Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт)
Скачати 35.67 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт)
Дата конвертації10.07.2013
Розмір35.67 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (ФКІТ)
1. Місце історії української культури у системі суміжних наук.

2. Категорії історії української культури.

3. Сутність культури.

4. Структура і функції культури.

5. Генезис культури.

6. Трудова і теологічна концепції культуроґенезу.

7. Ігрова, психологічна та семіотична концепції культуроґенезу.

8. Типологія культури.

9. Типологія культури за носієм, за рівнем та на основі історико-культурної епохи.

10. Типологія культури залежно від поширеності у суспільстві та за регіональною приналежністю.
11. Семіотика культури.

12. Типологія знакових систем культури.

13. Значення знакових систем для розуміння культури.

14. Мова як знакова система.

15. «Гіпотеза лінгвістичної відносності».

16. Соціокультурна диференціація мов.

17. Писемність як знакова система.

18. Символізм української культури: народні символи.

19. Символізм української культури: державні та релігійні символи.
20. Динаміка культури.

21. Концепції соціокультурної динаміки.

22. Лінійна теорія культурно-історичного процесу.

23. Циклічна модель динаміки культури.

24. Соціологічна концепція розвитку культури.

25. Діалог культур.
26. Витоки української культури.

27. Язичницькі вірування українського народу.

28. Українська ментальність.

29. Традиції, звичаї, обряди українського народу.

30. Український народний побут.

31. Міфологічний світогляд стародавньої людини.

32. Форми найдавніших вірувань.

33. Зародження мистецтва.
34. Вплив християнства на культуру княжої Русі.

35. Давньоруські свята як синтез язичницьких і християнських вірувань.

36. Винахід слов’янського алфавіту і застосування церковнослов’янської мови.

37. Освіта і наука в Київській Русі.

38. Перекладна література княжої Русі.

39. Оригінальна література княжої Русі.

40. Типологія і символіка давньоруських споруд.

41. Найвідоміші храми Київської Русі.

42. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр.

43. Символізм давньоруської ікони.

44. Давньоруські богородичні ікони.

45. Культура Галицько-Волинського князівства.
46. Особливості українського культурного процесу ХІV – І пол. ХVІІ ст. Книгодрукування.

47. Розвиток освіти в Україні у ХVІ – ХVІІ ст.

48. Зачинателі української гуманістичної літератури кін. ХV – поч. ХVІ ст.

49. Церковне життя в Україні литовсько-польської доби. Українські полемісти.

50. Державне будівництво і культуротворчість козацтва.

51. Стародавні елементи козацької культури.

52. Риси світовідчуття і мистецтва українського бароко.

53. Українське бароко в літературі, театрі, музиці.

54. Українське бароко в образотворчому мистецтві.

55. Українське бароко в архітектурі.
56. Початок національно-культурного відродження кін. ХVІІІ – ХІХ ст. «Історія Русів».

57. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Шевченко.

58. Діяльність «Руської трійці».

59. Харківський університет як центр українознавчих студій.

60. Київський університет як центр українознавчих студій.

61. Новоросійський, Львівський, Чернівецький університети як центри українознавчих студій.

62. Наукові товариства як центри українознавчих студій.

63. Наукове товариство імені Шевченка як центр українознавчих студій.

64. Романтизм в українській літературі.

65. Реалізм в українській літературі.

66. Реалізм в українському театрі та музиці.

67. Реалізм в українському образотворчому мистецтві.
68. Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні України.

69. Національно-культурний рух періоду національно-визвольних змагань (1917–1920).

70. Український культурний ренесанс 20-их рр. ХХ ст.

71. Українська Академія наук – координатор українознавчих студій.
72. Модернізаційні процеси у світі.

73. Модернізм як специфічний культурний феномен кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.

74. Течії модернізму: експресіонізм, фовізм, кубізм, футуризм, дадаїзм.

75. Течії модернізму: сюрреалізм, абстракціонізм, поп-арт.

76. Український модернізм у літературі.

77. Український модернізм у театрі та кінематографі.

78. Український модернізм у музиці та архітектурі.

79. Український модернізм в образотворчому мистецтві.

80. Постмодерністські процеси у світі.

81. Постмодернізм як специфічний культурний феномен ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

82. Український постмодернізм.

83. Масова культура та її вплив на формування свідомості.

84. Глобалізація та проблеми культурної ідентифікації.

85. Тенденції розвитку сучасної української культури.

Схожі:

Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconПідсумкові заліково-екзаменаційні питання
Загальновизнаним є, наприклад, виділення епох античної культури І відродження. В історії української культури виділяється культура...
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconЕкзаменаційні вимоги з «Історії української культури»
«Історія української культури» як наукова та навчальна дисципліна: мета, предмет, завдання та структура курсу. Джерела та історіографія...
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconПитання до екзамену з курсу «Історія української культури»
Українська культура як соціально-історичне явище. Періодизація історії української культури
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconМузейна справа І охорона пам ’ яток історії та культури», 040300...
«Документознавство та інформаційна діяльність», 020100 – «Музейна справа І охорона пам’яток історії та культури»
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання...
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради інституту фізичної культури та спорту
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconВідповідно до начального плану переддипломна практика студентів за...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів...
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconЕкзаменаційні питання до екзамену з «Історії мистецтв» для студентів І курсу

Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconПрограма лабораторного практикуму з дисципліни «Загальні технології...
«Загальні технології харчової промисловості» для студентів денної форми навчання
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою...
Д методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання...
Екзаменаційні питання з історії української культури для студентів денної форми навчання (фкіт) iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів...
Затверджено на засіданні кафедри історії та культурології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка