Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття "мінерал"
Скачати 355.56 Kb.
НазваЛекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття "мінерал"
Сторінка1/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір355.56 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Хімія > Лекція
  1   2   3   4
ЛЕКЦІЯ 4

МІНЕРАЛИ
План лекції:
1 Визначення поняття "мінерал".

2 Морфологія мінералів.

3 Фізичні властивості мінералів.

4 Класифікація мінералів.

5 Походження мінералів.

1 Визначення поняття - мінерал
Існують різноманітні визначення поняття "мінерал". Але більшість із цих визначень, різними словами формулюють єдину принципову думку про те, що мінерали - це природні речовини, які утворюються в результаті різноманітних фізико-хімічних процесів в надрах Землі, на її поверхні, а також в космічному просторі. Мінерали існують у вигляді хімічних сполук, або складаються з одного хімічного елемента (самородні елементи) і характеризуються певним хімічним складом, внутрішньою будовою, морфологічними та фізичними властивостями.

Розбіжності при визначенні поняття "мінерал", пов’язані з тим, що більшість вчених до мінералів відносять тільки тверді речовини, інші - до того ж рідкі і газоподібні речовини. Крім того, деякі вчені відносять до мінералів окремі побічні продукти технологічних процесів, які не мають аналогів в природі.

Слово мінерал походить від латинського слова minera - руда, рудна жила, копальня.

У даному курсі розглядаються лише тверді мінерали.

2 Морфологія мінералів
Слово "морфологія" походить від двох грецьких слів: morphe - форма і logos - вчення, поняття. Тобто, у спрощеному вигляді означає - вчення про форму і має широке загальнонаукове використання. Наприклад, морфологія рослин, морфологія тварин та ін.

Морфологія мінералів, це підрозділ геологічних знань в межах якого вивчається зовнішня форма мінералів, її зв’язок з внутрішньою будовою мінералів та з їхнім походженням.

Перш за все, за своєю внутрішньою будовою і відповідно - формою, мінерали поділяються на кристалічні та аморфні.

До кристалічних належать мінерали, фізичні властивості яких в різних напрямках різні, але однакові в паралельних. Це такі властивості, як твердість, швидкість поширення тепла, світла та ін. Кристалічність твердих мінералів яскраво проявляється в умовах їх вільного росту, в результаті якого утворюються геометричні тіла, огранені різноманітними за формою та розміром гранями. Такі багатогранники називають кристалами. Слово “кристал” походить від давньогрецького слова krystallos – лід. Кристалічна форма мінералів обумовлена тим, що атоми, іони або молекули, з яких вони складаються, розташовані в просторі геометрично закономірно.

До аморфних належать мінерали, фізичні властивості яких в усіх напрямках однакові. Аморфність твердих мінералів яскраво проявляється в процесі їх росту – вони ростуть в усі сторони з однаковою швидкістю. Такі елементи, як грані, ребра та вершини, в них відсутні. Атоми, іони або молекули, з яких складаються аморфні мінерали, розташовані в просторі хаотично.

^

Морфологія мінеральних індивідівМінеральний індивід – мономінеральне тіло, відокремлене від сусідніх подібних тіл безперервними розділами - гранями, замкнутими в просторі. Іншими словами можна сказати, що мінеральний індивід – це один кристал одного мінералу.

Поверхня мінерального індивіду або кристалу складається з граней, ребер і вершин.

^ Грані – це площини різноманітних форм і розмірів, які обмежують кристал.

Ребра – це лінії перетину двох граней.

Вершини – це точки перетину ребер.

Між гранями, ребрами і вершинами існує певна кількісна залежність, відома під назвою закону Ейлера-Декарта. Ця залежність полягає в наступному – сума граней і вершин дорівнює кількості ребер плюс два.

Крім того, у XVIII столітті декілька вчених (данець Н. Стено, француз Р. Де Лілль і росіянин В. М. Ломоносов) незалежно один від одного встановили, що для одного й того ж мінералу кути між відповідними гранями його кристалів є завжди постійними. Дана закономірність увійшла в науку під назвою – закон постійності граних кутів.

На реальних природних кристалах грані, ребра і вершини часто ускладнені різноманітними формами, тому природні кристали не завжди є ідеальними за формою і можуть набувати викривленої, випуклої або ввігнутої форм.
Важливою ознакою кристалів мінералів є їх симетрія.

Симетрією називається властивість геометричних фігур повторювати свої аналогічні частини певне число разів.

Симетрія кристалів визначається за допомогою так званих елементів симетрії, до яких відносяться: центр інверсії або симетрії (C), осі симетрії (L), площини симетрії (P) та одиничний напрямок (ОН).

^ Центр інверсії (симетрії) - це така точка в середині фігури, від котрої у діаметрально протилежних напрямках на рівних відстанях знаходяться однакові за формою і розмірами частини фігури (кристалу). В кристалах може бути лише один центр інверсії або в кристалах певної форми його взагалі нема.

Слово “інверсія” походить від латинського слова inversio – перевертання, перестановка.

^ Поворотна вісь симетрії - це пряма, при обертанні навколо якої на 360 частини фігури повторюються “n” ціле число разів. При цьому частини фігури розташовані так, що при їх обертанні навколо осі на деякий кут фігура в просторі займає таке ж положення, яке вона займала раніше, тільки на місці одних частин розташовуються інші, аналогічні їм. Якщо частини фігури повторюються два рази, то відповідна вісь називається віссю другого порядку, якщо три рази – третього порядку. Всього кристалах існують поворотні осі симетрії другого, третього, четвертого і шостого порядків.

Інверсійна вісь симетрії - це пряма, при обертанні навколо якої на 360O з відповідним переносом – відбиттям (інверсією) через центр фігури аналогічні частини фігури повторюються “n” ціле число разів. В кристалах можуть бути присутні інверсійні осі симетрії четвертого і шостого порядків.

^ Площина симетрії - це площина, яка ділить фігуру на дві абсолютно однакові і дзеркально відображені частини.

Одиничний напрямок – це напрям (пряма) всередині фігури, який не має собі аналогічного, тобто не повторюється.
В ідеальних умовах вільного росту кристали утворюють добре огранені багатогранники з різною кількістю граней. За зовнішнім виглядом вони діляться на дві групи: кристали, огранені однаковими за формою і розміром гранями, і кристали, огранені різними за формою і розміром гранями. Кристали першої групи називаються простими формами, кристали другої групи – комбінаціями.

На кристалах встановлено 47 основних простих форм. Кількість комбінацій значно більша.

В природних умовах в процесі росту мінерали дуже рідко утворюються у вигляді ідеальних кристалічних багатогранників. Пов’язано це з тим, що в більшості випадків умови росту кристалів ускладнені різними природними факторами. До таких ускладнень, наприклад, відносяться перепади температур і тисків, нерівномірність живлення кристалів мінеральною речовиною в процесі їхнього росту, попадання різноманітних домішок в кристалотворне середовище та інше. Тому, кристали природних мінералів часто утворюються у вигляді різних викривлених і недорозвинених форм, різноманітних зростань і сукупностей.

Для спрощеного розділення мінеральних індивідів за формою виділяють три основні типи або так звані габітуси кристалів: ізометричний, видовжений і сплюснутий. Слово “габітус” походить від латинського слова habitus – зовнішність, зовнішній вигляд.

До ізометричного типу належать кристали, які розвинені в трьох напрямках приблизно однаково.

До видовженого типу належать кристали, які витягнуті переважно в одному напрямку.

До сплюснутого типу належать кристали, які розвинені переважно у двох напрямках.

  1   2   3   4

Схожі:

Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconПлан лекції: Визначення поняття „серцеві глікозиди” як групи біологічно...
Біогенез серцевих глікозидів. Характеристика агліконів серцевих глікозидів, особливості їх будови
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconЛекція №3 Тема лекції: Відчуття, сприйняття, увага. Пам'ять. Мислення. Інтелект
Відчуття первина форма відображення дійсності: хронологія розвитку психічних процесів; визначення поняття "відчуття"; будова аналізатора;...
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconЛекція №2 Тема: “ Види ремонтів, системи планово попереджувальних ремонтів.” План лекції
Енергоустаткування та мережі є частиною основних підприємницьких (виробничих) фондів підприємства
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconЛекція №4 Тема лекції: Структура особистості. Здібності. Темперамент. Характер
Поняття про темперамент та його фізіологічні основи. Типологія темпераментів людини
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconПлан-конспект лекції зі спецкурсу: «Біофізика клітини» на тему: «Електрична...
Під час лекції для досягнення визначених завдань застосовують такі методи, прийоми, засоби
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconПлан лекції: Поняття, суть та ознаки конституційного ладу. Система...
Нормативні та організаційні гарантії конституційного ладу України: поняття та суть
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconЛекція 26. Похідні вищого порядку функції багатьох змінних План
Визначення частинної похідної -го порядку функції багатьох змінних. Поняття мішаної похідної
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconПлан лекції: 1 Загальні поняття про землетруси. 2 Реєстрація землетрусів
Землетрус це раптовий струс І коливання гірських порід земної кори під дією ендогенних та екзогенних процесів
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconПлан лекції поняття, види та мета слідчого огляду. Загальні положення...
Кириченко А. А. "Проблема судебной одорологии": Монография. Харьков: Основа, 1997. о
Лекція 4 мінерали план лекції: 1 Визначення поняття \"мінерал\" iconЛекція 7 Тема: Основи теорії ризику
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні знати: поняття ризику, концепцію прийнятого ризику, методи оцінки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка