Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Скачати 405.15 Kb.
НазваЗемлеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Сторінка1/4
Дата конвертації21.06.2013
Розмір405.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4

 1. Повне визначення землеробства як науки:

наука про захист землі від ерозії;

наука про раціональне використання землі, захист її від ерозії, відтворення родючості ґрунту для одержання високих урожаїв;

наука про відтворення родючості землі;

наука про властивості ґрунтів та способи їх покращення.

 1. Землеробство складається із розділів:

наукові основи землеробства, бур'яни і боротьба з ними, сівозміни, обробіток ґрунту;

наукові основи землеробства, бур'яни і боротьба з ними, сівозміни, осушення;

наукові основи землеробства, бур'яни і захист від них, сівозміни, обробіток ґрунту, ерозія грунту та заходи захисту сільськогосподарських угідь від неї, системи землеробства;

наукові основи землеробства, технології вирощування с.-г. культур, бур'яни і боротьба з ними, сівозміни, обробіток ґрунту, рекультивація.

 1. ^ Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов:

богарне;

біологічне;

адаптивне;

екологічне.

 1. Землеробство конкретної природної зони:

біологічне;

екологічне;

богарне;

зональне.

 1. ^ Здатність ґрунту забезпечувати рослини водою, повітрям та поживними речовинами протягом їхнього життя називається:

елементами родючості ґрунту;

родючістю ґрунту;

умовами родючості ґрунту;

сприятливими умовами.

 1. ^ Підвищення родючості ґрунту фізичними, хімічними та біологічними методами – це:

знищення бур'янів;

оструктурення;

травосіяння;

окультурення.

 1. Види родючості ґрунту:

штучна, хімічна, біологічна;

природна, штучна, ефективна;

біологічна, агротехнічна, економічна;

ефективна, агрохімічна, фізична.

 1. Родючість ґрунту, що формується в процесі ґрунтотворення:

штучна;

ефективна;

природна;

економічна.

 1. Родючість, що формується в процесі використання землі як засобу сільськогосподарського виробництва, це:

штучна;

ефективна;

природна;

економічна.

 1. ^ Ефективна родючість ґрунту – це:

природна родючість;

забезпечення рослин повітрям та вологою;

забезпечення рослин мінеральними речовинами;

сукупність природної і штучної родючості.

 1. ^ Показники родючості ґрунту поділяють на:

меліоративні, агрофізичні, біологічні;

фізико-хімічні, агрохімічні, агрофізичні;

агрофізичні, агрохімічні, біологічні;

біологічні, агрохімічні, фізико-хімічні.

 1. ^ До умов родючості ґрунту належать:

поживні речовини;

повітря;

тепло;

фізичні властивості ґрунту.

 1. До елементів родючості грунту належать:

поживні речовини, вода;

теплові властивості;

фізичні властивості ґрунту;

чистота поля від бур’янів, хвороб.

 1. ^ До агрофізичних показників родючості грунту належать:

наявність у ґрунті мікро- та макроорганізмів, біологічна активність ґрунту;

будова, структура, об’ємна та питома маса ґрунту;

вміст поживних елементів, наявність у ґрунті органіки;

реакція ґрунтового розчину, сума ввібраних основ.

 1. ^ До агрохімічних показників родючості ґрунту належать:

гранулометричний склад ґрунту;

реакція ґрунтового розчину, сума ввібраних основ, уміст поживних елементів;

будова, структура, об’ємна та питома маса ґрунту;

твердість ґрунту, зв’язність та пластичність.

 1. ^ До біологічних показників родючості грунту належать:

вміст органічної речовини, біологічна активність ґрунту;

структура ґрунту, об’ємна маса ґрунту, питома маса ґрунту;

сума увібраних основ, реакція ґрунтового розчину, ступінь насичення основами;

гранулометричний склад ґрунту, вміст доступних елементів живлення.

 1. ^ Теплові властивості ґрунту:

теплоємність, теплопровідність;

термоізоляція, теплообмін;

теплоємність, теплообмін;

теплопровідність, віддача тепла.

 1. ^ Основні водні властивості ґрунту:

вологовіддача, вологомісткість;

водопроникність, випаровування;

водопідіймальна здатність, зволоження;

вологоємність, водопроникність, водопідіймальна здатність.

 1. ^ Нижня межа доступної вологи для сільськогосподарських культур:

капілярна вологоємність;

гігроскопічна вологоємність;

польова вологоємність;

вологість стійкого в’янення.

 1. ^ Кількість води, виражена у відсотках до маси сухого ґрунту:

вологість ґрунту;

капілярна вологоємність;

польова вологоємність;

вологість стійкого в’янення.

 1. Здатність грунту утримувати воду:

вологоємкість ґрунту;

капілярна вологоємність;

гігроскопічна вологоємність;

вологість стійкого в’янення.

 1. ^ Найбільша кількість води, яку може утримувати ґрунт за умови заповнення всіх пор водою як капілярних, так і некапілярних:

повна вологоємкість;

капілярна вологоємність;

гігроскопічна вологоємність;

польова вологоємкість.

 1. ^ Найбільша кількість капілярно підпертої вологи, яка може вміщуватися в ґрунті в межах капілярної облямівки:

повна вологоємкість;

капілярна вологоємність;

гігроскопічна вологоємність;

польова вологоємкість.

 1. ^ Об’єм ґрунтових пор, заповнених повітрям за вологості ґрунту, яка дорівнює найменшій його вологоємкості:

повітроємкість;

повітропроникність;

повітрообмін;

дифузія газів.

 1. ^ Здатність ґрунту проводити тепло від більш нагрітих місць до холодніших:

теплоємність;

теплопровідність;

тепловіддача.

 1. Найбільшу теплопровідність має:

тверда фаза ґрунту;

рідка фаза ґрунту;

газоподібна фаза ґрунту;

загальна пористість.

 1. Аерація ґрунту – це:

процес накопичення повітря в ґрунті;

обмін газами між ґрунтовим та атмосферним повітрям;

об’єм ґрунтових пор, заповнених повітрям за вологості ґрунту, що дорівнює його вологоємкості;

процес використання повітря в ґрунті.

 1. ^ Повний зміст наукового поняття "шпаруватість ґрунту":

сумарний об’єм капілярних і некапілярних пор у ґрунті;

співвідношення об’ємів твердої фази ґрунту і капілярних і некапілярних пор;

об’єм капілярних пор, виражений у відсотках до загального об’єму ґрунту;

об’єм некапілярних пор, виражений у відсотках до загального об’єму грунту.

 1. Оптимальна загальна пористість ґрунту, % від об’єму грунту:

45 – 50;

50 –55;

55 –65;

50 – 60.

 1. Будова ґрунту – це:

гранулометричний склад;

співвідношення між об’ємами твердої фази ґрунту і загальною пористістю;

співвідношення між об’ємами твердої та рідкої фази ґрунту;

співвідношення між об’ємами твердої та газоподібної фази ґрунту.

 1. ^ Об’ємна маса ґрунту – це:

маса одного см3 сухого ґрунту за непорушеної будови;

маса одного см3 сухого ґрунту;

маса одного см3 ґрунту;

маса одного см3 сухого ґрунту, який не обробляється.

 1. ^ Відношення маси відповідного об’єму твердої фази ґрунту до маси такого самого об’єму води за t 40С:

питома маса ґрунту;

об’ємна маса ґрунту;

структура ґрунту;

будова орного шару ґрунту.

 1. ^ Пластичність ґрунту – це:

такий стан ґрунту, за якого він добре обробляється;

здатність ґрунту у зволоженому стані набувати відповідної форми, не утворюючи тріщин, і зберігати її після припинення дії зовнішніх сил;

здатність ґрунту зберігати відповідну форму, утворену в процесі обробітку;

здатність ґрунту добре оброблятися, а також утворювати і зберігати форму;

 1. ^ Сукупність агрегатів різної величини, форми, міцності і зв’язності властивих цьому ґрунту:

структура ґрунту;

тверда фаза ґрунту;

об’ємна маса ґрунту;

питома маса ґрунту.

 1. Щільність ґрунту, що є оптимальною для рослин, г/см3:

0,8 – 0,9;

0,9 –1,2;

0,9 – 1,3;

1,1 – 1,3.

 1. Агрономічно цінними вважаються частинки ґрунту розміром, мм:

понад 5;

від 0,1 до 10;

від 0,5 до 10;

від 0,25 до 10.

 1. Розміри ґрунтових агрегатів, які належать до мікроструктури, мм:

понад 5;

менше 0,25;

понад 10;

від 0,25 до 10.

 1. Властивість ґрунту розпадатися на окремі частинки або агрегати:

структура ґрунту;

структурність ґрунту;

питома маса ґрунту;

фізична спілість ґрунту.

 1. На які групи поділяються умови середовища:

земні, космічні, агротехнічні;

грунтові, фітологічні, агротехнічні;

грунтові, агрохімічні, агрофізичні;

кліматичні, біологічні, земні.

 1. ^ Фактори життя рослин:

вода, тепло, світло, поживні речовини;

вода, тепло, кисень;

світло, тепло, кисень, вода, поживні речовини;

світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини.

 1. ^ Фактори життя рослин, до яких належить вода, повітря, поживні речовини:

космічні;

фітологічні;

земні;

біологічні.

 1. Фактори життя рослин, до яких належать тепло і світло:

космічні;

земні;

фізичні;

кліматичні

 1. Як використовуються рослинами космічні фактори життя:

надходять через повітря;

надходять через ґрунт;

надходять рослинам безпосередньо;

надходять через повітря і ґрунт.

 1. ^ Найбідніший на гумус грунт:

чорнозем опідзолений;

світло-сірий лісовий;

темно-сірий лісовий;

чорнозем типовий.

 1. Найбільш високий уміст гумусу має тип ґрунту:

дерново-підзолистий;

чорнозем;

темно-сірий опідзолений;

сірозем.

 1. Руйнування верхніх горизонтів ґрунту під впливом води:

деградація;

рекультивація;

ерозія;

перемішування.

 1. ^ Положення, що визначають розвиток землеробства як науки і розкривають основні принципи технологій землеробства як галузі виробництва:

принципи використання різних видів с.-г. угідь;

стратегія розвитку с.-г. виробництва прийнята на рівні держави;

розвиток систем землеробства на основі формування ринкових пріоритетів щодо с.-г. продукції;

закони землеробства.

 1. ^ Закон землеробства, що вимагає повернення в ґрунт всіх біологічно важливих елементів, втрачених під час вирощування попередньої культури:

мінімуму, оптимуму, максимуму;

автотрофності рослин;

плодозміна;

повернення.

 1. ^ Закон оптимуму:

найвища продуктивність сільськогосподарських культур забезпечується за оптимальної кількості всіх факторів життя рослин;

найвища продуктивність сільськогосподарських культур забезпечується за максимальної кількості всіх факторів життя рослин;

вміст факторів життя повинен змінюватися від мінімуму до максимуму;

всі фактори життя рослин повинні бути присутні під час формування врожаю і не можуть бути замінені один одним.

 1. ^ Закон обмежувального фактора:

рівень урожаю визначається фактором, який знаходиться в недостатній чи надмірній кількості;

вміст факторів життя повинен змінюватися від мінімуму до максимуму;

мінімальний фактор життя рослин найбільш продуктивно буде використовуватися тоді, коли інші фактори життя будуть в оптимумі;

для отримання високих і сталих врожаїв та для підвищення родючості ґрунту не допускати зниження вмісту будь-якого фактора до мінімальної кількості.

 1. ^ Закон мінімуму, оптимуму і максимуму дійсний для:

елементів живлення, тепла, світла;

тепла;

світла;

води, тепла, світла;

елементів живлення, тепла, світла, повітря, води.

 1. ^ Суть закону незамінності і рівнозначності факторів життя рослин:

не можна замінити одні добрива іншими;

у ґрунт необхідно вносити лише ті добрива, яких там не вистачає;

всі фактори життя рослин рівнозначні і незамінні;

всі фактори життя однаково потрібні рослинам і жоден з них не може бути замінений іншим.

 1. ^ Автор закону незамінності і рівнозначності факторів життя рослин:

Костичев П.А.;

Стебут І.А.;

Вільямс В.Р.;

Виноградов О.П.

 1. Автор закону обмежувального фактору життя рослин:

Лібіх Ю.;

Теєр А.Д.;

Лібшер;

Вольні Е.

 1. ^ Відповідно до закону сукупної дії факторів, найвищий урожай можна отримати в разі:

забезпеченості рослин поживними речовинами;

забезпеченості рослин водою;

забезпеченості рослин поживними речовинами і водою;

одночасного забезпечення рослин усіма факторами життя.

 1. ^ Розробляючи агротехнічні заходи вирощування сільськогосподарських культур у контексті використання законів землеробства, слід звернути увагу в першу чергу на:

забезпеченість рослин поживними речовинами;

забезпеченість рослин усіма факторами життя;

забезпеченість рослин земними факторами життя;

забезпеченість рослин космічними факторами життя.

 1. ^ Методи регулювання світлового режиму:

оптимальна густота рослин, оптимальна норма висіву насіння, контроль забур’яненості посівів, напрям рядків під час сівби, способи сівби і оптимальна геометрія площі живлення, формування густоти рослин;

оптимальна густота стояння рослин, оптимальна норма висіву насіння, осушення і зрошення, обробіток ґрунту, хімічна меліорація ґрунтів, запровадження сидератів;

глибина загортання насіння, гребеневі посіви та посадки с.-г. культур, снігозатримання, вибір схилу, мульчування ґрунту.
  1   2   3   4

Схожі:

Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconЗемлеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Здатність ґрунту забезпечувати рослини водою, повітрям та поживними речовинами протягом їхнього життя називається
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов icon3. Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов
Здатність ґрунту забезпечувати рослини водою, повітрям та поживними речовинами протягом їхнього життя називається
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconТуристичні ресурси та їх складові
Згідно Закону України «Про туризм», туристичні ресурси – це сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних...
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconЗемлеробство є основною галуззю сільського господарства. У ранній...
У практиці планування І статистичної звітності сільського господарства на­шої країни в землеробство включають також луківництво
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconПоняття земель природно-заповідного фонду
КУ, землі природно-заповідного фонду «це ділянки суші І водного простору з природними комплексами та об´єктами, що мають особливу...
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов icon1. Поняття про гендерні стереотипи та приклади їх спростування с тереотип
Стереотип – це “сформований за конкретних соціальних умов образ людини, яким користуються як штампом”
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconЗвернення шановний Едуарде Анатолієвичу!
Як Вам відомо, чинними актами Президента України передбачено створення конкретних територій природно-заповідного фонду України. На...
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов icon«Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат»,...
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов iconЛекція з навчальної дисципліни
Під програмою Олімпійських ігор розуміється перелік видів спорту, дисциплін І видів змагань, що затверджується мок для кожних конкретних...
Землеробство, яке пристосоване до конкретних природно-кліматичних умов icon3. Природно-ресурсный, Экономический, Научно-технический потенциал,...
Национальная экономика — саморегулирующаяся система, состоящая из большого числа различных взаимосвязанных видов деятельности. Однако...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка