Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
НазваНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Сторінка1/20
Дата конвертації29.01.2014
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Затверджено кафедрою

______________ 2011 р.

Завідувач кафедри

_______________________

Кафедра філософії та політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ»

за вимогами кредитно-модульної системи


для студентів усіх факультетів усіх спеціальностей

Навчально-методичний комплекс розробила:

к .ф. н., доцент Харченко Ю.В.Кіровоград - 2011УДК
ББК

Навчально-методичний комплекс курсу. –Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. – 2009 р. - с. 47

Розробники: к .ф. н., доцент Харченко Ю. В.

Рецензенти:Затверджено методичною радою КДПУ, факультету історії та права

Протокол № ___від _______________________200__ р.

ББК
© Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2011.^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: (підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

(нац. кредитів: 2 )Модулів за видами роботи: 3Змістовних модулів: 5Загальна кількість годин: 108

Шифр та назва напряму: для студентів усіх спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов'язковий

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції 18 годин

Семінарські заняття: 32 години

Самостійна робота:

58 годин

Вид контролю: екзамен

^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.

Зміст програми спрямований на вивчення історії філософських пошуків та винайдення граничних орієнтирів людського буття, поетапного становлення світоглядних уявлень та культури людського мислення, форм та рівнів пізнання, осмислення буття, сутності історії та культури, фундаментальних вимірів та цінностей людського буття.

Мета курсу – вивчення філософії за даною програмою передбачає не лише формування певного об’єму знань, а й головним чином - формування конструктивного мислення.

Мислення, що спирається на виробленні в європейській філософській традиції принципи, умовно може бути представлене як «філософське», однак по своїй суті воно є конструктивно-логічним. Отже, необхідно прищепити студентам навички самостійного розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити в студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення; роз’яснювати причини підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення між індивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка