Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції
Скачати 341.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції
Сторінка1/4
Дата конвертації18.02.2014
Розмір341.18 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

Кондиціонування повітря”

Виконала: студентка IVкурсу

СТФ

групи ТВ-44

Видиборець Л.О.

Перевірила: Голобородько М.О.

Київ 2012

Зміст


 1. Вихідні дані

  1. Характеристика об’єкта та географічного пункту будівництва

  2. Розрахункові параметри зовнішнього повітря

  3. Розрахункові параметри внутрішнього повітря

 2. Розрахунок тепловтрат приміщення

  1. Втрати теплоти в режимі опалення

  2. Втрати теплоти в режимі кондиціювання

3. Розрахунок теплонадходжень до приміщення

3.1. Теплонадходження від людей

3.2. Теплонадходження від сонячної радіації

3.3. Теплонадходження від штучного освітлення

3.4. Теплонадходження від опалювальних приладів

4. Складання теплового балансу в приміщенні

5. Надходження вологи та газових шкідливостей до приміщення

5.1. Надходження від людей

5.2. Надходження від інших джерел

6. Розрахунок припливної струмини

6.1. Обґрунтування та вибір робочої різниці температур

6.2. Розрахунок повітророзподілення

7. Визначення корисної та повної продуктивності систем кондиціонування повітря

8. Побудова процесів обробки повітря в i-d діаграмах

9. Аеродинамічний розрахунок системи К-1

10. Розрахунок камери зрошення або поверхневого повітроохолоджувача

11. Розрахунок потужності елементів центрального кондиціонера

12. Підбір обладнання системи кондиціонування повітря за допомогою програмного забезпечення виробника

13. Список літератури


 1. Вихідні дані
  1. Характеристика об’єкта та географічного пункту будівництва


Систему кондиціювання повітря проектуємо для зали очікування поліклініки на 19 людей [ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я], яка знаходиться в м. Джанкой.

Користуючись [1, дод.8] для заданого міста виписуємо наступні розрахункові дані:

 • розрахункова географічна широта - 46 пн.ш.;

 • розрахунковий барометричний тиск – 1010 Па;

 • орієнтація головного входу будівлі: Захід;

 • площа розрахункового приміщення: 25,5 м2;

 • висота розрахункового приміщення: 3,6 м;

 • кількість людей в приміщенні: 19 чол.;

 • температура:

а) параметри Б = 32,4С;

б)параметри Б = -17С;

- кількість градусодіб: 2640.


  1. Розрахункові параметри зовнішнього повітря


Розрахункові параметри зовнішнього повітря в теплий і холодний період року визначаємо за параметрами "Б" [1], але для теплого періоду збільшуємо значення температури на 5С і ентальпії на 5 кДж/кг:

text = textБ,тп + 5, С;

Іext = ІextБ,тп + 5, кДж/кг.

Вологовміст і відносну вологість знаходимо за i-d діаграмою. Отримані дані заносимо до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Період

року

Параметр

ТемператураЕнтальпіяВолого- вміст

d(г/кг)

Відносна вологість

 (%)

Розрахункова швидкість вітру V (м/с)

ТП

Б

37,4

68

11,95

29,7

1

ХП

Б

-17

-15,5

0,7

60

1
  1. ^ Розрахункові параметри внутрішнього повітря


Приймаємо оптимальні параметри внутрішнього повітря за санітарно-гігієнічними вимогами, наведеними в [1]:

ТП: tвн = 20…22 С;  = 60…30 %; v = 0,2 м/с;

ХП: tвн = 20…22 С;  = 45…30 %; v = 0,2 м/с;

Якщо розрахункова температура зовнішнього повітря більша ніж 30С, то температура внутрішнього повітря може бути трохи завищена в залежності від часу перебування людей у приміщенні. Для зали очікування поліклініки користуємося наступною формулою:

tв3 = tв + 0,3 (textтп – 30) = 21+0,3(37,4-30) = 23,2 С;

Вологовміст і ентальпію знаходимо за діаграмою. Заносимо дані до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Період року

ТемператураЕнтальпіяВологовміст

d(г/кг)

Відносна вологість

 (%)

Розрахункова швидкість

V (м/с)

ТП

23,2

46

8,9

50

0,2

ХП

20

35

5,9

40

0,2

 1. ^ Розрахунок тепловтрат приміщення
  1. Втрати теплоти в режимі опалення


1 )Тепловтрати через зовнішні огороджуючі конструкції, які визначаються за формулою [13 ф. 21]:

Qвтр.оп.=а*qо*(tcер-tеxt)*V;

де а=1,242 – поправочний коефіцієнт на зміну питомої теплової характеристики залежно від місцевих кліматичних умов [13 т. 18];

qо=0,4 Вт/м3 С – питома теплова характеристика на опалення [13 дод. V];

V=91,8 м3 - об´єм приміщення;

tcер=20°С– внутрішня температура повітря у приміщенні в режимі опалення [13 т. 19];

Qвтр.оп.=1,242*0,4*(20+17)*91,8=1687,43 Вт.

2) Тепловтрати на інфільтрацію повітря:

Qінф=(0,2...0,3)* Qвтр.оп.;

Qінф=0,25*1687,43=421,86 Вт.

3) Тепловіддача приладів при розрахункових умовах для опалення :

Qпр.оп.= Qвтр.оп. + Qінф :

Qпр.оп.= 1687,43 + 421,86 = 2109,29 Вт.


  1. Втрати теплоти в режимі кондиціювання


Під час роботи системи кондиціювання у приміщенні створюється надлишковий тиск за рахунок переважання кількості припливного повітря над витяжним. Надлишковий тиск заважає надходженню інфільтраційного повітря, тому в режимі кондиціювання додаткові тепловтрати на підігрів інфільтраційного повітря не враховуються в балансі, а тепловтрати в режимі кондиціювання визначаються за формулою:

,

де Qвтр.оп – тепловтрати через огороджуючи конструкції, які визначаються при розрахункових умовах опалення, Вт;
tвн.к – середня розрахункова температура у приміщенні в холодний період року, С;
tвн.о – середня розрахункова температура внутрішнього повітря в холодний період року, С [11 т. 4.9];

.

Знаходимо температуру повітря, що виділяється із верхньої зони приміщення у холодний період року:

tl = twz + grad t (H – hwz),

де grad t – градієнт температур: grad tтп = 0,6 С/м; grad tхп = 0,4 С/м;
hwz – висота робочої зони, hwz = 2 м.

tlтп = 23,2 + 0,6 (3,6 – 2) = 24,16 С;

tlхп = 20 + 0,4 (3,6 – 2) = 20,64 С.

Обчислюємо значення середньої розрахункової температури у приміщенні в холодний період року:

tвн.к = (20 + 20,64) / 2 =20,32 С.

Отже втрати теплоти через зовнішні огороджуючі конструкції при розрахункових умовах для кондиціювання повітря дорівнюють:

Qв.в. = 1687,43 * (20,32 – (-17)) / (20 – (-17)) = 1702,02 Вт.
Зводимо отримані дані по тепловтратах у таблицю 2.1:

Таблиця 2.1.

Приміщення

Тепловтрати

Тепловтрати в режимі, Вт

опалення

кондиціювання


Зала очікування

через огороджуючі конструкції

1687,43

1702,02

на інфільтрацію

421,86

-

всього

2109,29

1702,02
 1. ^ Розрахунок теплонадходжень до приміщення.
  1. Теплонадходження від людей


Повна кількість теплоти, що надходить від людей у приміщення, визначається за формулою:

(Вт);

де qn – питома кількість тепла, яке виділяє одна людина, Вт/люд [11, т.4.1] ;

n – кількість людей.

Приймаємо інтенсивність роботи людей, які знаходяться в залі очікування, легкою.

Qлтп = 146,8 · 19 = 2789,2 Вт;

Qлхп = 150 · 19 = 2850 Вт.


  1. ^ Теплонадходження від сонячної радіації


У приміщенні зали очікування поліклініки відсутні світлові прорізи. Надходження тепла в приміщення за рахунок сонячної радіації через дахові покриття, суміщені з перекриттям, визначаємо за залежністю:

,

де twz – оптимальна температура приміщення [1];

Fo – площа перекриття;

Rо – опір теплопередачі матеріалу перекриття [14 т. 8].

Приймаємо матеріал перекриття: залізобетон Rо = 2,0 Вт/м·К.

Qo = [(37,4-23,2)/2,0]·25,5=181,05 Вт.


  1. Теплонадходження від штучного освітлення


В якості освітлювальних приладів приймаємо люмінесцентні лампи, тепло надходження від яких обчислюємо за формулою:

Qосв = F·Nпит·ηосв,

де Nпит – питома потужність освітлювальних ламп [11, табл. 4.2];

F – площа підлоги приміщення;

осв =0,55 - доля теплоти , яка потрапляє в приміщення [11].

Qосв=25,5·12·0,55=168,3 Вт.


  1. Теплонадходження від опалювальних приладів


Тепловіддача опалювальних приладів при розрахункових внутрішніх та зовнішніх умовах для вентиляції визначається по наступній залежності:

,

де tср.пр – середня температура теплоносія в опалювальних приладах;

n – показник степеня, який враховує зміни температурного напору залежно від типу опалювального приладу.

Приймаємо температури теплоносія: tг=95С, tо=70С. tср.пр=(95+70)/2=82,5С.

Q = 2109,29 · [(82,5-20,32)/(82,5-20)] = 2098,49 Вт.
Зводимо отримані дані по теплонадходженнях у таблицю 3.1:

Таблиця 3.1.

Приміщення

Джерело теплонадходжень

Теплонадходження в період року, Вт

теплий

холодний


Зала очікування

люди

2789,2

2850

сонячна радіація

181,05

-

штучне освітлення

168,3

168,3

опалювальні прилади

-

2098,49

Всього

3138,55

5116,79
 1. ^ Складання теплового балансу приміщення


Різниця тепло надходжень і тепловтрат визначається тепло надлишками та тепло нестачами в приміщенні, які повинні бути компенсовані системою кондиціювання повітря. Отримані величини тепло надходжень та тепловтрат приводяться в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Приміщення

Період року

Сумарні
теплонадходження, Вт

Сумарні
тепловтрати, Вт

Асимілююча здатність, Вт

Зала очікування

Теплий

3138,55

-

3138,55

холодний

5116,79

2109,29

3007,5 1. Надходження вологи та газових шкідливостей до приміщення
  1. Надходження від людей


Згідно з (11 гл.4.3) кількість вологи що надходить від людей, залежить від складності роботи та температури оточуючого повітря, визначається за формулою:де - вологовиділення однією людиною, згідно (11, таб. 4.1)

теплий період року = 115300=40250 г/год;

холодний період року =83300=29050 г/год.


  1. ^ Надходження від інших джерел


В приміщеннях громадських будівель основною газовою шкідливістю є вуглекислий газ, який виділяється людиною.

Кількість вуглекислого газу знаходимо згідно з (11 гл. 4.4)де - =23 г/год - кількість вуглекислого газу, яку виділяє одна людина, приймаємо згідно з (11 табл. 4.11);
Приміщення

Розрахунковий період року

Вологовиділення

(г/год)

Виділення вуглекислого газу

(г/год)

Зал засідань

Теплий

40250

8050

Холодний

29050


^ Визначення повітрообміну по шкідливостям.
1) Повітрообмін по санітарним нормам та на видалення ( розбавлення) вуглекислого газу.

а) повітрообмін по санітарним нормам:

Повітрообмін по мінімальній кількості повітря на одну людину ( за санітарними нормами для залу засідань складає qсн=20-25 кг/год)

б) повітрообмін на розбавлення шкідливостей до ГДК, визначаємо згідно (7,ф.10.6) за формулою:


=8050 г/кг - кількість СО2 , яке виділяється глядачами;

СвГДК – гранично допустима концентрація СО2 в приміщенні, згідно (7. дод.3); СГДК= 3,05 г/кг;

Сн – концентрація СО2 в зовнішньому повітрі (для великих міст Сн = 0,76г/кг);

в=н (для теплого періоду)- густина внутрішнього та зовнішнього повітря, при розрахункових температурах;

;

^ Однозональна СКП з першою рециркуляцією повітря .

Однозональні СКП рекомендується приймати для обслуговування одного приміщення, максимальна площа якого Fмакс визначається вимогам до точності підтримки температури, а саме: Δt=±0.5°С при Fмакс=600 м2 (Fприм=374,21 м2) .Основною вимогою, що визначає використання однозональних СКП з рециркуляцією, є можливість рециркуляції повітря по санітарно-гігієнічним нормам. СКП, що працюють з рециркуляцією, як правило, проектуються зі змінним об´ємом зовнішнього та рециркуляційного повітря з метою зменшення витрат тепла- в холодний період року та холоду- в теплий. Мінімальна кількість зовнішнього повітря визначається по санітарним нормам.
1. ^ Теплий період року
Вихідні дані :

Параметри зовнішнього повітря: tз = 28,7С, Iз =56,1 кДж/кг;

Параметри внутрішнього повітря: tр = 25С, р =45%, =65405.06Вт, Мвл = 40,25кг/год;
Послідовність розрахунку та побудова процесів на I – d діаграмі.

1. На I – d діаграмі наносимо точки “З” (за tз і Iз) і “Р”( за tр і р ) відповідаючи параметрам зовнішнього та внутрішнього повітря, та визначаємо інші параметри.

Результати заносимо до таблиці №5

Характеристика повітря

Точка на I- d діаграмі.

Параметри

t,С

I,кДж/кг

d,г/кг

, %

Зовнішнє

З

28,7

56,10

10,68

42,55

Рециркуляційне

В

27,0

52,19

9,89

43,47

Суміші

С

28,68

53,78

10,2

43,19

Після ПО

О

11,6

31,91

8,05

95,00

Після ПН

П

19,0

39,41

8,05

57,55

Припливне

П

20,0

40,63

8,05

54,37

Внутрішнє

Р

25,0

49,38

9,56

47,20

Видаляєме

В

26,0

51,21

9,89

46,07


2. Визначаємо кутовий коефіцієнт променя процесу за формулою:

εтп=(65405.06*3,6)/40250=5,85кДж/г

3. Враховуємо нагрів повітря в вентиляторі та повітропроводі на величину 0C; Через точку “Р” проводимо промінь процесу εтп=5,85 кДж/г;
Далі знаходимо температуру припливного повітря ;

де - - допустима різниця температур внутрішнього та припливного повітря ();

;

та на промені процесу будуємо точку припливного повітря “П”.

Через точку “П” на лінії dП = const відкладаємо відрізок до перетину з  = 90...95%, знаходимо точку “О” – параметри повітря після поверхневого повітроохолоджувача;

По лінії dП = const, від точки “П” відкладаємо відрізок, рівний , отримуємо точку “Ппараметри повітря після ПН- ІІ;
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіське будівництво та господарство (форма навчання денна, заочна) одеса 2011
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська державна академія будівництва І архітектури
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів...
Д-р техн наук, проф. А. Я. Барашиков (Київський національний університет будівництва І архітектури)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни тернопільський...
Принципи програмування систем управління технологічним обладнанням на мові низького рівня iso 7bit
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconНавчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра зарубіжної преси...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconТурпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги І науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік І аудит»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет будівництва І архітектури Кафедра теплогазопостачання І вентиляції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 28. 09. 2012p., протокол №11, та на засіданні методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка