Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка17/27
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
^

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ


Асоціація — договірне об’єднання суб’єктів підприємництва, створене з метою постійної координації господарської діяльності, але без права втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Аутсайдер — фізична або юридична особа — власник корпоративних прав, яка у зв’язку з певними обставинами, насамперед через величину її частки у статутному капіталі, не може суттєво впливати на прийняття управлінських рішень суб’єкта підприємництва. До аутсайдерів найчастіше відносять дрібних акціонерів, а також акціонерів, інституційних інвесторів.

^ Акціонери товариства — фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Банкрутство — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Банкрутство виникає як неспроможність суб’єкта підприємництва в установлені строки виконати грошові зобов’язання перед третіми особами, викликане недостатністю активів у ліквідній формі.

Інсайдер — фізична або юридична особа – власник корпоративних прав, яка, у зв’язку з певними обставинами, може та здійснює суттєвий вплив на прийняття управлінських рішень суб’єкта підприємництва. До інсайдерів підприємства найчастіше відносять великих акціонерів (зазвичай з контрольним пакетом), а також вищий менеджмент підприємств (інколи й його працівників).

Консорціум — тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети.

Концерн — статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.

Кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності та обслуговування переважно членів кооперативу.

Корпорація — договірне об’єднання суб’єктів підприємництва, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Слід відрізняти корпорацію як об’єднання підприємств, створене відповідно до законодавства України, та правову форму організації підприємницької діяльності в деяких інших країнах (країнах із англосаксонським правом, передусім США). Вітчизняним аналогом корпоративної форми бізнесу є акціонерні товариства.

Кредитор — юридична та/або фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника, у тому числі вимоги з виплати заробітної плати, зі сплати податків та інших обов’язкових платежів тощо.

^ Наглядова рада акціонерного товариства — орган акціонерного товариства, що здійснює загальне керівництво його діяльністю, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист інтересів акціонерів. Членом наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, обрана на таку посаду щорічними загальними зборами акціонерів.

^ Первинне відкрите розміщення — форма організації розміщення корпоративних прав підприємства на організованому первинному ринку цінних паперів при його створенні.

Підприємство — самостійний статутний суб’єкт підприємництва, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

^ Підприємство з іноземними інвестиціями — підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10 %.

^ Приватне підприємство — юридична особа, заснована на власності окремого громадянина — фізичної особи (у тому числі нерезидента) з правом найму робочої сили.

Принципал – фізична або юридична особа, що приймає участь у фінансових операціях від свого імені і за свій рахунок (на відміну від посередника і брокера).

^ Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, котра є об’єктом спільного контролю двох чи більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

^ Статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Для акціонерних товариств — сукупна номінальна вартість корпоративних прав, визначена у статутних документах суб’єкта підприємництва, в межах якої власники таких корпоративних прав і несуть відповідальність за боргами їх емітента.

^ Учасник (власник) суб’єкта підприємництва — фізична чи юридична особа, яка має майновий інтерес у власному капіталі, що визначено статутними документами такого суб’єкта підприємництва. Учасник (власник) підприємства не несе відповідальності за зобов’язаннями такого суб’єкта підприємництва, якщо інше не передбачено законодавчими актами.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка