Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка7/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Анатомія ендокринної системи.

Оснащення: Таблиці «Ендокринна система». Муляжі ендокринних залоз: щитоподібна залоза, прищитоподібна, вилочкова, наднирникові залози. Торс. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Ендокринна частина підшлункової залози: будова, гормони, функції. Поняття про цукровий діабет.

Статеві залози, їхня ендокринна функція. Статеві гормони.

Шишкоподібне тіло (епіфіз): топографія, будова, значення.

Гіпофіз: топографія, частини, будова. Гормони передньої, середньої та задньої часток, їхні функції.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • на таблицях, вологих препаратах, в атласах демонструвати топографію, будову залоз внутрішньої секреції: ендокринної частини підшлункової залози, статевих залоз, епіфіза та гіпофіза;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :
Завдання №1

Дайте анатомічно обґрунтовану відповідь на запропоновані питання:

 1. вкажіть топографічне положення гіпофіза;

 2. назвіть частини гіпофіза;

 3. вкажіть топографічне положення епіфіза;

 4. назвіть анатомічне утворення із яким зв’язаний гіпофіз через повідці;

 5. назвіть локалізацію внутрішньо секреторного апарату підшлункової залози;

 6. які спеціалізовані клітини містить підшлункова залоза;

 7. які органи жіночої статевої системи містять утворення, що продукують гормони;

 8. які утворення чоловічої статевої системи містять утворення, що продукують гормони;


Завдання №2

Заповніть таблицю «Залози внутрішньої секреції»

Українська та латинська назви залози

Особливості будови

Схематичне зображення

Гормони, що секретуються


Завдання №3

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У пацієнта виявлено ураження аденогіпофіза. Синтез яких гормонів буде порушено?


№2

У пацієнта виявлено розлади вуглеводного обміну. Зокрема збільшення рівня глюкози до 7,2 ммоль/л. про порушення функції якої залози можна судити? Які особливості розміщення ендокринного апарату цієї залози можна назвати?

Завдання №4

Завершення роботи над проектом.

Презентація, дискусія та оцінювання проектів.
^ Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВисунення ідеї, формулювання проблемних питань

1 2 3 4 5Визначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи при досягненні загальної мети


1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій під час роботи над проектом

1 2 3 4 5
Відокремлювання фактів від суб’єктивної думки, бачення необ’єктивності судження

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності


1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.
Висновки:
Примітки та оцінка викладача

^ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна

Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с.

Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с.
Додаткова

Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с.

Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968.

Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. У двох томах. — Київ: Здоров’я, 2003.

Інтернет ресурси.

^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

  1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Осі та площини, ділянки тіла.

  2. Типи конституції тіла людини.

  3. Клітина: будова, основні властивості.

  4. Поняття про тканини, основні види тканин.

  5. Епітеліальна тканина: особливості будови, розташування в організмі.

  6. Сполучна тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

  7. М’язова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

  8. Нервова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

  9. Загальний план будови органа. Системи органів та їхні функції.

  10. Скелет: визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета — кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.

  11. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.

  12. Скелет голови (череп): відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.

  13. Скелет тулуба. Хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання хребців. Хребетний стовп у цілому: фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.

  14. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.

  15. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, з’єднання кісток.

  16. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз у цілому, статеві відмінності таза.

  17. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, з’єднання кісток.

  18. Скелетні м’язи, розташування, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.

  19. М’язи голови: мімічні та жувальні.

  20. М’язи шиї, класифікація.

  21. М’язи спини, грудної клітки, їхні функції. Діафрагма, функції.

  22. М’язи живота, їхні функції. Біла лінія живота.

  23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.

  24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи таза, м’язи вільної нижньої кінцівки.

  25. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, принцип будови стінки травного каналу.

  26. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.

  27. Глотка, розташування, стінки, відділи.

  28. Стравохід, розташування, відділи, будова стінки.

  29. Шлунок, розташування, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.

  30. Тонка кишка, розташування, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої кишки.

  31. Товста кишка, розташування, відділи, особливості будови.

  32. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток.

  33. Підшлункова залоза, розташування, відділи.

  34. Печінка, розташування, будова (зовнішня, внутрішня).

  35. Жовчний міхур, розташування, будова стінки, функції. Жовчні протоки.

  36. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.

  37. Гортань, топографія, будова, функції.

  38. Трахея, топографія, будова, функції. Бронхи: види бронхів, відмінності бронхів, бронхове дерево.

  39. Легені, розташування, будова (зовнішня та внутрішня), структурно-функціональна одиниця — ацинус.

  40. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси.

  41. Нирки, розташування, будова (зовнішня і внутрішня), функції.

  42. Сечоводи, сечовий міхур, розташування, будова стінки.

  43. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності.

  44. Чоловічі статеві органи, розташування, будова, функції.

  45. Жіночі статеві органи, розташування, будова, функції.

  46. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.

  47. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

  48. Гіпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони.

  49. Підшлункова залоза як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

  50. Надниркові залози, статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

  51. Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

  52. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, які його здійснюють.

  53. Судини, види судин, будова стінки судин.

  54. Серце, розташування, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло кровообігу.

  55. Судини малого кола кровообігу.

  56. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.

  57. Система верхньої порожнистої вени.

  58. Система нижньої порожнистої вени.

  59. Система ворітної вени печінки.

  60. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини (види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.

  61. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи.

  62. Спинний мозок, загальні відомості, розташування, будова, сегменти спинного мозку, функції.

  63. Оболонки спинного мозку, міжоболонкові простори.

  64. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення спинномозкових нервів, ділянки іннервації.

  65. Головний мозок, загальні відомості, розташування, відділи.

  66. Довгастий мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

  67. Задній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

  68. Середній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

  69. Проміжний мозок, розташування, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий утвір.

  70. Кінцевий мозок, розташування, будова, порожнина.

  71. Оболони головного мозку, міжоболонні простори. Ліквор, його утворення, рух, функції.

  72. Черепні нерви, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.

  73. Вегетативна нервова система, її класифікація, будова, функціональне значення.

  74. Будова шкіри (епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри (потові, сальні, грудні). Похідні шкіри: волосся і нігті.

  75. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова.

  76. Вухо, відділи (зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система (кортіїв орган завитки), локалізація. Вестибулярна сенсорна система (отолітовий апарат), локалізація.

  77. Око: очне яблуко (ядро, оболонки), зоровий нерв, додаткові структури (захисний, руховий, сльозовий апарати). Зоровий аналізатор.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка