця, де їх знешкоджують. У другому-сплавляють по трубах, на очисні споруди, де також проводиться їх очистка і знезаражування.

Очистка населених пунктів полягає у плановому збиранні, тимчасовому зберіганні, видаленні й утилізації покидьків. Це необхідно робити в найкоротші строки і регулярно. Кожний з цих заходів повинен до мінімуму зводити можливість контакту людини з покидьками, починаючи з моменту збирання їх у відповідні ящики, контейнери, відра, баки тощо, вивезення і знищення. Вибираючи найраціональніші методи ліквідації покидьків, слід враховувати, що вони містять азот, фосфор, калій та інші мінеральні й органічні речовини, які є цінним добривом.
^ Рекомендована література Основна:

В.А. Кондратюк " Загальна гігієна з основами екології" стор. 121-122

Є.Г. Гончарук «Комунальна гігієна» Київ «Здоров’я» 2003 р. с. 656-658
Вивчить:
1. Особливості медичних покидьків

2.Профілактика кишкових інфекцій, забруднення радіоактивними покидьками 3.Знешкодження медичних покидьків

Дайте відповіді на питання:


 1. Перелікуйте види лікарняних відходів:____________________________________________
  _____________________________________________________________________________


 2. Епідеміологічне значення медичних покидьків______________________________________
  _____________________________________________________________________________

 1. Системи збирання , тимчасового зберігання і знезаражування твердих відходів лікарні_______________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________

 2. Ліквідація специфічних лікарняних відходів___________________________________
  ________________________________________________________________________

Дайте відповіді на тестові завдання:

 1. Середньо добове накопичення твердих відходів перевищує у лікарнях на одне ліжко

А. 0.6-0.8 кг.

Б. 0.3-0.5 кг.

С.0.8-0.9 кг.

Д. 0.7-0.9 кг.

2. Відстань від смітєзбірників до палатних корпусів має бути не менше

А. 20 м.

Б. 25 м.

С. 30 м.

Д. 15 м.

3. Трупи тварин, залишки корму і підстілки з віварію не можуть використовуватись

А. Як вторинна сировина

Б. Закопування у грунт

С. Викидання у смітєзбірник

Д. Корм хижаків

4. Спалювання лікарняних відходів на місці доцільніше в гігієнічному плані. При цьому зменшується кількість відходів за об’ємом на:

А. 70-80%

Б. 80-90%

С. 80-95%

Д. 85-95%

5. У лікарнях, крім побутових відходів, накопичується так звані специфічні лікарняні відходи які небезпечні в плані забруднення навколишнього середовища, які в процесі зберігання можуть:

А. Забруднювати повітря

Б. забруднювати грунт

С. Сприяти поширенню збудників інфекції

Д. Всі відповіді вірні.


  1   2   3

Схожі:

№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconVgasso@
Абіотичні фактори самоочищення (хімічні, фізичні) атмосфери, ґрунту, води та донних відкладень
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 icon1. Основні джерела забруднення поверхневого стоку на міській території
Процеси самоочищення водних об'єктів, перенос речовини та енергії водним потоком, трансформація речовини
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconТема: Земельні ресурси аграрних підприємств
Природна родючість ґрунту – здатність ґрунту забезпечувати рослини вологою І поживними речовинами
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconПлан лекції Забруднюючі речовини І негативний антропогенний вплив....
Аналізуючи джерела забруднення Світового океану, вчені запропонували наступну їх класифікацію: 40% – наземні; 35% – судноплавство;...
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconОцінка забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту інструкція
СО. Зробити висновки про забруднення атмосферного повітря на певній ділянці вулиці автотранспортом та обговорити способи зменшення...
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconМоделювання та прогнозування стану довкілля Спеціальніст 070801 екологія...
Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі грунт рослина та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки...
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconТема : Вимірювання опору розтікання струму захисного заземлюючого...
Проведення вимірювання опору розтікання струму заземляючих пристроїв. Визначення опору ізоляції електроустановок І електропровідників....
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconЛекція 6 Тема: екологічний захист громадян
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля та необхідність його захисту
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconЗемлеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Здатність ґрунту забезпечувати рослини водою, повітрям та поживними речовинами протягом їхнього життя називається
№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8 iconЗемлеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Здатність ґрунту забезпечувати рослини водою, повітрям та поживними речовинами протягом їхнього життя називається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка