Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених
Скачати 80.03 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених
Дата конвертації06.07.2013
Розмір80.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених

20-ти річчю Фінансово-економічного факультету Черкаського державного технологічного університету
I захід. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів „Актуальні проблеми фінансової системи України”, що відбудеться 18-19 квітня 2013 р.
II захід. Публікація наукової статті у „Збірнику наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки”, що є фаховим виданням з економічних наук.
І ЗАХІД. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, студенти, аспіранти та всі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, іноземна.
^ ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня 2013 р.

9.00-10.00 – реєстрація учасників (кінозал, 1 корпус ЧДТУ);

10.00-10.30 –пленарне засідання;

10.30-13.00 – секційні засідання;

13.00-14.00 –перерва;

14.00-14.30 – підсумкове засідання, нагородження переможців.

19 квітня 2013 р.

9.00-14.00 – Культурно-масові заходи.
Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції. Заочні учасники отримують збірники поштою за вказаною адресою до 1 травня 2013 р.
^ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2013 р. надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну у збірник не включаються, кошти не повертаються):

 • заявку на участь у конференції;

 • тези доповіді;

 • копію документа про оплату організаційного внеску.

Заявку, тези доповіді та копію документа про оплату необхідно надіслати в друкованому або електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) (на CD-диску або електронною поштою) на адресу оргкомітету.

Розмір організаційного внеску очної участі в конференції становить 250 грн. (організаційний внесок передбачає витрати на друк тез, харчування, екскурсію). Проїзд та проживання учасники конференції з інших міст забезпечують самостійно.

Рекомендовані готелі:

„Дніпро” – вул. Фрунзе, 13, тел. (0472) 54-03-04

„Росава” – вул. Фрунзе, 29, тел. (0472) 45-03-21

У разі заочної участі в конференції розмір організаційного внеску становить: для аспірантів і викладачів – 85 грн.; студентів інших внз – 50 грн. Вартість додаткового екземпляру – 50 грн. У вартість входять: витрати на проведення конференції, друк тез, розсилку збірників.

ВАЖЛИВО!!!

1. Для факультетів і кафедр, що уклали договори про співробітництво з Фінансово-економічним факультетом Черкаського державного технологічного університету публікація тез безкоштовна.

 1. Учасники, які брали участь у попередніх конференціях „Актуальні проблеми фінансової системи України" отримують знижку на публікацію тез у розмірі 50% (за умови надання інформації про участь у конференціях відповідними матеріалами).

 2. 50% знижку отримають учасники конференції за умови розміщення більше як 5 тез із одного навчального закладу за комплексною заявкою.

Для аспірантів секції «Фінанси» видається акт впровадження результатів наукового дослідження, викладених у тезах, у навчальний процес ЧДТУ. Форму акта необхідно попередньо узгодити, вартість − 200 грн. Для учасників з іноземних держав − безкоштовно.

За попереднім замовленням видається сертифікат про участь у конференції.
^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2 (дві) сторінки друкованого тексту, виконані в редакторі MS Word-6,0.

 2. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.

 3. Шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1.

 4. Береги: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 20 мм, праве – 15 мм.

 5. Рукопис починається з УДК, який вказується у верхньому лівому куті.

 6. Текст повинний відповідати такій структурній схемі: УДК, назва (тема), прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), назва закладу, де навчається (працює) автор (автори), науковий керівник, текст тез, література (до 5 джерел).

 7. Формули, таблиці (шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

 8. Текст має бути виконаний з дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредаговано.

 9. Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.


Зразок оформлення

УДК

^ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Іванов І.В., студент 5 курсу, фінансово-економічного факультету

Черкаського державного технологічного університету

Науковий керівник − к.е.н., доц. Соколов І.І.

Виклад основного матеріалу

Література
^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника _______________________________

П.І.П., науковий ступінь, вчене звання наукового

Керівника ____________________________________

Координати учасника___________________________

Навчальний заклад_____________________________

Дом. адреса з індексом ____

Інформаційні канали зв'язку: Тел.: E-mail ____

Тема доповіді _________________________________

Назва статті ___________________________________

Планую (потрібне позначити):

 • виступити з доповіддю (до 10 хв.);

 • взяти участь як слухач;

 • заочна участь (публікація тез).


^ II ЗАХІД. Учасники конференції мають можливість опублікувати наукову статтю у „Збірнику наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки”, що є фаховим виданням з економічних наук. До збірника приймаються статті, присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення фінансової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів та іншим актуальним проблемам сучасної економіки.

Вимоги до оформлення авторського оригіналу

Обсяг статті 6-10 сторінок.

Береги: верхнє 2 см, нижнє 3 см, праве, ліве 2,5 см.

Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Міжрядковий інтервал 1.

У верхньому лівому кутку вказується УДК. Назва статті друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею по центру, прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (навчального закладу), де працює автор. Текст статті має містити обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1).

До статті обов’язково додається анотація (на англійській, російській мовах) ключові слова та рецензія (для авторів, що не мають наукового ступеня), завірена доктором економічних наук.

Вартість друку статей – 30 грн. за сторінку
ВАЖЛИВО!!!

Одноособові праці докторів наук друкуються безкоштовно.

Статтю, документ про оплату та рецензію необхідно надіслати на адресу оргкомітету: до 15 березня 2013 року.
Вихід збірника кінець травня 2013 року.

^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова організаційного комітету:

Лега Ю.Г. – д.т.н., проф., ректор ЧДТУ.

Заступник голови:

Пасічник Ю.В. – д.е.н., проф., декан фінансово-економічного факультету, завідувач кафедри фінансів.

^ Члени оргкомітету:

Іван Дімітров – доктор кафедри економіки та управління Факультету суспільних наук Університету «Проф., д-р Асена Златарова» (Бургас, Болгарія).

^ Горчева Т.В. – директор Міжнародного центру Господарської академії (Свіщов, Болгарія).

Яригіна І.З. – завідувач кафедри міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (Москва, Росія).

^ Корганашвілі Л.Д. – д.е.н., проф., заступник декана Факультету економіки та бізнесу Тбіліського державного університету ім. І. Джавахишвілі (Тбілісі, Грузія).

^ Яценко В.М. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

^ Хомяков В.І. – д.е.н., проф., декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри економіки та управління.

Петкова Л.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки.
Секретаріат:

Голова: Сукач О.М. – ст. викладач кафедри фінансів, т. (0472) 71-10-57.

Технічний секретар: Настенко І.Г. – ст. лаборант кафедри фінансів
^ Адреса оргкомітету: Фінансово-економічний факультет (кафедра фінансів) каб. 705 Черкаський державний технологічний університет, б-р. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006. E-mail: finansVII@ya.ru

Тел.: (0472) 71-10-57

^ Кошти за друк тез та статей належить перерахувати: Отримувач: ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111 № рахунок 29245004000001 в ПАТ "РАДИКАЛ БАНК. Призначення платежу: Поповнення картрахунку: № 26253011293001 Дудченко Наталія Василівна, ПІП учасника.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ УНІВЕРСИТЕТ «ПРОФ., Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БУРГАС, БОЛГАРІЯ)

ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ (СВІЩОВ, БОЛГАРІЯ)

ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (МОСКВА, РОСІЯ)

ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. І. ДЖАВАХИШВІЛІ (ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ)


X Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
присвячена


18-19 квітня 2013 р.

ЗАПРОШЕННЯ
Черкаси ЧДТУ 2013

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Римське право І сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року*...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
До участі в Наукових читаннях запрошуються студенти та аспіранти. Для цього Вам необхідно до 15 жовтня 2011 року
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжнародної...
Яка відбудеться 14 березня 2014 року в Луцькому національному технічному університеті
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconРегламент : доповіді на пленарних засіданнях до 25 хв., на секційних засіданнях до 15 хв
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної наукової конференції «Актуальні питання історії стародавнього...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги, студенти, аспіранти та молоді вчені!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у XI всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній...
Запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції „Природа Полісся: дослідження та охорона”, присвяченій...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у Інтернет конференції...
Цивілістичні читання присвячені пам'яті І. В. Шерешевського: «Підґрунтя формування сучасного цивільного законодавства України», яка...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій...
Дванадцяті осінні юридичні читання”, яка відбудеться 8–9 листопада 2013 року в Хмельницькому університеті управління та права. На...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у заходах присвячених iconВельмишановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у
Для отримання збірника матеріалів поштою необхідно сплатити вартість збірника та додаткові витрати, пов’язані з поштовою розсилкою,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка