1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A
Назва1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A
Сторінка1/7
Дата конвертації03.04.2014
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Крок 1. Стоматологія 2013 рік

6.0 Патологічна фізіологія

1

У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові

підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A *Підшлункової залози

B Печінки

C Шлунку

D Нирок

E Кишечника

2

У дитини 3-х місяців на ділянці вух, носа, щік та на склерах з'явилися темні плями, а сеча

при стояні на повітрі ставала чорною. Накопичення якої сполуки слід очікувати в крові та

сечі?

A * Гомогентизинової кислоти

B Фенілаланіну

C Меланіну

D Триптофану

E Галактози

3

У хворого на правець виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності

дихання виникає в даному випадку?

A * Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

B Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

C Обструктивне порушення альолярної вентиляції

D Перфузійний

E Дифузійний

4

Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі

крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механизм ретенційної

азотемії в даному випадку?

A *Зниження клубочкової фільтрації

B Збільшення утворення креатиніну в м`язах

C Зростання реабсорбції креатиніну

D Зростання клубочкової фільтрації

E Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

5

До клініки поступив чоловік віком 40 років якого укусила гадюка. Де переважно буде

проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?

A *У кровоносному руслі.

B У клітинах печінки.

C У клітинах селезінки.

D У кістковому мозку.

E У паренхімі нирок.

6

У жінки 46 р. на фоні тривалої меноррагії розвинулась анемія: Е - 3,6*1012/л, Нв - 60 г/л,

К.п - 0,5, ретикулоцити - 0,1%. В мазку : гіпохромія, анулоцити, мікроцитоз, пойкілоцитоз.

Який вид анемії розвинувся у хворої?

A *Залізодефіцитна

B ВІ2- фолієводефіцитна

C Апластична

D Гемолітична

E Гостра постгеморагічна

7

Встановлено, що при розвитку пухлини легень, в ній може відбуватися синтез

глюкокортикоїдів. Який варіант пухлинної атипії має місце в даному випадку?

A *Функціональної

B Енергетичної

C Морфологічної

D Біохімічної

E Фізико-хімічної

8

У хворого діагностована ВІЛ-інфекція. Які з перелічених субпопуляцій імунокомпетентних

клітин пошкоджується при СНІД в першу чергу?

A *Т-хелпери

B NK- клітини

C Т-кілери

D В-лімфоцити

E Макрофаги

9

В стоматологічному кабінеті районної поліклініки після введення лідокаїну у хворого

розвинувся анафілактичний шок. Які з перелічених імуноглобулинів зумовлюють розвиток

анафілактичного шоку?

A *Ig E

B Ig M

C Ig A

D -

E Ig Д

10

У хворого 45 років скарги на кровотечу з ясен при чистці зубів. Ясна темно-червоного

кольору, при натисканні гноєтеча з ясеневих закутків. Виявлений парадонтит. Яке

місцеве порушення кровообігу має перевагу у тканині ясен хворого?

A *Венозна гіперемія.

B Ішемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.

11

У хворого з гіпертонічною кризою виявлено в крові збільшення концентрації ангіотензину

ІІ. З чим пов’язаний пресорний ефект ангіотензину?

A *Скороченням м’язів артеріол

B Активізацією синтезу біогенних амінів

C Гіперпродукцією простагландинів

D Стимуляцією утворення вазопресину

E Активацією калікреїн-кінінової системи

12

У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено в крові збільшення концентрації вазопресину.

На функцію якого органу впливає цей гормон?

A *Нирок

B Печінки

C Серця

D Легень

E Наднирок

13

При обстеженні хворого в крові виявлено гіперхромію еритроцитів, мегалоцити і

мегалобласти. Про яку анемію слід думати лікарю?

A *В12-фолієводефіцитну

B Гіпопластичну

C Постгеморагічну

D Залізодефіцитну

E Гемолітичну

14

Собака знаходилась в термостаті при t 40oС. У неї спостерігалось значне збільшення

частоти дихання. Який вид порушення водно-електролітного обміну виник при цьому?

A *Дегідратація гіперосмолярна

B Дегідратація гіпоосмолярна

C Дегідратація ізоосмолярна

D Позитивний водний баланс

E -

15

У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)

знижена до 20% від нормальної. Що спричинює зниження ШКФ при хронічній нирковій

недостатності?

A *Зменшення кількості діючих нефронів

B Тубулопатія

C Обтурація сечовивідних шляхів

D Ішемія нирок

E Тромбоз ниркових артерій

16

У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень

до 400/хв. При цьому частота пульсу була менше частоти серцевих скорочень.

Порушення якої функції серцевого м’язу виявляється в даному випадку?

A *Збудливості та провідності

B Автоматизму

C Збудливості

D Скоротливості

E Провідності

17

У хворого на мієломну хворобу виявили білок в сечі. Яка форма протеїнурії має місце у

даного хворого?

A * Супраренальна.

B Ренальна гломерулярна.

C Ренальна тубулярна.

D Субренальна пухирна.

E Субренальна уретральна.

18

Хвора, 55 років, тривалий час приймає барбітурати, що є несприятливим фактором щодо

розвитку кров’яної гіпоксії. Утворення якої патологічної форми гемоглобіну може

призвести до розвитку кров’яної гіпоксії у цьому випадку?

A * Метгемоглобін.

B Сульфгемоглобін.

C Карбоксигемоглобін.

D F-гемоглобін.

E S-гемоглобін.

19

У хворого на тлі менінгоенцефаліту з’явились розлади дихання. Вони характеризуються

постійною амплітудою, однак дихальні рухи раптово припиняються, а потім також раптово

відновлюються. Який патологічний тип дихання має місце у хворого?

A * Біота.

B Апнейстичний.

C Стенотичний.

D Куссмауля.

E Чейн-Стокса.

20

У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недосттністю, спостерігалось зменьшення

добової кількості сечі – олігоурія. Який механізм цього явища?

A *Зниження клубочкової фільтрації.

B Зниження кількості функціонуючих клубочків.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження проникності клубочкової мембрани.

21

У хворого, віком 30 років, який потрапив до кліники з діагнозом “гострий

гломерулонефрит”, спостерігалась протеінурія. Яке порушення спричинило це явище?

A *Підвищення проникності клубочкової мембрани.

B Затримка виведення продуктів азотистого обміну.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження кількості функціонуючих нефронів.

22

В експерименті у адреналектомованої тварини спостерігали значну затримку калію в

організмі, що обумовила гіперкаліємію. Яке порушення ритму серця найбільш ймовірне у

такої тварини?

A *Синусова брадикардія.

B Синусова тахікардія.

C Предсердна екстрасистола.

D Шлункова екстрасистола.

E Предсердно-шлункова блокада.

23

У больного днем внезапно поднялась температура тела до 39oС и через 6 часов

вернулась к норме. На вторые сутки приступ повторился: в период пароксизма

температура достигла 41oС, период апирексии наступил через 8 часов. Как называется

такой тип температурной кривой?

A * Интермиттирующий

B Возвратный

C Гектический

D Септический

E Постоянный

24

Врач-исследователь в составе альпинистской экспедиции поднялся на высоту 5000м.

На 3-й день пребывания у него появились признаки горной болезни: одышка, головная

боль, потеря аппетита, общая слабость, цианоз. Какой тип гипоксии имеет место в

данном случае?

A *Гипоксическая

B Циркуляторная

C Застойная

D Гемическая

E Тканевая

25

В клинику профессиональных заболеваний поступил больной с диагнозом

пневмокониоз. Нарушение какого компонента внешнего дыхания можно считать

ведущим?

A *Поражение процесса диффузии газов

B Поражение вентиляции легких

C Нарушение перфузии легких

D Нарушение нервной регуляции внешнего дыхания

E Нарушение гуморальной регуляции внешнего дыхания

26

У больного, страдающего гипертонической болезнью, обнаружены суточные колебания

общего периферического сопротивления сосудов току крови. С наибольшим участием

каких сосудов это связано?

A *Артериол

B Аорты

C Капилляров

D Артериоло-венулярных анастомозов

E Вен

27

При рентгенологическом обследовании у больного язвенной болезнью обнаружен стеноз

привратника. Это нарушение является:

A *Патологическим состоянием

B Патологическим процессом

C Заболеванием

D Патологической реакцией

E -

28

В клинику доставили больного в бессознательном состоянии, изо рта-запах ацетона.

Сахар крови - 25 ммоль/л, кетоновые тела – 0,57 ммоль/л. При недостаточности какого

гормона может развиться такое состояние?

A *Инсулина

B Тироксина

C Глюкокортикоидов

D Альдостерона

E Соматотропного гормона

29

Во время записи ЭКГ человеку слегка нажали пальцем па глазные яблоки и продолжали

запись. Возникло урежение сердечного ритма-брадикардия. Нарушение какой функции

сердца лежит в основе этого явления?

A *Автоматизма

B Возбудимости

C Сократимости

D Проводимости

E -

30

У больной Б., анализ крови выявил признаки ВИЧ инфекции. Поражение каких

иммунокомпетентных клеток характерно для СПИДа?

A *Т-хелперов

B Т-киллеров

C В-лимфоцитов

D Макрофагов

E Нейтрофилов

31

Больной А., 27 лет, доставлен в больницу с желудочным кровотечением в тяжелом

состоянии. АД - 80/60 мм.рт.ст. Больной выделяет 60 - 80 мл мочи за сутки с

относительной плотностью 1,028-1,036. Какой патогенетический механизм вероятнее

всего обусловил падение суточного диуреза в данной клинической ситуации?

A *снижение гидростатического давления в капиллярах клубочков

B повышение осмотического давления мочи

C высокий уровень остаточного азота в крови

D повышение коллоидно-осмотического давления в крови

E повышение гидростатического давления в капсуле Шумлянского-Боумена

32

Во время ЭКГ исследования больной Р. выявлено периодическое появление

желудочковой экстрасистолы. Какая наиболее вероятная причина обуславливает

исчезновение зубца Р ?

A *Невозможность ретроградного проведения импульса через AV-узел

B Блокада проведения импульса по предсердиям

C Возникновение рефрактерного периода в желудочках

D Блокада импульса в синусовом узле

E Возникновение рефрактерного периода в предсердиях

33

В кардиологическом отделении находится больной с диагнозом “атеросклероз, ИБС,

стенокардия покоя”. При лабораторном исследовании в плазме крови выявлено

повышение уровня липидов. Какой класс липидов плазмы крови играет ведущую роль в

патогенезе атеросклероза?

A *липопротеиды низкой плотности

B хиломикроны

C альфа-липопротеиды

D липопротеиды высокой плотности

E комплексы жирных кислот с альбуминами

34

У хворого з пошириними опіками шкіри тулуба мають місце ознаки вираженої

інтоксикації. Для якої стадії опікової хвороби це характерно?

A *Опікової токсемії

B Опікового шоку

C Опікової інфекції

D Опікового виснаження

E Термінальної
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconЗадача це задана в певних умовах (наприклад, в проблемній ситуації)...
Активність особистості та її джерела. Активність І діяльність. Діяльність як суттєвий вид активності людини. Розвиток уявлень про...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconФерменти
При метастазуванні раку передміхурової залози в інших тканинах І у сироватці підвищується активність кислої фосфатази. До якого класу...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A icon66 Хв. П., 42 р. Скарги на біль в попереку, потемніння сечі, загальну...
Печінка +2 см, селезінка +3 см. Зак: ер. 2,6*1012/л, Нв – 60 г/л, к п. 0,9, Le – 9,4*109/л, б 0,5 \%, е 3 \%, п – 6 \%, л 25 \%,...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A icon1 При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму...
Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A icon1 При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму...
Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A iconПервомайський медичний коледж
СО2 кров`ю. Однак функція еритроцитів цим не обмежується. Оболонка еритроцитів має високу біологічну активність, що дозволяє йому...
1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить? A icon2 Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував...
При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес окислення органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка