Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка5/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Анатомія повітроносних органів дихальної системи.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати : Називати та демонструвати повітроносні органи дихальної системи. Визначати верхні й нижні дихальні шляхи. Зовнішній ніс. Носова порожнина: вхідні та вихідні отвори, носові раковини, носові ходи, приносові пазухи. Називати місця відкриття приносових пазух.

Визначати особливості топографії та будови повітроносних органів, називати їх функції.

Гортань: топографія, зовнішня будова, будова стінки. Порожнина гортані.

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Біфуркація трахеї.

Головні бронхи: топографія, особливості правого та лівого головних бронхів, будова стінки. Визначати особливості будови правого та лівого головних бронхів, розрізняти відмінності між ними. Бронхове дерево. Називати послідовно розгалуження бронхового дерева.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати та демонструвати на таблицях, планшетах, анатомічних атласах будову повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхового дерева;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Робота над проектом «Створення моделі «Нижні дихальні шляхи та легені»».

 1. об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

 2. у процесі створення моделі спирайтесь на знання, уміння та навички отримані на практичному занятті при виконанні завдань;

 3. розподіліть обов’язки у групі;

 4. при створенні об’ємної моделі використовуйте пластилін, глину, тісто, гіпсову суміш для дитячої творчості;

 5. на наступному практичному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте його.


Завдання №2

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. вкажіть, які органи належать до верхніх і які до нижніх відділів дихальної системи;

 2. назвіть кітки, що утворюють ніс;

 3. назвіть хрящі, що утворюють ніс;

 4. назвіть анатомічні утворення носової порожнини;

 5. назвіть пазухи черепа із якими сполучається носова порожнина;

 6. назвіть функції носової порожнини;

 7. назвіть відділи гортані;

 8. вкажіть рівень розміщення гортані;

 9. назвіть хрящі гортані;

 10. назвіть м’язи гортані, їхнє значення;

 11. назвіть відділи трахеї;

 12. вкажіть рівень біфуркації трахеї;

 13. вкажіть хрящові півкільця, кільцеві зв’язки та перетинчасту стінку трахеї;

 14. вкажіть відмінності головних бронхів.


Завдання №3

Розмістіть у правильній послідовності органи дихальної системи:

 1. легені,

 2. трахея,

 3. носова порожнина,

 4. бронхи,

 5. гортань,

 6. носоглоткаЗавдання №4

Дайте назву малюнку. Позначте основні анатомічні утворення дихальних шляхів. Зверніть увагу на перехрест дихального та травного шляхів. Спираючись на теоретичні знання продовжіть схематичне зображення дихальних шляхів.


Завдання №5

Позначте, які органи відносять до верхніх дихальних шляхів, а які о нижніх (впишіть до таблиці цифри якими позначені варіанти відповідей):


Верхні дихальні шляхи

Нижні дихальні шляхи
1 носова порожнина; 2 трахея;

3 головні бронхи; 4 гортань;

5 носоглотка; 6 легені.
Завдання №6

Вкажіть кістки та хрящі носа.

Завдання №7

Заповніть структурно-логічну схему:


^ Носова порожнина
раковини

частини

ходи

функції


Завдання №8

Дайте назву малюнку. Позначте основні анатомічні утворення.

Завдання №9

Назвіть анатомічні утворення позначені цифрами.

Самостійно позначте парні хрящі гортані.
^ Завдання №10

Назвіть м’язи гортані, що позначені цифрами.

Завдання №11

Визначте парні та непарні хрящі гортані (впишіть до таблиці цифри якими позначені варіанти відповідей):


Парні хрящі

Непарні хрящі
1 персневидний; 2 черпакуватий;

3 надгортанник; 4 щитовидний;

5 клиновидний; 6 ріжковидний.
^ Завдання №12

Дайте назву малюнку. Визначте анатомічні утворення, що позначені цифрами. З’ясуйте принцип розгалуження головних бронхів.

^ Завдання №13

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

1

Чому у пацієнтів набряки слизової оболонки порожнини носа, як правило, супроводжуються активним сльозовиділенням?

№2

Дитина, граючись, вдихнула дрібну деталь іграшки. В якому бронху більш імовірне її застрягання? Через які органи необхідно лікарю пройти бронхоскопом, щоб видалити стороннє тіло?

№3

До приймального відділення лікарні поступив пацієнт із колотою раною в ділянці шиї. З рани виділяється кров, що піниться, поступово збільшується дихальна недостатність. Черговий хірург терміново відправляє хворого до операційної задля хірургічного втручання на органах грудної порожнини. Які органи імовірніше ушкоджені?
№4

Задля інтубації трахеї необхідно пропальпувати через зів вхід до гортані. Яким анатомічним утворенням обмежений вхід у гортань?

5

Запальним процесом у пацієнта зруйнована задня стінка трахеї. На який орган може перейти запальний процес?

Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №11

Дата
Тема: Легені: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Плевра.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати : Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Визначати структури, що формують корінь легені. Частки, сегменти, часточки. Ацинус — структурно-функціональна одиниця легень. Називати структурні компоненти, що формують альвеолярне дерево. Кровоносна система легень.

Плевра: визначення, листки плеври. Частини парієтальної плеври. Називати утвори парієтальної плеври: закутки. Плевральна порожнина.

Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати та демонструвати зовнішню і внутрішню будову легень;

 • демонструвати листки плеври та плевральні закутки на таблицях і муляжах;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Продовження роботи над проектом.

Завдання №2

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. назвіть основні елементи кореня легені;

 2. назвіть поверхні легені;

 3. дайте назву розширеної та звуженої частини легені;

 4. назвіть кількість частин лівої легені;

 5. назвіть кількість частин правої легені;

 6. назвіть щілини лівої легені;

 7. назвіть щілини правої легені;

 8. назвіть сегменти частин лівої легені;

 9. назвіть сегменти частин правої легені;

 10. дайте визначення бронхо-легеневого сегмента;

 11. назвіть складові елементи ацинуса;

 12. назвіть листки плеври;

 13. назвіть плевральні синуси;

 14. що називають середостінням;

 15. назвіть та продемонструйте органи переднього і заднього середостіння


Завдання №3

Дайте назву малюнку.

Назвіть анатомічні утворення позначені буквами та цифрами.

Завдання №4

Оберіть правильні ознаки які характеризують ліву легеню:

 1. коса щілина,

 2. горизонтальна щілина

 3. ворота легень,

 4. основа легені,

 5. верхівка легені,

 6. серцева вирізка,

 7. реброва поверхня,

 8. діафрагмальна поверхня,

 9. серцевий язичок,

 10. медіальна поверхня.


Завдання №5

Дайте назву бронхолегеневим сегментам, розфарбуйте сегменти різними кольорами.

Завдання №6

Заповніть таблицю «Проекція плеври на грудну клітку»

Лінія

Справа

Зліва

СередньоключичнаПередня пахвиннаСередня пахвиннаЗадня пахвиннаЛопаткова
Завдання №7

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

1

У пацієнта виявлений плеврит (запалення плеври), що супроводжується виділенням ексудату у плевральну порожнину. В якому закутку плеври у першу чергу буде накопичуватися рідина?


№2

Розмежування легені на частини відбувається за допомогою щілин. На яку щілину слід орієнтуватися хірургу за умови оперативного втручання на нижній частині правої легені?

Завдання №8

Презентація, захист та оцінювання проектів.
^ Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВисунення ідеї, формулювання проблеми

1 2 3 4 5Визначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи при досягненні загальної мети


1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій під час роботи над проектом

1 2 3 4 5
Відокремлювання фактів від суб’єктивної думки, бачення необ’єктивності судження

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності


1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.
Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №12

Дата
Тема: Анатомія органів сечової системи.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати : Визначати топографію правої та лівої нирок. Називати структурні елементи фіксувального апарату нирки. Засвоїти зовнішню будову нирки. Внутрішня будова нирки. Нефрон — структурно-функціональна одиниця нирки. Засвоїти особливості кровоносної системи нирки. Сечові шляхи. Ниркові чашечки, ниркова миска.

Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція. Звуження сечоводу.

Сечовий міхур: форма, топографія, зовнішня та внутрішня будова, частини, функції. Розрізняти особливості топографії в чоловіків та жінок. Будова стінки сечового міхура.

Сечівник (чоловічий, жіночий): будова, відділи. Порівнювати чоловічий та жіночий сечівник. Розрізняти структурні та топографічні особливості м’язів-замикачів у чоловічому та жіночому сечівниках.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати та демонструвати будову органів сечової системи на таблицях, муляжах, вологих препаратах: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника;

 • демонструвати будову відділів нефрона;

 • визначати проекцію нирок на задню стінку черевної порожнини;

 • визначати відмінності будови чоловічого та жіночого сечівників;

 • демонструвати сфінктери сечовивідних шляхів, пояснювати їх значення;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Робота над проектом «Анатомія сечової системи».

 1. об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

 2. протягом уроку, в процесі виконання завдань робочого зошита, сформулюйте два правильних і два неправильних твердження;

 3. занотуйте матеріали;

 4. презентуючи проект, запропонуйте до обговорення твердження своїм опонентам;

 5. прокоментуйте та оцініть відповідь опонентів.

Завданні №2

За атласом, учбовим таблицям, на муляжах, вологих препаратах визначте будову:

 1. нирки

  • на вологому препараті визначте поверхні, краї, полюси та інше; зверніть увагу на сечовід, що виходить з нирки

  • на препараті фронтального розрізу нирки знайдіть: кіркову та мозкову речовину, піраміди, малі та великі чашки, ниркову миску

  • вивчіть будову нефрона (судинна та сечова частини)

 2. сечоводу – частини; звуження

 3. сечового міхура; вкажіть особливості будови: форма, частини, стінка, складки та трикутник слизової; зверніть увагу та сечоводи,що проходять позаду

 4. сечівника (чоловічий та жіночий)

 • визначте відділи, згини, сфінктери чоловічої уретри

 • прослідкуйте хід жіночої уретри. Визначте місце знаходження сфінктерів


Завдання №3

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте:

 1. вкажіть топографічне положення нирок;

 2. назвіть компоненти фіксованого апарату нирок;

 3. вкажіть краї нирки;

 4. назвіть поверхні нирки;

 5. яку кількість сегментів виокремлюють у нирках;

 6. які анатомічні утворення формують ніжку нирки;

 7. назвіть структурно-функціональну одиницю нирки;

 8. назвіть основні складові нефрону;

 9. які частини виокремлюють у сечоводах;

 10. назвіть звуження сечоводів;

 11. вкажіть частини сечового міхура;

 12. назвіть частину дна сечового міхура, що не містить складок;

 13. назвіть органи які прилягають до верхівки сечового міхура у чоловіків;

 14. назвіть органи, що прилягають до верхівки сечового міхура у жінок;

 15. назвіть вигини чоловічого сечівника;

 16. вкажіть особливості жіночого сечівника.


Завдання №4

Замалюйте будову нирки у фронтальному розрізі.
Завдання №5

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №6

Дайте назву малюнку українською та латинською мовами, позначте анатомічні утворення

Завдання №7

Проаналізуйте зображення. Спираючись на теоретичні знання заповніть порівняльну таблицю «Чоловічий та жіночий сечівники».
Характеристика

Чоловічий сечівник

Жіночий сечівник

ДовжинаЧастини
Звуження
Розширення
Вигини
Оболонки
Сфінктери

Завдання №8

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

1

Пацієнту встановлено діагноз – сечокам’яна хвороба. Конкременти містяться у великій чашечці лівої нирки. Лікар прийняв рішення видалити камінь спеціальною петлею через сечовивідні шляхи. Через які органи сечової системи лікарю необхідно провести інструмент?

№2

Пацієнту Б. після обстеження встановлено діагноз сечокам’яна хвороба. Вкажіть у яких ділянках можливе «застрягання» каменя у процесі його просування сечоводом?

№3

При обстеження пацієнта за допомогою цистоскопу у полі зору лікар побачив гладку поверхню слизової оболонки без складок. Яке анатомічне утворення побачив лікар? Орієнтиром чого воно поме слугувати?

4

У зв’язку із злоякісним новоутворення пацієнтці видалили матку. Після оперативного втручання виявлені серйозні порушення виведення сечі: по одному з сечоводів сеча в сечовий міхур не надходила, черевний відділ сечовода значно розширений. Яка імовірна причина такого ускладнення?

№5

В результаті катетеризації чоловіку сечового міхура медичною сестрою без сформованих професійних навичок було пошкоджено стінку сечівника. Яка ділянка уретри за своїми анатомічними характеристиками вірогідніше пошкоджена?
Завдання №9

Завершення роботи над проектом «Анатомія сечової системи».

Презентація, дискусія та оцінювання проектів.
^ Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВисунення ідеї, формулювання тверджень

1 2 3 4 5Визначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи при досягненні загальної мети


1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій під час роботи над проектом

1 2 3 4 5
Відокремлювання фактів від суб’єктивної думки, бачення необ’єктивності судження

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності


1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.

Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №13

Дата
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка