1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як
Скачати 108.93 Kb.
Назва1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як
Дата конвертації25.06.2013
Розмір108.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы1.3. Класифікація національних систем бухгалтерського обліку

Оскільки неможливим є розгляд НСБО усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як виявляти схожі риси, так і виділяти відмінності між ними.

Можливість здійснення класифікації зумовлена, передусім тим, що фактори, які визначають напрями і рівень розвитку національної системи бухгалтерського обліку, є взаємопов’язаними. Певна схожість зовнішніх факторів впливу на побудову НСБО у двох різних країнах, як правило, зумовлює і наявність багатьох спільних рис їх систем бухгалтерського обліку. Крім того, класифікацію національних систем обліку дозволяє провести й те, що в країнах зі схожими соціально-економічними умовами і системи обліку мають багато спільного, і облікові технології “експортуються” та “імпортуються”.

Причини та необхідність класифікації систем бухгалтерського обліку полягають у наступному (рис. 1.7).


Рис. 1.7. Причини класифікації національних систем бухгалтерського обліку

Перші спроби класифікації національних систем обліку були зроблені у ХХ ст. (1966 р.). Г.Р. Хетфілдом, який виділив та описав три моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку: американську, британську та континентальну.

Класифікаційне групування національних систем обліку може здійснюватися за різними ознаками, що викликає різноманіття існуючих класифікацій.
Найпоширенішим в економічній та обліковій літературі є класифікація національних систем обліку класифікують за суб’єктивно-географічною ознакою. На сьогодні в англомовній літературі широко розповсюджено виділяти чотири основні моделі НСБО: британо-американську, континентальну, південноамериканську та ісламську (табл. 1.11).

^ Таблиця 1.11. Суб’єктивно-географічна класифікація національних систем бухгалтерського обліку

Моделі

Країни, що охоплюються

Характерні риси

Британо-американська

(англосаксонська, англо-американська)

Австралія, Багамські острови, Барбадос, Бенін, Бермудські острови, Ботсвана, Великобританія, Венесуела, Гана, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Домініканська республіка, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Кайманові острови, Канада, Кенія, Кіпр, Колумбія, Коста-Ріка, Ліберія, Малаві, Малайзія, Мексика, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Нова Зеландія, Пакистан, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Пуерто-Ріко, Сальвадор, Сінгапур, США, Танзанія, Трінідад і Тобаго, Уганда, Фіджі, Філіппіни, ПАР, Ямайка та інші країни зі значним британо-американським впливом

 • вважається найбільш ліберальною і найменш консервативною, оскільки містить альтернативні варіанти оцінки і обліку, що оформлюються підприємством у вигляді облікової політики (accounting policies).

 • плани рахунків розроблюються компаніями самостійно.

 • загальноприйнятим є визнання високого рівня професійної підготовки бухгалтерів в Великобританії і США.

 • характерні фінансові основи обліку, тобто сильний зв’язок з акціонерним капіталом і цінними паперами різного рівня;

 • наявність великої кількості транснаціональних корпорацій та утворень;

 • наявність розвинутого ринку цінних паперів;

 • відсутність уніфікованих планів рахунків, облікових регістрів, форм звітності;

 • значна аналітичність фінансових звітів компаній;

 • регулювання обліку професійними організаціями;

 • високий рівень професійної бухгалтерської підготовки

 • сильно розвинута акціонерна форма власності, внаслідок чого представлена в фінансових звітах інформація вказує на задоволення інформаційних потреб зовнішніх споживачів

Континентальна

(Європейська)

Австрія, Алжир, Ангола, Бельгія, Кот д’Івуар, Буркіна-Фасо, Гвінея, Греція, Данія, Єгипет, Іспанія, Італія, Камерун, Люксембург, Малі, Марокко, Німеччина, Норвегія, Португалія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія (з елементами американського обліку)

 • орієнтована на банки і податкові правила.

 • має регламентовану основу, але в альтернативних варіантах оцінки. План рахунків може бути єдиним / професійним. Професійні бухгалтерські організації відіграють меншу роль, але рівень підготовки бухгалтерів (особливо в Німеччині і Франції) не нижчий, ніж у Великобританії та США.

Характерна висока залежність від банківської системи і держави:

 • тісні виробничі зв’язки з банками;

 • детальна юридична регламентація обліку і звітності;

 • орієнтація обліку і звітності на інтереси державного управління оподаткуванням;

 • макроекономічне планування (сильний вплив ЄС)
Південно-американська

Аргентина, Болівія, Бразилія, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор та інші країни з нестабільною економікою

 • облік зміни цін в цих країнах має тривалу практику в зв’язку з багаторічною і стійкою інфляцією.

Бухгалтерська звітність орієнтована виключно на податкові правила, на задоволення потреб податкових та інших органів державної влади:

 • жорсткі вимоги держави до обліку і контролю доходів підприємств та населення і сплати податків;

 • методологія бухгалтерського обліку законодавчо уніфікована (відсутня свобода вибору системи і порядку обліку, тобто облікова політика жорстко визначена).Ісламська

^ Країни Близького Сходу

Характерний значний вплив релігійних ідей:

 • заборона отримання фінансових дивідендів як прибутку;

при оцінці активів та зобов’язань перевага надається ринковим цінам

У зв’язку з тим, що ця модель не представлена роботами з теорії обліку, вона широко не висвітлена і не узагальнена


Поряд із зазначеними в таблиці моделями систем обліку виділяють ще одну – інтернаціональну, необхідність розвитку якої випливає з потреби міжнародної узгодженості обліку, передусім, в інтересах ТНК та іноземних учасників міжнародних валютних ринків (детально розглядається у темі 2).

При цьому слід відмітити, що дана класифікація моделей є найбільш загальною і, по-перше, наведений поділ дещо умовний (наприклад, регулювання обліку в Японії спирається на континентальну модель, але в той же час зазнає сильного впливу США, що є закономірним наслідком взаємопроникнення капіталу цих країн в економіку одна одної); по-друге, деякі країни використовують змішані системи з врахуванням місцевих національних особливостей, по-третє, в результаті розпаду соціалістичного табору в колишніх його країнах проводяться перетворення у сфері обліку і вони приймають ту чи іншу модель, або орієнтуються на Міжнародні стандарти (наприклад, Болгарію вже можна віднести до континентальної моделі обліку).

В країнах загального або прецедентного права (Великобританія, США) законодавство побудовано на вказівках, які регулюють конкретні відносини і утворюють єдину систему права. Облікові стандарти визначаються в основному різними неурядовими професійними асоціаціями бухгалтерів.

В інших країнах (континентальна Європа, Японія) історичною основою законодавства є норми римського права. Основне джерело права – закон. На відміну від першої групи країн дана правова система жорстко і детально регламентує правила ведення бухгалтерського обліку.

^ Тип моделі

Характеристика

Країни-представники

Легалістичний,

“країни-законодавці”

 • має походження з континентальної Європи (Рим, Німеччина, Наполеонівська Франція) і ґрунтується на системі кодексних законів;

 • зобов’язаність законів, тобто діє принцип “дозволено те, що дозволено

 • головний наголос робиться на захисті кредиторів компанії;

 • бухгалтерський облік жорстко регламентований законодавством, яке спонукає до високої деталізації, описів та процедур, і, як правило, законодавчо встановлюється.

 • в більшості країн існують єдині або галузеві Плани рахунків;

 • багато облікових питань вирішується з позицій податкового законодавства

Німеччина, Франція, Австрія та ін.

Нелегалі стичний

“країни-незаконодавці”

 • має походження з Англії та було експортоване в інші країни під час Британської колонізації;

 • характерний дозволяючий підхід за принципом “дозволено те, що не заборонено”;

 • зосереджується на забороні небажаної поведінки;

 • регулювання обліку відбувається на частковій основі, притаманній органам, які встановлюють стандарти у приватному секторі;

 • основний наголос робиться на фінансову звітність, а саме, на представлення правдивої картини акціонерам;

 • є більш гнучким та інноваційним відносно фінансової звітності;

 • облікові системи характеризуються більшою багатоваріантністю та гнучкістю (як правило, встановлені жорсткі рамки, в яких підприємствам надана свобода вибору);

 • відсутні єдині загальнонаціональні Плани рахунків;

 • податковий облік є окремою галуззю;

 • облік регулюється професійними організаціями

США, Австралія, Канада, Великобританія та ін.


При порівнянні НСБО різних країн основним критерієм відмінності є орієнтація бухгалтерського обліку на мікро- чи макрорівень користувачів облікової інформації та їх пріоритетності в суспільстві.

У НСБО, орієнтованих на макрорівень, основними користувачами облікової інформації (бухгалтерської звітності) визнані урядові організації, зокрема, з екологічного та податкового планування. В облікових системах, орієнтованих на макрорівень, основним завданням обліку є не представлення інформації, а забезпечення збереженості майна та захист його від розкрадання. Методам обліку властивий консервативний характер, що призводить до зниження оцінки майна і прибутку підприємства.

В облікових системах, що орієнтовані на мікрорівень, основними користувачами визнаються інвестори (постачальники капіталу). Основною характеристикою облікових систем, орієнтованих на мікрорівень, є їх спрямованість на забезпечення інформацією ринків капіталу. При цьому основною вимогою до бухгалтерського обліку є забезпечення достовірного, надійного розкриття інформації у фінансової звітності та застосування таких методів обліку, які б відображали економічний зміст, а не юридичну форму господарських операцій (принцип превалювання сутності над формою).

Основні характеристики НСБО, які орієнтовані на мікро- та макрорівень, наведено нижче (табл. 1.12).

Таблиця 1.12. Характеристика НСБО, орієнтованих на мікро- та макрорівень користувачів

Основна сфера функціонування

Роль в орієнтованих на

макрорівень користувачів

Роль в орієнтованих на мікрорівень користувачів

Ринки капіталу

Облік допомагає застрахувати фінансове управління, тобто не розтрачувати майно та захищати кредиторів

Облік забезпечує достовірну та необхідну інформацію про реаль-ний стан, добробут підприємства

Оподаткування

Облік відіграє первинну роль; відсутня різниця між методами податкового та фінансового обліку

Облік відіграє опосередковану та підтримуючу роль; методи податкового та фінансового обліку чітко відокремлені

Планування народного господарства

Бухгалтерський облік:

 • підстраховує вплив урядової економічної політики, що відображається в рахунках підприємства;

 • забезпечує галузь чи народне господарство бухгалтерськими звітами

Бухгалтерський облік відіграє другорядну роль. Уряд залежить не прямо, якщо взагалі залежить, від рахунків підприємства під час підготовки галузевих та народногосподарських планів

Принцип

Превалювання юридичної форми над економічним змістом

Превалювання економічного змісту над юридичною формою

Оцінка управлінської діяльності

Роль обліку – сприяння стабільності та безперервності діяльності підприємства. Консервативні методи обліку “оберігають” управління від розподілу отриманих дивідендів, що буде суперечити інтересам кредиторів, та забезпечують мінімальну із можливих оцінку майна, яка перевищує потенціал цінних паперів у разі ліквідації підприємства

Роль бухгалтерського обліку – забезпечення достовірності бази для оцінки управлінської діяльності через показники прибутковості, руху грошових коштів, дивідендів.

Методи обліку повинні бути нейтральними стосовно управлін-ців і власників з метою по-м’якшення конфліктів між ними

Представники

Країни континентальної Європи (Франція, Німеччина, Швеція)

США, Канада

Визначальна роль в управлінні корпорацією

Інституційні кредитори шляхом представництва у раді директорів або через систему спільного володіння. Урядові організації (в основному орга-нізації з оподаткування та економічного планування) та працівники

Постачальники капіталу

Мета діяльності підприємств

Підприємство забезпечує довготривалу (якщо не на все життя) зайнятість та внески на потреби народного господарства1

Забезпечення високих показників прибутковості та стримання витратІсторично багато країн мають колоніальне минуле. Відповідно до “сфер впливу” на систему обліку “країн-матерів” виділяють:

1) британську модель, яка впливає на розвиток обліку в Австралії та Індії та інших країнах-колишніх колоніях Великобританії та залежних від неї територіях;

2) американську модель, розповсюджену в Мексиці і в цілому ряді латиноамериканських країн, на яких США мають значний вплив, Ізраїлі та Японії;

3) французьку модель, яка закріпилася у країнах Південної Європи, районах Середземномор’я і африканських країнах, що були колоніями Франції.
Також цікаву класифікацію НСБО у 1983 році запропонував Ноубс (рис. 1.11)Рис. 1.11. Система класифікації національних систем бухгалтерського обліку за Ноубсом

Звичайно, класифікація національних систем обліку не є незмінною.

Різноманітність класифікації систем бухгалтерського обліку породжує актуальне на сьогодні питання – проблему узгодженості НСБО. Насамперед це пов’язано з активним розвитком міжнародних господарських та фінансових зв’язків, кредитуванням та інвестуванням.


1 Найбільш яскравим прикладом цього є система обліку неоподатковуваних резервів у Фінляндії, Німеччині та Швеції, де компаніям дозволено робити асигнування прибутків, ще до сплати податків, для того, щоб стабілізувати майбутні доходи. Урядовими санкціями у цій практиці є дозвіл компаніям вирівнювати їхні звітні прибутки згідно з відповідними господарськими циклами.

Схожі:

1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconМоделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconПитання для підготовки до заліку з курсу «Облік у зарубіжних країнах»
Класифікація національних систем бухгалтерського обліку за різними ознаками (макро- та мікропідхід, суб’єктивно-географічна ознака,...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як icon1. Предмет та методологія історії держави І права зарубіжних країн...
Предметом ігпзс є держава І право зарубіжних країн світу в процесі їх виникнення та розвитку в певній послідовності, на основі виявлення...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconСитуаційне завдання 2
Україні та за її межами. Понад 10 продукції експортується до Росії, країн Балтії, Болгарії, Польщі, Німеччини. Росія є найбільш пріоритетним...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як icon12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту
Воно являє собою глобальний економічний організм, в якому склалися І зростають взаємозв’язок І взаємозалежність усіх країн І народів...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconУрок 10. Визначні музеї України Музейна мережа Півдня та Сходу держави (крим)
Національній історико-культурній спадщині нашої держави можуть позаздрити чимало країн світу, І навіть серед країн Європи Україна...
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconПлан Предмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна...
Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет...
Основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку
1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як iconСписок столиць країн світу

1 Класифікація національних систем бухгалтерського обліку Оскільки неможливим є розгляд нсбо усіх країн світу, необхідним є групування країн, що дозволить як icon1. основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах поняття...
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка