Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка6/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Анатомія чоловічих статевих органів.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати : Визначати та демонструвати анатомічні особливості будови, топографії внутрішніх статевих органів та демонструвати їх на препаратах.

Внутрішні чоловічі статеві органи: залози (яєчко, сім’яні міхурці, передміхурова залоза, цибулинносечівникові залози) та сім’явивідні шляхи (над’яєчко, сім’явиносна протока, сім’явипорскувальна протока). Особливості топографії, зовнішньої та внутрішньої будови, функцій внутрішніх статевих органів.

Зовнішні чоловічі статеві органи: калитка, статевий член: його будова.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати загальний принцип будови чоловічої статевої системи, значення її для продовження роду;

 • демонструвати будову органів чоловічої статевої системи на таблицях, планшетах, анатомічних атласах і вологих препаратах;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Змоделюйте клінічну ситуацію «Захворювання органів статевої системи».

 1. об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

 2. користуючись теоретичним матеріалом практичного заняття або іншими інформаційними джерелами та сформованими уміннями і навичками змоделюйте ситуацію клінічних проявів захворювань статевої системи з анатомічного погляду;

 3. на наступному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте у вигляді матеріалу задля використання консиліумом (витяг з історії хвороби, виписний епікриз, доповідь лікуючого лікаря, розповіді самого пацієнта тощо);

 4. додайте до презентації результати різних методів дослідження;

 5. підготуйте комплекс питань, які, в процесі обговорення, допоможуть опонентам дійти правильних висновків.


Завдання №2

За атласами , учбовим таблицям визначте будову чоловічих статевих органів:

 1. яєчко з придатком, сім’яним канатиком:

  • на розрізі яєчка знайдіть дольки, середостіння, перетинки;

  • знайдіть сім’яні канальці де проходить сперматогенез;

 2. передміхурову залозу, сім’яні пухирці, кінцеві відділи сім’явиносних проток:

  • зверніть увагу на близькість до передміхурової залози ампули прямої кишки, через яку можливе пальцеве дослідження простати


Завдання №3

Позначте анатомічні утворення чоловічої статевої системи

Завдання №4

Виконайте ілюстрацію яєчка та над’яєчка у фронтальному розрізі.

Завдання №5

Дайте назву малюнку. Визначте анатомічні утворення позначені цифрами. Сформулюйте функції залоз з погляду анатомії.


Функції:

Завдання №6

Дайте назву анатомічним утворенням, що позначені цифрами.Завдання №7

Оберіть анатомічні ознаки які характеризують калитку:

1 медіальний край; 2 перегородка;

3 шов; 4 нижня поверхня;

5 м’яз підіймач яєчка; 6 пігментована шкіра;

7 зовнішня сім’яна фасція; 8 верхній полюс;

9 вуздечка; 10 внутрішня сім’яна фасція.
Додайте утворення яких не вистачає.

Завдання №8

Доведіть або спростуйте твердження:

Сперма – це сім’яна рідина, яка має тягучу, в’язку консистенцію з характерним запахом; складається із секрету сім’яних пухирців, цибулинно-сечівникових та передміхурової залоз, в якому знаходяться сперматозоїди.
Складіть структурно-логічну схему шляхів виведення сперми:

Завдання №9

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У чоловіків похилого віку нерідко відмічають збільшення (гіпертрофія) простати. Патологічне розростання якої частини залози може спричинити ускладнення сечовипускання? Які частини виокремлюють у передміхуровій залозі? Які особливості її обстеження?


№2

Після травми зовнішніх статевих органів пацієнт скаржиться на біль та набряк у ділянці калитки. Встановлено діагноз: гідроцеле (накопичення рідини в оболонках яєчка). Які саме оболонки має яєчко? Залучення до патологічного процесу яких анатомічних утворень можливе?


Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №14

Дата
Тема: Анатомія жіночих статевих органів.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати : Визначати та демонструвати анатомічні особливості будови, топографії внутрішніх статевих органів та демонструвати їх на препаратах.

Жіноча статева система. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, функції.

Маткові труби: топографія, частини, будова стінки, функції.

Матка: топографія, форма, частини, будова стінки, зв’язки, функції.

Піхва: топографія, зовнішня будова, склепіння, будова стінки, функції. Дівоча перетинка.

Зовнішні жіночі статеві органи: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі соромітні губи, присінок піхви, присінкові залози, клітор.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати загальний принцип будови жіночої статевої системи, значення її для продовження роду;

 • демонструвати будову органів жіночої статевої системи на таблицях, планшетах, анатомічних атласах і вологих препаратах;

 • застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття :

Завдання №1

За атласами , учбовим таблицям, вологим препаратам визначте будову жіночих статевих органів:

 1. яєчники в цілому і на розрізі, кіркова речовина, фолікули, жовте тіло:

  • визначте фолікули в різному ступені розвитку;

 2. маткові труби в цілому і на розрізі – частини, черевний та мітковий кінці, отвори;

 3. матку, її частини: дно, тіло, шийку; порожнину, шийковий канал, отвір матки; зв’язки – широка та кругла;

 4. піхва з поперечними складками слизової оболонки
Завдання №2

Дайте назву малюнку, визначте анатомічні утворення позначені цифрами.
Завдання №3

Виконайте ілюстрацію яєчника у фронтальному розрізі та фолікула.

Завдання №4

Оберіть, із запропонованих позицій, ознаки які характеризують маткові труби:

1 лійка; 2 шийка;

3 латеральний край; 4 матковий отвір;

5 трубний отвір; 6 торочки;

7 тазовий відділ; 8 черевний відділ;

9 черевний отвір; 10 ампула.
Завдання №5

Складіть структурно-логічну схему «Маткова труба»

Завдання №6

Позначте основні анатомічні утворення матки. Дайте назву стінкам маткиЗавдання №7

Заповніть таблицю «Будова піхви»

Анатомічна характеристика

Відповідь

Розміщення

Довжина

Кінці

Стінки

Оболонки


Завдання №8

Ознайомтесь із текстом. Вставте пропущені терміни.

До зовнішніх жіночих статевих органів належать:____________________________

_______________________________________________________________________.

Великі та малі соромітні губи представляють собою складки шкіри, товщу яких утворю підшкірна жирова клітковина. Великі соромітні губи обмежують щілиноподібний отвір – _______________________. У глибині великих соромітних губ розміщені _________

________________________, які охоплюють присінок піхви. У порожнину присінка відкриваються: ____________________________________________________________.

До пристінкових залоз відносять: ___________________________________________,

які є сальними залозами. Клітор розташований у _______________________________,

має такі складові: _______________________________________________. Тіло утворене

__________________________________. Спереду воно закінчується ______________, ззаду роздвоюється на ________________________________.
Завдання №9

Визначте статеві відмінності в будові промежини


Жіноча промежина

Чоловіча промежина^ Завдання №10

Складіть структурно-логічну схему оваріо-ментструального циклу.

Завдання №11
Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

Внаслідок перенесеної травми у жінки було пошкоджено передню стінку піхви. Відмічається витікання сечі через утворення між піхвою та сечовим міхуром (піхвово-міхуровий свищ). Надайте анатомічне пояснення такої ситуації?


№2

Пацієнтці 43-х років, задля уточнення діагнозу призначено, гістеросальпінгографію. Які органи побачить лікар на рентген-знімку? Які анатомічні складові мають маткові труби?


^ Завдання №12

Завершення роботи над проектом.

Презентація, дискусія та оцінювання проектів.
Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВисунення ідеї, формулювання проблемних питань

1 2 3 4 5Визначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи при досягненні загальної мети


1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій під час роботи над проектом

1 2 3 4 5
Відокремлювання фактів від суб’єктивної думки, бачення необ’єктивності судження

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності


1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.
Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №15

Дата
Тема: Анатомія ендокринної системи.

Оснащення: Таблиці «Ендокринна система». Муляжі ендокринних залоз: щитоподібна залоза, прищитоподібна, вилочкова, наднирникові залози. Торс. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : внутрішньої секреції; демонструвати їх на препаратах. Називати гормони та їхні функції.

Щитоподібна залоза: топографія, будова, гормони, функції.

Прищитоподібні залози: топографія, будова, гормони, функції.

Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони, їх функції.

Надниркові залози: топографія правої й лівої надниркових залоз, будова. Гормони кіркової та мозкової речовин, їхні функції.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати загальні закономірності будови ендокринних залоз;

 • на таблицях, вологих препаратах, в атласах демонструвати топографію, будову залоз внутрішньої секреції: щитоподібної, прищитоподібних, надниркових,

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Робота над проектом «Санбюлетень – профілактика захворювань ендокринної системи».

 1. об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

 2. визначте попередній план дій;

 3. розподіліть обов’язки;

 4. дотримуйтесь наявності на санбюлетні основних позицій:

  1. коротка характеристика ендокринних залоз;

  2. гормони, що продукуються ендокринними залозами;

  3. поради з профілактики захворювань.

 5. На наступному занятті завершіть роботу та презентуйте її.


Завдання №2

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах визначте розташування та будову:

 1. центральних регуляторних утворів ендокринних залоз:

  • гіпофіза,

  • епіфіза,

  • гіпоталамус (нейросекреторні ядра)

 2. периферійних ендокринних залоз:

 • щитоподібна,

 • прищитоподібні,

 • вилочкова залоза

 • надниркові залози (кіркова та мозкова речовина).

 1. органи, що об’єднують ендокринні та не ендокринні функції:

 • гонади (яєчка, яєчники)

 • плацента

 • підшлункова залоза

 1. поодинокі гормонпродукуючі клітини


Завдання №3

Позначте залози внутрішньої секреції
Завдання №4

Заповніть таблицю порівняльної характеристики залоз організму людини.

Залози


Наявність вивідних протоків

Виділення секретів

Приклади залоз

Функції залоз

В кров

В порожнину або на поверхність тіла

Гуморальна регуляція функцій організму

Участь в процесі травлення

Участь в процесі виділення

Зовнішньої секреції

Внутрішньої секреції

Мішані


Завдання №5

Заповніть таблицю «Залози внутрішньої секреції»

Українська та латинська назви залози

Особливості будови

Схематичне зображення

Гормони, що секретуються


Завдання №6

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

В наслідок захворювання пацієнту було проведено тиреоідектомію (видалення щитовидної залози). Яке анатомічне утворення через недбальство лікар міг видалити разом із щитовидною залозою?

№2

Тварині в експерименті видалили верхню зону кори наднирників. Як зони кори залишились? Вкажіть розміщення залози.

№3

Тварині в експерименті видалили кору надниирників. Яка складова паренхіми залози залишилась? які гормони секретує ця складова?


Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №16

Дата
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка