Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка12/27
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
^

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


для студентів стаціонарної форми навчання

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 (2 год.)


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

План

 1. Основні сутнісні сторони підприємництва.

 2. Поняття “суб’єкта підприємництва”. Класифікація суб’єктів підприємництва за різними класифікаційними ознаками. Основні ознаки суб’єктів підприємництва.

 3. Поділ суб’єктів підприємництва за трьома основними організаційно-правовими формами підприємницької діяльності: одноосібне володіння, партнерство (товариства), корпорація (акціонерні товариства).

 4. Поняття фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Методи та форми фінансування суб’єктів підприємництва.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.

 • Проблематика розмежування функціональних обов’язків фінансиста (фінансового менеджера) та бухгалтера на вітчизняних підприємствах.

 • Місце фінансових служб в організаційній структурі підприємств: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.

 • Різні підходи до класифікації джерел та форм фінансування підприємств.

 • Аналіз джерел фінансування українських підприємств.

 • Світові тенденції у галузі фінансування суб’єктів підприємництва.

 • Організаційні аспекти фінансової діяльності підприємств.

 • Класифікація форм фінансування суб’єктів підприємництва.

 • Проблемні питання фінансування спільної діяльності суб’єктів підприємництва.

 • Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств.

 • Класична теорія фінансування: основні акценти та проблеми.

 • Неокласичні концепції управління фінансами підприємств.

 • Неоінституційний підхід до регулювання фінансових відносин.

 • Інформаційна асиметрія між учасниками фінансових відносин: причини та наслідки.

 • Концепція принципал-агент відносин та її практичне значення.


Тема 2. Особливості фінансової діяльності різних форм організації бізнесу

План

 1. Еволюція організаційно-правових форм та їх вплив на організацію фінансової діяльності підприємств.

 2. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

 3. Особливості фінансового забезпечення державних і комунальних підприємств.

 4. Фінансова діяльність господарських товариств.

 5. Специфіка фінансового забезпечення підприємств колективної власності, колективів.

 6. Особливості фінансової діяльності приватних (малих приватних) підприємств.

 7. Види об'єднань підприємств та фінансові аспекти їх діяльності.

 8. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Сучасні теорії фірми та обґрунтування організаційно-правової форми ведення бізнесу.

 • Теорія агентських відносин у системі вибору організаційно-правової форми бізнесу.

 • Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.

 • Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

 • Особливості фінансової діяльності фінансово-промислових груп (ФПГ) в Україні.

 • Проблематика участі держави у підприємницькій діяльності без створення юридичної особи (договори про спільну діяльність, про розподіл продукції).

 • Класифікація суб’єктів підприємництва за критеріями форми власності та організаційно-правової форми ведення бізнесу.

 • Особливості фінансування кооперативів різних видів.

 • Особливості фінансової діяльності командитних товариств.

 • Особливості фінансової діяльності товариств із додатковою відповідальністю.

 • Особливості фінансової діяльності товариств із повною відповідальністю.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 (2 год.)


Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

План

 1. Капітал підприємства, його ознаки, форми, принципи формування. Фінансова структура капіталу та політика її формування.

 2. Вартість капіталу суб’єктів підприємництва та її оцінка. Вартість капіталу унітарного підприємства та акціонерного товариства.

 3. Власний капітал підприємства, його функції та складові.

 4. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства і унітарного підприємства.

 5. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та корпоративних підприємств.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу.

 • Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав.

 • Конкретний та абстрактний капітал суб’єктів підприємництва.

 • Порівняльна характеристика різних теоретичних концепцій капіталу підприємства.

 • Практичні аспекти використання концепції оптимізації портфеля інвестицій (Г.Марковіц).

 • Практичне значення моделі оцінки дохідності капітальних активів (САРМ).

 • Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept).
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 (2 год.)


Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

План

 1. Фінансування суб’єктів підприємництва. Самофінансування підприємства, його значення, функції, переваги. Характеристика форм самофінансування

 2. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.

 3. Самофінансування як індикатор фінансової діяльності сучасного підприємства (показники рівня самофінансування підприємства).

 4. Прибуток підприємства як внутрішнє джерело його самофінансування.

 5. Кошти прирівняні до власних (стійка кредиторська заборгованість) як джерело самофінансування підприємства.

 6. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів.

 7. Зв’язок коштів засновників і акціонерів із самофінансуванням товариств.

 8. Взаємозв'язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Внутрішнє фінансування і ринкова вартість підприємства.

 • Приховане самофінансування.

 • Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.

 • Критерії прийняття рішення щодо використання внутрішніх джерел фінансування.

 • Вплив оподаткування на рівень самофінансування підприємства.

 • Проблематика принципал-агент відносин за використання внутрішніх джерел фінансування.

 • Забезпечення наступних витрат i платежів як джерела фінансування підприємств: вітчизняна та світова практика використання.

 • Дезінвестиції як інструмент фінансування підприємств.

 • Проблемні питання прихованого самофінансування товариств з обмеженою відповідальністю.

 • Показник операційного Cash-flow як індикатор фінансування за рахунок внутрішніх джерел.

 • Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства.

 • Амортизаційні відрахування та ефект розширення потужностей підприємства.

 • Нерозподілений прибуток як джерело фінансування підприємства. Поняття тезаврації прибутку підприємства.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 (2 год.)


Тема 5. Дивідендна політика підприємства

План

 1. Характерні ознаки дивідендної політики, основні її завдання, фактори, принципи.

 2. Методи нарахування дивідендів.

 3. Основні концепції дивідендної політики.

 4. Джерела та форми, інструменти виплати дивідендів.

 5. Зв’язок між дивідендною політикою та самофінансуванням підприємства.

 6. Показники ефективності дивідендної політики підприємства.

 7. Оподаткування дивідендів підприємств платників і не платників податку на прибуток.

 8. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку проведення спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Критичний аналіз основних теоретичних моделей дивідендної політики.

 • Дивідендна політика підприємства та вартість його корпоративних прав.

 • Дивідендна політика комерційного банку. Взаємозв’язок дивідендної політики та структури капіталу.

 • Особливості національної моделі корпоративного управління та її вплив на дивідендну політику підприємств.

 • Особливості формування та реалізації дивідендної політики бізнес-груп (інтегрованих корпоративних структур).

 • Особливості дивідендної політики підприємств різних форм організації ведення підприємницької діяльності.

 • Дивідендна політика підприємств із часткою іноземного капіталу.

 • Дивідендна політика підприємства та її вплив на ринковий курс корпоративних прав емітента.

 • Дивідендна політика підприємства з державною часткою власності.

 • Форми реалізації дивідендної політики підприємства. Фактори, що впливають на формування та реалізацію дивідендної політики суб’єктів підприємництва.

 • Агентські відносини та їх вплив на формування дивідендної політики суб’єктів підприємництва.

 • Проблемні питання кількісної оцінки витрат банкрута та їх впливу на дивідендну політику підприємства.

 • Проблемні питання управління дивідендною політикою. Плани реінвестування дивідендів (Dividend reinvestments plans — DRIPs).

 • Проблемні питання моделювання структури капіталу підприємства та її взаємозв’язок із дивідендною політикою.

 • Проблемні питання формування та реалізації дивідендної політики фінансовими посередниками.

 • Фінансово-математичне забезпечення теорії дивідендної політики.

 • Форми виплати дивідендів в Україні: критичний аналіз.

 • Теорія агентських витрат Free Cash-flow та її вплив на формування дивідендної політики підприємства.

 • Викуп акціонерним товариством акцій як інструмент дивідендної політики.

 • Узгодження дивідендної політики з емісійною стратегією підприємства.

 • Оподаткування розподіленого та нерозподіленого прибутку як фактор дивідендної політики.

 • Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами (окрім акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю).

 • Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами з часткою державної власності в статутному капіталі.

 • Подрібнення акцій власної емісії як інструмент дивідендної політики.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 (2 год.)


Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

План

 1. Позиковий капітал суб’єктів підприємництва, характеристика його видів. Економічна доцільність використання у господарському обороті позичених коштів.

 2. Банківський кредит як основний різновид фінансових кредитів.

 3. Облігації підприємства як класичний інструмент залучення суб’єктами підприємництва позикового капіталу на довгостроковий період. Основні переваги та недоліки фінансування на основі емісії облігацій.

 4. Комерційні кредити, характеристика їх різновидів (товарних кредитів та одержаних авансів).

 5. Одержані аванси від клієнтів як один із елементів позичкового капіталу підприємства.

 6. Особливості вексельних кредитів.

 7. Характеристика коефіцієнтів ліквідності за допомогою котрих оцінюється фінансовий стан позичальника.

 8. Методи вітчизняної практики погашення кредитів суб’єктами підприємництва (щомісячне нарахування відсотків і погашення кредиту в кінці терміну, кредити, які погашаються поступово).

 9. Методика встановлення доцільності залучення кредитних ресурсів суб’єктами підприємництва. Моніторинг платоспроможності підприємства.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Державне кредитування суб’єктів підприємництва.

 • Залучення іноземних кредитів під державні гарантії.

 • Залучення позичкового капіталу в іноземній валюті.

 • Кредитні програми підтримки малого та середнього бізнесу.

 • Особливості залучення підприємствами комерційних кредитів. Оцінка вартості комерційного кредитування.

 • Фінансування потреби підприємства у капіталі за рахунок банківського кредиту.

 • Особливості управління банківським кредитуванням з позицій підприємства як позичальника.

 • Проблемні питання оцінки кредитного забезпечення.

 • Вплив інфраструктури ринку цінних паперів на фінансування підприємства за рахунок боргових цінних паперів (облігацій).

 • Вплив оподаткування на позичкове фінансування суб’єктів підприємництва.

 • Обґрунтування емісійної стратегії підприємства на ринку корпоративних облігацій.

 • Проблемні питання здійснення суб’єктом підприємництва операцій з векселями.

 • Огляд методик оцінки кредитоспроможності підприємства.

 • Фінансування за рахунок позичкового капіталу та моделювання оптимальної структури капіталу.

 • Порівняльна характеристика фінансування придбання основних засобів за рахунок банківського кредиту та лізингу.

 • Використання похідних інструментів для оптимізації позичкового фінансування підприємства.

 • Форми кредитного забезпечення та їх оцінка.

 • Гарантії та порука як форми кредитного забезпечення.

 • Кредитоспроможність підприємства та її вплив на залучення позичкового капіталу.

 • Лізингове фінансування потреби підприємства у довгостроковому капіталі.

 • Податкові аспекти використання позичкового капіталу.

 • Рефінансування боргових вимог як форма заміщення кредитування.

 • Роль кредитного забезпечення при позичковому фінансуванні потреби підприємства у капіталі.

 • Управління довгостроковими та поточними зобов’язаннями, які деноміновані в іноземній валюті.

 • Управління кредитоспроможністю підприємства як позичальника.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 (2 год.)


Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

План

 1. Економічний зміст реструктуризації підприємства. Елементи і форми реструктуризації підприємств. Мета та основні завдання реструктуризація підприємств.

 2. Нормативно-правове регулювання реорганізаційних процедур. Основні причини реорганізації підприємств.

 3. Оперативна, стратегічна, управлінська, технічна, фінансова та організаційно-правова реструктуризація підприємств.

 4. Види фінансової реорганізації підприємств: укрупнення (злиття, приєднання, поглинання); подрібнення підприємства (поділ, виділення); перетворення (без змін розмірів підприємства).

 5. Характеристика передавальних та розподільних балансів реорганізованих підприємств.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Організаційні особливості фінансової реструктуризації.

 • Сучасні теорії злиття суб’єктів підприємництва.

 • Вплив реорганізаційних процедур на ринкову вартість підприємства.

 • Фінансове забезпечення реорганізаційних процедур.

 • Стратегії захисту підприємства від поглинання.

 • Схеми фінансування ворожого поглинання підприємств.

 • Аналіз фінансування процедури злиття суб’єктів підприємництва.

 • Аналіз фінансування процедури поділу суб’єктів підприємництва.

 • Проблема агентських відносин та їх вплив на фінансове забезпечення реорганізаційних процедур.

 • Фінансово-організаційні аспекти відкритих тендерних пропозицій.

 • Фінансування операцій на ринку корпоративного контролю. Викуп борговим фінансуванням.

 • Ліквідація як форма реорганізації суб’єктів підприємництва.

 • Перетворення як форма оптимізації фінансування суб’єкта підприємництва.

 • Поняття та фінансові аспекти складання ліквідаційного балансу.

 • Поняття та фінансові аспекти складання передатного та розподільного балансів.

 • Порядок складання та фінансовий зміст реорганізаційної угоди.

 • Ринок корпоративного контролю: злиття та поглинання.

 • Стратегії захисту суб’єкта підприємництва від поглинання та їх фінансове забезпечення.

 • Фінансово-правові механізми захисту прав та інтересів власників при організації та здійсненні реорганізаційних процедур.

 • Фінансово-правові механізми захисту прав та інтересів кредиторів при організації та здійсненні реорганізаційних процедур.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 (2 год.)


Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

План

 1. Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація. Довготермінові та поточні фінансові інвестиції.

 2. Доходи суб’єктів підприємництва від здійснення фінансових інвестицій. Витрати та збитки від фінансових інвестицій.

 3. Форми фінансового інвестування. Поділ фінансових інвестиції за метою здійснення (придбання).

 4. Грошова оцінка фінансових інвестицій: первісна, балансова та справедлива вартість.

 5. Оцінка фінансових інвестицій за шляхами надходження. Методи оцінки інвестицій на дату балансу.

 6. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій: прибутку отриманого методом участі в капіталі, доходів отриманих у вигляді процентів, доходів отриманих від продажу фінансових інвестицій.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Оцінка інвестицій за методом внутрішньої норми прибутковості.

 • Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права: теорія і практика.

 • Оптимізація фінансових інвестицій з урахуванням ризику.

 • Реальні та фінансові інвестиції підприємств: спільні та відмінні риси.

 • Інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні.

 • Диверсифікація фінансових вкладень.

 • Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій.

 • Вексель як інвестиційний інструмент, специфіка його використання.

 • Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат у країні.

 • Проблеми індивідуального інвестування в Україні.

 • Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

 • Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінюванні фінансових інвестицій. Амортизація фінансових інвестицій.

 • Оцінювання фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

 • Оцінка фінансових інвестицій з урахуванням ризику та їх диверсифікація.

 • Проблеми формування інвестиційного портфеля.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 (2 год.)


Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

План

 1. Вартість підприємства. Потреба в оцінюванні майна підприємства. Правове забезпечення оцінки майна підприємств в Україні.

 2. Проблеми адекватної оцінки вартості підприємств.

 3. Методи оцінювання вартості майна. Методичні підходи до експертної оцінки вартості підприємства.

 4. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу (ЦМК).

 5. Оцінювання вартості складових майна підприємства: основних засобів; нематеріальних активів (об’єктів права інтелектуальної власності); незавершеного будівництва; довготермінових фінансових інвестицій; довготермінової дебіторської заборгованості; власних запасів матеріальних цінностей; резерву сумнівних боргів; коштів цільового фінансування та цільових надходжень.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Оцінювання вартості підприємства як напрям фінансової роботи.

 • Практична робота з оцінювання вартості підприємства.

 • Економічна сутність вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

 • Нормативно-правове регулювання процедури оцінювання вартості підприємства.

 • Фундаментальний аналіз акцій і визначення їх реальної внутрішньої вартості.

 • Особливості розрахунку ставки дисконтування для оцінювання вартості підприємства на основі методу DCF.

 • Вибір бази порівняння як ключовий момент оцінювання вартості підприємства методом мультиплікаторів.

 • Проблеми оцінювання залишкової вартості як елементу оцінювання вартості підприємства.

 • Аналіз етапів оцінювання вартості підприємства методом DCF.

 • Аналіз факторів формування вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

 • Оцінювання ліквідаційної вартості як елемент процедури ліквідації підприємства.

 • Сучасні дослідження впливу позичкового фінансування на вартість підприємства.

 • Аналіз факторів формування вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

 • Прогнозування грошових потоків підприємства при визначенні його вартості.

 • Особливості оцінювання вартості підприємства на основі капіталізації доходу.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 (2 год.)


Тема 10. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин

План

 1. Характеристика основних завдань фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій. Перелік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 2. Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод і доручень. Структура міжнародного господарського контракту. Класифікація міжнародних господарських контрактів.

 3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій. Характеристика форм торгівлі між резидентами і нерезидентами.

 4. Митне регулювання. Порядок митного оформлення товарів працівниками митних органів.

 5. Основні способи розрахунків, котрі використовують у практиці зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Форфейтинг як спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій.

 7. Порядок відкриття валютних рахунків і ведення операцій за ними. Валютна виручка учасників зовнішньоекономічної діяльності. Порядок використання.

 8. Отримання валютних кредитів в іноземних фінансових установах на договірних умовах. Особливості встановлення заставного майна при отриманні валютних кредитів.

 9. Іноземні інвестиції. Порядок здійснення іноземних інвестицій на території України.

 10. Переказ доходів, прибутків та інших сум у зв'язку з іноземними інвестиціями.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Особливості відкриття представництв іноземних комерційних структур та характеристика їх фінансової діяльності.

 • Особливості організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності в інших країнах та необхідність їх урахування при організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва з участю нерезидентів в Україні.

 • Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями.

 • Порівняльна характеристика різних форм участі нерезидентів у фінансовій діяльності суб’єктів підприємництва.

 • Проблемні питання заснування представництв вітчизняних підприємств в інших країнах.

 • Особливості фінансової діяльності господарських товариств з участю іноземного капіталу.

 • Фінансове забезпечення виконання договорів кооперації з нерезидентами.

 • Розрахунки у рамках зовнішньоекономічної діяльності, їх переваги та недоліки.

 • Форфейтинг як спосіб фінансування зовнішньоекономічних операцій.

 • Ризики у сфері зовнішньоекономічних відносин та управління ними.

 • Порядок митного оформлення експортно-імпортних операцій.

 • Організація розрахунків суб’єктів підприємництва за експортно-імпортними операціями.

 • Умови здійснення товарообмінних операцій між підприємством та іноземними суб’єктами господарської діяльності.

 • Вплив оподаткування на ефективність зовнішньоекономічних операцій.

 • Основні види зовнішньоекономічних операцій та їх характеристика.

 • Необхідність законодавчого регулювання зовнішньоекономічних відносин суб’єктів підприємництва.

 • Державне регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті.

 • Порядок укладання та основні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 • Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 • Документарний акредитив та його значення в зовнішньоекономічних розрахунках.

 • Порядок застосування документарного інкасо в зовнішньоекономічних розрахунках.

 • Оподаткування експортних операцій.

 • Оподаткування імпортних операцій.
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10 (2 год.)


Тема 11. Фінансовий контролінг

План

 1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг.

 2. Функції фінансового контролінгу, основні його методи.

 3. Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства.

 4. Організація фінансового планування на підприємстві.

 5. Бюджетування на підприємстві як одна із ключових функцій фінансового контролінгу. Зв’язок бюджетів із центрами отримання прибутків і фінансової звітності. Характерні ознаки бюджетування.

 6. Характеристика головного бюджету підприємства.

Тематика доповідей (рефератів):

 • Фінансовий контролінг та управлінський облік.

 • Податкове планування в системі фінансового контролінгу.

 • Моделювання функціональних обов’язків та завдань фінансового контролінгу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 • Позиціонування фінансового контролінгу при бізнес-плануванні.

 • Фінансовий контролінг у системі управління фінансовими ризиками суб’єкта підприємництва.

 • Проблемні питання використання моделі ABС-аналізу (Activity Based Costing) у системі контролінгу затрат суб’єкта підприємництва.

 • Особливості організації та реалізації фінансового контролінгу грошових розрахунків суб’єкта підприємництва.

 • Проблемні питання організації контролінгу затрат підприємства та аналіз точки беззбитковості.

 • Моделювання організаційної структури відділу контролінгу на підприємстві.

 • Етапи впровадження фінансового контролінгу на підприємстві та його функціонально-організаційні форми.

 • Контроль і внутрішній аудит та їх функціональні завдання в управлінні фінансами суб’єкта підприємництва.

 • Вартісний аналіз як метод контролінгу.

 • Портфельний аналіз та сфера його застосування.

 • Зміст бенчмаркінгу та його організаційні форми.

 • Використання АВС-аналізу для потреб фінансового контролінгу.

 • Аналіз точки беззбитковості та його використання для потреб фінансового контролінгу.

 • Використання методів фінансового контролінгу для техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.
^

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


  1. Цілі, зміст і завдання фінансової діяльності за її напрямами.

  2. Правова база фінансової діяльності.

  3. Організація фінансової діяльності залежно від структури підприємства та масштабів бізнесу.

  4. Зміст фінансової політики суб’єкта підприємництва.

  5. Завдання фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоздатності підприємства.

  6. Фактори, що впливають на вибір організаційної форми підприємства.

  7. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств різної організаційної форми.

  8. Особливості фінансової діяльності підприємств на основі договорів кооперації.

  9. Капітал підприємства за економічною сутністю і складом активів.

  10. Склад і функції власного капіталу підприємства.

  11. Призначення статутного капіталу підприємства, джерела його формування і визначення розміру.

  12. Формування статутного капіталу підприємств за видами власності.

  13. Номінальна, балансова та ринкова вартості акцій.

  14. Чинники та методи збільшення статутного капіталу підприємств різних організаційних форм.

  15. Внутрішні джерела збільшення статутного капіталу підприємства.

  16. Чинники та методи зменшення статутного капіталу підприємств різних організаційних форм.

  17. Зміст санації балансу АТ і методи її проведення.

  18. Призначення та джерела формування резервного капіталу підприємства за видами резервних фондів.

  19. Сутність відкритого та прихованого резервного капіталу підприємства.

  20. Внутрішні джерела поповнення власних фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

  21. Методи планування реалізації продукції (послуг).

  22. Методи планування прибутку суб’єктів підприємництва.

  23. Визначення мінімального та оптимального обсягів виробництва, реалізації продукції на основі розрахунку беззбитковості виробництва.

  24. Нерозподілений прибуток та його використання.

  25. Сутність відкритого самофінансування. Рефінансування прибутку.

  26. Сутність прихованого самофінансування.

  27. Рівень самофінансування та кредитоспроможність підприємства.

  28. Фінансування за рахунок створених резервів подальших витрат.

  29. Чистий грошовий потік суб’єктів підприємництва та його склад за елементами.

  30. Прямий метод розрахунку чистого грошового потоку.

  31. Непрямий метод визначення чистого грошового потоку та його застосування в управлінні фінансами.

  32. Показники грошового потоку підприємства, їх зв’язок із розміром амортизації у склади грошового потоку.

  33. Зміст дивідендної політики підприємства та фактори, що її визначають.

  34. Теоретичні концепції побудови дивідендної політики підприємства.

  35. Порядок нарахування та виплати дивідендів акціонерним товариством.

  36. Порядок нарахування та виплати дивідендів приватним підприємством і підприємством з часткою державної власності.

  37. Грошова і негрошова форми виплати дивідендів.

  38. Методи виплати дивідендів і види дивідендної політики.

  39. Вплив дивідендної політики на ринкову вартість АТ.

  40. Необхідність позикових коштів у фінансуванні господарської діяльності підприємства.

  41. Завдання, методи та інструменти короткострокового запозичення.

  42. Завдання, методи та інструменти довгострокового запозичення.

  43. Фактори, що впливають на вартість банківських позик.

  44. Кредитоспроможність позичальника та її визначення кредитором.

  45. Взаємовідносини підприємства та банку з отримання кредиту.

  46. Обґрунтування доцільності зовнішнього фінансування діяльності на основі оцінки ефективності запозичення коштів.

  47. Основні підходи до оптимізації розміру та структури запозиченого капіталу із залученням методу фінансового важеля.

  48. Види застав при банківському кредитуванні. Застосування гарантій та поручительств у разі отримання кредитів.

  49. Лізінг як засіб кредитування підприємства, його види та визначення загальної суми платежу.

  50. Сутність, види факторингу та його можливості у кредитуванні оборотних засобів.

  51. Запозичення емісією облігацій на фондовому ринку. Вартість запозичення.

  52. Погашення підприємством облігацій різних видів.

  53. Фінансування оборотного капіталу факторингом. Види факторингу, його вартість.

  54. Цілі, зміст і фінансування кредитно-товарної політики суб’єктів підприємництва.

  55. Методичний підхід до вибору варіанту кредитної політики суб’єктів підприємництва.

  56. Умови товарного кредиту і фактори, що впливають на рішення про надання кредиту.

  57. Зміст і чинники укрупнення підприємства злиттям, приєднанням і поглинанням.

  58. Зміст і чинники розукрупнення підприємства поділом або виділенням.

  59. Вартість власного, запозиченого та загального капіталу підприємства.

  60. Джерела фінансування реальних інвестиційних проектів власними та позиковими коштами.

  61. Оцінка та зменшення ризикованості реального інвестування підприємства.

  62. Довго- і короткострокові фінансові інвестиції підприємства в капітал інших суб’єктів підприємництва: чинники, їх відображення у звітності.

  63. Вартість фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі (первісна і поточна вартість).

  64. Довго- і короткострокові фінансові інвестиції в цінні папери: види цінних паперів, відображення у звітності.

  65. Вартість фінансових інвестицій у цінні папери (початкова та поточна вартість).

  66. Зміст роботи фінансової служби при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

  67. Основні ризики в разі здійснення підприємствами зовнішньоекономічних операцій та запобігання їм.

  68. Фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів: ціни, форми розрахунків.

  69. Факторинг і форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності.

  70. Зміст фінансового контролінгу, його стратегічні та оперативні цілі.

  71. Методи фінансового контролінгу та їх інформаційна основа.

  72. Зміст короткострокового (поточного та оперативного) фінансового планування.

  73. Зміст довгострокового фінансового планування.

  74. Склад часткових (функціональних) бюджетів на підприємстві та їх інформаційна основа.

  75. Методи складання бюджетів на підприємствах: традиційне бюджетування і нуль-бюджетування.

  76. Визначення обсягу капіталу для фінансування необоротних активів за їх видами.

  77. Формування основних засобів і нематеріальних активів власними коштами суб’єкта підприємництва.

  78. Залучення позикових коштів для формування основних засобів і нематеріальних активів.

  79. Сутність амортизаційної політики підприємства та її роль у формуванні основних засобів.

  80. Визначення потреби у капіталі для фінансування оборотного капіталу. Попередження інфляційного ризику втрат оборотних коштів.

  81. Фінансування оборотного капіталу власними та запозиченими коштами.

  82. Оптимізація рівня запасів товарно-матеріальних цінностей і фактори, що впливають на розмір запасів.

  83. Методика нормування оборотних засобів у матеріальних цінностях за видами запасів.

  84. Структура грошових коштів підприємства і принципи управління ними.

  85. Оборотні засоби в дебіторській заборгованості: види, структура та залежність від тривалості виробничо-комерційного циклу, політика повернення коштів.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка