Великі Європейські стилі
Скачати 229.61 Kb.
НазваВеликі Європейські стилі
Дата конвертації19.06.2013
Розмір229.61 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
М і н і с т е р с т в о О с в і т и і Н а у к и У к р а ї н и
П р о ф е с і й н и й Н а ц і о н а л ь н и й Л і ц е й Н А У


На тему: Великі Європейські стилі.

Виконавець: Шаблій А.А

Учениця 110 групи

Вчитель:Беркута Г.П

м.Киев 2012р.

Античність ( від лат. Antiquitas – давнина, старовина).

  1. У широкому розумінні – історія і культура ранньокласового суспільства, цивілізацій Стародавнього Сходу (Єгипту, Шумеру, Вавилона, Фінікії, Палестини, Індії, Китаю, Давньої Греції та Риму)

  2. У вузькому розумінні – історія й культура стародавньої Європи, тих народів, які успадкували найважливіші принципи соціальних та інтелектуальних форм, що найбільше виявилися в житті Давньої Греції і Риму.

античність.jpg
Це були перші класові суспільства з диференційованими формами ідеології культури, політики, державності. Всі вони являли собою східну деспотію. Велику роль відігравала держава, яка становила своєрідну надбудову над селянськими громадами. Ця роль зводилася до здійснення іригації, престижного будівництва ( пірамід, палаців, культових споруд), контролю над усіма сторонами життя підданих, проведення зовнішньої воєнної експансії. У період ранньокласового суспільства формується ієрогліфічне письмо, художній стиль, живопис, монументальна кам’яна архітектура, релігійні уявлення. Синтезом між іудейською містикою та еллінським раціоналізмом стає християнство. Найбільша пам’ятка світового значення, шедевр культури стародавньої Палестини - Біблія. Конфуціанство протиставило містицизму і одкровенню авторитет давніх мудреців.
Колискою європейської цивілізації вважається Давня Греція. Саме вона заклала підвалини пізніших європейських філософських, правових, політичних, етичних, художніх, наукових систем. Грецький спосіб мислення постає як єдність теоретичності й умоглядності з логіко математичною точністю доказів. Наука у Давній Греції була приватною справою окремої особистості. Відомі давньогрецькі філософи Анаксагор, Демокріт, Сократ, Протагор, Платон, Арістотель прагнули до системного осмислення нагромадженого матеріалу, намагалися побудувати таку картину світу, де вся розмаїтість конкретної дійсності зводилася б до мінімального числа філософських положень. Характерною рисою інтелектуального життя Давньої Греції було відокремлення спеціальних наук – геометрії, астрономії, ботаніки, історії – від філософії. Спадкоємцем еллінської цивілізації стає Рим.античність 2.jpg
Якщо греки створили міфи про богів, то для римлян центром їхньої міфології був сам Рим, його непереможний народ. Цікавим є римський ідеал республіки. Полібій підкреслював досконалість політичного устрою Риму, його «змішаний устрій», що містив елементи «монархії» (влади консулів), аристократії (авторитет сенату), демократії ( право народних зборів ухвалювати закони, розв’язувати питання війни й миру). Мистецтво Риму істотно відрізняється від грецького – сила, а не витонченість, могутність, а не краса і грація домінують у ньому. «Сила, вбрана у велич» - ось римський ідеал.

У розвитку європейської архітектури раннього середньовіччя можна виділити два періоди, два стилі: романський (XI-XII ст.) І готичний (XIII-XV ст.). Друга з цих двох стадій - готична - виникла шляхом еволюції романської архітектури та означала перехід її на нову, вищу стадію розвитку.
І романське, і готичне зодчество розвивалися в одних і тих же в основному соціально-історичних умовах. Загальними в принципі були і композиційні прийоми. Головна відмінність між названими стилями полягало в тому, що романський характеризувався особливою масивністю споруд, а готичні конструкції придбали більш досконалий, полегшений в ряді романский 2.jpgспоруд каркасний характер.романский.jpg
З часів царювання Карла Великого став вироблятися так званий романський стиль з характерною для нього напівкруглої склепінчастою аркою. Тому XI-XII ст. в історії середньовічної культури називають періодом Романик, пов'язуючи це назвою основним стильовою ознакою мистецтва того часу, прообразом якого була арка античного Риму. В архітектурі романської епохи існують національні школи, але всі вони об'єднані першим, єдиним для європейських держав, стилем.
Збережені від того часу церковні, головним чином монастирські, споруди - базилікального типу. Вони мають форму латинського хреста. Це масивні кам'яні будівлі, с узкіми і невеликими вікнами в товстих довгастих стінах з приземкуватими колонами всередині, що відділяють один від одного головний і бічні нави.
Романські церкви і собори переважно тринефний: центральний неф на східній стороні закінчується напівкруглої - апсидою. Змінюється характер перекриттів: зникають дерев'яні будівельні ферми, їх змінює кам'яне склепіння, спочатку на півциркульними, потім хрестовий. Характерним елементом екстер'єру стають масивні башти. Вхід оформлений порталом (від лат. "Порту" - двері), врізаними в товщу стін зменшеними в перспективі на півциркульними арками.
Романська архітектура склалася в результаті сполучення споконвічних місцевих і візантійських форм. Вона була найбільш раннім етаном розвитку західноєвропейської архітектури. Визначилися нові типи споруд - феодальний замок, міські укріплення, великі міські церкви, собори. Виник і новий тип міського житлового будинку.
Романський стиль абсолютно відкинув пропорційні канони і форми античної архітектури, властивий їй арсенал орнаментально-декоративних засобів. Те небагато що, що збереглося від архітектурних деталей античного походження, було надзвичайно сильно перетворено і огрубляя.
Культура франкської держави династії Каролінгів (751-987 рр..) Була першою яскравою сторінкою в історії середньовічної Європи. Однак подальші десятиліття з'явилися періодом потрясінь, викликаних вторгненням нахлинули в IX столітті норманів, угорців, арабів.
Автор історичної хроніки тих років Рауль Глабер писав: "Приблизно через три роки після 1000 року були відбудовані заново базиліки майже у всьому світі ... Можна сказати, що весь світ одностайно скинув древнє лахміття, щоб зодягнутися в білосніжні одягу церков".
Велике будівництво зумовлювалося необхідністю відновити споруди після іноземних вторгнень, зробити їх більш місткими для прийому збільшився припливу паломників, а також заміною дерев'яних спалимих перекриттів кам'яними склепіннями. Застосування склепінь вимагало посилення стін, їх більшої масивності.
Східна архітектура, що вимагає особливих кліматичних і контекстуальних умов, важко приживається в російській ландшафті. Тому тут, напевно, більш доречні запозичення з європейської культури різних часів. Правда, не всі історичні стилі можуть похвалитися великою популярністю у наших сучасників. Вкрай рідко, наприклад, зустрічаються вдома, архітектуру яких можна було б співвіднести з романським стилем. Його важко розчленувати на якісь дрібні деталі, що запам'ятовуються і вставити потім у структуру і стилістику будинку. Швидше, цей стиль може проявитися в плануванні, композиційному рішенні простору.

Основним типом світських архітектурних споруд можна вважати феодальний замок, в якому домінуюче становище посідав донжон - будинок-вежа прямокутної чи багатогранної форми. На першому поверсі донжона розташовувалися господарські приміщення, на другому - парадні кімнати, на третьому - житлові кімнати власників замку, на четвертому - житло охорони н слуг. Внизу звичайно знаходилися підземеллі і в'язниця, на даху-сторожова
Для забезпечення максимальної оборони замки будувалися на вершині гори, в закрутах річок, на острові і в інших малодоступних місцях. Замок був оточений високими кам'яними (зубчастими) стінами, з баштами, ровом, заповненим водою. Підйомний міст був єдиною сполучною ниткою із зовнішнім світом.
У дворі замку розташовувалися господарські споруди і замкова церква-каплиця. Планування замку обумовлювалася рельєфом, і при будівництві головним завданням була функціональність. Найменше переслідувалися художньо-естетичні цілі. Але мало-помалу складалася традиційна замкова архітектура, і міські будинки великих землевласників будувалися за тими ж принципами, деякі з них потім поширилися на монастирське та міське будівництво: кріпосні стіни, дозорні башти, міські (монастирські) ворота.

Готика — середньовічний період у мистецтві, що охоплює 12–16 ст. Цей стиль зародився у Франції в середині 12 століття і вже в 13-му поширився на території Німеччини, Чехії, Англії, Іспанії і став загальноєвропейським. Готичний стиль прийшов на зміну романському і передував стилю барокко, який з'явився в кінці 16 століття в Італії. 

За експресивністю, колоритом і парадоксальністю з готикою можна порівняти хіба що стиль бароко. У готичних творах часто відображалися божественні сюжети – це якраз був період розквіту християнства і католицтва.

Стиль готика знаходить своє відображення практично в усіх видах образотворчого мистецтва – живописі, скульптурі, вітражах, фресці. Найяскравіше він проявився в архітектурі. В архітектурі готичний стиль вирізняється вертикально вигнутими вузькими вежами та колонами, гостроверхими та стрілчастими арками. Така форма будівель виражає устремління до небес, мастичне тяжіння душі до невідомого і нескінченого.
Готичний стиль у першу чергу знайшов своє відображення в будівництві храмів, монастирів, соборів, церков, які в той період часу, зводили у великій кількості. Фасади будинків прикрашали статуями, різьбою, рослинним орнаментом, сценами з життя селян і ремісників, вікнами великих розмірів віражного типу з багатою палітрою кольорів. Першою архітектурною спорудою в стилі готика вважається церква монастиря Сен – Дені (Париж, 12 століття).

9a8ad0b54cd32b862fe4ffcf5c90355d.jpg
Архітектура готики відрізняється каркасною конструкцією будівель. На відміну від будівель романського стилю, де звід спирався на несучі товсті стіни, тут основне навантаження від хрестоподібного каркаса даху йде на колони. Це дозволило зменшити товщину стін і забезпечити їх великою кількістю вікон – вітражів. Основні кольори, що застосовуються у вітражах, - червоний, синій, жовтий, коричневий. Крім кольорового скла застосовувалося і безбарвне. Різнокольорове світло і значна висота соборів особливо благотворно впливали на віруючих.

готика.jpg

У готичний період з’явилася книжкова мініатюра – добре ілюстровані псалтирі, часослови домашнього використання. У живописі, крім релігійної тематики, з’являються побутові сюжети. Майстри почали прагнути до реалістичного і детального зображення людей і предметів. В епоху готики отримує широкий розвиток портретний жанр, в якому художники підкреслюють індивідуальні риси людини, замість відстороненого зображення, широко розповсюджуваного раніше.
У скульптурі готика надала фігурам пластики і динамічності. Замість нерухомості і скутості статуй романського стилю, готичні скульптури звертаються один до одного і до глядача. Скульптори своїми творами почали виражати почуття людини і фізичну красу, вони по – новому поглянули на теми морального мучеництва, материнства, страждань Христа і святих. Готична скульптура висловлювала лірику, трагічність, піднесену духовність і соціальну сатиру.

^ Виникнення стилю ренесанс

На початку XV с. в Італії (в Тоскані), де спадщина античності ніколи повністю не зникало, виникає нове явище в мистецтві – ренесанс, в більш вузькому сенсі слова – відродження античного мистецтва. У фігурам пластики 15 столітті ренесанс поступово поширюється по всій Італії. Для нього характерна наявність місцевих відмінностей, тому у Франції він інший, ніж у Венеції або в Римі. Ще більшою мірою місцеві відмінні риси проявляються в 16 столітті, коли ренесанс поширюється по всій Європі.

Історична характеристика стилю ренесанс

У 13 – 14 столітті міста Північної Італії стають воротами жвавої морської торгівлі, відібравши у Візантії роль посередника між Європою і екзотичним Сходом.
Нагромадження грошового капіталу і розвиток капіталістичного виробництва сприяють швидкому формуванню буржуазних відношенні, якими уже тісно в рамках феодалізму. Створюється нова, буржуазна культура,яка обрала своєю моделлю античну культуру, її ідеали отримують нове життя, що й дало назву цьому потужному соціальному руху – Ренесанс, тобто Відродження.
Сприяючи на нові відкриття і винаходи, державні сили вступили у володіння спадщиною середньовіччя, почали утворюватися національні держави. Одне з ідеологічних наслідків цього перелому – церковні реформи в різних країнах Європи, похитнути владу римського папи.
Історія початку цього періоду характеризується зростанням багатства буржуазії і зубожінням селянства. Володіли землею князі взяли участь і нещадних війнах.
Архітектура посідає провідне місце в ренесансному художній творчості. У цей період зводяться споруди, масштабною мірою, яких стає людина. Істотно змінюється характер монументальної архітектури, і на відміну від вертикалізм просторів, відповідність світогляду середньовіччя, нові форми розвиваються у ширину. Архітектура характеризується простотою і спокоєм об’ємів, форм та ритму.
Всю історію розвитку нового стилю протягом 15 – 16 століття можна розділити на три основних періоди.
1420 – 1500 рр. – Це період раннього Ренесансу. Провідним архітектором цього періоду був Ф. Брунеллески (1377 – 1446), а основним центром – Флоренція.
Далі слідує період розквіту Ренесансу (починаючи з 1500 р.) Провідним архітектором стає Д. Браманте (1444 – 1514), а центр переміщається в Рим.
Останній і за часом відносно короткий період відноситься до пізнього Ренесансу (1540 – 1580). Провідним архітектором цього часу став великий скульптор і живописець Мікеланджело Буонаротті (1475 – 1564).
^ Характерні риси ренесансу
З самого початку і через весь період Ренесансу проходить принцип художнього індивідуалізму, вільного звернення до античних форм.
На противагу готичному ускладнення стіни аж до вертикально підкресленого скелета з заскленими зовнішніми поверхнями ренесанс знову звернувся до масивних і візуально стійким архітектурних об’єктів, зовнішні стіни яких прикрашали орнаменти в наслідування античним формам і різноманітні за формою і розмірами ризаліти. Як і в готичний період будівництво було сконцентровано в містах. Однак у цей час поряд з міськими житловими і громадськими будинками виникали чудові замки в великокнязівських резиденціях, як правило на місцях колишніх укріплених замків.
Над створенням палаців, садів і укріплень працювали архітектори, виховані на італійських зразках. Вони створили матеріальну середину, яка сприяла світського життя, занять мистецтвами, літературою, музикою. Будівництво культових будівель внаслідок Реформації втратило своє переважаюче значення.
^ Типи споруд стилю ренесанс
У розвитку ренесансної архітектури першочерговим завданням є будівництво палаців для старої і нової торгової аристократії.
Міські палаци спочатку мали вигляд фортець, так як виконували і оборонні функції. Їх загальною ознакою була простота композиції, потужний руст стін, послідовне поділ поверхів карнизами. По суті, можна говорити про єдиному блоці, що має горизонтальне членування. Верхня частина завершувалася особливо сильним карнизом, іноді значно виступаючим (палаццо Пітті у Флоренції, 1458 р, палаццо Строцці, 1489 р, палаццо Гонді, 1490 р.)ю До раннього періоду відносяться і палаццо Кводані ц Флоренції, останній з ренесансних палаців, несучий сліди готики.
Існуюче на початку переважання горизонтальних членувань пізніше врівноважується вертикальними вставками на фасаді у вигляді пілястр (скоріше образ пілонів або колон), як у палаццо Ручеллаи. Надалі відбувається все більше пластичне збагачення фасадів.
Період пізнього італійського Ренесансу заклав основи для абсолютно нового напрямку в мистецтві – стилю бароко в обох його проявах – як динамічному (мікеланджело), так і класичному (Віньола).


Історія

У XVII ст. Ітіля – перша ланка в мистецтві епохи Відродження, втратила економічну та політичну могутність. На території Італії починають господарювати іноземці – іспанці та французи, вони диктують умови політики. Виснажена Італія не втратила висоти своїх культурних позицій – вона залишається культурним центром Європи. Центром католицького світу є Рим, він багатий духовними силами.
Міць в культурі проявилася пристосуванням до нових умов – знати що церква має потребу в тому, щоб їх силу і спроможність побачили всі, але оскільки грошей на спорудження палацу не було, вони звернулися до мистецтва, щоб створити ілюзію могутності і багатства. Популярним стає стиль, який може підняти, от так в 16 ст. на території Італії виникає бароко.
барокл.png

^ Регіональні особливості бароко.

Бароко мало свої регіональні особливості. Тому бароко Мексики чи Бразилії ніколи не сплутаєш з бароко Португалії або Австралії чи України. Звичайно, головний напрямок задавали італійці та єзуїти, тому стиль бароко дещо помилково назвали «стилем єзуїтів». Хоча саме єзуїти зробили бароко своїм характерним стилем та будували собори та монастирі саме в бароковому стилі.
Правдою буде ствердження, що в бароковому стилі були два напрямки – бароко світське (палаци знаті та королівських родин, монументи володарів країн) та бароко церковне (релігійні споруди від монастирів до поодиноких каплиць). Напрями існували окремо, але постійно збагачували один одного схожими засобами обробки та використання матеріалів чи декору. Тому в 18 ст. зала церкви нагадала пишну залу палацу і навпаки, що помічали й сучасники.
Серед визначних зразків світського бароко садово – палацові ансамблі Вілянов у Варшаві (Польща), мисливський замок Ступініджі біля Турину (Італія), Шенбрунн в Відні (Австралія), декілька замків і палаців Чехії, Німеччини, Франції.
^ Бароко в скульптурі.

Скульптура – невід’ємна частина стилю бароко. Найбільшим скульптором і визнаним архітектором 17 ст. був італієць Лоренцо Берніні (1598 – 1680).

бар в скульп.jpgбар в скульп 2.jpg

Серед найвідоміших його скульптур – міфологічні сцени викрадення Прозерпіни богом підземного царства Плутоном і чудесного перетворення в дерево німфи Дафни, переслідуваної богом світла Аполлоном, а також вівтарна група «Екстаз святої Терези» в одній з римських церков. Остання з них зі своїми вирубаними з мармуру храмами і немов розвівається на вітрі шатами персонажів, з театрально перебільшеними почуттями, дуже точно виражає устремління скульпторів цієї епохи.
В Іспанії в епоху стилю бароко переважали дерев’яні скульптури, для великого правдоподібності їх робили зі скляними очима і навіть кришталевою сльозою, на статую часто надягали справжній одяг.
^ Бароко в інтер’єрі.

Для стилю бароко характерно показана розкіш, хоча він зберігає в собі таку важливу рису класичного стилю, як симетрія.


бар в інтер.jpg бар в інт 2.jpg

Розпис була популярна завжди,а в стилі бароко вона стала просто необхідною, оскільки інтер’єри вимагали багато кольору і великих, багато прикрашених деталей. Стеля, прикрашена фресками, стіни з розписаного мармуру і позолота були як ніколи популярні. В інтер’єрі часто використовувалися контрастні кольори: нерідко можна було зустріти мармурову підлогу, що нагадує шахову дошку. Золото було скрізь, і все, що можна було покрити позолотою, було позолочене. Жоден куточок будинку не залишали без уваги при декоруванні.
Меблі були справжнім предметом мистецтва, і, здавалося, призначалися лише для прикраси інтер’єру. Стільці, дивани і крісла оббивалися дорогою, багато пофарбованою тканиною. Були широко поширені величезні ліжка з балдахінами і струмуючими вниз покривалами і гігантські шафи.
Дзеркала прикрашалися скульптурами і ліпниною з рослинним візерунком. В якості матеріалу для меблів часто використовували південний горіх і цейлонське чорне дерево.
Стиль бароко не підійде для невеликих приміщень, оскільки масивні меблі і прикраси займають багато місця, і для того, щоб кімната не виглядала як музей, повинно бути багато вільного простору.

Але навіть в невеликій кімнаті можна відтворити дух цього стилю, обмежившись стилізацією, використовуючи деякі деталі бароко, такі як:
Статуетки і вази з рослинним орнаментом;
Гобелени на стінах;
Дзеркало в позолоченій рамі з ліпниною;
Стільці з різьбленими спинками і т.д.

Класицизм (фр. Classicisme, від лат. Classicus – зразковий) – художній стиль і естетичний напрям в європейському мистецтві 17 – 19 ст.
В основі класицизму лежать ідеї раціоналізму, які формувалися одночасно з такими ж ідеями в філософії Декарта. Художній твір, з точки зору класицизму, має будуватися на підставі строгих канонів, тим самим виявляючи стрункість і логічність самої світобудови. Інтерес для класицизму представляє тільки вічне, незмінне – в кожному явищі він прагне розпізнати тільки істотні, типологічні риси, відкидаючи випадкові індивідуальні ознаки. Естетика класицизму надає величезного значення суспільно – виховної функції мистецтва. Багато правила і канони класицизм бере з античного мистецтва (Арістотель, Горацій).
Скульптура

Антоніо Канова. Амур і Психея (1787 – 1793, Париж, Лувр)
Поштовхом до розвитку класицистичної скульптури в середині 18 ст. послужили твори Вінкельмана і археологічні розкопки стародавніх міст, розширилися пізнання сучасників про античний ліпленні. На грані бароко і класицизму коливалися у франції такі скульптори, як Пігаль і Гудон. Свого найвищого втілення в області пластики класицизм досяг у героїчних і ідилічних роботах Антоніо Канови, черпали натхнення переважно в статуях епохи еллінізму (Пракситель). У Росії до естетики класицизму тяжіли Федот Шубін, Михайло Козловський, Борис Орловський, Іван Мартос.
Публічні пам’ятки, які отримали в епоху класицизму широке поширення, давали скульпторам можливість ідеалізації військової доблесті і мудрості державних мужів. Вірність античним зразком вимагала від скульпторів зображення моделей голими, що вступало в протиріччя з прийнятими нормами моралі. Щоб вирішити це протиріччя, діячі сучасності спочатку зображувалися скульпторам класицизму у вигляді оголених античних богів: Суворов – ц вигляді Марса, а Поліна Боргезе – у вигляді Венери. При Наполеоні питання вирішилося шляхом переводу до зображення діячів сучасності в античних тогах (такі фігури Кутузов і Барклая де Толлі перед Казанським собором).
Бертель Торвальдсен. «Генімед, кормящий Зевесова орла» (1817).
Приватні замовники епохи класицизму воліли увічнювати свої імена в надгробних пам’ятниках. Популярності цієї скульптурної форми сприяло облаштування публічних кладовищ в головних містах Європи. Відповідно до класицистичних ідеалом фігури на надгробних пам’ятниках, як правило перебувають у стані глибокого спокою. Скульптурі класицизму взагалі чужі різкі рухи, зовнішні прояви таких емоцій, як гнів.

класиц в скульпт.jpg кл в ску 2.jpg

Пізній, ампірний класицизм, представлений в першу чергу плідним датським скульптором Торвальдсеном, проникнуть сухуватою патетикою. Особливо цінуються чистота ліній, стриманість жестів, неупередженість виразів. У виборі зразків для наслідування акцент зміщується з еллінізму на період архаїки. Входять в моду релігійні образи, які в трактуванні Торвальдсена виробляють на глядача кілька леденить враження. Надгробна скульптура пізнього класицизму нерідко несе на собі легкий наліт сентиментальності.
Архітектура

Головною рисою архітектури класицизму було звернення до форм античного зодчества як до еталону гармонії, простоти, строгості, логічної ясності і монументальності. Архітектурі класицизму в цілому притаманна регулярність планування і чіткість об'ємної форми. Основою архітектурної мови класицизму став ордер, в пропорціях і формах близький до античності. Для класицизму властиві симетрично-осьові композиції, стриманість декоративного оздоблення, регулярна система планування міст.
Архітектурний мова класицизму був сформульований в кінці епохи великим венеціанським майстром Палладіо і його послідовником Скамоцці. Принципи античного храмового зодчества венеціанці абсолютизували настільки, що застосовували їх навіть при будівництві таких приватних особняків, як вілла Капра. Ініго Джонс переніс палладіанство на північ, до Англії, де місцеві архітектори-палладіанца з різним ступенем вірності слідували заповітам Палладіо аж до середини XVIII століття.
Француз Жак-Жермен Суффле при будівництві в Парижі церкві Сен-Женев'єв продемонстрував здатність класицизму організовувати великі міські простору. Масивне велич його проектів віщувало мегаломанію наполеонівського ампіру і пізнього класицизму. У Росії в одному напрямку з Суффле рухався Баженов. Французи Клод-Нікола Леду і Етьєн-Луї Буллі пішли навіть далі в бік розробки радикального візіонерського стилю з ухилом в абстрактну геометризації форм. В революційній Франції аскетичний громадянський пафос їх проектів був мало затребуваний; повною мірою новаторство Леду оцінили лише модерністи XX століття.

класицизм.jpgАрхітектори наполеонівської Франції черпали натхнення у величних образах військової слави, залишених імперським Римом, - таких, як тріумфальна арка Септимія Півночі і колона Траяна. За наказом Наполеона ці образи були перенесені в Париж у вигляді тріумфальної арки Каррузель і Вандомській колони. Стосовно до пам'ятників військового величі епохи наполеонівських війн використовується термін «імперський стиль» - ампір. У Росії неабиякими майстрами ампіру показали себе Карл Россі, Андрій Воронихін і Андреян Захаров. У Британії ампіру відповідає т. н. «Регентський стиль» (найбільший представник - Джон Неш).

Романтизм – явление европейской культуры в 18 – 19 веках, представляющее собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно – технический прогресс; идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца 18 века – первой половины 19 века. Характеризуется утверждением самоценности духовно – творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В 18 веке романтическим называли всё странное, фантастическое, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале 19 века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.
^ Общая характеристика

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично – заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и необычных обстоятельствах. Одним словом романисты противостояли прогрессивной цивилизации.

^ Романтизм в живописи

Представители: Каспар Давид Фридрих, Карл Фридрих Лессинг, Карл Шпицвег, Карл Блехен…
Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма. Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудочности» и отсутствии «движения жизни». В 20 – 30 –х годах роботы многих художников отличались патетикой, нервной возбуждённостью; в них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности». Борьба против застывших классицистских норм длились долго, почти полстолетия. Первым, кому удалось закрепить новое направление и «оправдать» романтизм, был Теодор Жерико.

ромаети.jpgпраоп.jpg

Одним из ответвлений романтизма в живописи является стиль бидермейер.
^ Романтизм в музыке

В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь 19 век. Композиторы – романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.
Виднейшими представителями романтизма в музыке являются: Фрац Шуберт, Иоганнес, Брамс, Фредерик Шопен и тд.

Реализм – эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности. В сфере художественной деятельности значение реализма очень сложно и противоречиво. Его границы изменчивы и неопределённы; стилистически он многолик и многовариантен.
Различные грани реализма в живописи представляют собой барочный иллюзионизм Караваджо, Вермеера и Веласкеса, импрессионизм Мане и Дега, нюненские роботы Ван Гога, прецизионизм Эдварда Хоппера.
^ Направление в живописи 19 – 20 веков

Под реализмом в узком смысле понимают позитивизм как направление в изобразительном искусстве 2-й половины 19 века. Термин «реализм» впервые употребил французский литературный критик Ж. Шанфлёри в 50-х гг. 19 века для обозначения искусства, противостоящего романтизму и академизму.
Рождение реализма в живописи чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе (1819 – 1877), открывшего в 1855 г. в Париже свою персональную выставку «Павильон реализма», хотя ещё до него в реалистической манере работали художники барбизонской школы (Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Жюль Бретон). В 1870-е гг. реализм разделился на два основных направления – натурализм и импрессионизм.

Импрессионизм – направление в искусство последней трети 19 – начала 20 веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.
^ Импрессионизм в живописи

Истоки
В эпоху Возрождения живописцы венецианской школы пытались передать живую реальность, используя яркие краски и промежуточные тона. Их опытами воспользовались испанцы, наиболее отчётливо это выражено у таких художников как Эль Греко, Веласкес и Гойя, чьё творчество впоследствии оказало серьёзное влияние на Мане и Ренуара.
В это же время Рубенс делает тени на своих полотнах цветными, используя прозрачные промежуточные оттенки. По наблюдению Делакруа, Рубенс отображал свет при помощи тонких, изысканных тонов, а тени – более теплыми и насыщенными цветами, передавая эффект светотени. Рубенс не использовал чёрный цвет, что позднее станет одним из основных принципов живописи импрессионистов.
На Эдуара Мане влияние оказал нидерландский художник Франс Халс, писавший резкими мазками и любивший контраст ярких красок и чёрного цвета.
Переход живописи к импрессионизму также подготовили английские живописцы. Во время франко – прусской войны (1870 – 1871) Клод Моне, Сислей и Писсарро отправились в Лондон, чтобы там иметь возможность изучать великих пейзажистов – Констебла, Бонингтона и Тёрнера. Что же касается последнего, то уже его поздних роботах заметно как исчезает с реальным изображением мира и уход в индивидуальную передачу впечатлений.
Сильное воздействие оказал Эжен Делакруа, он уже различал локальный цвет и цвет, приобретаемый под воздействием освещения, его акварели, написанные в Северной Африке в 1832 году или в Эгрета в 1835 году, и особенно картина «Море в Дьеппе» (1835) позволяют говорить о нём как о предшественнике импрессионистов.
импрес 1 жив.jpgимпо.jpg

Термин «импрессионизм» возник с легкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взял за основу название картины «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне.
^ Импрессионизм в литературе

В литературе импрессионизм не сложился как отдельное направление, но его черты нашли отражение в натурализме и символизме.
Прежде всего характеризуется выражением частного впечатления автора, отказом от объективной картины реальности, изображением каждого мгновения, что должно было повлечь за собой отсутствие сюжета, истории и заменой мысли восприятием, а рассудок – инстинктом. Основные черты импрессионистского стиля сформулировали братья Гонкур в своём произведении «Дневник», где знаменитая фраза «Видеть, чувствовать, выражать – в этом все искусство» стала центральным положением для многих писателей.

В натурализме главным принципом была правдивость, верность натуре, но она подвержена впечатлению, а потому облик реальности зависит от каждой отдельной личности и её темперамента. Наиболее полно это выражено в романах Эмиля Золя, его развернутых описаниях запахов, звуков и зрительных восприятий.
Символизм, наоборот, требовал отказа от материального мира и возвращения к идеальному, однако переход возможен только через мимолётные впечатления, раскрывая в видимых вещах тайную сущность. Яркий пример поэтического импрессионизма – сборник Поля Верлена «Романсы без слов» (1874). В России влияние импрессионизма испытали Константин Бальмонт и Инокентий Анненский.
Также эти настроения коснулись драматургии (импрессионистская драма), в пьесы вторгается пассивное восприятие мира, анализ настроений, душевных состояний, цельная композиция распадается на ряд сцен, наполненных лиризмом, а в диалогах концентрируются мимолётные разрозненные впечатления. Драма становится одноактной, рассчитанной на интимные театры. Эти признаки нашли своё полное отражение в творчестве Артура Шницлера.

Схожі:

Великі Європейські стилі icon3. Художні напрями І стилі Великі європейські стилі. Античність
Стиль епохи – це ідейно І художньо зумовлена спільність художніх засобів певної доби
Великі Європейські стилі iconТема : Стилі. Шаблони документів
Мета: Навчитись використовувати стандартні стилі та створювати нові, використовувати шаблони
Великі Європейські стилі iconЛюдина повість з жіночого життя
Відтак, коли слаба сторона змоглась та стала збагачуватись більшими наслідками, коли показалось, що великі причини спроваджують І...
Великі Європейські стилі iconУ зарубіжній частині Європи виділяються дві геоморфологічні зони:...
Внічних морів, виділяються такі геоморфологічні країни: плоскогір'я І рівнини Феноскандії 1); Скандінавське нагір'я 2); Західно-Європейські...
Великі Європейські стилі iconЩо можна І не можна давати шиншилам
Все це слід давати в невеликих кількостях. Якщо це невеликі листочки, то 2-3 листочка, якщо це невеликі ягоди, то 3-4 штучки, великі...
Великі Європейські стилі iconЗакон падіння тіл
М. Вебер. Це сформувало класичні європейські ринкові відносини, прагнення до поширення яких зумовило географічні відкриття, що надали...
Великі Європейські стилі icon1.Європейські системи приватного права
При цьому предметом вивчення є не тільки догма права, але І конкретно-історичні умови, в яких виникають, розвиваються І існують ці...
Великі Європейські стилі iconПитання до іспиту з курсу
Функціональні стилі сучасної української літературної мови: їх призначення, сфера застосування, ознаки, жанри
Великі Європейські стилі iconЄвропейські дні торгівлі в україні
Київський національний торговельно-економічний університет, «Eurocommerce», Всеукраїнська федерація споживачів “пульс”, Асоціація...
Великі Європейські стилі iconЗаняття
Б. Лобок, великі І малі статеві губи, клітор, присінок піхви, бартолінієві залози
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка