Тестові завдання: модульний контроль №1,2
Скачати 371.15 Kb.
НазваТестові завдання: модульний контроль №1,2
Сторінка5/6
Дата конвертації29.06.2013
Розмір371.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Загальна декларація прав людини була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН в:


А. 1939 р.;

В. 1948 р.;

С. 1956 р.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:
^

Права і свободи людини є:


А. Невідчужуваними;

В. Непорушними.
Завдання №5


  1. Політичні партії в політичній системі.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:
^

Які з названих прав громадян Конституція України не гарантує?:


А. Право на відпочинок;

В. Право на освіту;

C. Право на працевлаштування;

D. Право на власність;

Е. Право на профспілки.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:
^

«Золотий закон» політичного розвитку: «Найкоротший шлях до свободи призводить до найгіршої форми рабства» сформулював:


А. В.Черчілль;

В. А. де Токвіль;

C. М.Вебер;

D. П. Сорокін.

Завдання №6


  1. Суспільні організації і рухи в політичній системі.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Ідеальний тип громадянина тоталітарної держави – тип бездумного ентузіаста:

А. Так;

В. Ні.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Окремий пересічний громадянин не може приймати політичних рішень:

А. Правильно;

В. Неправильно.
Завдання №7


  1. Поняття і структура політичної культури суспільства.

  2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Прийняття парламентом закону, який регулює соціальне забезпечення студентів, – приклад політичного рішення:

А. Так;

В. Ні.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Прийняття політичних рішень – прерогатива громадянського суспільства, а не парламенту:

А. Правильно;

В. Неправильно.


Завдання №8
1. Сутність та різновиди партійних систем.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Легітимною є лише та влада, яку підтримують більшість громадян і вона може ефективно функціонувати:

А. Так;

В. Ні.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Кому з політичних науковців належать слова: «Цар, діючий грубою силою подібно тварині, повинен поєднувати в собі якості лева і лисиці»?

А. Т. Гоббсу;

В. Д. Локку;

С. Ф. Ніцше;

D. Н. Макіавеллі.
Завдання №9

1. Сутність, принципи та методи політичного прогнозування.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Вислів: "Люди завжди були і завжди будуть дурненькими жертвами обману і самообману в політиці, поки вони не навчаться за всякими моральними, релігійними, політичними, соціальними фразами, заявами, обіцянками знаходити інтереси тих чи інших класів» належить:

А. Н. Махно;

В. В. Леніну;

С. Й. Сталіну.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Вислів: "Народ, який терпів панство тиранічної влади – розпутний народ, який утратив дорогоцінний дар богів - волелюбство, незалежність, сміливість, патріотизм, чесність" належить:

А. Ф. Аквінському;

В. Н. Макіавеллі;

С. Дж. Локку.

Завдання №10

  1. Основні принципи національної політики.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Один з принципів політичної діяльності особи толерантність – означає:

А. Існування декількох незалежних засад політичних знань і розуміння буття;

В. Згода у головному при збереженні розбіжностей у другорядних питаннях, готовність до взаємних поступок;

С. Терпимість до інтересів та пропозицій інших сторін при загальній незгоді з ним;

D. Готовність поступатися у чомусь заради досягнення згоди з контрагентом, взаємної прийнятності намірів.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Абсентеїзм – ігнорування громадянами виборів та інших форм народного волевиявлення, їхня неучасть у громадському й політичному житті:

А. Так;

В. Ні.

Завдання №11


  1. Сутність, концепції та основні типи політичного лідерства.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Макіавеллізм це:

А. Вплив певних груп інтересів на державні органи з метою прийняття або відхилення тих чи інших рішень;

В. Тип політичної поведінки, що виносить моральні критерії за рамки політичного вибору, сповідуючи принцип «мета виправдовує засоби»;

С. Метод політичної науки.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Сократу належить вислів:

А. «Дурням краще покорятися, чим повелівати»;

В. «Тиран, що страчує неугодних йому розсудливих і ділових громадян, неодмінно буде незабаром покараний і сам»;

С. «Міра всіх речей - людина».

Завдання №12
1. Політичні права, свободи і обов’язки особистості в демократичному суспільстві.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Автором таких слів: "Царі повинні філософствувати, а філософи царювати" був:

А. Сократ;

В. Платон;

С. Спіноза.

3. Доповнить список:

Утворення та взаємодію груп, які є наслідком вертикальної диференціації суспільства, поясняють у термінах таких основних теорій:

А. Теорії класів;

В. Теорії еліт;

С. Теорії ……………… .

Завдання №13
1. Форми участі громадян у політичному житті суспільства.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Теорія соціальної стратифікації бере до уваги такі критерії суспільного становища людей:

А. Багатство;

В. Доходи;

С. Релігійна приналежність;

D. Доступ до влади;

Е. Освіта;

F. Рід занять;

G Спосіб життя;

H. Престиж;

I. Етнічна приналежність;

J. Стать;

K. Вік;

L. Усі відповіді правильні.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

На якій стадії процесу прийняття політичних рішень відбувається артикуляція інтересів учасників політичного процесу?:

А. На стадії аналізу проблем і підготовки проекту рішення;

В. На стадії прийняття рішення;

С. На стадії заявлення вимог.
Завдання №14
1. Функції та етапи політичного прогнозування.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Політична еліта необхідна для будь-якого суспільства, в тому числі і демократичного:

А. Так;

В. Ні.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:

Який тип політичної еліти властивий сучасним демократичним суспільствам?:

А. «Еліта крові»;

В. Плутократична еліта;.

C. Номенклатура;

D. «Відкрита» політична еліта;

Е. Нелегітимна еліта.
Завдання №15


  1. Основи міжнародної безпеки.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Автор «залізного закону олігархії»:

А. В. Парето;

В. Г. Моска;

С. Р. Міхельс;

D. Ф. Ніцше;

Е. З. Фрейд.

3. Вищі групи у системі суспільної ієрархії стали називати елітами у XIX ст.:

А. Так;

В. Ні.

Завдання №16


  1. Основні принципи та процедури політичного життя суспільства.

2. Виберіть літеру правильної відповіді:

Визначте, що означає термін «харизма»:

А. Відставку лідера партії;

В. Особливі якості лідера;

С. Прийом дії лідера для захоплення влади.

3. Виберіть літеру правильної відповіді:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconПрактикум за модульним принципом організації навчального процесу (Для денної форми навчання)
Практикум містить теми щодо проведення семінарських, практичних занять курсу «Цивільне право України. Загальна частина»; практичні...
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconПерелік питань, що виносяться на модульний контроль (Залік) з дисципліни...

Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconПідсумковий модульний контроль Варіант 3
Становлення землеробства І тваринництва та виділення скотарства розпочалося в Україні протягом
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconКонтрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий аналіз
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconТема: Підсумковий модульний контроль
Еволюція кокових бактерій, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, Класифікація, практичне значення
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconТеми лекційного матеріалу, за якими буде модульний тестовий контроль
Екскурс з історії української культури: Д. Багалій, І. Огієнко, І. Крип’якевич, Д. Антонович
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconПерелік питань, що виносяться на модульний контроль з дисципліни «Психологія сім’ї» Модуль 1
Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження психологічних проблем сімейних відносин
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconФорма контролю знань: Поточний модульний контроль Змістовний модуль №5 Білет №1
Родовий об’єкт злочинів, передбачених розділом ХІІІ особливої частини кк «Злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних...
Тестові завдання: модульний контроль №1,2 iconМодульний контроль №1
Аналіз вимог до програмних продуктів. Види вимог. Аналіз вимог при об’єк­тному підході
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка