Розділ І: світова історія фізичної культури
Скачати 87.05 Kb.
НазваРозділ І: світова історія фізичної культури
Дата конвертації03.04.2014
Розмір87.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
КАФЕДРА ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ

З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Екзаменаційні вимоги підготувала к.фіз.вих., доцент кафедри олімпійської освіти Гречанюк О.О.

Екзаменаційні вимоги розглянуті і затверджені на засіданні кафедри олімпійської освіти

___________ 2012 року. Протокол № ____.
Зав. кафедрою,

к.фіз.вих., доцент Я.В. Тимчак


Львів-2012
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


^ РОЗДІЛ І: СВІТОВА ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Історія фізичної культури”.

 2. Періодизація історії фізичної культури.

 3. Джерела для вивчення історії фізичної культури.

 4. Основні терміни і поняття дисципліни «Історія фізичної культури» та еволюція їх розвитку.

 5. Теорії (гіпотези) походження фізичної культури в добу первіснообщинного ладу.

 6. Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві.

 7. Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього Сходу.

 8. Особливості розвитку фізичної культури народів Америки у період доєвропейської колонізації.

 9. Фізичне виховання в системі освіти та виховання Стародавньої Греції.

 10. Система античної гімнастики Стародавньої Греції.

 11. Особливості фізичного виховання в стародавніх Спарті та Афінах.

 12. Фізична культура і змагання в Стародавньому Римі.

 13. Особливості розвитку фізичної культури у середні віки.

 14. Особливості фізичної підготовки середньовічних лицарів в європейських країнах.

 15. Фізичне виховання та змагання у житті середньовічних міщан-ремісників і селян європейських країн.

 16. Особливості фізичної культури у середні віки в країнах Сходу.

 17. Зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання у середні віки.

 18. Формування та розвиток національних систем гімнастики у новий час.

 19. Виникнення та розвиток німецької системи гімнастики. Діяльність І.Гутс-Мутса, Ф.Яна, А.Шпісса.

 20. Виникнення та розвиток шведської системи гімнастики. Діяльність П.Лінга і Я.Лінга.

 21. Виникнення та розвиток французької системи гімнастики. Діяльність Ф.Амороса.

 22. Виникнення та розвиток сокільської гімнастики. Діяльність М.Тірша.

 23. Утворення новітніх форм та структур фізичного виховання у новий час: релігійних, жіночих, робітничих, напіввійськових.

 24. Англійська система фізичного виховання нового часу. Діяльність Т.Арнольда.

 25. Рух “арнольдизм” та його значення.^

РОЗДІЛ ІІ: ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХІВ

 1. Агоністика стародавніх греків. Істмійські, Піфійські, Немейські та інші атлетичні ігри Стародавньої Греції.

 2. Спортивні споруди Стародавньої Греції.

 3. Легенди та міфи про зародження давньогрецьких Олімпійських ігор.

 4. Місце проведення, програма, учасники і переможці Олімпійських ігор Стародавньої Греції.

 5. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор.

 6. Формування системи міжнародних змагань у кінці ХІХ на початку ХХ століття.

 7. Формування організаційних структур спорту наприкінці ХІХ на початку ХХ століття.

 8. Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності.

 9. Діяльність та роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор.

 10. Міжнародний Атлетичний конгрес 1894 року та його значення.

 11. Діяльність та роль О.Бутовського у відродженні сучасного олімпійського руху.

 12. Ігри першої Олімпіади 1896 року в Афінах та їх значення.

 13. Характерні риси Ігор Олімпіад до першої світової війни (Ігри І-V Олімпіад, 1896-1912 рр.).

 14. Особливості проведення Ігор VII-ХIV Олімпіад (1920-1948 рр.).

 15. Особливості проведення Ігор ХV-ХХІV Олімпіад (1952-1988 рр.).

 16. Особливості проведення Ігор ХХV-ХХХ Олімпіад (1992-2012 рр.).

 17. Виникнення та історія проведення зимових Олімпійських ігор.

 18. Олімпійська символіка і атрибутика.

 19. Діяльність президентів МОК.

 20. МОК та особливості його діяльності.

 21. Основні проблеми та тенденції у проведенні Олімпійських ігор сучасності.

 22. Система комплексних спортивних змагань як складова частина міжнародного спортивного руху (континентальні, регіональні, релігійні та інші ігри).

 23. Особливості розвитку міжнародного студентського спортивного руху. Виникнення та проведення Універсіад.

 24. Зародження та розвиток параолімпійського руху. Особливості проведення Параолімпійських ігор.

 25. Особливості розвитку не олімпійських видів спорту.^

РОЗДІЛ ІІІ: ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

 1. Зародження фізичної культури на українських землях у період первіснообщинного ладу.

 2. Особливості фізичної культури на українських землях у скіфо-сарматську добу.

 3. Особливості фізичної культури в античних державах Північного Причорномор'я.

 4. Особливості фізичної культури стародавніх слов’ян.

 5. Особливості фізичної культури Київської Русі.

 6. Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва.

 7. Історичні передумови розвитку спортивного руху в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.

 8. Особливості розвитку спортивно-гімнастичного руху в Західній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.

 9. Зародження та розвиток сокільського руху в Західній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.

 10. Зародження та розвиток товариств “Січ” і “Луг” в Західній Україні на початку ХХ століття.

 11. Зародження та розвиток “Пласту” в Західній Україні на початку ХХ століття.

 12. Особливості спортивного руху в Закарпатті та Буковині у першій третині ХХ ст.

 13. Роль І.Боберського у розвитку спортивно-гімнастичного руху Західної України.

 14. Фізична культура на українських землях у складі Російської імперії в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

 15. Становлення системи фізичного виховання та спортивного руху в Радянській Україні.

 16. Формування програмно-нормативного і науково-методичного забезпечення фізичної культури в УРСР.

 17. Історичні етапи входження України в олімпійський рух.

 18. Створення НОК України та особливості його діяльності.

 19. Особливості розвитку олімпійського руху в Україні за часів незалежності.

 20. Виступи українських спортсменів у Олімпійських іграх.

 21. Особливості, проблеми та перспективи розвитку спортивного руху в сучасній Україні.

 22. Виступи спортсменів Львівщини в Олімпійських іграх.

 23. Історія діяльності Львівського державного університету фізичної культури.

 24. Зародження та розвиток спортивного руху серед української діаспори.

 25. Видатні діячі спортивного руху української діаспори.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури: Навчальний посібник / За ред. проф. С.М.Філя. – Харків: “ОВС”, 2003. – 160 с.

 2. Пангелова Н.Є. Історія фізичної культури: Навчальний посібник. – Київ, 2007. – 288 с.

 3. Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури: Навчальний посібник. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – 404 с.

 4. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. – Москва: Издательський центр «Академия», 2001. – 312 с.

 5. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. -К.: Олимпийская литература, 1994. - Кн. 1. – 496 с.

 6. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. -К.: Олимпийская литература, 1997. - Кн. 2. – 384 с.

 7. Степанюк С.І., Гречанюк О.О., Маляренко І.В. Методичний посібник для вивчення дисципліни "Історія фізичної культури" за блочно-модульною системою: Для студентів денної та заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 236 с.
 1. Бака М.М. Спортивні вершини дев'ятої п'ятирічки.- К., 1976.- 112 с.

 2. Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – 232 с.

 3. Воробйов П.Г., Фірсель М.И. На славу спорту і в ім'я честі: Нариси про олімпійські види спорту.- К., 1976.- 264 с.

 4. Енциклопедія олімпійського спорту України / За ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 463 с.

 5. Заседа І. Олімпійські нариси.- К., 1957.- 140 с.

 6. Заседа І. Олімпійці.- К., 1975.- 224 с.

 7. Золоті сторінки олімпійського спорту України / За ред. І. Федоренка. – Київ: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

 8. Козій Ю.С. Організований спортивний рух в українській діаспорі США і Канади: Матеріали для лекцій з історії фізичної культури. – Львів, 2000. – 26 с.

 9. Кордіяк Ю.Є. Чемпіони живуть у Львові. – Львів: Каменяр, 1980. – 176с.

 10. Кулик В.В. Від Всевобучу до світових рекордів: історія розвитку фізкультурного і спортивного руху на Україні. Нарис. – К.: Здоров’я, 1971. – 183 с.

 11. Кулик Я.Л., Костюк С.А., Петренко М.І. Історія виникнення й розвитку фізичної культури та спорту на Україні. – Вінниця: Логос, 1997. – 133 с.

 12. На олімпійських хвилях: Довідник УСЦАК (1981-1996) / Упорядник О.Твардовський. – Нюарк (США), 1997. – 142 с.

 13. П’єр де Кубертен. Олімпійські мемуари. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 178 с.

 14. Пилат В.С. Бойовий гопак. – Львів: Галицька Січ, 1994 – 281 с.

 15. Попеску І.К. Малий античний олімпійський словник. – Київ: Олімпійська література, 1999. – 143 с.

 16. Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів. – Львів: Світ, 1991. – 184 с.

 17. Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність / За заг.ред. Марини Булатової. – Київ: Олімпійська література. – 2001.
  – 215 с.

 18. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. - Львів, 1995.
  – 254с.

 19. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури. – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

 20. Савчук Б. Український пласт (1911-1939). – Івано-Франківськ:
  Лілея-НВ, 1996. – 272 с.

 21. Семенко Ю. Шахи в Україні. – Львів: Каменяр, 1993.

 22. Спортивне товариство “Україна” (Львів). До 80-річчя заснування: Альманах. Ред.кол. Й.Лось та ін. – Львів: Світ, 1991. – 136 с.

 23. Суник О.Б. Від Олімпії до Москви. - К.: Здоров’я, 1980. – 200 с.

 24. Твардовський О., Попович О. Січовими шляхами: Історія українського спортивно-виховного товариства “Чорноморська Січ” в Нюарку (1924-1999). – Нюарк, 1999. – 416 с.

 25. Трофим’як Б.Е. Фізична культура і спорт в Українській РСР. – Львів: Вища школа, 1987. – 159 с.

 26. Трофим’як Б.Е. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.): Навчальний посібник\ Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 419 с.

 27. Федак В.В. Закарпаття у спортивному вимірі. – Ужгород: Карпати, 1994. – 148 с.

 28. Чернова Є.М. Розвиток фізичної культури і спорту в Українській РСР. – К., - 1959. – 45 с.

 29. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 Т./Ред. кол.: П.С.Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1990-1993.
 1. Агеевец В.У. …И генерал Бутовский для России. –Москва: Советский спорт, 1994. – 30 с.

 2. Волошин А.П., Ксендзенко Ф.М. У Олимпийской черты. - К.: Молодь, 1988. – 400 с.

 3. Колесникова Л.Г. Спорт в античном Херсонесе. - Ленинград-Москва, 1964.- 28 с.

 4. Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Олимпийские игры: Пособие для учащихся. – Москва, 1958. – 64 с.

 5. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта: Пер. с венгерского. – Москва: Радуга, 1982. – 399с.

 6. Лабскир В.М., Любиев А.И. Наследие греческого олимпизма: Учебное пособие для студентов вузов. - Харьков, 1994.- 114 с.

 7. Лукашин Ю.С., Хавин Б.Н. Белые Олимпиады. – Москва: Физкультура и спорт, 1960.
  –397 с.

 8. Мезе Ф. 60 лет Олимпийских игр.- М., 1959.- 389 с.

 9. Мезе Ф. Современные Олимпийские игры,- М., 1959.- 479 с.

 10. Новосьолов М., Суник О. Олімпійські ігри: Короткий історичний огляд. - К.,1961. – 168 с.

 11. Оливова В. Люди и игры: У истоков современного спорта: Пер. с чешского. – Москва: Физкультура и спорт, 1985. – 249 с.

 12. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры. - Москва, 1970. – 248 с.

 13. Семенов-Зусер С.А. Физическая культура и зрелище в древнегреческих колониях северного причерноморья. - Харьков, 1940. - 42 с.

 14. Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх.- Москва: Физкультура и спорт, 1985.- 464 с.

 15. Шанин Ю.В. Герои античных стадионов. – Москва: Физкультура и спорт, 1971. – 72 с.

 16. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов.- К.: Вища школа 1980.-183 с.

 17. Шанин Ю.В. От эллинов до наших дней. – Москва: Физкультура и спорт, 1975. – 143 с.

 18. Zinkewych O. Ukrainian Olympic Champions. – Baltimore-Toronto: Smoloskyp, 1984. – 157 p.


Схожі:

Розділ І: світова історія фізичної культури icon1. Характеристика основних дефініцій «Історії фізичної культури І спорту»
Сприяючи формуванню сучасного світогляду, вона має велике пізнавальне, освітнє І виховне значення. Винятковий вплив на свідомість...
Розділ І: світова історія фізичної культури iconЛекція 5 професійна діяльність фахівців фізичної культури та спорту метою лекції
Метою лекції є вивчення особливостей професійної майстерності І службових обов’язків фахівців з фізичної культури, вчителя фізичної...
Розділ І: світова історія фізичної культури iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання...
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради інституту фізичної культури та спорту
Розділ І: світова історія фізичної культури iconЛекція 5 Тема : ‘’Розвиток фізичної культури І спорту в Україні”
Мета лекції: ознайомити студентів з витоками, розвитком фізичної культури та спорту в Україні
Розділ І: світова історія фізичної культури iconФормування фізичної культури
«Формування фізичної культури личностив системі безпрерывного освіти»
Розділ І: світова історія фізичної культури iconЕкзаменаційні питання з предмету Історія фізичної культури
Праці Вітторіно де Фельтре І франсуа Рабле та їх вклад у розвиток фізичного виховання
Розділ І: світова історія фізичної культури icon6. активізація діяльності учнів на уроці фізичної культури психологічні...
У процесі навчання учні не повинні бути пасивними об’єктами впливу вчителя. Необхідно, щоб вони самі виявляли активність, спрямовану...
Розділ І: світова історія фізичної культури iconУ міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних...
Про це заявив заступник міністра освіти Борис Жебровський під час наради, на який обговорювались питання зміни оцінювання навчальних...
Розділ І: світова історія фізичної культури iconІсторія фізичної культури (іфк) являє собою специфічну галузь історичних...
Фк являє собою специфічну галузь історичних І педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предмет її...
Розділ І: світова історія фізичної культури iconМіністерство охорони здоров’я україни
Чої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка