Первомайський медичний коледж
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка1/6
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3   4   5   6МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :
«ФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН».
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /
І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Система кровообігу є чи не найголовнішою системою людського організму Саме завдяки ній всі органи і системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень і виділяють назовні продукти обміну , які є токсичними для організму. Система кровообігу також розносить по організму гормони, які здійснюють ендокринну регуляцію діяльності організму.

Найважливішими складовими ССС є серце і судини. Функціональний стан перерахованих структур ССС залежить від особливостей їх будови та регуляторних механізмів їх діяльності.

Оптимальна взаємодія центральних і місцевих механізмів регуляції системи кровообігу забезпечує задоволення потреб як цілісного організму, так і окремих його складових.

Знання особливостей будови кровоносних судин та механізмів регуляції їх роботи дозволить визначити і оцінити параметри роботи ССС та визначити відхилення від нормальних показників в разі серцево – судинної патології
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .
А) проаналізувати зв`язок між будовою стінки судин та їх властивостями і функціональним призначенням (В ІІ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності роботи судинної системи ( В ІІ) ,

В) обгрунтувати зв`язок між роботою судинним тонусом і показниками гемодингаміки (ВІІ)

Г) охарактеризувати нервово – гуморальну регуляцію роботи судинної системи та саморегуляцію(В ІІ)

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .
На матеріалі теми розвинути :
А) уявлення про вплив зовнішніх подразників роботу судинної системи,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології ССС,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами.


^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.

А) біологія
Б) хімія .
В) фізика .

Г) Анатомія людиниЕволюційний розвиток ССС

1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

1. Поняття «проникненість мембран» ,

2. Поняття «дифузія» ,

« осмос», градієнт концентрації.

3. Рух рідин по замкненим судинам.


1.Будова серця та стінки судин.

2. Кола кровообігу

Пояснити значення у ссавців

4-х камерного серця та кіл кровообігу.

Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.

Пояснити поняття дифузії , осмосу та градієнту концентрації та їх значення в транспорті речовин через клітинну мембрану; рух рідин по замкненим судинам.

Пояснити особливості будови серця як насоса ССС , роль судин в русі крові до тканин.

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в будові і функціях судин при серцево – судинній патології.

Вплив лікарських препаратів на ССС.

Пов`язати зміни , які відбуваються при хворобах ССС з будовою і функціями судин.

Пояснити дію лікарських препаратів на роботу ССС.

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

1.Збудливі тканини.

2.Фізіологія судинної системи.

3.Обмін речовин і енергії.

4.Фізіологія дихання.

Значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема

Пояснити значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема
^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.

2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1.Функціональна класифікація кровоносних судин та їх характеристика

2. Нервовий і гуморальний механізми регуляції тонусу судин.

3. Роль серцево-судинного центру в регуляції судинного тонусу. Основні рефлексогенні зони.

Пресорні та депресорні рефлекси.

4. Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції при різних пристосувальних реакціях.
Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання,

вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .


ІІ


ІІ

ІІ
ІІМіждисциплінарна лекція .
Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .
Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .


Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»

5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .


^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .
Система кровообігу є чи не найголовнішою системою людського організму Саме завдяки ній всі органи і системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень і виділяють назовні продукти обміну , які є токсичними для організму. Система кровообігу також розносить по організму гормони, які здійснюють ендокринну регуляцію діяльності організму .

Найважливішими складовими ССС є серце і судини. Функціональний стан перерахованих структур ССС залежить від особливостей їх будови та регуляторних механізмів їх діяльності.

Оптимальна взаємодія центральних і місцевих механізмів регуляції системи кровообігу забезпечує задоволення потреб як цілісного організму, так і окремих його складових.

Знання особливостей будови кровоносних судин та механізмів регуляції їх роботи дозволить визначити і оцінити параметри роботи ССС та визначити відхилення від нормальних показників в разі серцево – судинної патології.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

1.Функціональна класифікація кровоносних судин. Фізіологічна характеристика резистивних, ємнісних, компенсаційних і обмінних судин.
2. Нервовий і гуморальний механізми регуляції тонусу судин. Особливості механізмів регуляції судин мікроциркуляторного русла. Роль ендотелію в регуляції судинного тонусу.
3. Роль серцево-судинного центру в регуляції судинного тонусу. Основні рефлексогенні зони: баро- і хеморецептори каротидного синусу та дуги аорти. Пресорні та депресорні рефлекси.
4. Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції при різних пристосувальних реакціях. Фізіологічні передумови порушення рівня кров’яного тиску. Регуляція кровообігу під час зміни положення тіла та фізичної роботи.

^ 1.Функціональна класифікація кровоносних судин. Фізіологічна характеристика резистивних, ємнісних, компенсаційних і обмінних судин.
Кровообіг - це рух крові по замкнутій системі кровоносних судин, що забезпечує обмін речовин між тканинами і зовнішнім середовищем, бере участь у регуляції функцій організму та підтриманні гомеостазу. Система кровообігу водночас із нервовою системою поєднує різні функціональні системи в цілісний організм.


Кровообіг має такі основні риси :


  1. кров рухається по замкненій системі судин, центром якої є серце,


^ 2) при скороченні серце виштовхує кров в артерії, по яких вона під

значним тиском рухається в бік капілярів і тканин, де відбувається

обмін речовин і газів,
3) з тканин кров збирається в венули, а потім вени і тече до серця,

утворюючи кола кровообігу,
4) судини, по яких кров тече від серця, не зважаючи на те, яка вона

за змістом ( артеріальна чи венозна ) називаються артеріями,

а судини, по яких кров тече до серця, називаються венами.
Будова органів кровообігу

Система кровообігу складається із серця та кровоносних судин і являє собою замкнуту систему.

Кровоносні судини представлені:

  • артеріями, що несуть кров від серця,

  • венами, по яких кров тече до серця,

  • мікроциркуляторним руслом, яке розташоване між артеріями й венами і представлене :

  • артеріолами,

  • гемокапілярами,

  • венулами,

  • артеріоло-венулярні анастомозами.


Схематично класифікацію кровоносних судин можна представити таким чином:


Артерії ( aer - повітря , tereo - вміщаю ) - це судини, по яких кров під значним тиском рухається від серця до органів і тканин .
Стінка артерій складається з 3-х оболонок :

1) внутрішня оболонка - tunica intima - розташована з боку просвіту судини і представлена ендотелієм, який надає судині зсередини надзвичайної гладкості. Під ендотелієм залягає внутрішня еластична мембрана, від товщини якої залежить тип артерії (чим більший діаметр артерії, тим товща еластична мембрана);

2) середня оболонка - tипіса теdіа сама потужна оболонка, має 2 шари гладких м'язових волокон: зовнішнього - поздовжнього і внутрішнього - колового ;

3) зовнішня оболонка - tипіса externa s. Adventitia –містить сполучнотканинні волокна.

^ В залежності від товщини еластичної мембрани всі артерії поділяються на 3 типи :

1) еластичний тип - це самі крупні артерії - аорта та її гілки ; кількість еластичних волокон переважає над кількістю м'язових волокон. Така будова цих судин дозволяє витримувати високий артеріальний тиск, при цьому стінка спрацьовує як амортизатор;

2) м'язово - еластичний тип - це артерії середнього калібру, в них кількість еластичних волокон = кількості м'язових ;

3) м'язовий тип - це артерії малого калібру, кількість м'язових волокон значно переважає кількість еластичних. Ці артерії здатні скорочуватися, тому їх називають „ периферичним серцем“.
По калібру розрізняють такі типи артерій:

1) великі (діаметр більше 8 мм),

2) середні (діаметр 2 - 8 мм),

3) дрібні ( діаметр менше 2 мм).
Самі дрібні артерії називаються артеріолами. Вони регулюють приток крові до органа, тому їх ще називаютькранами судинної системи".
Стінка артеріоли містить один ряд міоцитів. У прекапілярних ар­теріолах м'язові клітини розташовані поодиноко, відстань між ними збіль­шується у дистальних відділах. Перед початком капілярів можуть бути роз­ташовані прекапілярні сфінктери, які регулюють надходження крові до органів.

Артеріоли переходять в прекапіляри, в яких м'язових шар вже не суцільний і м'язові клітини розкидані по судині. Далі прекапіляри переходить в капіляри.
КАПІЛЯРИ - це найтонші судини , які виконують обмінну функцію і розташо­вані між артеріями і венами.
Будова стінки капілярів :

- 1 шар ендотелію ,

- базальна мембрана.
Розрізняють 3 види капілярів:

1) невікончасті( безперервні),

2) вікончасті,

3) перервні.


Безперервні мають суцільну базальну мембрану і щільно розміщені ендотеліоцити. Поміж кліти­нами є численні пори діаметром 3-5 нм. Звичайно, такі капіляри пропускають ли­ше низькомолекулярні речовини: неор­ганічні йони, глюкозу, амінокислоти, воду тощо. Вони знаходяться в тих тканинах і органах, де немає потреби переносити високомолекулярні сполуки — у скелетних і гладких м'язах, легенях, нервовій, жировій тканинах.
У вікончастих капілярах шар ендотеліоцитів пронизаний отворами — віконця­ми до 0,1 мкм діаметром, базальна мембра­на суцільна. Капіляри цього типу знахо­дяться в органах, де через їхню стінку повинні проходити значні об'єми рідини або відносно великі молекули: у нирках, кишках, екзо- та ендокринних залозах.
Капіляри третього типу мають значні проміжки як між ендотеліоцитами, так і в несу- цільній базальній мембрані. Це дає змогу їм пропускати не тільки макромоле­кули, а й навіть цілі клітини. Такі капіля­ри є в кістковому мозку, селезінці, печінці; Іх називають синусоїдними.

Також існують "чудові" капілярні сітки:

у нирці - артеріальна чудова сітка, де капіляри розміщені між двома ар­теріями,

в печінці - венозна чудова сітка, у якій капіляри розташовані між двома венами.

Артеріо-венулярні анастомози забезпечують скидання крові без переходу її через капілярне русло. У стані спокою частина капілярів закрита.
Посткапілярні венули (діаметр 8-30 мкм) переходять до збиральних венул, а далі - до дрібних збиральних вен.
Артеріоли, гемокапіляри, венули, а також артеріоло-венулярні анасто­мози утворюють

мікроциркуляторне русло (МЦР) - функціональний комплекс кровоносних судин, оточений лімфатичними капілярами та су­динами разом із навколишньою сполучною тканиною, який виконує функції кровопостачання органів, транскапілярний обмін, дренаж, депо­нування крові.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
«Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та проведення збудження»
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Спинний мозок у цнс є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка