Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка4/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Анатомія травного каналу (ротова порожнина, органи ротової порожнини, глотка, стравохід).

Оснащення: Таблиці: «Травна система», «Будова зуба», «Слинні залози», «Будова язика». Скелет людини на підставці. Череп. Верхня і нижня щелепи. Торс людини. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Характеризувати та демонструвати органи травної системи згідно з наданим планом. Визначати особливості гістологічної будови стінки трубчастих органів травної системи.

Порожнина рота: присінок, власне ротова порожнина, тверде та м’яке піднебіння, ясна, піднебінні дужки, піднебінний язичок, зів.

Зуби: будова, види. Постійні зуби: формула, характеристика. Молочні зуби: формула, терміни прорізування.

Язик: будова, частини, особливості будови слизової оболонки.

Глотка: топографія, частини, сполучення, будова стінки, лімфоїдне кільце глотки, функції.

Стравохід: топографія, частини, будова стінки, звуження стравоходу, функція.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • демонструвати будову ротової порожнини та органів ротової порожнини, слинних залоз на таблицях, муляжах, вологих препаратах;

 • визначати будову і класифікацію зубів молочного та постійного прикусу;

 • визначати та демонструвати частини язика, особливості його слизової оболонки;

 • знаходити на муляжах і вологих препаратах відділи та частини органів;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Робота над проектом «Структурно-логічна схема: «Травна система»».

 1. об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

 2. розподіліть обов’язки;

 3. у процесі роботи над проектом виконайте завдання робочого зошита;

 4. намагайтеся до кінця заняття розробити частину чорнового варіанту майбутньої схеми;

 5. продовжуйте роботу над проектом на наступному практичному занятті.


Завдання №2

За атласом, навчальними таблицями, муляжами визначте:

 1. відділи ротової порожнини, щоки, ясна, м’яке та тверде піднебіння, зів,

 2. мигдалики;

 3. будову язика (відділи, м’язи, сосочки);

 4. будову зуба, види зубів;

 5. топографію та будову стравоходу.


Завдання №3

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. назвіть стінки травної трубки;

 2. назвіть органи травного каналу, що містять посмуговані м’язи;

 3. назвіть відділи ротової порожнини;

 4. назвіть великі слинні залози;

 5. чим утворене тверде піднебіння;

 6. назвіть дужки м’якого піднебіння;

 7. які виокремлюють поверхні зуба;

 8. що є основною речовиною зуба;

 9. в якому віці починають прорізуватись зуби;

 10. назвіть поверхні язика;

 11. вкажіть особливості розташування сосочків язика;

 12. назвіть власні м’язи язика;

 13. назвіть скелетні м’язи язика;

 14. вкажіть рівень розміщення глотки;

 15. вкажіть частини глотки;

 16. назвіть мигдалики глоткового кільця;

 17. вкажіть рівень розміщення стравоходу;

 18. назвіть анатомічні звуження стравоходу;

 19. назвіть частини стравоходу;

 20. назвіть стінки стравоходу.


Завдання №4

Дайте назву анатомічним утворенням, що позначені цифрами.Завдання №5

Позначте місця розташування трьох пар великих слинних залоз та їх вивідних проток.Завдання №6

Схематично зобразіть будову язика

Завдання №7

Схематично зобразіть будову зуба.

Завдання №8

Запишіть зубну формулу молочних та постійних зубів.


Завдання №9

Вивчення розташування та будови глотки:

 1. по таблицям, на скелеті визначити проекцію глотки на скелет;

 2. знайдіть та позначте 3 відділи глотки, 7 отворів, проаналізуйте, з якими порожнинами сполучається глотка;

 3. проаналізуйте будову стінки глотки (слизова, м’язова, сполучна оболонки);

 4. назвіть анатомічні утворення позначені цифрами.


Завдання №10

Вивчення розташування та будови стравоходу:

 1. визначте положення стравоходу, розташування 3-х частин, 3 анатомічні звуження

 2. проаналізуйте будову стінки стравоходу

 3. позначте анатомічні утворенняЗавдання №11

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

1

Куди слід покласти лікарю-стоматологу ватний тампон під час пломбування зубів, аби перекрити протоку привушної слинної залози?


№2

У процесу огляду ротової порожнини пацієнта лікар виявив на поверхні другого премолярного зуба нижньої щелепи зліва невелику порожнину. На біль, або інші неприємні відчуття, пацієнт не скаржиться. Зробіть умовний запис розміщення зуба задля проведення рентгенологічного дослідження. Назвіть частини зуба, що піднімаються над яснами. З’ясуйте, чому пацієнт не скаржиться на біль?

№3

Пацієнту призначено тонзілектомію (видалення піднебінних мигдаликів). Вкажіть місце розташування мигдаликів.


№4

На рентгенограмі видно стороннє тіло стравоходу на рівні TIV. В ділянці якого звуження стравоходу зупинилося стороннє тіло? Назвіть інші звуження стравоходу.


Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №8

Дата
Тема: Анатомія травного каналу (шлунок, тонкий і товстий кишечник).

Оснащення: Таблиці: «Травна система», «Шлунок», «Тонкий кишечник; ДПК», «Товстий кишечник». Скелет людини на підставці. Торс людини. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Шлунок: топографія, частини шлунка, отвори, будова стінки, функції.

Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Особливості будови слизової оболонки в її різних відділах.

Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика відділів.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • демонструвати будову органів травної системи: шлунка, тонкої та товстої кишок, травних залоз на таблицях, муляжах, вологих препаратах;

 • визначати відмінності будови тонкої та товстої кишок;

 • знаходити на муляжах і вологих препаратах відділи та частини органів;

 • демонструвати на таблицях сфінктери травного каналу та пояснювати їх значення;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Продовження роботи над проектом «Структурно-логічна схема: «Травна система»».
Завдання №2

Вивчення розташування та будови шлунка:

 1. Визначте положення шлунка на муляжі;

 2. На собі, на передній черевній стінці визначте проекцію шлунка, покладіть на це місце долоню лівої руки.

 3. Роздивіться рентгенограму шлунка, що він нагадує за формою?

 4. Вивчіть зовнішню будову шлунка по таблицям, муляжам.

 5. Проаналізуйте будову стінки шлунка, визначте оболонки та особливості їх будови

 6. Роздивіться вологий препарат шлунка.


Завдання №3

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. назвіть кривини шлунка;

 2. назвіть сфінктери шлунка;

 3. назвіть частини кардіального відділу шлунка;

 4. які залози відкриваються в ділянці дна шлунка;

 5. які залози відкриваються у пілоричному відділі шлунка;

 6. назвіть м’язи шлунка;

 7. вкажіть положення шлунку щодо очеревини


Завдання №4

Виконайте ілюстрацію шлунка (зовнішня будова).


Завдання №5

Заповніть таблицю: «Залози шлунка»

Відділи шлунка

Залози

Клітини залоз

 1. Кардіальна частина

 1. Дно

 1. Тіло

 1. Ворота


Завдання №6

Вивчення топографії, будови тонкої кишки:

 1. За атласом, на торсі визначте топографію тонкої кишки, її відділи.

 2. Проаналізуйте особливості будови стінки ( слизова, м’язова, серозна оболонки). Лімфатичні фолікули.

 3. На мікропрепаратах роздивіться особливості будови слизової оболонки, знайдіть ворсинки.

Завдання №7

Виконайте ілюстрацію кишкової ворсинки.

Завдання №8

Позначте відділи ДПК, великий та малий сосочки. З’ясуйте особливості розміщення щодо підшлункової залози та очеревини.Завдання№9

Вивчення топографії, будови товстої кишки:

 1. на торсі, таблицях, знайдіть всі відділи товстої кишки.

 2. проаналізуйте будову стінки товстої кишки.

 3. на вологих препаратах тонкої та товстої кишки знайдіть головні відмінності.


Завдання№10

Дайте назву малюнку. Позначте основні анатомічні утворення.

^ Завдання №11

Заповніть таблицю:” Порівняння тонкої та товстої кишки”.
Тонка

Товста

ДовжинаДіаметрКолірВідділи^ Будова слизової оболонки:ЗалозиВорсинкиМ’язові волокнаПейерові бляшки^ М’язова оболонка:Поздовжні м’язиЦиркулярні м’язиПоложення щодо очеревини^ Завдання №12

Проаналізувати будову сліпої кишки та апендикса (розміри, розташування, будова). Позначте анатомічні утворення.^ Завдання №13

На муляжі, скелеті проаналізувати розташування, форму, відділи, будову прямої кишки. Дайте назву анатомічним утворенням, що позначені цифрами.

^ Завдання №14

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У пацієнта в наслідок виразкового процесу виявлено перфорацію задньої стінки шлунка. Чи слід очікувати розлитого перитоніту (запалення очеревини), або ускладнення може обмежитися локальним процесом?

№2

До приймального відділення лікарні поступив хворий із пораненням у ліву підреберну ділянку та кровавим блювотинням. Який орган уражений при пораненні? Яке положення по відношенню до очеревини він займає?

№3

При дослідженні шлункового соку з’ясувалося, що його кислотність дорівнює «0». Яка частина залозистого апарату шлунка не функціонує в такому разі?

4

Задля проведення обстеження лікарю необхідно провести зонд до протоки підшлункової залози. До якого відділу ДПК необхідно ввести ендоскоп, щоб побачити цю протоку? Яке анатомічне утворення необхідно обрати за орієнтир?

№5

До приймального відділення лікарні поступив пацієнт зі скаргами на біль в правому боці, нудоту. Об’єктивно: напруга передньої черевної стінки справа, в загальному аналізі крові – ознаки запалення. Поставлений діагноз – аппендицит. Відростком якого відділу товстої кишки являється апендикс? Як покриває апендикс очеревина?

Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №9

Дата
Тема: Анатомія великих травних залоз.

Оснащення: Таблиці: «Травна система», «Печінка», «Жовчний міхур», «Підшлункова залоза». Скелет людини на підставці. Торс людини. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Характеризувати та демонструвати паренхіматозні органи травної системи згідно з наданим планом.

Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Структурно-функціональна одиниця печінки. Кровопостачання печінки. Функції печінки. Визначати проекцію печінки на передню стінку черевної порожнини. Називати анатомічні утвори, які виходять з воріт печінки та входять у них.

Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції. Сфінктери жовчовивідних шляхів: розміщення, функція. Називати послідовність формування шляхів виділення жовчі.

Підшлункова залоза: топографія, частини, будова. Екзокринна та ендокринна частини залози, їхні функції.

Черевна порожнина. Очеревина: визначення, листки. Порожнина очеревини.

Вміти :

Здобути практичні навички :

 • демонструвати будову травних залоз на таблицях, муляжах, вологих препаратах;

 • знаходити на муляжах і вологих препаратах відділи та частини органів;

 • демонструвати на таблицях сфінктери травного каналу та пояснювати їх значення;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Завершення роботи над проектом «Структурно-логічна схема: «Травна система»».
Завдання №2

Вивчення топографії, будови печінки:

 1. По таблицях, анатомічному атласу, на муляжі печінки визначте форму печінки, поверхні, краї, борозни, ворота органу.

 2. Визначте на торсі розташування печінки, визначте на людині проекцію печінки на передню черевну стінку

 3. Роздивіться гістологічний препарат: «Печінка»


Завдання №3

Дайте назву малюнку. Позначте поверхні та їх основні анатомічні утворення.


Завдання №4

Розфарбуйте різними кольорами сегменти печінки. Виділіть її сектори.Завдання №5

Виконайте ілюстрацію макроскопічної будови печінки та печінкової часточки

Завдання №6

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №7

Вивчення розташування, будови підшлункової залози:

 1. По таблицям, анатомічному атласу визначте частини підшлункової залози., місце впадання протоки в 12-палу кишку.

 2. Роздивіться гістологічний препарат: «Підшлункова залоза».

Завдання №8

Виконайте ілюстрацію підшлункової залози (приділіть увагу розміщенню протоків залози)

Завдання №9

Доведіть або спростуйте твердження, за необхідності надайте правильну відповідь:

 1. Очеревина має два листки –

 2. Якщо очеревина вкриває орган з усіх боків таке положення називають інтраперитонеальне –

 3. Якщо очеревина вкриває орган з трьох боків таке положення називають екстра перитонеальне –

 4. Якщо очеревина не вкриває орган таке положення називають мезоперитонеальне –

 5. Зв’язками називають складки очеревини, що переходять із черевної стінки на внутрішній орган або з одного органу на інший –

 6. Сальники – це подвійні листки очеревини, на яких підвішені до задньої черевної стінки відділи тонкої кишки –

 7. Брижі – листки очеревини, між якими розташована жирова тканина –


^ Завдання №10

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

Пацієнту встановлено діагноз – жовчо-кам’яна хвороба. Жовчний камінь перекрив печінково-підшлункову ампулу у ділянці сфінктера Одді. Яких ускладнень, з погляду анатомії, слід очікувати?

№2

При обстеженні пацієнта задля виключення патологічного процесу підшлункової залози виникла необхідність провести ендоскопічне обстеження. Назвіть анатомічні утворення через які лікар підведе ендоскоп до підшлункової залози, щоб отримати більш інформативні результати?

3

У пацієнта після приступу печінкової кольки виявлено при рентгеноскопії наявність каменя в жовчній протоці на відстані 2 см від шийки жовчного міхура. У якій протоці знаходиться камінь? Яким чином за таких обставин буде здійснюватись виведення жовчі?

^ Завдання №11

Презентація і захист проектів. Обговорення результатів та оцінювання роботи кожного члена групи.
Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВисунення ідеї, формулювання проблеми

1 2 3 4 5Визначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи при досягненні загальної мети


1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій під час роботи над проектом

1 2 3 4 5
Відокремлювання фактів від суб’єктивної думки, бачення необ’єктивності судження

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності


1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.
Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №10

Дата
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка