Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни
Сторінка6/18
Дата конвертації06.07.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Задача 4

1. Визначити до якого типу змін відноситься кожна господарська операція.

2. Вказати як вплинула відповідна операція на статтю і підсумок балансу.

3. За результатами відображення господарських операцій скласти скорочений баланс.

Баланс (скорочений) станом на 1.01.200__р.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

1. Основні засоби (10)

50000

1. Статутний капітал (40)

65 000

2. Основне виробництво (23)

10000

2. Резервний капітал (43)

9 000

3. Запасні частини (207)

5000

3. Короткострокові позики (60)

12 000

4. Готова продукція (26)

20000

4. Розрахунки за виплатами працівникам (66)

20000

5. Каса (30)

1000

6. Рахунки в банках (31)

30000

5. Забезпечення майбутніх видатків та платежів (47)

10 000

Всього:

116000

Всього:

116000


Господарські операції за січень 200__р.

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Відпущено зі складу у виробництво запасні частини

1000

2.

Погашено з поточного рахунку короткострокову позику банку

12000

3.

Видано з каси заробітну плату працівникам

500

4.

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

10000

5.

Проведені відрахування на соціальне страхування від нарахованої заробітної плати

3750

6.

Проведено відрахування для забезпечення виплат на оплату відпусток робітників основного виробництва

1000

7.

Повернуті з виробництва невикористані запасні частини

150

8.

За рахунок забезпечення виплат відпусток нарахована заробітна плата робітникам за час відпустки

700

9.

Відпущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

8200

10.

Надійшли запасні частини від підзвітної особи

130


Задача 5

1. Визначити до якого типу змін відноситься кожна господарська операція.

2. Вказати як вплинула відповідна операція на статтю і підсумок балансу.

3. За результатами відображення господарських операцій скласти скорочений баланс.

Баланс (скорочений) станом на 1.01.200__р.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

1. Основні засоби (10)

120 000

1. Статутний капітал (44)

150000

2. Рахунки в банках (31)

70000

2. Прибуток нерозподілений (44)


40000

3. Короткострокові векселі одержані (34)

20000

3. Резервний капітал (43)

10000

4. Цільове фінансування (48)4. Розрахунки з різними дебіторами (37)

40000

5. Розрахунки за податками і платежами (64)

2000

5. Каса (30)

3000

6. Короткострокові векселі видані (62)

13000

Всього:

253 000

Всього:

253 000

Господарські операції за січень 200__р.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Надійшло на поточний рахунок в оплату одержаного від покупців векселя

15000

2.

Надійшло в касу від підзвітної особи невикористана сума виданого авансу

100

3.

Одержано від дебіторів вексель

33000

4.

Оплачено з поточного рахунку виданий постачальнику вексель

12000

5.

Перераховано з поточного рахунку в бюджет належна до сплати сума

4000

6.

Частина нерозподіленого прибутку направлена на збільшення статутного капіталу

10000

7.

Нарахована заробітна плата робітникам допоміжного виробництва

5 000

8.

Видана заробітна плата робітникам допоміжного виробництва

2500


Задача 6

 1. Відкрити рахунки на основі наведених залишків.

 2. По кожній господарській операції визначити кореспонденцію рахунків, записавши їх у господарських операцій.

 3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 4. Підрахувати обороти і вивести сальдо кінцеве по кожному рахунку.

 5. Скласти по даних рахунках бухгалтерського обліку баланс на кінець звітного періоду.

Баланс (скорочений) станом на 1.01.200__р.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

1. Основні засоби (10)

43200

1. Статутний капітал (40)

65800

2. Сировина і матеріали (201)

27000

2. Нерозподілені прибутки (44)

4500

3. Виробництво (23)

2000

3. Розрахунки з постачаль-никами і підрядниками 63)

2000

4. Каса (30)

315

4. Розрахунки з оплати праці (66)

300

5. Рахунки в банку (31)

6785

5. Короткострокові пози­ки (60)

6700

Всього:

79300

Всього:

79300


Господарські операції за січень 200__р.

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Надійшли матеріали від постачальника

4000

2.

3 поточного рахунку оплачено рахунок постачальний

4000

3.

Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції

2000

4.

Відпущено зі складу у виробництво матеріали

3 000

5.

Випущено із виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

6000

6.

Одержано з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати

1800

7.

Виплачена з каси заробітна плата

1700

8.

Невиплачена суми заробітної плати внесена на поточний рахунок

100


Задача 7

 1. Відкрити рахунки на основі наведених залишків.

 2. По кожній господарській операції визначити кореспонденцію рахунків, записавши їх у господарських операцій.

 3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 4. Підрахувати обороти і вивести сальдо кінцеве по кожному рахунку.

 5. Скласти по даних рахунках бухгалтерського обліку баланс на кінець звітного періоду.

 1. Баланс (скорочений) станом на 1.01.200__р.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

1. Основні засоби (10)

130000

1. Статутний капітал (40)

200 ЗЩВ£.

2. Паливо (203)

8000

2. Короткострокові позики (60)

8600

3. Основне виробництво (23)

23000

3. Розрахунки за подат­ками і платежами (64)

3000

4. Готова продукція (26)

12000

Розрахунки за виплатами працівникам (66)

16000

5. Рахунок в банку (31 )

490006. Розрахунки з різними дебіторами (37)

5600Всього:

227 600

Всього:

227600

Господарські операції за січень 200__р.

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Відпущено зі складу у виробництво паливо

2800

2.

Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції

16000

3.

Поступило безоплатно основні засобі

40 000

4.

Утримано із заробітної плати податок на дохід з фізичних осіб

2400

5.

Перераховано з поточного рахунку фінансовим органам

2500

6.

Одержано на поточний рахунок від дебіторів

1800

7.

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості по короткостроковій позиці

3200

8.

Нараховано знос основних засобів

7800


Задача 8

1. Відкрити рахунки на основі наведених залишків.

2. По кожній господарській операції визначити кореспонденцію рахунків, записавши їх у господарських операцій.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Підрахувати обороти і вивести сальдо кінцеве по кожному рахунку.

5. Скласти по даних рахунках бухгалтерського обліку баланс на кінець звітного періоду.

Залишки по рахунках на 1 січня 200__р.

Назва синтетичного рахунку, субрахунку

Сума, грн.

Сировина і матеріали (201)

60000

Паливо (203)

12 000

Основне виробництво (23)

8000

Рахунки в банку (31)

25 600

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63)

20 000

Розрахунки за податками й платежами (64)

12300

Розрахунки за страхуванням (65)

18100

Розрахунки за виплатами працівникам (66)

23200

Нерозподілені прибутки (44)

32000

Господарські операції за січень 200_р.

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Прийнято до оплати рахунок постачальника за паливо - 3600 грн. і матеріали - 22 000 грн.

25 600

2.

Відпущено у виробництво матеріали

15000

3.

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

18000

4.

Проведені відрахування в Пенсійний фонд від заробітної плати робітників

5760

5.

Проведені відрахування в Фонд соціального страхування

1800

6.

Видано вексель постачальнику за одержані матеріали і паливо

25600

7.

Повернуті із виробництва невикористані матеріали

500

8.

Перераховано з поточного рахунку постачальникам

12000


Задача 9

1. Відкрити рахунки на основі наведених залишків.

2. По кожній господарській операції визначити кореспонденцію рахунків, записавши їх у господарських операцій.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Підрахувати обороти і вивести сальдо кінцеве по кожному рахунку.

5. Скласти по даних рахунках бухгалтерського обліку баланс на кінець звітного періоду.

Залишки по рахунках на 1 січня 2000р.

Назва синтетичного рахунку, субрахунку

Сума, грн.

Основні засоби (10)

142 300

Запасні частини (207)

23000

Каса (30)

420

Рахунки в банку (31)

53 580

Готова продукція (26)

44000

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63)

23200

Статутний капітал (40)

183400

Розрахунки з підзвітними особами (372)

226

Нерозподілений прибуток (44)

56926

Господарські операції за січень 200_р.

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Перераховано аванс постачальнику

5000

2.

Надійшли від постачальників запасні частини

15800

3.

Надійшли на склад запасні частини придбані підзвітною особою

200

4.

Зараховано перерахований аванс в оплату рахунка постачальника

5000

5.

Невикористана сума авансу внесена підзвітною особою

26

6.

Перераховано з поточного рахунку постачальникам

17000

7.

Видано вексель постачальнику

2000

8.

Оплачено виданий вексель постачальнику

2000

9.

Частина нерозподілених прибутків приєднана до статутного капіталу

10000

10.

Нараховано знос основних засобів

5000


Задача 10

1. Відкрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

 1. Визначити кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

 2. Відобразити господарські операції на синтетичних і аналітичних рахунках.

 3. Підрахувати обороти і вивести сальдо на рахунках синтетичного і аналітичного обліку.

Залишки на рахунках на 1 січня 20__р.

Назва синтетичного рахунку, субрахунку

Сума, грн.

Основні засоби (10)

800000

Паливо (203)

26000

Основне виробництво (23)

180000

Рахунки в банках (31)

100000

Рахунки з постачальниками і підрядниками (63)

8800

Розрахунки з підзвітними особами (372)

2800

Статутний капітал (40)

1100000


Відомість залишків по субрахунку «Паливо» на 1.01.20__р.

№ п/п

Назва аналітичного рахунку

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

1.

Бензин

т

8000

2,5

20000

2.

Газ

м3

3

2000

6000
Всього:

X

X

X

26000


Господарські операції за січень 200__р.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Відпущено у виробництво 1 000 м3 газу

3000

2.

Прийнято до оплати рахунок постачальника за 15 т бензину

120000

3.

Відпущено у виробництво 4 т бензину

?

4.

За рахунок підзвітних сум придбано 100 м3 газу і 100 кг бензину

1100

5.

Відпущено у виробництво 6 т бензину і 1 50 м3 газу

?

6.

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

100000

7.

Проведено відрахування на соціальне страхування

37500

8.

3 рахунку в банку надійшли гроші для виплати заробітної плати

20000

9.

Видана заробітна плата робітникам

19000


Задача 11

На основі наведених даних:

 1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку.

 2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.

 3. Визначити кореспонденцію рахунків.

 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 5. Підрахувати обороти і вивести сальдо на кожному рахунку.

 6. Скласти баланс на кінець звітного періоду.

Баланс (скорочений) станом на 1.01.200__р.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

1. Виробництво (23)

2. Сировина і матеріали (201)

3. Запасні частини (207)

4. Каса (30)

5. Рахунки в банках (31)

8000

4000 3000

150

10000

1. Розрахунки за страху­ванням (65)

2. Розрахунки з оплати праці (66)

3. Розрахунки за податка­ми й платежами (64)


7000
15000
3 150

Разом:

25150

Разом:

25150

Господарські операції за січень 200__р.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Для потреб виробництва відпущені матеріали

1200

2.

Нарахована заробітна плата робітникам виробництва

8000

3.

Відпущено у виробництво запасні частини

800

4.

Здійснено відрахування на соціальне страхування

?

5.

Утримано з заробітної плати прибутковий податок

1600

6.

Утримано з заробітної плати в Пенсійний фонд

32

7.

Одержано в касу гроші з поточного рахунку в банку

8000

8.

Виплачена з каси заробітна плата

8000

9.

Списана собівартість випущеної з виробництва готової продукції (незавершене виробництво на початок місяця - 8000, незавершене виробництво на кінець місяця - 3 000

?


Задача 12

 1. Відкрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

 2. Визначити кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

 3. Відобразити господарські операції на синтетичних і аналітичних рахунках.

 4. Підрахувати обороти і вивести сальдо на рахунках синтетичного і аналітичного обліку.

 5. Скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку.

 6. Скласти оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку.

 7. Скласти шахову відомість.

Залишки по рахунках на 1 січня 200__р.

Назва синтетичного рахунку, субрахунку

Сума, грн.

1. Основні засоби (10)

100000

2. Сировина і матеріали (201)

18000

3. Основне виробництво (23)

20000

4. Рахунки в банках (31)

21000

5. Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63)

16000

6. Розрахунки з оплати праці (66)

22000

7. Статутний капітал (40)

121000

Відомість залишків по рахунку «Розрахунки з оплати праці» на 1.01.200__р.

№п/п

Назва аналітичного рахунку

Дт

Кт

1.

Волинець Д.І
420

2.

Білик І.С.
350

3.

Інші працівники
21230
Всього:
22000

Господарські операції за січень 200_р.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

Одержано гроші з розрахункового рахунку в касу для виплати заробітної плати

18000

2.

Одержано від постачальників матеріали

11500

3.

Відпущено зі складу у виробництво матеріали

4000

4.

Виплачена з каси заробітна плата по відомості, в т.ч. Волинець.Д. І. - 1420 грн., Білик І.С. - 1350 грн., інші працівники - 15 030 грн.

17800

5.

Відпущено у виробництво матеріали

16500

6.

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства, в т.ч Волинець Д.І. - 1580 грн., Білик І.С. - 1420 грн, іншим працівникам - 20 700 грн.

23700

7.

Утримано податок на дохід фізичних осіб із заробітної плати Волинець Д.І. -237 грн., Білик І.С. - 213 грн., інших працівників - 3105 грн.

3555

8.

Відпущено у виробництво матеріали

1500


Змістовий модуль 2 „Облік активів, пасивів, витрат, доходів та фінансових результатів підприємства”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...
«облік, аналіз та аудит собівартості робіт, послуг та визначення фінансових результатів»
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни тернопільський...
Дисципліна „Національна економіка” виконує функцію систематизації знань, відіграє важливу роль у розширенні І поглибленні знань в...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обліку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Актуальність теми дослідження обумовлена обстановкою, що склалася, в Україні. Метою завдання є загальна характеристика Прокуратури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка