План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України
НазваПлан. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України
Сторінка2/11
Дата конвертації09.12.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — перша половина XVI ст.)

План.

  1. Українські землі під вдладою Литви та Польщі.

  2. Українські землі в складі Угорщини, Модавії та Московської держави.

  3. Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

  4. Культурне й церковне життя в другій половині XIV — першій половині XVI ст.).


1. Українські землі під вдладою Литви та Польщі.

У середині ХІV ст. українські землі, ослаблені монголо-татарами і політично роз’єднані, стали об’єктом захоплення Польщею та Литвою. У складі Польщі опинилася Галичина, у складі Великого князівства Литовського — Волинь, Київщина, Чернігово-Сіверщина, Переяславщина, Поділля.

Польща проводила політику полонізації щодо українських земель, спрямовану на поширення польської мови та католицького віросповідання. Велике князівство Литовське, 90% земель якого складали східнослов’янські землі, не порушувало суспільно-політичного ладу на українських землях і переймало судову систему, військову організацію, запровадило руську мову як державну і християнство за православним зразком. Велике князівство Литовське повело боротьбу з золотоординським пануванням на українських землях, розбивши у 1363 р. монголо-татар поблизу Синіх Вод.

• У 1385 р. між Польщею та Литвою була підписана Кревська унія, яка передбачала об’єднання Литви і Польщі в одну державу шляхом шлюбу польської королеви Ядвіги з литовським князем Ягайлом. Кревська унія значно укріпила позиції Польщі й Литви у боротьбі з Тевтонським орденом, який було розбито у 1410 р. у Грюнвальдській битві.

• У 1413 р. між Польщею та Литвою було підписано Городельську унію, за якою Велике князівство Литовське визнавалося незалежною державою, хоча зверхність Польщі над ним залишалася.
^ 2.Українські землі в складі Угорщини, Модавії та Московської держави.

Політична роздробленість і сусідство могутніх держав спричинили загарбання українських земель. Закарпаття в ХІ–ХІІ ст. потрапило під владу Угорщини. Буковина

в ХІV ст. увійшла до складу Молдавського князівства, яке захоплювали то угорські, то польські королі, а з початку ХVІ ст. воно потрапило в залежність від Османської

імперії. Північне Причорномор’я і Крим у середині ХV ст. Кримського ханства, яке відокремилося від Золотої Орди. Чернігово-Сіверщина наприкінці ХV — на початку ХVІ ст. внаслідок московсько-литовських війн потрапила під владу Московської держави. Таким чином, у ХІV — першій половині ХVІ ст. українські землі були поділені між сусідніми державами:

• Литвою (Волинь, Київщина, східне Поділля, середнє Подніпров’я);

• Польщею (Галичина, Холмщина, західне Поділля);

• Угорщиною (Закарпаття);

• Молдавським князівством, що перебувало під Османським протекторатом (Буковина);

• Московською державою (Чернігово-Сіверщина).
^ 3. Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

Основними соціальними верствами населення України були:

• князі (титулована знать, до якої належали нащадки удільних князів);

• магнати (великі земельні власники);

• шляхта (дрібні земельні власники);

• духовенство (священнослужителі);

• міщани (мешканці міста — купці, ремісники, представники верств населення, які платили податки);

• селяни (сільські мешканці, які залежали від феодалів).

Господарство залишалося натуральним. Основними галузями економіки були: сільське господарство (землеробство, скотарство, садівництво, городництво), промисли (рибальство, мисливство, бджільництво, млинарство), ремесла (близько 200 ремісничих спеціальностей), торгівля (щотижневі торги, ярмарки).

Міста поділялися на великокнязівські та приватновласницькі, залежно від того, на чиїй землі вони стояли. Деякі міста (Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Київ) отримали Магдебурзьке право (право на самоврядування), що звільняло їх від управління та суду феодалів.
^ 4. Культурне й церковне життя в другій половині XIV — першій половині XVI ст.).

Культура України розвивалася в складних умовах втрати державності, встановлення іноземного володарювання, поширення католицизму, спустошливих турецько-татарських нападів. Однак це не припинило процес формування української народності, її мови та культури.

• Усна народна творчість представлена легендами, казками, обрядовими піснями, історичними думами («Сестра і брат», «Бідна вдова і три сини»), баладами («Пісня про Байду»).

• Пам’ятками літописання стали Короткий Київський та Короткий Волинський літописи (ХV–ХVІ ст.).

• Найвидатнішими літературними творами є «Євангеліє» та «Київський Псалтир» (ХІV ст.) диякона Спиридонія.

  • Освіта надавалася при церквах, монастирях, у маєтках деяких магнатів, у середньовічних університетах Західної Європи (Краківський університет у Польщі, Болонський університет в Італії).

• В архітектурі переважало оборонно-замкове будівництво (замки у Львові, Луцьку, Кам’янець-Подільському, фортеця у Хотині, церква-твердиня в Острозі).

• У живописі панував іконопис (розпис Ягеллонської каплиці в Любліні), виник український іконостас (стіна з іконами, що відокремлює вівтар від центрального приміщення в церкві).

• Основою музичної культури були народні пісні, які складали й виконували кобзарі та бандуристи.

• Основу театру становили народні ігри та виступи скоморохів (співаків, музикантів, клоунів, танцюристів, фокусників, акробатів).

Полонізація та покатоличення ускладнили релігійне життя на українських землях у складі Польщі й Литві і призвели до занепаду православної церкви, яка вже не могла зберігати українську мову та культуру.

Тема: Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина ХVІ — перша половина ХVІІ ст.)

План.

  1. Люблінська унія.

  2. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

  3. Боротьба козацтва протитурецько-татарської агресії.

  4. Національно-визвольна боротьба українського народу наприкінці XVI – початку XVII ст.

  5. Національно-культурний рух в Україні (друга половина ХVІ — перша половина ХVІІ ст.).


^ 1. Люблінська унія.

У 1569 р. між Польщею та Литвою була підписана Люблінська унія, за якою:

• Польща та Литва об’єдналися в єдину державу — Річ Посполиту;

• головою нової держави ставав один правитель, який титулував себе королем польським і великим князем литовським;

• вища державна влада належала королеві й сеймові, до якого входили магнати, шляхта і вище католицьке духовенство;

• у державі встановився єдиний державний устрій і спільна грошова система.

Люблінська унія мала негативні наслідки для України. Від Литви до Польщі перейшли землі Східної Галичини, Поділля, Волині, Київщини, на яких були утворені Руське, Белзьке, Волинське, Подільське, Брацлавське та Київське воєводства. Поява в Україні польських магнатів і шляхти призвела до посилення феодально-кріпосницького гніту, який узаконювали Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр.
^ 2.Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

УXV–XVI ст. на півдні України виникло козацтво. Слово «козак» означає «вільна людина», «воїн-вершник».

Основними причинами виникнення козацтва були:

• колонізація вільних земель Подніпров’я та Дикого поля внаслідок нестачі власної орної землі;

• посилення феодально-кріпосницького і національно-релігійного гніту з боку Польщі і Литви;

• необхідність захисту своїх земель від постійних нападів Туреччини і Кримського ханства.

Козаки походили з різних станів: селян, міщан, дрібної шляхти. Займаючись «уходництвом», вони осідали на островах Велика і Мала Хортиця, Томаківка, Базавлук за порогами Дніпра. Для захисту від турків і татар козаки об’єднувались в невеликі ватаги і споруджували укріплені городки — січі.

Першою відомою Запорозькою Січчю вважається фортеця, зведена у 1556 р. на острові Малій Хортиці князем Дмитром Вишневецьким (Байдою).

• Запорозька Січ мала свою територію (Землі війська Запорозького), яка поділялася на паланки (Кодацька, Кальміуська, Самарська та ін.) на чолі з полковниками.

• Уся повнота влади належала Січовій (Військовій) раді, на якій право голосу мав кожен запорожець. Рада визначала внутрішню та зовнішню політику, чинила суд, обирала військову старшину, до якої належали кошовий отаман, суддя, осавул, писар і курінні отамани.

• Запорозька Січ мала свої символи — клейноди (корогва, бунчук, булава, печатка з гербом).

• Військо запорожців складалось із куренів (Канівський, Корсунський, Батуринський, Переяславський та ін.) на чолі з отаманами.

Запорізьку Січ вважають козацькою республікою, про що свідчать козацьке самоврядування, право козаків володіти землями, брати участь у військових радах і виборах старшини.
^ 3. Боротьба козацтва протитурецько-татарської агресії.

Наприкінці XV ст. почалися грабіжницькі набіги на українські землі турків і татар, які руйнували міста і села, забирали людей у полон. Відбиваючи турецько-татарські напади, козаки нерідко ходили самі походами у Крим і Туреччину, визволяли полонених, захоплювали воєнну здобич. Першу чверть XVII ст., коли козаки здобули блискучі перемоги над турками і татарами, називають «добою героїчних походів».

• У 1599 р. козацький ватажок Самійло Кішка підняв на турецькій галері повстання невільників-гребців і повернувся в Україну після 25 років полону.

• У 1614, 1615, 1616 рр. запорозький гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний очолив морські походи українських козаків на Крим і Туреччину, а в 1621 р. допоміг Польщі розгромити турецьку армію під Хотином.

Козацькі походи ускладнювали відносини Польщі з Туреччиною і Кримським ханством. У 1572 р. польський король Сигізмунд II Август видав універсал про прийняття на державну службу 300 козаків. У 1578 р. польський король Стефан Баторій здійснив козацьку реформу і прийняв на службу 600 козаків, яких було внесено до спеціального списку — реєстру. Надання реєстровим козакам певних прав і привілеїв (право на земельні володіння, дозвіл на промисли і торгівлю, звільнення від державних податків і повинностей, окрім військової, незалежність від польської місцевої адміністрації) означало визнання польським урядом українського козацтва як стану.
^ 4. Національно-визвольна боротьба українського народу наприкінці XVI – початку XVII ст.

Подальше посилення феодально-кріпосницького, національного і релігійного гніту призвели до козацько-селянських повстань.

• У 1591–1593 рр. на території Поділля, Волині і Київщини відбулося повстання реєстрових козаків під проводом запорозького гетьмана Криштофа Косинського.

• У 1594–1596 рр. на Брацлавщині, Київщині, Волині і Поділлі спалахнуло повстання на чолі з козацьким ватажком Северином Наливайком.

• У 1630 р. почалося повстання нереєстрових козаків під проводом гетьмана Запорозької Січі Тараса Федоровича (Трясила).

• У 1637 р. відбулося селянсько-козацьке повстання під керівництвом запорозького гетьмана Павла Бута (Павлюка).

Внаслідок цих подій у 1638 р. польський сейм затвердив «Ординацію війська запорізького реєстрового, що перебуває на державній службі», яка була спрямована на скорочення прав і привілеїв реєстровців. «Ординація» викликала нове козацьке повстання 1638 р. на чолі з гетьманом Запорозької Січі Яковом Острянином. У середині XVI ст. на Прикарпатті почався партизанський рух опришків, які зненацька спускалися з гір, нападали на панські маєтки, забирали майно і роздавали його бідним.

Національно-визвольна боротьба наприкінці XVI — на початку XVII ст. не принесла перемоги українському народу. Причини поразки селянсько-козацьких повстань полягали в тому, що повстання мали стихійний, неорганізований характер; сили повстанців залишалися роз’єднаними, незгуртованими, погано озброєними. Однак, незважаючи на поразку, повстання об’єднували сили українського народу для подальшої боротьби протии гніту Речі Посполитої.
^ 5. Національно-культурний рух в Україні (друга половина XVI — перша половина XVII ст.)

У 1596 р. на церковному соборі у Бресті відбулося об’єднання православної і католицької церкви на території Речі Посполитої. На українських землях утворилась

уніатська (греко-католицька) церква, яка зберігала:

• православні обряди, традиції;

• церковнослов’янську мову;

однак визнавала:

• зверхність Папи Римського;

• учення католицької церкви.

УГКЦ стала офіційно визнаною в Речі Посполитій, а православ’я оголошувалось поза законом. Православні церкви, їхні землі й майно переходили до УГКЦ. Брестська унія призвела до посилення національно-релігійного гніту і розколу українців на прихильників православ’я та уніатства.

Більшість населення України не визнала Брестську унію.

• На захист православ’я виступили засновані у Львові (1586 р.), Києві (1615 р.), Луцьку (1620 р.) та інших містах братства, які відкривали бібліотеки і школи, друку-

вали полемічні твори.

• Рішучими противниками церковної унії були київські митрополити Іов Борецький (1620–1631 рр.) і Петро Могила (1632–1647 рр.), які багато зробили для відновлення православної ієрархії (1620 р.), упорядкування церковного життя (укладання «Служебника» і «Требника»), вдосконалення православної освіти (заснування Львівської і Київської братських шкіл, Києво-Могилянської колегії) і відбудови православної церкви (повернення уніатами православній церкві Софійського собору, Києво-Видубицького монастиря).

Прихильниками Брестської унії були митрополити УГКЦ Іпатій Потій («батько унії») і Йосиф Рутський («атлант унії»), які доклали багато зусиль для розбудови уніатської церкви і оновлення церковного життя.

Протягом першої половини XVII ст. православні й уніати намагалися знайти вихід з церковної кризи в об’єднанні церков, однак спроби церковного порозуміння не мали успіху. Головна причина полягала в тому, що утворення сильної та незалежної об’єднаної української церкви не було потрібно ні Речі Посполитій, ні Ватикану.

Протягом XVI першої половини XVII ст. відбувалося бурхливе піднесення культурного життя України, незважаючи на її перебування під владою іноземних держав.

• Продовжувала розвиватися усна народна творчість, особливе місце в який посідали історичні пісні та народні думи про боротьбу українського народу проти та-

тарсько-турецьких загарбників («Козак Голота», «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка»).

• Формувалася українська освіта, осередками якої стали братські слов’яно-греко-латинські школи в Острозі (1576 р.), Львові (1586 р.), Києві (1615 р.), де вивчали «сім вільних наук» (граматику, риторику, діалектику, математику, геометрію, астрономію, музику), і Києво-Могилянська колегія (1632 р.), яка була єдиним вищим навчальним

закладом в Україні.

• З’явилося книгодрукування: Іван Федоров зі своїм помічником Петром Мстиславцем видав перші друковані книги «Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), «Острозьку біблію» (1580–1581 рр.).

• Виникла полемічна література: у творах письменників-полемістів Івана Вишенського («Обличеніє діавола-миродержця»), Герасима Смотрицького («Ключ царства небесного»), Іова Борецького («Протестація») знайшли відображення події Брестської унії.

• Формувалась українська драматургія: в Острозькій школі, Києво-Могилянському колегіумі влаштовували театралізовані вистави —шкільні драми, в антрактах ставили комедійні інтермедії на побутові теми, зародився ляльковий театр — вертеп.

• Архітектура зазнала впливу європейського Відродження: Успенська церква, каплиця Трьох Святителів, вежа Корнякта у Львові є унікальними зразками ренесансного будівництва. Зодчі перебудували Луцький замок, Кам’янець-Подільську фортецю, замок в Острозі.

Після тривалого періоду занепаду розвиток культури в Україні набув характеру національного відродження.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconПлан Перші кочовики на територіях України. Кочові племена Півдня України у ІІІ хііі ст
Завдяки цій географічній обставині південна Україна ста­ла центром життя кочових народів, які хвиля­ми змінювали один одного з кін....
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України icon1. Трипільці найдавніші хлібороби на українських землях
Кочові племена Північного Причорномор’я (Х ст до н е. – ІІІ ст н е.). Велика Скіфія
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України icon10 Матеріальна І духовна культура кімерійсько-скіфсько-сарматської доби
Саме на даному історичному етапі військові кочові племена, які з’явились на території України, на нашу думку, загальмували позитивний...
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України icon1. Найдавніші племена І держави на території України
Висвітлюється проблема появи протодержав на території України, походження слов`ян, їх життя та побут
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconПлан Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток в Наддніпрянщині...
Соціально-економічне та громадсько-політичне життя в українських землях підвладних Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ...
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconКочові народи на півдні України. Скіфи. ?
Східні слов'яни. Походження, розселення східнослов'янських племен на території України
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconБжд, як складна категорія, охоплює життя й діяльність людини у взаємодії...
Бжд торкається сутності безпеки людського життя та сфери її діяльності, в першу чергу трудової. Термін «життєдіяльність» складається...
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconЦе наука про минуле людського суспільства І про його сьогодення,...
Джерела історії України: писемні, речові, лінгвістичні, інші (етнографічні, фольклорні)
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України iconПлан Загальна характеристика поняття; Логічні способи утворення понять
Наше мислення, відображаючи предмети та явища, рухається від явища до сутності, від сутності 1-го порядку до сутності другого порядку...
План. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України icon1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільств а
Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка