Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка2/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тема: Анатомія серця.

Оснащення: Таблиці: «Будова серця (зовнішня, внутрішня)»; «Судини серця», «Проекція меж серця на передню стінку грудної клітки». Муляж – серце, торс людини. Скелет людини на підставці. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Серце. Визначати та демонструвати особливості зовнішньої будови: основа, верхівка, поверхні, борозни. Називати камери серця та розрізняти їх особливості. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард, осердя (перикард). Розрізняти особливості будови міокарда передсердь та шлуночків. Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. Кровопостачання серця. Вени серця. Визначати проекцію меж та клапанів серця на передню стінку грудної порожнини.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • демонструвати зовнішню і внутрішню будову серця на таблицях, муляжах та вологих препаратах;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :
Завдання №1

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах визначте розташування та будову серця, знайдіть:

 1. основу, верхівку, коронарну та міжшлуночкову борозни, вушка

 2. судини:

а) що проходять в борознах – коронарні артерії, вени, вінцевий синус

б) ті що йдуть до серця – легеневі вени, верхню та нижню порожнисті вени

в) ті що виходять з серця – аорту, легеневий ствол

3. :камери серця: передсердя, шлуночки

4. три шари стінок серця; поясніть причину різниці в товщі стінки лівого та правого шлуночків

5. Клапани: стулкові, півмісяцеві


Завдання №2

Користуючись атласами, таблицями, муляжами, вологими препаратами заповніть структурно-логічну схему:

Зовнішня будова

СЕРЦЕ

Основа (іі спрямування)Верхівка (її спрямування)Поверхні
Борозни


Внутрішня будова

КамериСтінкиКлапани серцяКлапани великих судин

Завдання №3

Замалюйте схему будови серця на розрізі у двох кольорах: червоним (ліве), та синім (праве). Позначте особливості міокарда правої та лівої частини серця.

Завдання №4

Заповніть таблицю «Властивості стінок серця»

Серцева стінка

Функціональне призначення


Завдання №5

Дайте назву малюнку, визначте м’язові шари стінок серця, позначте анатомічні утворення.

Завдання №6

Визначте межі серця покажіть на собі і визначте місця вислуховування клапанів:

 • двостулкового (мітрального);

 • тристулкового;

 • аортального;

 • легеневого стовбура;Завдання №7

Заповніть таблицю «Місця вислуховування клапанів серця на передній стінці грудної клітки»

Українська та латинська назви клапану

Топографія

Місце вислуховування


Завдання №8

Користуючись атласами, таблицями, муляжами, вологими препаратами позначте артерії та вени серцяЗавдання №9

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

1

У пацієнта при обстеженні, внаслідок патології сполучної тканини, було виявлено значно збільшені хордові нитки лівого атріовентрикулярного клапана. До яких порушень гемодинаміки це може призвести?

2

У пацієнта, в результаті порушення кровообігу серця, розвинувся інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночку. В якій артерії відбулось порушення кровообігу?

3

Лікар проводить аускультацію серця у другому міжребер’ї біля лівого краю груднини. Про стан якої складової серця він отримає інформацію? Що можна вислухати з протилежного боку?

^ 4

Лікар проводить аускультацію серця на основі мечоподібного відростку. Про стан якої складової серця він отримає інформацію?

5

Лікар, в результаті аускультації серця, визначив шум, який свідчить про наявність вади мітрального клапану. Вкажіть анатомічний орієнтир для вислуховування цього клапану. Які анатомічні утворення імовірніше залучені до патологічного процесу?

6

У пацієнта А в результаті патологічного процесу (тромбоз) різко знижене кровопостачання у системі правої вінцевої артерії, а у пацієнта Б – у системі лівої вінцевої артерії. У кого з них більша вірогідність порушення функцій провідної системи серця?


Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №2

Дата
Тема: Артерії великого кола кровообігу.

Оснащення: Таблиці «Артеріальна система», «Будова серця». Скелет. Муляжі легень та серця. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Знати та демонструвати рух крові по великому та малому колу кровообігу.

Артерії великого кола кровообігу. Аорта, її відділи: висхідна, дуга, низхідна. Гілки дуги аорти: плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія, підключична артерія. Зовнішня сонна артерія, її гілки. Внутрішня сонна артерія, її гілки. Артеріальне коло мозку (коло Вілізія). Грудна частина аорти та її гілки. Черевна частина аорти та її гілки.

Вміти :

Здобути практичні навички :

 • визначати будову стінок артерій та капілярів;

 • розпізнавати на таблицях, в атласах судини великого, малого та серцевого кола кровообігу;

 • демонструвати відділи аорт, порожнин тіла людини;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворенняЗавдання №2

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах визначте:

 1. судини великого, малого та вінцевого кіл кровообігу;

 2. з’ясуйте напрям руху крові по судинам;

 3. аорту, її відділи, гілки та ділянки кровопостачання:

  1. висхідна – вінцеві артерії,

  2. дуга - плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія, підключична артерія,

  3. низхідна – грудна та черевна частини;

 4. розгалуження загальної сонної артерії – зовнішня та внутрішня сонні артерії та їх гілки;

 5. артеріальне коло мозку (коло Вілізія)
Завдання №3

Користуючись атласами та таблицями позначте основні анатомічні утворення та напрям руху крові

Завдання №4

Доведіть або спростуйте твердження.:

^ Всі вени заповнені лише венозною кров’ю, а всі артерії - артеріальною
Відповідь обґрунтуйте.

Завдання №5

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. Назвіть судини які виходять з серця;

 2. Вкажіть місце початку аорти;

 3. Назвіть анатомічне утворення на початку аорти;

 4. Назвіть частини аорти;

 5. Назвіть судини висхідної аорти;

 6. Назвіть судини дуги аорти;

 7. Назвіть судини артеріального кола мозку;

 8. Назвіть парієтальні гілки грудної аорти;

 9. Назвіть вісцеральні гілки грудної аорти;

 10. Вкажіть, на якому рівні відбувається біфуркація аорти;

 11. Назвіть парні вісцеральні гілки черевної аорти;

 12. Назвіть непарні вісцеральні гілки черевної аорти;

 13. Вкажіть парієтальні гілки черевної аорти;

 14. Назвіть судини, що кровопостачають наднирники;

 15. Назвіть судини, що кровопостачають шлунок;

 16. Назвіть органи, що кровопостачаються парними вісцеральними гілками аорти


Завдання №6

Дайте назву малюнку.

Назвіть анатомічні утворення позначені цифрами.

Завдання №7

Дайте назву малюнку.

Назвіть судини позначені цифрами1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11
Завдання №8

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У пацієнта встановлено діагноз – аневризма аорти. Загальноприйнятим механізмом вважають розрив внутрішньої стінки. Назвіть стінки аорти. В разі локалізації процесу у висхідній аорті ураження якої анатомічної структури слід очікувати?

2

У пацієнта виявлено стеноз (звуження просвіту) хребтових артерій внаслідок двостороннього звуження кісткових каналів, що містять ці судини. Причиною став шийний остеохондроз. Як пояснити з погляду анатомії, що при закиданні голови хворий, не втрачаючи свідомість, може впасти внаслідок сильного запаморочення, слабкості, різких вегетативних реакцій?

№3

Пацієнту провели нефректомію (видалення нирки) зліва із перев’язуванням ниркової артерії та ниркової вени. У подальшому було виявлено порушення трофіки лівого яєчка. Назвіть можливі причини.

№4

До хірургічного відділення поступив пацієнт із діагнозом виразкова хвороба шлунку ускладнена перфорацією. В ході оперативного втручання було виявлено, що у патологічний процес залучено і артерію, що живить шлунок. Назвіть цю судину.

5

До неврологічного відділення поступили два пацієнта із стійким порушенням кровоточу у внутрішніх сонних артеріях. Причиною такого патологічного явища був стеноз судин атеросклеротичним процесом. Пацієнт А скаржився на зорові розлади, а пацієнт Б таких порушень не називав. Клінічні дослідження пацієнтів не виявили патологічних змін в системах хребтових артерій. Яке можливе пояснення таких відмінностей у клінічній картині з анатомічного погляду?

Завдання №9

Робота над проектом «Анатомічний атлас: артерії великого кола кровообігу».

В процесі роботи над проектом, яка більшою мірою буде виконуватись у поза аудиторний час, намагайтеся дотримуватись певної послідовності:

 1. об’єднайтеся у робочі групи по три чоловіки;

 2. складіть план проекту, який стане змістом до атласу;

 3. вирішіть вид презентації роботи (буклет, альбом, мультимедійна презентація тощо);

 4. розподіліть обов’язки у роботі;

 5. на наступному практичному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте його.

Висновки:
Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №3

Дата
Тема: Артерії верхніх та нижніх кінцівок.

Оснащення: Таблиці: «Артеріальна система», «Будова серця». Скелет. Муляжі серця. Методичне забезпечення для студентів: інструкції, атласи, дидактичний матеріал (тести, завдання, ситуаційні задачі, питання, «німі» малюнки).

^ Конкретні цілі :

Знати : Артерії верхніх кінцівок: пахвова, променева, ліктьова, артерії кисті.

Називати та демонструвати відділи аорти, магістральні артерії верхньої кінцівки та визначати ділянки їх кровопостачання.

Артерії нижніх кінцівок: зовнішня клубова, стегнова, підколінна, передня великогомілкова, тильна артерія стопи, задня великогомілкова, присередня підошвова, бічна підошвова, малогомілкова.

^ Вміти :

Здобути практичні навички :

 • демонструвати магістральні артерії верхньої та нижньої кінцівок;

 • застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття :

Завдання №1

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах визначте:

 1. артерії верхніх кінцівок, ділянки їх кровопостачання;

 2. прослідкуйте хід судин плеча, передпліччя та кисті;

 3. артерії нижніх кінцівок, ділянки їх кровопостачання;

 4. прослідкуйте хід судин стегна, гомілки, перехід їх на стопу.

Знайдіть місця притискання судин до кісток задля зупинки кровотечі.

З’ясуйте місця визначення пульсу: плечових артерій – в медіальній двоголовій борозні; променевих та ліктьових артерій – в нижній третині передпліччя попереду; пальцевих артерій (по дві) – на передньобічних поверхнях основних фаланг; задньої великогомілкової артерії, тильної артерії стопи (в першому міжпальцевому проміжку стопи).
Завдання №2

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

 1. Вкажіть розташування пахвової артерії та її гілки;

 2. Назвіть основні гілки плечової артерії;

 3. Назвіть артерії передпліччя;

 4. Назвіть артерії кисті;

 5. Назвіть місця притискання загальної сонної, підключичної артерій при кровотечах;

 6. Назвіть артерії на яких частіше визначають пульс.

Завдання №3

Дайте назву малюнку.

Позначте судини які зображені на малюнку.

Завдання №4

 1. Вкажіть гілки спільної клубової артерії;

 2. Назвіть гілки внутрішньої клубової артерії та ділянки кровопостачання;

 3. Назвіть судину в яку продовжується зовнішня клубова артерія;

 4. Назвіть гілки стегнової артерії, ділянки кровопостачання;

 5. Вкажіть розташування підколінної артерії;

 6. Назвіть основні артерії гомілки;

 7. Назвіть основні артерії стопи;

 8. Назвіть місця притискання загальної стегнової артерій при кровотечах;

 9. Назвіть артерії на яких частіше визначають пульс.


Завдання №5

Дайте назву малюнку.

Позначте судини які зображені на малюнку.

Завдання №6

Розв’яжіть ситуаційні завдання. Відповіді запишіть, надаючи анатомічне обґрунтування.

№1

У пацієнта виявлено симптоми недостатності кровопостачання шийного відділу спинного мозку та стовбура головного мозку. При патологічних змінах яких артерій можливі подібні ушкодження?

№2

У пацієнта в результаті автокатастрофи виникла кровотеча у верхній третині плеча. Враховуючи яскраве червоне забарвлення та пульсацію струї крові, лікар швидкої допомоги класифікував кровотечу як артеріальну. Ураження якої судини доцільно припустити? До якої кістки необхідно приснути артерію, щоб зупинити кровотечу?


№3

Пацієнту було проведено оперативне втручання в ділянці лівої нижньої кінцівки. У післяопераційниму періоді медична сестра та лікар визначають пульс на прооперованій кінцівці. Які судини слід використовувати задля проведення такої маніпуляції?

Завдання №8

Завершення роботи над проектом. Презентація, захист та оцінювання проекту.
^ Лист самооцінювання проекту

(оцініть за п’ятибальною системою)

№п/п

Показники

БалиВизначення завдань для досягнення мети проекту

1 2 3 4 5Співробітництво з усіма членами групи

1 2 3 4 5Внесення конструктивних пропозицій

1 2 3 4 5Оформлення роботи

1 2 3 4 5Участь у захисті проекту

1 2 3 4 5Оригінальність презентації проекту

1 2 3 4 5Використання отриманих результатів дослідження в майбутній професійній діяльності

1 2 3 4 5


Бали підсумуйте, визначте середній бал.
Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №4

Дата
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка