Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни
НазваРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Сторінка5/5
Дата конвертації15.12.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5
Тема: Анатомія спинного мозку

Оснащення: хребтовий стовп людини на планшеті, вологий препарат спинного мозку, анатомічний атлас, Таблиця ”Спинний мозок “.

^ Конкретні цілі:

Знати:

 1. Спинний мозок: топографія. Визначати та демонструвати особливості зовнішньої будови спинного мозку. Давати визначення анатомічного терміна “сегмент спинного мозку”. Називати сегменти спинного мозку.

 2. Визначати та демонструвати особливості внутрішньої будови спинного мозку. Біла й сіра речовини. Будова задніх, передніх і бічних рогів. Склад передніх, задніх і бічних канатиків. Оболонки спинного мозку, простори, спинномозкова рідина.

 3. Латинські терміни

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. демонструвати будову, топографію спинного мозку;

 2. визначати оболонки та міжоболонні простори спинного мозку;

 3. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

 1. за атласом, учбовим таблицям, на скелеті, муляжах, вологих препаратах знайдіть:

  • шийне та поперекове стовщення, мозковий конус, термінальну нитку, серединнй щілину, борозни,

  • корінці, що відходять попарно з кожної сторони сегментів, скопичення їх у нижній частині – «кінський хвіст»

  • три оболонки. Яке їх взаємовідношення з мозковою тканиною?яка з них видна на натуральному вологому препараті?

 1. на поперечному зрізі спинного мозку визначте: сіру і білу речовину, задні, бокові, передні стовпи (роги); мотонейрони в передніх стовпах

 2. підрахуйте скільки корінчиків спрямовується донизу повз рівень II поперекового хребця?


Завдання №2

Замалюйте поперечний зріз сегмента спинного мозку


Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №10

Дата

Тема: Анатомія головного мозку

Оснащення: хребтовий стовп людини на планшеті, муляжі: череп, головний мозок, вологий препарат головного мозку, анатомічний атлас, таблиці ”Головний мозок “, «Стовбур головного мозку»

^ Конкретні цілі:

Знати:

 1. Головний мозок. Називати та демонструвати відділи головного мозку: довгастий, задній (міст та мозочок), середній, проміжний, кінцевий. Визначати особливості зовнішньої та внутрішньої будови відділів головного мозку. Називати функції відділів головного мозку.

 2. Латинські терміни

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. визначати та демонструвати відділи, шлуночки головного мозку на муляжах, таблицях, в атласах;

 2. визначати оболони та міжоболонні простори головного мозку;

 3. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Па атласу, учбовим таблицям, на муляжах, препаратах, людині визначте:

 1. на сагітальному розрізі головного мозку відділи

  • довгастий

  • задній

  • середній

  • проміжний мозок

  • в тому числі порожнину 4-го шлуночка, мозковий водопровід, 3 шлуночок, міст, мозочок(сіра та біла речовина), чотирихолміє, ніжки мозку, таламус, шишковидне тіло (епіфіз), гіпоталамус, гіпофіз. Піраміди та оливи довгастого мозку

 1. на верхньолатеральній поверхні півкуль – поздовжню щілину

  • борозни (центральна, латеральна, потилично – тім’яна)

  • звивини (перед центральна, зацентральна)

  • долі (лобова, тім’яна, потилична, скронева)

 2. на фронтальних і горизонтальних розрізах – сіру речовину (кора, ядра),білу речовину, бокові шлуночки

 3. визначте як розташовуються відносно до мозкової тканини три оболонки?


Завдання №2

заповніть таблицю: відмінності оболонок спинного та головного мозку


Назва оболонки

Спинний мозок

Головний мозок
Завдання №3

Замалюйте схему відділів стовбурової частини головного мозку

Завдання №4

Дайте назву малюнку, позначте основні борозни та звивини, кольоровими олівцями розфарбуйте різні відділи мозку.

Завдання №5

Заповніть таблицю. Особливості будови та функції відділів головного мозку.


Відділ мозку

Особливості будови

функції

Кінцевий
ПроміжнийСереднійМозочок

Міст
Довгастий


Висновки:
Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №11

Дата
Тема: Периферійна нервова система.

Оснащення: муляжі: череп, головний мозок; анатомічний атлас,таблиці «Головний мозок», «Черепно-мозкові нерви».

^ Конкретні цілі:

Знати:

 1. Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових нервів. Механізм утворення спинномозкових нервів, будова, класифікація. Називати гілки спинномозкових нервів. Механізм утворення спинномозкових сплетень, їхня топографія, гілки. Називати ділянки іннервації.

 2. Черепні нерви. Загальна характеристика черепних нервів. Класифікація черепних нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані), топографія ядер, місце виходу з черепа. Визначати ділянки іннервації.

 3. Латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. демонструвати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа;

 2. визначати та демонструвати ділянки іннервації черепномозкових нервів;

 3. демонструвати будову, топографію спинного мозку;

 4. визначати оболонки та міжоболонні простори спинного мозку;

 5. визначати та демонструвати ділянки іннервації спинномозкових нервів;

 6. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Па атласу, учбовим таблицям, на муляжах, препаратах, людині визначте:

 1. за атласом, учбовим таблицям, на скелеті, муляжах, вологих препаратах знайдіть:

  1. шийне та поперекове стовщення, мозковий конус, термінальну нитку, серединнй щілину, борозни,

  2. корінці, що відходять попарно з кожної сторони сегментів, скопичення їх у нижній частині – «кінський хвіст»

  3. три оболонки. Яке їх взаємовідношення з мозковою тканиною?яка з них видна на натуральному вологому препараті?

 1. на поперечному зрізі спинного мозку визначте: сіру і білу речовину, задні, бокові, передні стовпи (роги); мотонейрони в передніх стовпах

 2. підрахуйте скільки корінчиків спрямовується донизу повз рівень II поперекового хребця?

 3. визначте передні та задні корінці спинного мозку, місце утворення спинно – мозкового нерва, його гілки – передню, задню, мінингеальну, білу сполучну

 4. Області іннервації головних нервів (гілок):

 • шийне сплетення – малий потиличний, великий вушний, поперечний нерв шиї, надключичні, діафрагмальний

 • плечове сплетення – під пахвовий, пахвово – шкірний, серединний, ліктьовий, променевий

 • міжреберних

 • поперекового сплетення – затульний, стегновий

 • крижового сплетення – сідничний нерв

 • куприкове сплетення

 1. на препараті горизонтального розпилу черепа отвори де проходять пари черепних нервів:

  1. решітчасту пластинку решітчастої кістки - I

  2. зоровий канал - II

  3. верхню очну щілину – III. IV. I – гілка V. VI

  4. круглий отвір – 2-га гілка V

  5. овальний отвір – 3-тя гілка V

  6. внутрішній слуховий отвір VII. VIII

  7. яремний отвір – IX. X. XI

  8. канал під’язикового нерва - XII


Завдання №2

Згадайте зони іннервації черепних нервів, визначте в складі яких черепно-мозкових нервів ідуть парасимпатичні волокна
Завдання №3

Визначте сплетення спинномозкових нервів


Завдання №4

Замалювати схему утворення спинномозкового нерва;

визначте передні та задні корінці спинного мозку, місце утворення спинно – мозкового нерва, його гілки – передню, задню, мінингеальну, білу сполучну


Висновки:

Примітки та оцінка викладача

Практичне заняття №12

Дата
Тема: Автономний відділ нервової системи.

Оснащення: муляжі: череп, головний мозок; анатомічний атлас,таблиці «Головний мозок», «Черепно-мозкові нерви», «Вегетативна нервова система».

^ Конкретні цілі:

Знати:

 1. Автономна частина периферичної нервової системи, її класифікація. Визначати загальні принципи будови відділів автономної частини периферичної нервової системи: симпатичного і парасимпатичного.

 2. Латинські терміни.

Вміти:

Здобути практичні навички:

 1. визначати будову автономної частини периферичної нервової системи;

 2. застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття

Завдання №1

Визначте будову у зв’язку з функціями вегетативної нервової системи. Визначте на планшеті:

 • ядра симпатичної нервової системи у спинному мозку

 • симпатичні стовбури (правий та лівий)

 • шийні, грудні, поперекові, крижові вузли

 • очеревинне та брижове сплетення

 • ядра парасимпатичної нервової системи у стовбурі головного мозку

Завдання №2

Позначте різними кольорами центральні відділи симпатичної та парасимпатичної нервової системи

Висновки:

Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №13

Дата

Тема: Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо)

Оснащення: муляжі: око, вухо; анатомічний атлас,таблиці «Будова ока», «Провідні шляхи зорового аналізатора», «Будова вуха».

^ Конкретні цілі:

Знати:

 1. Орган зору. Очне яблуко: називати та демонструвати оболонки очного яблука, визначати особливості їх анатомічної будови та функцій. Ядро очного яблука. Додаткові структури ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий апарат. Демонструвати складові частини ядра та додаткові структури ока.

 2. Вухо. Частини вуха. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба. Внутрішнє вухо: частини, топографія. Кістковий лабіринт. Перетинчастий лабіринт. Розрізняти та демонструвати зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо та анатомічні утвори, що там містяться.

 3. Латинські терміни.

Вміти:

 1. демонструвати на таблицях, муляжах будову очного яблука та додаткових структур ока;

 2. демонструвати будову зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха;

 3. застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття

Завдання №1

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах згадайте будову:

 1. очного отвору, кістки що його складають. Знайдіть отвори, що з’єднують його з порожниною черепа – зоровий канал, верхню очну щілину. На собі визначте кісткові виступи, що утворюють вхід в нього

 2. очного яблука – три оболонки, частини кожної. Визначте жовту та сліпу пляму сітчатки. На очному яблуці людини визначте склеру, рогівку, радужну оболонку, зіницю

 3. додаткових органів ока:

  • м’язи очного яблука (4 прямі, 2 косі)

  • захисні утворення: брови, повіки

  • слізний апарат – слізна залоза, її вивідні канальці та сльозовивідні шляхи

 1. провідні шляхи зорового аналізатора


Завдання №2

Позначте анатомічні утворення

Завдання №3

Схематично позначте розміщення м’язів ока

Завдання №4

Визначте додаткові структури ока.


Завдання №5

По таблицях, анатомічному атласу, на муляжах, вологих препаратах згадайте будову:

 1. зовнішнього вуха

 2. середнього вуха: частини, барабанна порожнина, стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба.

 3. внутрішнього вуха: частини, топографія. Кістковий лабіринт. Перетинчастий лабіринт.

 4. на скроневій кістці знайдіть зовнішній та внутрішній слухові проходи

 5. на розпилі знайдіть барабанну порожнину

 6. роздивіться на людині будову зовнішнього вуха

 7. визначте на таблиці кортів (спіральний) орган

 8. провідні шляхи слуху та рівноваги

 9. визначте де знаходяться кіркові відділи слухового аналізатору


Завдання №6

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення


Завдання №7

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №8

Зобразіть схематично присінкові-завитковий орган

Висновки:

Примітки та оцінка викладача
Практичне заняття №14

Дата

Тема: Анатомія органів чуття (Орган нюху. Орган смаку). Шкіра.

Оснащення: анатомічний атлас,таблиці «Носова порожнина», «Язик», «Шкіра».

Конкретні цілі:

Знати:

 1. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа.

 2. Орган смаку. Називати види смакових сосочків язика, визначати їх топографію.

 3. Загальний покрив. Шкіра. Визначати та демонструвати шари шкіри, характеризувати їх особливості. Називати похідні шкіри: волосся, нігті, залози шкіри (потові, сальні, грудні) та визначати їх характерні особливості.

 4. Латинські терміни.

Вміти:

 1. демонструвати шари шкіри, її похідні та залози;

 2. застосовувати анатомічну термінологію.


Хід заняття

Завдання №1

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення

Завдання №2

Вкажіть смакові поля язика.

Завдання №3

Вкажіть локалізацію нюхових рецепторів, та замалюйте схематично будову нюхової нейросекреторної клітини

Завдання №4

Дайте назву малюнку, позначте анатомічні утворення.

Висновки:

Примітки та оцінка викладача
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с.

 2. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с.

 3. Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с.

 4. Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с.

 5. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984.

 6. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968.

1   2   3   4   5

Схожі:

Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» дтрЕК, 2013. – 48с
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconБезпека життєдіяльності робочий зошит до практичних робіт студентів
Розробили: проф. Торубара О. М., доц. Ковбаса Ю. М., викл. Ребенок В. М., викл. Леонов А. М
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни icon№-1: «Забруднення І самоочищення ґрунту» 5-8
Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Комунальна...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка