«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр
Назва«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3   4МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

НА ТЕМУ :

« Травлення в ротовій порожнині та шлунку».
ПРЕДМЕТ : фізіологія людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Однією з умов існування організму людини і тварин є живлення, оскільки їжа є матеріалом для побудови й оновлення його структурних елементів та джерелом енергії, необхідної для забезпечення функцій. Однак поживні речовини їжі переважно є складними високомолекулярними сполуками і для засвоєння потребують розщеплення на прості складові — низькомолекулярні сполуки (мономери).

Сукупність процесів, які забезпечують ферментативне розщеплення цих полімерів (білків, жирів, вуглеводів) до мономерів (амінокислот, моногліцеридів, жирних кислот і моноцукридів), називають травленням.

Cистема травлення відіграє важливу роль у життєдіяльності організму, її ураження за частотою стоять на другому місці після серцево-судинних захворювань, а за частотою виникнення (формування) у лю­дини явищ дискомфорту, можливо, навіть на першому місці.
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .

А) проаналізувати зв`язок між особливостями будови різних відділів травного каналу і їх функціональними можливостями ( ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності виникнення фаз шлункової секреції ( ) ,

В) обгрунтувати зв`язок між фазами травлення в шлунку і видами його рухової активності ( )

Г) розкрити на основі системного підходу закономірності нервово – гуморальної регуляції діяльності шлунку ( )

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив зовнішніх факторів на функцію органів ротової порожнини і шлунку та виникнення патології в них,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях патології,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами .
^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.

А) біологія
Б) хімія .

В) фізика .

Г) АнатоміяЕволюційний розвиток і будова

травної системи у тварин і людини.
Будова і властивості ферментів, ферментативні реакції.

Поняття «проникненість мембран», «дифузія» ,

« осмос».
Будова органів травної системи.

Пояснити вплив м`язової тканини на функціону-

вання організму в цілому.
Пояснити властивості білкових сполук.

Пояснити поняття дифузії , осмосу, тощо.

Пояснити будову органів ротової порожнини, глотки, стравоходу, шлунку.

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни ( особливо розділи «стоматологія», «гастроентерологія»


Патологічні зміни в організмі при хворобах травної системи, клінічна термінологія .
Лікарські препарати, які застосовують при лікуванні захворювань м`язової тканини.

Пов`язати зміни, які відбуваються при хворобах травної системи з функціями інших органів і тканин. Робота ШКТ і обмін речовин і енергії в організмі.

Пояснити дію лікарських препаратів на роботу ШКТ

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

Всі попередні і послідуючі теми


Механізм нервово – гуморальної регуляції роботи органів ШКТ. Залежність роботи всіх органів від роботи ШКТ, зв`язок між роботою ШКТ і обміном речовин.

Пояснити закономірності нервово – гуморальної регуляції роботи органів ШКТ. Залежність роботи всіх органів від роботи ШКТ, зв`язок між роботою ШКТ і обміном речовин^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.


2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1. Основні функції системи травлення:

а)секреція,

б)моторика,

в)всмоктування тощо.

2. Типи травлення:

а)порожнинне,

б)мембранне,

в)внутрішньоклітинне.

3. Травлення в ротовій порожнині. Роль смакової сенсорної системи, її взаємозв’язок з нюховою, зоровою і слуховою сенсорними системами..

4. Механічне та хімічне оброблення їжі. Слиновиділення. Склад і властивості слини, її значення в травленні, механізм секреції та регуляції.

5. Жування, регуляція. Ковтання, його фази, регуляція.

6. Травлення в шлунку.

7.Секреторна діяльність шлункових залоз.

А) Склад і властивості шлункового соку,

Б) механізм секреції та регуляція виділення.

^ В) Фази регуляції секреції: мозкова, шлункова, кишкова.

Г) Моторна функція шлунка, її регуляція.

Заключний етап .

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання,

вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки


ІІ

ІІ


ІІ

ІІ
ІІ

ІІ
ІІ
Міждисциплінарна лекція .

Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .

Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .
Навчальна література,

завдання , питання .

^ Домашнє завдання

- Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»,

стор. 160 - 168.


5 %

( 5 хв ) .


90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .

Однією з умов існування організму людини і тварин є живлення, оскільки їжа є матеріалом для побудови й оновлення його структурних елементів та джерелом енергії, необхідної для забезпечення функцій. Однак поживні речовини їжі переважно є складними високомолекулярними сполуками і для засвоєння потребують розщеплення на прості складові — низькомолекулярні сполуки (мономери).

Сукупність процесів, які забезпечують ферментативне розщеплення цих полімерів (білків, жирів, вуглеводів) до мономерів (амінокислот, моногліцеридів, жирних кислот і моноцукридів), називають травленням.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

^ 1. Основні функції системи травлення:

а)секреція,

б)моторика,

в)всмоктування тощо.

2. Типи травлення:

а)порожнинне,

б)мембранне,

в)внутрішньоклітинне.

^ 3. Травлення в ротовій порожнині. Роль смакової сенсорної системи,

її взаємозв’язок з нюховою сенсорною системою.

4. Механічне та хімічне оброблення їжі. Слиновиділення. Склад і властивості слини, її значення в травленні, механізм секреції та регуляції.

^ 5. Жування, регуляція. Ковтання, його фази, регуляція.

6. Травлення в ротовій порожнині та шлунку

7. Секреторна діяльність шлункових залоз.

А) Склад і властивості шлункового соку,

Б) механізм секреції та регуляція виділення.

В) Фази регуляції секреції: мозкова, шлункова, кишкова.

Г) Моторна функція шлунка, її регуляція.

^ 1. Основні функції системи травлення:

(секреція, моторика, всмоктування).
Травлення відбувається в певних органах, що складають єдину травну систему. До неї належать ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишки, а також печінка і підшлункова залоза.

Cистема травлення відіграє важливу роль у життєдіяльності організму, її ураження за частотою стоять на другому місці після серцево-судинних захворювань, а за частотою виникнення (формування) у лю­дини явищ дискомфорту, можливо, навіть на першому місці.
Травлення - складний фізіологічний процес, завдяки якому їжа, що потрапила в травний канал, піддається фізичним і хімічним пере­творенням.
Залежно від локалізації процесу гідролізу травлення воно буває:

 • внут­рішньоклітинним і

 • позаклітинним (порожнинним), яке може бути:

а) дистантне (внутрішньопорожнинне - в порожнинах кишкової трубки),

б) або контактне (місцеве - мембранне або пристінкове).
Основними функціями травної системи є:

а) рухова (моторно-евакуаторна) - забезпечує механічну обробку їжі, її перемішування, перети­рання й переміщення; регуляція здійснюється нервовими і гуморальними механізмами;

б) секреторна - виділення секретів і хімічна обробка їжі з метою гідролізу її компонентів до мономерів: білків - до амінокислот, жирів - до моногліцеридів і жирних кислот, вуглеводів - до моносахарів; також регулюється нервовими й гумо­ральними механізмами;

в) усмоктування - перехід продуктів гідролізу в кров і лімфу; регулюється переважно гуморальними й місцевими нервовими механізмами.Травлення відбувається послідовно в ротовій порожнині, шлун­ку, дванадцятипалій кишці, тонкій і товстій кишках.
До методів дослідження травної системи відносять:

 • методи гост­рих дослідів,

 • ізольованих органів,

 • хронічних дослідів і

 • дослідження на людині.

У клінічній практиці вивчають вже згадувані функції - секре­торну, рухову й усмоктувальну. Для цього використовують:

- ендо­скопію,

- зондування,

- радіопилюлі,

- ацидотести,

- біохімічні, гісто­логічні, копрологічні та рентгено-, електро- і радіоізотопні методи.
І. П. Павлов уперше ввів новий методологічний підхід: дослідження на цілісному організмі.
Необхідно ще зазначити, що система травлення є першим ета­пом системи живлення, до якої ще входить підсистема транспорту речовин кров'ю, лімфою та міжклітинною рідиною. Мета - підтри­мання поживних речовин у крові й лімфі на постійному рівні.Послідовність процесів в травному «конвейєрі»
^ Будова травної системи

Травна система складається з травної трубки (каналу), довжина якої у дорослої людини сягає від 7-8 до 8-10 м, і розміщених за її межами за­лоз (три пари великих слинних залоз, печінка та підшлункова залоза).

Травна трубка має передній, середній та задній відділи.
^ Передній відділ включає ротову порожнину, глотку та стравохід. У ротову порожнину виділяється секрет великих і малих слинних залоз.

Основна функція пе­реднього відділу травної трубки полягає у механічній та початковій хімічній обробці їжі.
^ Середній відділ травної трубки включає шлунок, тонку кишку та частину товстої кишки (до її каудальної частини). У тонку кишку (два­надцятипалу) впадають -вивідні протоки печінки та підшлункової залози.

Основними функціями середнього відділу травної трубки є хімічна обробка їжі, усмоктування розщеплених поживних речовин та формування калових мас.
^ Задній відділ травної трубки - каудальна частина прямої кишки - за­безпечує виведення калових мас за межі організму.
Стінка травної трубки утворена чотирма оболонками:

 • слизовою,

 • підслизовою основою,

 • м'язовою та

 • зовнішньою (серозною, або адвентиційною).


Ротова порожнина

є початковим відділом травної системи, куди за звичайних умов надходить їжа і де зазнає механічної та хімічної обробки. Їжа перебуває тут короткий час, тому власне травлення як фермента­тивний процес у ротовій порожнині є не­істотним, їжа тут

 • апробується (тоб­то вона дегустується з метою вирішення питання: можна її спожи­вати чи слід відкинути).

 • подрібнюється,

 • змочу­ється слиною,

 • формується харчова грудка і

 • готується до ковтання.

Ротова порожнина також забезпечує мовну функцію і акт смок­тання у грудних дітей.
Наявність вели­кої кількості рецепторів (смакових, механіч­них, температурних) забезпечує харчовий центр інформацією, яка впливає на функ­цію всього травного апарату.
Смакові ре­цептори, розміщені в різних ділянках язи­ка, дають можливість оцінити їжу, забезпе­чують відчуття солоного, солодкого, кис­лого, гіркого тощо. Подразнення цих ре­цепторів активізує механічні процеси в ро­товій порожнині і виділення слини.

Порожнина рота ділиться на два відділи: присінок рота і власне ротову порожнину.

Присінок рота обмежений губами і щоками зовні, зубами і яс­нами - зсередини. Губи складаються з колового м'яза рота, який покритий зовні шкірою, а зсередини - слизовою оболонкою. Щоки добре розвинуті, а в їх товщі знаходиться щічний м'яз. Слизова оболонка щік є продовжен­ням слизової оболонки губ.

Власне ротова порожнина з'єднується з присінком рота через проміжки між коронками зубів і через щілину між третім великим корінним зубом та пе­реднім краєм гілки нижньої щелепи. Верхню стінку, або дах ротової порожни­ни, утворює піднебіння, яке ділиться на тверде і м'яке.

^ Тверде піднебіння утво­рене піднебінними відростками верхньої щелепи і горизонтальними пластинками піднебінних кісток. Воно відокремлює носову порожнину від ротової.

^ М'яке піднебіння складається із покритих слизовою оболонкою м'язів (м'яза-підіймача піднебінної завіски, м'яза-натягача і непарного м'яза-язичка, а також м'язів, що утворюють піднебінні дужки: піднебінно-язичкового і піднебінно-горлового). У разі скорочення цих м'язів під час ковтання м'яке піднебіння піднімається і закриває носову частину горла.

Задній відділ м'яко­го піднебіння - піднебінна завіска - з боків переходить у дві пари дужок, між якими розташований піднебінний мигдалик.

Дном ротової порожнини є діаф­рагма рота, утворена парним щелепно-під'язиковим м'язом, на якій лежить язик. На задній стінці ротової порожнини знаходиться вихідний отвір - пере­шийок зіва, обмежений зверху м'яким піднебінням, знизу - коренем язика і з боків - піднебінно-язиковими дужками.
^ Найперший етап травлення відбувається в ротовій порожнині.
  1   2   3   4

Схожі:

«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Травлення в кишці. Роль печінки та підшлункової залози в травленні»....
Система травлення забезпечує організм людини всіма необхідними для життєдіяльності поживними речовинами. Саме завдяки її діяльності...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Спрямованість сучасної медицини на збереження здоров'я передбачає професійну готовність медичного працівника до фізіологічно осмисленої...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Фізіологія дихання». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 Спеціальність
Система дихання є чи не найголовнішою системою людського організму. Саме завдяки їй всі органи І системи організму отримують необхідний...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Опрацювання сигналів, що надходять, відбувається за допомогою різних структур нервової системи. Вона перет­ворює вплив подразника,...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«обмін речовин та терморегуляція». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Фізіологія системи виділення. Регуляція сечоутворення І сечовиділення»....
Підтримання сталості внутрішнього середовища є умовою нормальної життєдіяльності організму. Гомеостаз значною мірою залежить від...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«обмін речовин та складання харчового раціону». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Фізіологія скелетних І гладких м’язів опорно-рухового апарата»....
Одним із найважливіших чинників роз­витку тваринного світу є активний рух. Рухи можуть здійснюватися в межах само­го організму, а...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Основні принципи регуляції фізіологічних функцій». Предмет : фізіологія людини Курс 2
Будь який організм це відкрита система, що саморегулюється І відтворюється, складається з білків І нуклеїнових кислот, які у свою...
«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр icon«Антигенні властивості крові. Основи переливання крові». Предмет : фізіологія людини Курс 2
Але часто ці спроби закінчувалися смертю реципієнта. Перед медиками постало питання: «Чому в одних випадках переливання крові було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка