1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції
Скачати 135.05 Kb.
Назва1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції
Дата конвертації19.06.2013
Розмір135.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
Варіант З

1.В який із періодів зародився театр у Стародавній Греції:
А) класичний період;

В) елліністичний період;
С) архаїчний період;
D) гомерівський період;
Е) Егейський.

2.В який із періодів виникла філософія у Стародавній Греції:
А) класичний період;

В) елліністичний період;
С) архаїчний період;
О) гомерівський період.
Е) егейський.

3.Кого вважають основоположником медицини у Стародавній Греції:
А) Гіппократа;

В) Герофіла;
С) Ерасістрата;
D) Везалія;
Е) Сократа.

4 Релігійна система з великою кількістю божеств:

А) Монотеїзм;

В) атеїзм;

С) політеїзм

D) гуманізм;

Е) софізм.

5. Якою мовою спілкувалися аристократи Стародавнього Риму:

А) Грецькою;

В) латинською;

С) римською;

D) італійською;

Е) іспанською.

6.Яку назву мав вищий рівень викладання в середньому типові шкіл епохи Середньовіччя:
А) бакалаврат;
В) тривіум;
С) квадріум;
D) магістратура;
Е) докторантура.

7 Який із різновидів мистецтва набув найбільшого розвитку в європейській культурі епохи Середньовіччя:
А) Образотворче мистецтво;
В) скульптура;

С) іконопис;

D) архітектура;
Е) гончарство.

8.Центром Візантії було місто:
А)Рим;

В) Константинополь;
С) Александрія;
D) Афіни.
Е) Спарта.

9.Якою мовою спілкувались візантійці:
А) латинською;

В) грецькою;
С) візантійською;
D) болгарською;
Е) італійською.

10.Віра в те, що людський рід має кровно родинні зв'язки із певним видом тварин, рослин чи предметами—це:

А) фетишизм;
В) тотемізм;
С) анімізм;
D)магія;
Е)буддизм.

11.Художній стиль європейської літератури XIX ст., представники якого у своїх творах намагалися відобразити свої враження про навколишню дійсність:

А) імпресіонізм;

В) реалізм;

С) романтизм;

D) модернізм;

Е)сентименталізм.

12. Початкова форма організації суспільства при палеоліті:
А) держава;

В) стадо;
С) община;
D)союз;
Е) громада.

13.Завершена система пізнавальних, емоційно-чуттєвих, вольових чинників духовного світу особи , що формують світогляд особистості. Таку характеристику має яка із наступних функцій культури:

А) пізнавальна;
В) світоглядна;
С) комунікативна;
D) регулятивна;
Е) гедоністична.

14.Вид людської діяльності, засобами якого по історичній вертикалі
створюються духовні та матеріальні цінності—це:

А) культурологія;

В) світова культура;

С) матеріальна культура;

D) культура;

Е) духовна культура.

15.Синтез кращих зразків національних

культур різних народів, що стали загальнолюдськими надбанням—це:

А) національна культура;

В) світова культура;

С) матеріальна культура;

D) культура;

Е) культурологія.

16.Результати пізнання і самопізнання передаються у вигляді досвіду, життєвої мудрості від покоління до покоління, від одного народу до іншого. Таку характеристику має яка із наступних функцій культури:

А) пізнавальна;

В) людинотворча;

С) інформативна;

D)регулятивна;

Е) семіотична.
17 Людина, сприймаючи ту чи іншу річ або явище, дає їм позитивну або негативну оцінку. Таку характеристику має яка із наступних функцій культури:
А) пізнавальна;
В) аксіологічна;

С) інформативна;

D) регулятивна;
Е) семіотична.

18.Філософською базою епохи Відродження був:

А) емпіризм;

В) гуманізм;

С) раціоналізм;

D) марксизм;

Е) софізм.

19.Хто із науковців епохи Відродження першим запропонував метод експерименту:

А) М. Нострадамус;
В) Ф. Бекон;
С) Рафаель Санті;
D) Л. да Вінчі;
Е) Дж. Вазарі.

20.В яку епоху було здійснено Великі географічні відкриття:

А) Відродження;

В) Просвітництва;

С) Середньовіччя;

D) Античності;

Е) Стародавнього Сходу.

21.Який із цих стилів поширився в епоху Відродження:

А) ренесанський реалізм;

В) бароко;

С) модернізм;

D) натуралізм;

Е) готика.

22.В якій країні було здійснено винахід книгодрукування:

А) Англія;

В) Німеччина;

С) Італія;

D) Франція;

Е) Бельгія.
23.Розвиток якої із цих країн не належить до розвитку цивілізації Дворіччя:

А) Стародавньої Індії;
В) Ассирії;
С) Шумеру;
Б) Вавилоні;
Е) Китаю.
24.Філософська течія, представники якої вірили, що світ можна пізнати
за допомогою розуму:

А) емпіризм;
В) гуманізм;
С) раціоналізм;
D) марксизм;
Е)софізм.

25.Яка функція культури відповідає за фіксацію результатів пізнання
навколишнього світу:

А) пізнавальна;

В) людинотворча;
С) інформативна;
D) регулятивна;
Е) семіотична.

26 Культура створює і відтворює сукупність норм і правил поведінки. Усі вони призначені для однієї загальної мети: організації спільного життя людей. Таку характеристику має яка із наступних функцій культури:

А) пізнавальна;

В) аксіологічна;

С) комунікативна;

D) регулятивна;

Е) семіотична.

27.ІДІННІСНЄ переосмислення всієї сукупності отриманих людиною знань, уподобань і пріоритетів—це:
А) національна культура;
В) побутова культура;
С) матеріальна культура;
D)духовна культура;
Е) народна культура.

28.Кожен народ має пройти у своєму розвитку три стадії: дикість, варварство, цивілізація. Таку думку відстоювали представники якої із концепцій походження і розвитку культури:

А) концепції циклічного розвитку;

В) марксистської;

С) еволюціоністської;
D) функціональної;
Е) гуманістичної.

29.Хто першим запровадив термін „культура":

А) Марк Теренцій Варрон;

В) Юлій Цезар;

С) Цицерон;

D)фома Аквінський;

Е) Сократ.

30.Одухотворіння природи, віра в те, що вона - жива істота—це:
А) фетишизм;

В) тотемізм;
С) анімізм;
D) магія;
Е) буддизм.

31.Завдяки якій ознаці людина виокремилась із тваринного світу:
А) використання перших знарядь праці;

В) зміни у морфологічній будові;
С) розвиток духовних якостей;
D) розвиток свідомості;
Е) розвиток мови.

32.Різні народи мають схожі потреби (первинні, вторинні, інтегративні).
Таку тезу відстоювали представники якої із концепцій походження і розвитку
культури :

А) концепції циклічного розвитку;
В) марксистської;
С) еволюціоністської;
D) функціональної;
Е) гуманістичної.

33.Сукупність матеріальних благ та засобів для їх виробництва—це:
А) національна культура;

В) світова культура;
С) матеріальна культура;
D) культура;
Е) духовна культура.
34.Князь, при якому культура Київської Русі досягла найвищого розвитку:

А)Володимир Великий;
В)Ярослав Мудрий;
С)Володимир Мономах;
D) Ігор;
Е) Олег.

35.Герой народного епосу,реальна історична особа:
А) Ілля Муромець;

В) Добриня Микитиш;
С) Альоша Попович;
D) Садко
Е)Василь Буслаєв

З6.Залучення широких народних мас до сфери культури, науки та освіти відбулося в епоху:

А) Відродження;
В) Просвітництва;
С) Середньовіччя;
D) Античності;
Е) Нового часу.

37.Середньовічна релігійна філософія мала назву:

А) теологія;

В) схоластика;

С) готика;

D) діалектика;

Е) етика.

38.В період Середньовіччя набула поширення концепція:

А) теоцентризму;

В) антропоцентризму;

С) циклічного розвитку;

D) функціональна концепція;

Е) схоластика.

39.Яку назву мав нижчий рівень викладання у середньому типові шкіл епохи Середньовіччя:
А) бакалаврат;
В) тривіум;
С)квадріум;
D) магістратура;
Е)докторантура.
40.В якому столітті було засновано перший університету Європі:
А) XI ст.;

В) XII ст.;
С) XIII ст.;

D) IX ст.;

Е) X.

41.В яку епоху поширилось християнство у Європі:
А) Відродження;

В) Просвітництва;
С) Середньовіччя;
D) Античності;
Е) Стародавні часи.

42.Найвищий розквіт давньогрецької античної культури відбувся у:
А) класичний період;

В) елліністичний період;
С) архаїчний період;
D) гомерівський період.
Е)

43.Останнім періодом розвитку давньогрецької античної культури був:
А) класичний період;

В) елліністичний період;
С) архаїчний період;
D) гомерівський період.
Е)егейський
44.Кого вважають основоположником історіографії у Стародавній Греції:
А) Гіппократа;

В) Геродота;
С) Піфагора;
D) Аристотеля;
Е) Сократ.
45.В якій країні було створено першу бібліотеку серед цивілізацій Стародавнього Сходу:

А) Стародавній Індії;
В) Ассирії;

С) Стародавньому Китаї;
Б) Вавилоні;
Е) Фінікія.

46.Позначте, ким є особистість у взаємозв'язку з культурою:

А) носієм культурних цінностей;

В) творцем культурного процесу;

С) суб'єктом культурної творчості;

D)носієм інтелектуальних цінностей;

Е) усім названим.

47.Позначте ,що розуміли під словом "культура":

А) прийоми обробки землі;

В) правила поведінки в суспільстві;

С) інтелектуальні досягнення людства;

0)сукупний результат продуктивної діяльності людей;

Е) все назване.

48.Які відкриття належать культурі Давньої Індії:
А) конструкції гідравлічних машин;
В) порох;
С) шахи;

Б) гончарний круг;
Е) папір.

49.Чим пояснюється феноменальний розвиток культури античних держав:
А) системою рабства, завдяки якій людина отримала вільний час для творчості;

В) особливими природними і кліматичними умовами;
С) тривалою відсутністю війн та іноземних навал;
D) тісним культурним зв'язком з Єгиптом і Азією;
Е) розквітом численних культових споруд.

50.Позначте терміни, що стосуються культури Стародавньої Греції:

А) акрополь;

В) кора;

С) акведук;

Б) базиліка;

Е) курос.

51 .Позначте терміни,що стосуються середньовічної культури:

А) готика;

В) куртуазность;

С) мікроскоп;

О) Фуга;

Е) вітраж.
52.Позначте,що було кінцевою метою пошуків алхіміків:
А) філософський камінь;
В) елексир довголіття;
С) парфуми;

D) прянощі;

Е) порох.

53.Як називається літературний твір Середньовіччя^ основі якого лежить сторія про трагічне кохання і васальну вірність:
А) " Ромео і Джульєтта"
В) " Трістан і Ізольда";
С) "Лейлі та Меджун";
D) "Дафніс та Хлоя";
Е) "Сивільський цирюльнік".

54.Єпоха Відродження характерізується поверненням до традицій:

А) давнього Сходу;

В) середньовіччя;

С) античності;

D) первісного ладу;

Е) візантійських традиціях.

55.Позначте художників епохи Відродження:

А) Дюрер;

В) Апеллес;

С) Леонардо да Вінчі;

D) Рафаель;

Е) Мікеланджело Буонаротті.

56.Позначте поетів та письменників епохи Відродження:

А) Данте;

В) Апулей;

С) Свіфт;

D) Дефо;

Е) Петрарка.

57.Позначте правильну дату запровадження християнства на Русі:

А) 988 р.

В) 998 р.

С) 889 р.

D) 898 р.

Е) 987р.

58.Позначте терміни, які характерізують період Київської Русі:
А) літопис;
В) пергамент;
С) цех;
D) смальта;

Е)книжкова мініатюра.

59.На чому писали перші давньоруські книжки:
А) на папері;
В) на пергаменті;
С) на корі;

D) на глиняних дощечках;
Е) на папірусі

60. Як називалась перша християнська кам'яна споруда,збудована в Києві:

А) Спасо - Преображенський собор;

В) Десятинна Церква;

С) Софійський Собор;

D) Золоті Ворота;

Е) Василівська церква.

Схожі:

1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції icon1. Зародження філософської думки у Стародавній Індії
Перші філософські школи І течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку VІ ст до н е в Стародавній Індії,...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції icon1. Зародження філософської думки у Стародавній Індії
Перші філософські школи І течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку VІ ст до н е в Стародавній Індії,...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconОлімпійський спорт як сфера діяльності та система знань
Учасники та особливості підготовки спортсменів до Олімпійських ігор у Стародавній Греції
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconЛекція з навчальної дисципліни
Зародившись в Стародавній Греції у VІІІ столітті до н е., Оі регулярно проводились більше тисячі років, являючи собою одну із найважливіших...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconПропонуємо Вам співпрацю, щодо організації поїздок на фестиваль середньовічної...
Рьох днів (з 24 по 26 серпня) триває на території середньовічної фортеці. Лицарські поєдинки, великий фолк концерт, вуличний театр,...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconІсторія Мистецтва
Який із розглянутих періодів образотворчого мистецтва вразив (запам’ятався) Вам найбільше. Поясніть чому
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconЗапрошуємо Вас до участі у Третьому Всеукраїнському Конкурсі дитячої...
Дирекція Конкурсу засвідчує Вам свою повагу та представляє на Ваш розгляд матеріал щодо участі у Конкурсі дитячої та юнацької творчості...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconОдеський театр опери та балета
Авторитетний журнал Forbes включив відому будівлю в перелік 11 найцікавіших визначних пам'яток Східної Європи. Одеська опера єдиний...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції iconІсторія театр-студії “княгиня” Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
За підтримки друзів та колег, студентського ентузіазму та нестримного потоку творчості Театр почав стрімко розвиватися та набирати...
1. в який із періодів зародився театр у Стародавній Греції icon1. Порівняльний аналіз виховних систем у давньогрецьких полісах -спарті та Афінах
Економічний I культурний розквіт держав Стародавньої Греції датується VI-IV ст до н е. Добре відомі дві виховні системи тогочасної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка