Вступ
НазваВступ
Сторінка4/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №9

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття «оптовий товарооборот» та показники його оцінки»

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Для кількісної оцінки ритмічності виконання плану товарообороту розраховують:

а)коефіцієнт ритмічності

б)зону безпеки

в)точку беззбитковості

г)поправочний коефіцієнт

2.Фонд оплати праці складається із:

а)фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати,інших заохочувальних та компенсаційних виплат

б)вартості виробничих та невиробничих основних фондів

в)продуктивності праці спеціалістів та торговельно-оперативного персоналу

г)рентабельності продажу та витрат

3.Для аналізу сезонності реалізації товарів розраховують:

а)індекс сезонності;

б)темп зростання

в)рентабельність основних фондів підприємства

г)середній темп зростання

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

За даними таблиці проаналізувати, як змінилася річна продуктивність праці працівників підприємства та оцінити вплив на неї факторів.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

Товарооборот, тис. грн

6248

6531

Кількість працюючих, осіб, у т.ч.:

80

82

торгово-оперативного персоналу

59

62

Відпрацьовано торговельно-оперативним персоналом людино-днів

15635

16244

Відпрацьовано торговельно-оперативним персоналом людино-годин

87556

86094

За результатами розрахунків зробити висновки.


Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №10

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття основних фондів торговельного підприємства, їх класифікація та структура».

^ 2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту є:

а)відносними показником

б)абсолютним показником

в)коефіцієнтом кореляції

г)темпом зростання

2.Рентабельність власного капіталу характеризує:

а)величину капітальних вкладень

б)розмір прибутку, який одержав власник на одиницю коштів, що вкладені в підприємство

в)різницю між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції

г)абсолютну величину прибутку

3.Необхідний дохід - це

а)дохід який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток

б)валовий дохід

в)чистий дохід

г)дохід від операційної діяльності

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

За даними таблиці розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу. Зробити висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Таблиця

Показники

І кв.

II кв.

Чисельність, осіб:на початок кварталу

86

81

на кінець кварталу
-

Кількість прийнятих на роботу, осіб

6

3

Кількість звільнених з роботи, осіб, у т.ч.:

11

12

за власним бажанням

4

5

за порушення трудової дисципліни

2

3

з інших причин

5

4

Фонд оплати праці, тис. грн

322

372,5

Товарооборот, тис грн

9101,5

9270,4

Рентабельність товарообороту, %

5,1

7,6Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №11

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства»

^ 2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунку з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення виступає:

а)рівень рентабельності капіталу

б)абсолютна величина прибутку

в)абсолютна величина власного капіталу

г)рівень рентабельності товарообороту

2.Рівень рентабельності визначається як:

а)процентне відношення суми отриманого прибутку до будь-якого показника торговельно-господарської діяльності підприємства

б)різниця між товарооборотом та податком на додану вартість

в)різниця між чистим доходом та собівартість реалізованої продукції

г)сума всіх витрат торговельного підприємства

3.Торговельна знижка - це різниця між:

а)роздрібною та оптовою ціною, виражена у відсотках до роздрібної ціни

б)роздрібною та оптовою ціною

в)собівартістю та прибутком на одиницю продукції

г)показниками рентабельності

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Вважаючи, що тенденція щодо зміни товарообороту залишиться незмінною, розрахувати обсяги товарообороту на 2013-2015 рр.

Вихідні дані:

Рік

Роздрібний товарооборот в порівняльних цінах, тис.грн.

2007

620,7

2008

665,9

2009

711,5

2010

755,8

2011

801,9

2012

847,5


Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №12

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства»

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Якість процесу обслуговування залежить від:

а)величини планового товарообороту

б)рівня витрат обігу

в)кваліфікації та майстерності персоналу магазину

г)рентабельності персоналу

2.Високий рівень торговельного обслуговування забезпечується:

а)ефективним поєднанням належної організації обслуговування з якістю процесу обслуговування

б)зниженням рівня інфляції

в)збільшення рівня інфляції

г)підвищенням тривалості робочого дня

3.Фондовіддача розраховується як відношення товарообороту до:

а)середньооблікової чисельності працівників

б)величини витрат обігу

в)величини активів підприємства

г)середньорічної вартості основних фондів підприємства

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Проаналізувати рівномірність виконання плану роздрібного товарообороту. За результатами розрахунків зробити висновки.

Вихідні дані.

Місяць

Роздрібний товарооборот, тис.грн.

За планом

Фактично

1

91,2

90,1

2

80,6

81,7

3

92,4

92,9

4

94,7

93,5

5

94,6

94,6

6

90,2

90,9

7

84,3

82,8

8

89,1

80,5

9

90,5

91,7

10

92,1

92,9

11

91,7

90,8

12

92,0

91,9


Київський економічний інститут менеджменту

Кафедра маркетингу та комерційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни

^ «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Варіант №13

1.Теоретичне завдання (повна та правильна відповідь оцінюється в 20 балів). Дайте відповідь на теоретичне питання «Поняття витрат обігу та їх класифікація»

2.Тестове завдання. Для кожного тестового завдання оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів (правильна відповідь оцінюється за 5 балами)

1.Інші заохочувальні та компенсаційні виплати відносяться до:

а)амортизаційних відрахувань

б)валового прибутку

в)чистого прибутку

г)фонду оплати праці

2.Абсолютним показником витрат обігу є:

а)їх рівень

б)їх сума

в)рівень технологічного процесу

г)собівартість реалізованої продукції

3.Витрати на підсортування і перепродажну підготовку товарів є:

а)комплексними

б)простими

в)безкорисними

г)малоцінними

^ 3.Практичне завдання (повне та грамотне рішення оцінюється в 65 балів)

Заповнити таблицю. Проаналізувати вплив зміни цін та обсягів продажу на зміну товарообороту в цілому по торговельному підприємству окремо за продтоварами та промтоварами. За результатами розрахунків зробити висновки.

Вихідні дані:

Товари і товарні групи

Фактично у попередньому році

Звітний рік

Оборот звітного року до попереднього,%

сума,

тис.грн.

питома вага,%

за планом

фактично

% вико-нання плану

сума,

тис.грн.

питома вага,%

у діючих цінах

в порів-няльних цінах

сума,

тис.грн.

питома вага,%

Ковбасні вироби

5,0
9,1
9,2
8,0Риба

4,7
9,3
8,7
7,6Масло

12,1
10,0
10,8
9,4Конд.вироби

10,3
13,6
13,4
11,7Разом продтовари
Тканини

0,6
0,8
0,9
0,8Хустки

0,8
1,3
0,2
1,0Одяг

8,3
9,9
9,4
8,2Верхній трикотаж

1,7
1,8
2,9
1,6Разом промтовари
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка