14000 серії міжнародних стандартів систем
Скачати 112.55 Kb.
Назва14000 серії міжнародних стандартів систем
Дата конвертації20.06.2013
Розмір112.55 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
4. Появу ISO 14000 - серії міжнародних стандартів систем

екологічного менеджменту на підприємствах і в компаніях - називають однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. Система стандартів ISO 14000 орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрації речовин і т.п.) і не на технології (вимога використовувати або не використовувати визначені технології, вимога використовувати "найкращу доступну технологію"). Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту. Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організації повинні бути введені і повинні дотримуватися визначені процедури, повинні бути підготовлені визначені документи, повинні бути призначені відповідальні за визначені напрямки екологічно значимої діяльності. Основний документ серії - ISO 14001 - не містить ніяких "абсолютних" вимог до впливу організації на навколишнє середовище, за винятком того, що організація в спеціальному документі повинна оголосити про своє прагнення відповідати національним стандартам.

Такий характер стандартів обумовлений, з одного боку, тим, що ISO 14000 як міжнародні стандарти не повинні вторгатися в сферу дій національних нормативів. З іншого боку, попередником ISO є "організаційні" підходи до якості продукції, (наприклад, концепція "всеосяжного менеджменту якості" - total quality management), згідно з яким ключем до досягнення якості є вибудовування належної організаційної структури і розподіл відповідальності за якість продукції і послуг.

Рішення про розробку ISO 14000 стало результатом Уругвайського раунду переговорів по Всесвітній торговельній угоді і зустрічі на вищому рівні по навколишньому середовищу і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Стандарти ISO 14000 розробляються Технічним комітетом 207 (ТС 207) Міжнародної Організації Стандартизації (ISO) з урахуванням вже зарекомендувавших себе міжнародних стандартів по системах менеджменту якості продукції (ISO 9000), відповідно до яких в даний момент сертифіковано більш 70000 підприємств і компаній по всьому світі.

Передбачається, що система стандартів буде забезпечувати зменшення несприятливих впливів на навколишнє середовище на трьох рівнях:

організаційному - через поліпшення екологічного "поводження" корпорацій.

національному - через створення істотного доповнення до національної нормативної бази і компонента державної екологічної політики.

міжнародному - через поліпшення умов міжнародної торгівлі. Документи, що входять до системи, можна умовно розділити на три основні групи:

 • принципи створення і використання систем екологічного менеджменту (ЕМС);

 • інструменти екологічного контролю й оцінки;

 • стандарти, орієнтовані на продукцію.

У трьох названих областях розроблені і розробляються наступні документи (таблиця 1).

Міжнародні стандарти системи екологічного менеджменту Таблиця 1


Номер серії

Назва і зміст серії

Номер серії в Україні

Системи управління навколишнім середовищем

180 14001:2004

Технічні вимоги і настанови щодо використання

^ ДСТУІБО 14001-97

180 14004:2004

Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

^ ДСТУІБО 14004-97

180 14014:2002

Посібник для визначення рівня екологічної ефективності підприємства

немає

Системи аудиту та екологічної оцінки

180 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи

ДСТУІ80 14010-97

180 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Здійснення аудиту системою екологічного управління

ДСТУІ80 14011-97

180 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

ДСТУІ80 14012-97

180 14015:2001

Екологічна оцінка та показники діяльності організацій

немає

180 19011:2002

Керівні положення щодо здійснення аудиту якості та екологічного аудиту.

немає

Екологічні етикетки і декларації

180 14020:2000

Загальні принципи

немає
IS014021-24:1999

Екологічні заяви у рамках самореалізації. Принципи та визначення. Позначення. Методологія перевірки і верифікації. Керівні принципи і методики.

немає

Оцінка екологічної ефективності

ISO 14031:1999

Екологічне керування щодо оцінювання екологічних характеристик

ACTYISO 14031-2004

Оцінювання життєвого циклу продукції та послуг

ISO 14040:1997

Принципи і структура.

ДСТУІ80 14040-2004

ISO 14041:1998

Визначення цілі й сфери застосування інвентаризації

^ ДСТУГСО 14041-2004

ISO 14042:2000

Оцінка впливу життєвого циклу продукції та послуг

немає

ISO 14043:2000

Інтерпретація життєвого циклу

Немає

ISO 14050:2002

Словник термінів

ДСТУІ80 14050-2004Ключовим поняттям серії ISO 14000 є поняття системи екологічного менеджменту в організації (підприємстві або компанії). Тому центральним документом стандарту вважаються ISO 14001 - 'Специфікації і посібник з використання систем екологічного менеджменту'. На відміну від інших документів, усі його вимоги є "аудитованими" - передбачається, що відповідність або невідповідність їм конкретної організації може бути встановлена з високим ступенем визначеності. Саме відповідність стандарту ISO 14001 і є предметом формальної сертифікації.Всі інші документи розглядаються як допоміжні.

Офіційно стандарти ISO 14000 є добровільними. Вони не заміняють законодавчих вимог, а забезпечують систему визначення того, яким образом компанія впливає на навколишнє середовище і як виконуються вимоги законодавства. Організація може використовувати стандарти ISO 14000 для внутрішніх потреб, наприклад, як модель EMC або формат внутрішнього аудиту системи екологічного менеджменту. Передбачається, що створення такої системи дає організації ефективний інструмент, за допомогою якого вона може керувати всією сукупністю своїх впливів на навколишнє середовище і приводити свою діяльність у відповідність з різноманітними вимогами. Стандарти можуть використовуватися і для зовнішніх потреб - щоб продемонструвати клієнтам і громадськості відповідність системи екологічного менеджменту сучасним вимогам. Нарешті, організація може одержати формальну сертифікацію від третьої (незалежної) сторони. Як можна припускати по досвіду стандартів ISO 9000, саме прагнення одержати

формальну реєстрацію і документально обґрунтувати заяву про випуск "екологічно чистої" продукції, видимо, буде рушійною силою впровадження систем екологічного менеджменту, що відповідають стандарту.

Система екоменеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», що прийнятий ще в 1991 році. В даний час до нього вже зроблені виправлення, що передані уряду України. Ці виправлення враховують законодавчі закріплення екологічного аудита.

Відповідно до цього Закону, з метою державного управління в області охорони навколишнього природного середовища є реалізація законодавства, контроль дотримання вимог екологічної безпеки, забезпеченням проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення погодженості між державними природоохоронними органами і громадськістю в області охорони навколишнього природного середовища. Можна сказати, що державний екоменеджмент має чотири цільові основні функції. Це, насамперед, здійснення природоохоронного законодавства, контроль екологічної безпеки, забезпечення проведення природоохоронних заходів і досягнення погодженості дій державних і громадських органів. З них найбільш розвинуті перші дві цільові функції: реалізація і контроль.

У нашій державі були в минулому, ще в часи тоталітарної системи, спроби впровадити екологічний огляд (паспортизація) підприємств. Але з цього нічого не вийшло. Протягом перших трьох років після затвердження ДСТ більшість українських підприємств склали такі паспорти, але в ті часи не виникала потреба в цих документах. Тоталітарна система з антиринковою ідеологією не в змозі була запропонувати ринкові механізми еколого- безпечного господарювання. Тільки зараз почали створюватися умови, що неодмінно зажадають ринкових механізмів і важелів, у тому числі екологічний аудит. Сприяє цьому і діюче природоохоронне законодавство України.

Створена відповідна організаційна інфраструктура, до якої входять органи екологічної експертизи й екологічної інспекції. Менш розвинуті цільові функції забезпечення й узгодження, що є опорою управлінської піраміди. Між іншим, яка опора, така і споруда. Можна сказати, що міцність таких управлінських основ може забезпечити тільки екологічний аудит. Тільки впровадженням екологічного аудита можна забезпечити як ефективне проведення природоохоронних заходів, так і погодженість дій державних і громадських органів, місцевих органів влади, підприємств.

Екологічна безпека гарантується природоохоронним законодавством шляхом здійснення попереджувальних комплексно взаємозалежних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових і інших заходів. Комплексні заходи здійснюються підприємствами відповідно до законодавчо визнаних екологічних вимог. У ринкових умовах державні вимоги підсилюються конкурентною боротьбою за ринки збуту продукції або залучення інвестицій для розвитку. Ринкові вимоги до екологічної безпеки підприємства зажадають проведення систематичної незалежної й об'єктивної оцінки ступеня екологічних ризиків. Це можливо зробити тільки завдяки екологічному аудиту. Причому, результати таких оцінок є конфіденційними і призначені для керівництва підприємства. Таким чином, компетентний, кваліфікований екологічний аудит сприяє посиленню законодавчих гарантій екологічної безпеки.

Таким чином, відповідно до прийнятих в міжнародних стандартах визначень система екологічного менеджменту (EMS) являє собою частину загальної системи менеджменту, що включає організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси і ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів і удосконалювання екологічної політики.

До основних функцій екологічного менеджменту відносяться:

 • обґрунтування екологічної політики і зобов'язань.

 • планування екологічної діяльності.

організація внутрішньої і зовнішньої екологічної діяльності.

 • управління персоналом.

 • управління впливом на навколишнє середовище і управління використанням ресурсів.

 • внутрішній екологічний моніторинг і екологічний контроль.

 • аналіз і оцінка результатів екологічної діяльності.

 • перегляд і удосконалювання системи екологічного менеджменту існує декілька стандартів в області систем екологічного менеджменту: британський стандарт в області систем екологічного менеджменту BS 7750;

 • система екологічного менеджменту й аудиту EMAS;

 • серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту ISO 14000.

 • стандарт ISO

Схожі:

14000 серії міжнародних стандартів систем iconПлан Впровадження системи управління якістю(суя) Сутність основних...
Вдосконалення систем управління якістю послуг на основі міжнародних стандартів у галузі якості. ( Впровадження стандартів серії ісо...
14000 серії міжнародних стандартів систем iconСемінар 8 «Право міжнародних договорів»
Поняття І класифікація міжнародних договорів (по видам міжнародних договорів: обов’язково знайти конкретні приклади із чинних міжнародних...
14000 серії міжнародних стандартів систем iconТема №4: Організація міжнародних розрахункових операцій
Мета: ознайомити студентів з організацією міжнародних розрахункових операцій; охарактеризувати організацію міжнародних розрахунків...
14000 серії міжнародних стандартів систем iconЛекція 3 Модуль І: Валютні операції. Тема №4: Організація міжнародних розрахункових операцій
Мета: ознайомити студентів з організацією міжнародних розрахункових операцій; охарактеризувати організацію міжнародних розрахунків...
14000 серії міжнародних стандартів систем iconПоняття, система І класифікація державних соціальних стандартів та їх гарантій
Сфери застосування державних соціальних стандартів І нормативів та гарантії їх забезпечення
14000 серії міжнародних стандартів систем iconТема дисципліни
Тема самостійної роботи: Застосування юридичною службою споживчої кооперації державних стандартів, відомчих кооперативних стандартів...
14000 серії міжнародних стандартів систем iconПрактическая работа (18 часов) проведение экологического аудита объектов...
Цель: получить практический опыт (навык) осуществления экологического аудита в соответствии с требованиями и стандартами iso 14000...
14000 серії міжнародних стандартів систем icon1. Визначити вимоги, що висуваються до міжнародних інформаційних...
Сюди ж варто віднести захист від випадкових втрат інформації в зв’язку з недостатньою кваліфікацією персоналу
14000 серії міжнародних стандартів систем icon9. заборгованість у системі міжнародних фінансів мобільність міжнародних...
Зовнішня заборгованість: сутність, причини виникнення та соціально-економічні фактори формування
14000 серії міжнародних стандартів систем iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
України у зовнішньоекономічну систему. Реалізувати сучасні методи та інструментарій при організації та проведенні міжнародних операцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка