Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт”
Скачати 142.13 Kb.
НазваПрограма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт”
Дата конвертації09.07.2013
Розмір142.13 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > ДокументыМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта»

„Механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт”

Старобільськ 2012
Методичні вказівки до виконання технологічної (виробничої) практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт”


Викладаються цілі та задачі технологічної практики, основні вимоги, приведені рекомендації щодо її структури, змісту, оформленню, рецензуванню та захисту, наведено приклад оформлення звіту та список рекомендованої літератури.

ЗМІСТ


 1. Мета та завдання практики…………………...... 4

 2. Місце, організація проведення і керівництво

практикою….....................................................................… 7

 1. Програма практики…………………………....... 9

3.1 Технологія переробки сільськогосподарської

продукції................................................................ 9

3.2 Технологія вирощування сільсько-господарських культур................................................. 9

3.3 Організація проведення ремонту, ТО та діагностики аграрної техніки.................................................. 10

4. Громадсько-педагогічна діяльність……...….... 10

5. Звіт з практики………………………………...... 11

Додатки………………………………………....…… 11


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Технологічна (виробнича) практика проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань по технології виробництва сільськогосподарської продукції; технології вирощування сільськогосподарських культур; технології ремонту, ТО та діагностики сільськогосподарської техніки. Це забезпечується завдяки отриманих знань при вивченні курсів «Виробниче навчання», «Трактора і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Технології виробництва».

Під час практики студенти придбають навички та досвід практичної і організаційної роботи в області механізації переробки сільськогосподарської продукції, технології вирощування сільськогосподарських культур або технології проведення ТО, діагностики, ремонту аграрної техніки в ремонтних майстернях.

Знання, отримані студентами у період технологічної практики, повинні допомогти кращому засвоюванню навчальних дисциплін на наступних курсах навчання за спеціальністю «Професійне навчання» (Механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт).

В період практики студенти знайомляться з технологічним обладнанням господарства її ремонтно-обслуговуючою базою та напрямком спеціалізації господарства.

Крім того студенти отримують досвід культурно-наукової роботи між працівниками виробничого або сільськогосподарського підприємства.
Мета і завдання практики:

  1. Знайомлення з господарством (визначити спеціалізацію, вид діяльності) та його матеріально-технічною базою (технологічне обладнання, аграрна техніка).

  2. Вивчення технологічного обладнання (призначення, принцип дії, основні регулювання).

  3. Ознайомлення з технологічним процесом (переробки сировини: зерна, насіння, муки, молока, м’яса; вирощування сільськогосподарських культур по інтенсивній технології; ремонту, ТО та діагностики аграрної техніки).

  4. Визначення (уточнення) оптимальних режимів роботи технологічного обладнання відповідно до конкретних умов роботи з метою подальшого підвищення якості, продуктивності виконання операцій та зниження собівартості виробництва продукції.

  5. Визначення несправностей технологічного обладнання, їх причин та способи їх усунення.

  6. Складання технологічних схем (переробки сировини, вирощування сільськогосподарських культур, ТО, ремонту та діагностики с.г. техніки)

  7. Придбання навиків роботи та досвіду при проходженні практики.

  8. Проведення перевірки контролю якості виробництва продукції господарством.

  9. Визначення потреби господарства в додатковому, або більш новому технологічному обладнанні. Визначення способів підвищення матеріально-технічної бази господарства.


В якості робочих міст для практикантів могуть бути використані слідуючи механічно-технічні робочі місця:

 • при вивченні технології вирощування сільськогосподарських культур, або технології ремонту, ТО та діагностики: механізатор, майстер-діагност, ремонтник (машинно-тракторних агрегатів, сільськогосподарської техніки), слюсаря, токаря і т.д.

 • під час використання технологій переробки сировини: працівником-практикантом будь-якої посади підприємства пов’язаної з обслуговуванням технологічного обладнання.

Під час практики можливе використання принципу ротації робочих міст, що дозволить при відносно невеликому обсязі часу проходження практики засвоїти принципи роботи на декількох технологічних робочих місцях і придбати більший спектр навиків. Також така схема проходження практики дає змогу студенту більш в повному обсязі виконати звіт, що необхідно згідно з завданням практики.

Пересування практикантів по робочим місцям здійснюється у відповідності із графіком, який узгоджується з підприємством і університетом. У ньому ж встановлюється час на вивчення студентами правил техніки безпеки, загальне ознайомлення з підприємством, проведення екскурсій.

^ 2. МІСЦЕ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЙ.
Технологічна практика проводиться в базових господарствах, підприємствах, направивши студента на навчання в університет, або на підприємствах (сільськогосподарських або ремонтних: заводах, цехах, майстернях і т.д.) з якими укладений двохсторонній договір для проходження технологічної практики. Термін проходження практики 4 тижня.

Студенти-практиканти, як правило, призначаються на робочі місця, що передбачені програмою практики та з вимогами практики є можливість написання звіту з проходження практики.

Дозволяється залучати студентів на різних робочих місцях підприємства (базового).

В період практики студент фактично є робітником даного господарства, виконує обов’язки і користується правилами в відношенні з договором, укладеним між підприємством і університетом.

Забороняється залучати студентів до роботи, яка непередбачена програмою практики.

Студент при проходженні практики повинен:

 1. повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 2. підкорятися діючим в господарстві правилам внутрішнього розпорядку, доброякісно виконувати свої обов’язки з займає мої посади;

 3. нести відповідальність за виконану роботу на рівні з штатними робітниками господарства;

 4. проводити культурно-просвітню роботу серед працівників господарства або підприємства;

 5. вести звітність про проходження практики.


Керівник практики від підприємства (інженер-механік) здійснює повсякденне керівництво роботою практиканта і систематично (неменше одного разу в неділю) перевіряє ведення зошита, підбір та підготовку матеріалу.

Керівник практики від університету здійснює постійний контроль за ходом практики студентів, забезпечує їм навчально-методичну допомогу, приїжджаючи в господарство, або на підприємство, де проходить практика. За період практики студент за необхідністю підтримує письмову (або інший) зв'язок з кафедрою і керівником практики від університету.

Перед від’їздом на підприємство або господарство зі студентами проводиться розподіл по місцях практики, під час якого студенти знайомляться з порядком проходження практики, її завданнями, проходять інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Студенти отримують інструктаж з методів і форм ведення культурно-освітньої діяльності. Рекомендується література та довідники необхідні для написання звіту..

В господарстві або на підприємстві перед початком практики з кожним студентом проводиться ввідний інструктаж по питанням охорони праці, його обов’язкам на посаді, на яку він призначений наказом керівника господарства (підприємства).

В процесі практики проводиться інструктаж з питань безпеки на кожному місці, до виконання роботи до якої приступає студент.

^ 3. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
Виконання одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить – проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим.
^ 3.1 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Знайомство з технікою безпеки, охороною навколишнього середовища, пожежною безпекою та виробничою санітарією на кожній ділянці переробки сільськогосподарської продукції.

Знайомство з структурними підрозділами та технологічними ланками підприємства. Керування підрозділами та обов’язки робітників. Технологічні приміщення, матеріально-технічні пункти, склади для зберігання готової продукції. Технологічне обладнання та засоби технічного обслуговування. Визначення місць придбання сировини, її якості, способів підготовки та її зберігання. Знайомлення з технологією переробки продукції. Визначення якості готової продукції, способів зберігання та її реалізації.

^ 3.2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬКИХ КУЛЬТУР
Знайомство з складом МТП господарства, правилами ТБ та протипожежної безпеки під час використання аграрної техніки.

Закріплення і розміщення техніки по бригадам (відділенням) фермам, фермерським господарствам на підприємствах. Планування і використання МТП. Планування потреби в мастильно-змащувальних матеріалах. Організація постачання, збереження, заправки і контролю витрат палива. Знайомлення з технологією вирощування сільськогосподарських культур. Визначення необхідного складу МТП для вирощування. Визначення забезпеченості технікою господарства.


^ 3.3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ, ТО ТА ДІАГНОСТИКИ АГРАРНОЇ ТЕХНІКИ
Направлення ремонтно-обслуговуючої база і її структурні підрозділи. Керування службою і обов’язки керівників. Ремонтні майстерні, майстерні бригад, відділень, складські приміщення (нафтопродуктів, матеріально-технічні і пункти заправки). Рухомі і стаціонарні засоби діагностування і технічного обслуговування. Планування капітального і текучих ремонтів тракторів, автомобілів, с.-г. техніки, комбайнів та іншої техніки. Розподіл ремонтних робіт між майстернями бригад, ремонтними ділянками.

Основне ремонтно-технологічне обладнання, виробничій технологічний процес. Підготовка обладнання, агрегату до ремонту, ТО та діагностики . Розбирально-збиральні роботи, відновлення деталей. Контроль якості виконаних робіт.

Техніка безпеки і правила виконанні ремонтних та діагностичних робіт. 1. ^ ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА В ПЕРІОД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.


Громадсько-педагогічна діяльність являється одним з елементів технологічної практики. Студент повинен проводити науково-технічні лекції, соціально-політичні, культурні бесіди, розглядати закони з охорони праці, займатися громадсько-педагогічною діяльністю.


 1. ^ ЗВІТ З ПРАКТИКИ


На першій неділі після прибуття в університет студент повинен представити на кафедру, слідуючи документи і матеріали підписані, і поставлені печатки з господарства (підприємства):

І. щоденник;

ІІ. звіт проходження практики;

ІІІ. виробничу характеристику, отриману в господарстві (підприємстві).
І. ЩОДЕННИК (додаток І) – є основою для складання звіту з практики і оцінки її результатів.

Записи в щоденнику ведуться щоденно, починаючи з першого дня перебування студента в господарстві або на підприємстві.

Записи в щоденнику повинні бити короткими, конкретними і при необхідності супроводжуватися ескізами, схемами, розрахунками.

Щоденник оформляється в відповідності з вимогами до оформлення: зошит 12 аркушів (дивись додаток І).

Індивідуальний план технологічної практики – заповнюється на першій неділі практики разом з керівником практики від підприємства і затверджується керівником практики від університету.

Громадсько-педагогічна діяльність – тема або короткий зміст науково-педагогічної діяльності в колективі (науково-дослідницька робота).

Зміст роботи – коротке описання за кожен день практики.

Зауваження, підпис керівника практики – від підприємства.

ІІ. ЗВІТ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ – повинен містити матеріали, необхідні для виконання курсових проектів (робіт).


 • Характеристика на студента-практиканта: виконує керівник практики від підприємства (господарства) (Додаток ІІІ).
 • Вступ: вказуються доцільність та ефективність виробництва продукції господарством, її необхідності та перспективи в подальшому розвитку.
  1. Загальна характеристика господарства

1.1 Загальні відомості: місце розташування господарства, його грунтово-кліматичні умови, заходи щодо охорони праці і навколишнього середовища, Розташування відносно районного і обласного центру, найближчої залізничної станції, автомобільної дороги та відстань до них, організація управління виробництвом. Об’єкти, що входять до складу підприємства. План-схема господарства, або ділянки на якій виконується основні технологічні процеси. Кількісний склад технологічного обладнання. Забезпеченість господарства.

1.2 Аналіз виробничої діяльності: кількість виготовленої продукції, визначення завантаження підприємства та порівняння її з номінальною, графік зміни завантаження, матеріально-технічні затрати підприємства, собівартість виготовленої продукції, рівень рентабельності за останні 3 роки.

^ 2. Характеристика, шляхи постачання та оцінка якості сировини.

Загальна характеристика сировини (для підприємств по переробці продукції – зерно, насіння соняшника и т.д.; для господарств по вирощуванню сільськогосподарських культур – посадковий матеріал; для ремонтних господарств – техніка для ремонту, діагностування), шляхи її постачання, перевірка якості, операції по зберіганню сировини та підготовка її до переробка (підготовчі операції до ремонту).
^ 3. Технологічне обладнання

3.1 Технічна та експлуатаційна характеристика: перелік основного технологічного обладнання, його експлуатаційна характеристика.

3.2 Схеми, ескізи, малюнки: подаються схеми основного обладнання, що бере участь в технологічному процесі з виконанням специфікації. Можливе використання ескізів, малюнків, фотографій, до яких також додається специфікація.

3.3 Вимоги до експлуатації: вказуються вимоги до приміщення в якому розміщене обладнання (освітлення, вентиляція, заземлення, температура, відносна вологість в приміщенні, правила внутрішнього розпорядку), вимоги до сировини, вимоги під час роботи обладнання.

^ 4. Характеристика технологічного процесу

4.1 Схема технологічного процесу: виконати схему технологічного процесу з позначенням обладнання та інструменту.

4.2 Принцип роботи комплексу переробки сировини (проведення ТО, ремонту, діагностики, вирощування с.г. культур): описати послідовність та порядок проведення технологічних операцій до отримання кінцевого результату.

^ 5. Визначення якості готової продукції, та її зберігання

Описати властивості готової продукції, методи оцінювання, та способи перевірки якості (якість проведення ремонтних робіт, діагностування, ТО, виконання технологічних операцій по вирощуванню с.г. культур). Зазначити умови зберігання, та шляхи реалізації готової продукції.


 1. ^ Охорона навколишнього середовища, техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Зазначити заходи, що проводяться на підприємстві (господарстві) та на окремих ділянках щодо дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.


 1. Висновки та пропозиції

Зробити висновки щодо проходження практики, внести пропозиції, щодо організації проведення практики, щодо діяльності господарства.


 • Література.

 • Додатки.


Звіт оформляється на листах формату А-4 (друкованим (15 аркушів) або рукописним (20 аркушів) текстом) і зшивається в папку. Титульний лист оформляється по формі (додаток ІІ.)

В звіт вкладають зошити проходження практики заповнені студентом і керівниками з обох сторін практики (підписані і проставлена оцінка за практику керівником від підприємства), характеристика на студента від підприємства.

Додаток І.


Дата

Індивідуальний план технологічної практики

Зміст

роботи


Громадсько-педагогічна діяльність


Зауваження,

підпис керівника практики

1

2

3

4

5

Додаток ІІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка


Кафедра: інженерно-

педагогічних дисциплін


ЗВІТ

проходження технологічної практики

______________________________________________

(назва підприємства або господарства)


Виконав: ___________

___________________

Перевірив: _________

___________________


Старобільськ 200__ р.

Додаток ІІІ

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний заклад «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Студент ___________________________________________________________

________________________________________ курсу _________________

Спеціальності ______________________________________________________

проходив (назва) практику _______________________________________

з «____» _______________20___року по «____» _______________20____року

на підприємстві ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальна характеристика студента – практиканта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Протокол № ______ від «_______» _____________________ 20_____ року
__________________________

(керівник підприємства)

М.П.
Висновки про виконання робот за спеціальністю

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загальна оцінка роботи студента – практиканта _________________________

Керівник практики: _________________________________________________


Схожі:

Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconПрограма виробничої практики для студентів III курсу коледжу за спеціальністю “Фінанси І кредит”
Вона призначена для студентів спеціальності “Фінанси І кредит”, викладачів керівників практики. Програма є документом, що визначає...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський...
Про проходження виробничої технологічної практики студентами I групи 3 курсу спеціальності 050202 “Організація виробництва”
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconПрограма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового...

Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” icon" " 2012 р. Програма навчально-ознайомчої практики
Програма з навчально-ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconПрограма практики для студентів 3-го курсу перезатверджено кафедрою...
...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconТодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності...
А. Конструкція, розрахунок І виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconПрограма другої навчальної (технологічної) практики для студентів...
Напрям підготовки: 0904 – “Металургія” Кваліфікаційний рівень: 090400 Бакалавр
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconДержавний вищий навчальний заклад
Робоча програма з курсу «Маркетингова товарна І цінова політика» для студентів за напрямом підготовки 010104 «Професійна освіта»,...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Програма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація сільськогосподарського виробництва І гідромеліоративних робіт” icon11. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
Виробництва Виключно громадянам України для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка