Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки
НазваБжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки
Сторінка1/8
Дата конвертації03.04.2014
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (БЖД) ___1___тема
БЖД, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним і штучним) середовищем. БЖД торкається сутності безпеки людського життя та сфери її діяльності, в першу чергу трудової. Термін «життєдіяльність» складається з двох означень: життя та діяльність, що проявляють себе не просто в системі, а в системі життєдіяльності.

Життя – вища, порівняно з фізичною та хімічною, форма існування матерії, що здатна до розмноження, росту, активної регуляції своїх функцій, до різних форм руху, діяльності. Вона виникає при певних умовах навколишнього середовища. Таким чином, термін «життя» у деякій мірі передбачає діяльність.

Діяльність – специфічна форма відношення до навколишнього світу, зміст якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке включає в себе мету, засоби, результат і сам процес. Види діяльності – розумова (мислення) і фізична (трудова). В житті людини переважає трудова діяльність, синонімом якої є «праця».

Праця – доцільна діяльність людини, що спрямована на зміну й пристосування предметів природи на задоволення своїх потреб.

Життєдіяльність – регульований стан навколишнього середовища при якому, згідно з чинним законодавством, нормами та нормативами, забезпечується комфортна та безпечна взаємодія людини з його компонентами, запобігання погіршенню екологічної обстановки, умов і охорони праці, виникненню небезпеки та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Система життєдіяльності складається з підсистем:

1. «Внутрішня система життєдіяльності» – психофізіологічні процеси організму, що забезпечують нормальне функціонування всіх систем організму.

2. «Зовнішня система життєдіяльності» – різні форми відношення та спілкування людини з навколишнім світом

Безпека – це збалансований за експертною оцінкою стан людини, соціуму, держави тощо. Сьогодні безпека людини – поняття, що за обсягом і змістом виходить за межі військової сфери та інших владних структур, торкається сутності людського життя, національної та особистої гідності.

Під безпекою людини розуміють сукупність умов, норм та параметрів навколишнього середовища буття, норм споживання, праці й захисту, при яких відсутня будь-яка небезпека для життя й здоров’я людини.

Сутнісні ознаки безпеки:

  • універсальність феномену: безпека турбує всіх людей на Землі, оскільки має загальні загрози нормальному життю (безробіття, злочинність, хвороби тощо);

  • взаємозалежність складників: безпека нині більш не стосується тільки окремої людини, соціальної групи чи навіть країни (забруднення середовища, тероризм, етнічні конфлікти

  • події, які не обмежені житлом чи національними кордонами)

  • підконтрольність розвитку подій: реалізація безпеки відбувається, коли небезпека виявляється на ранніх стадіях виникнення й відповідно з розвитком подій ліквідуються глибинні причини утворення дисбалансу між людиною й світом, а не їхні трагічні наслідки;

  • проблемність людського життя, що не дає змогу повно розв’язати проблему безпеки особи, домагатися абсолютної ліквідації небезпеки; тому обсяг людських проблем може бути мінімізований, але не ліквідований повністю, оскільки має значення соціальний і духовний потенціал людини, її свобода вибору, залежність вчинків від оточення тощо.

Безпека життєдіяльності – це складна система, яка забезпечує умовами життєдіяльність людини, при яких виключена можливість пошкодження організму або смерті в процесі різноманітної предметної діяльності

Характерні ознаки безпеки життєдіяльності:

1. Це складне матеріальне середовище, в основу якого входять: люди, засоби праці, результати праці й середовище буття. Взаємодія й взаємозв’язок між компонентами здійснюється за допомогою діяльності, як специфічної форми праці.

2. Це упорядкована система за метою, методом, часом і характером задач, що вирішуються. ^ Мета – це максимальне задоволення всіх життєвих потреб людини й забезпечення прогресу розвитку суспільства. Місце – життя та діяльність людей, що пов’язана з визначеними населеними пунктами, містами, регіонами, країнами, континентами. Регламентація за часом – тривалість робочого дня вдень або в нічні зміни, сезонні роботи. Характер задач, що вирішуються, визначається потребою суспільства в тій чи іншій продукції.

3. Взаємопов’язана та взаємозалежна від навколишнього та штучного середовища буття. Життєдіяльність істотно впливає на навколишнє середовище, поступово погіршує його параметри і створює умови для виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру.

4. Це система безперервного динамічного розвитку і удосконалення (наприклад, ріст чисельності населення Землі), саморегуляції і самоуправління, гнучкого пристосування до мінливих умов навколишнього середовища (змінюються умови діяльності, види й форми праці та ін.)

5. Методологічно притаманна окремій особистості, групі людей, суспільству країни, населенню Землі

6. Постійно схильна до впливу різноманітних катаклізмів (природних, виробничих, соціально-побутових, військових, тощо). Катаклізми – постійні супутники життєдіяльності.

7. Може, здатна й повинна захищати свої життєві інтереси.

8. Це система матеріального споживання і матеріальних збитків свого функціонування (система забруднення навколишнього середовища).

9. Забезпечення життєдіяльності при виникненні різноманітних катаклізмів відноситься до категорії вирішення специфічних задач, а умови називаються надзвичайними ситуаціями. В цих умовах суспільство повинно мати підготовлені системи захисту життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, до складу яких входять: спеціально підготовлені сили й засоби, розробки прийомів і способів їхнього застосування.

Головною метою таких систем є захист населення в надзвичайних ситуаціях шляхом ліквідації впливу наслідків різних катаклізмів на процес життєдіяльності, організація й проведення попереджувальних заходів, що знижують величину можливих збитків. Це покладено в систему «Цивільна оборона».

Проблеми безпеки життєдіяльності.

Можна визначити ряд важливих проблем, які пов’язані із забезпеченням нормальних умов життя та праці, і вони постійно знаходяться в полі зору людства.

1. Підтримка параметрів середовища буття в необхідних для життєдіяльності межах. Із зростанням виробничої діяльності людей, її ускладненням, введенням нових технологій постає проблема технологічної безпеки суспільства, тому що на даному етапі розвитку існує невідповідність якості технологічних процесів рівню й складності виробництва, потребам суспільства; виникає небезпека виснаження природних ресурсів, безповоротного забруднення і зміни середовища буття, а це – реальні передумови для техногенних катастроф,

2. Забезпечення населення всіма видами енергоресурсів (електроенергія, газ, нафтопродукти, кам’яне вугілля та ін.). Енергетична криза, яка торкнулася нашої країни, безперечно, знижує рівень життєдіяльності людей.

3. Забезпечення населення всіма нормами й параметрами штучного середовища буття (забезпечення житлом, громадським транспортом, спортивними комплексами, медичними закладами та ін.).

4. Фізіологічною основою життєдіяльності є продукти харчування. Якщо у зв’язку з ростом чисельності населення, не буде розроблено нових видів продуктів харчування, а також своєчасно не адаптується до них, то людство може опинитися на грані голодомору або хімічних отруєнь.

5. Наявність і раціональне використання в інтересах життєдіяльності питної (прісної) води (водопідготовка, боротьба з промисловими й побутовими забрудненням і виснаженням водоймищ).

6. Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва, життєдіяльності. Особливу небезпеку представляють атомні, хімічні та бактеріологічні відходи. Ці питання розглядають міжнародні організації: ЮНЕСКО, МАГ ATE та ін.

7. Перспективна проблема – освоєння нових просторів і світів для нас Землі. Позитивний бік рішення цієї проблеми – додаткові ресурси для потреб людства, а негативний – невідомі форми існування мікроорганізмів, що в земних умовах можуть бути небезпекою для життя (віруси, інші форми мислення, ін.)
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconЛекція №1 Тема
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні що вивчає бжд І які вирішує завдання, основні поняття бжд, проблеми,...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки icon7. Менеджмент безпеки. Державна система захисту населення І території...
Тема Менеджмент безпеки. Державна система захисту населення І території від нс. Бжд в умовах нс
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconРеферат підготувала
Причина цього відхилення лежить в особливостях взаємозв'язку та взаємодії людини з навколишнім світом, соціальним середовищем І самим...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconПриблизні (орієнтовані) теми рефератів з дисципліни бжд до теми :...

Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconЛекція 2 Тема: Види небезпек
Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а воно, у свою чергу, впливає на життєдіяльність самої...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconЛекція №1 Тема: Фізіологія як наука І її завдання
Закономірності їх життєдіяльності організму у взаємодії з навколишнім середовищем
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconНаціональний Університет «Одеська юридична академія»
Взаємодія людини І суспільства з природним середовищем завжди існувала І відбувалась у тих чи інших формах. Знання змісту кожної...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconЛітература з бжд
Безпека життєдіяльності забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч посібник/ В. В. Бєгун, І. М. Науменко К.:,...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconОсновні засади державного управління бжд
Згідно з Конституцією (Основним Законом) України забезпе­чення безпеки життєдіяльності, захист населення від надзвичай­них ситуацій...
Бжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним І штучним) середовищем. Бжд торкається сутності безпеки iconЛекц ія №4 Анатомічний аналіз положень І рухів тіла людини
Рухи людини відбуваються у повному зв`язку з навколишнім середовищем І тому визначаються тими салами,що діють на організм. Зовнішнім...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка