5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна
Скачати 102.62 Kb.
Назва5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна
Дата конвертації01.07.2013
Розмір102.62 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
5. Страхування майна громадян

Страхування майна громадян (фізичних осіб) - це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна фізичних осіб проводиться на випадок створення фінансової безпеки для власника майна.

Об'єктом страхування виступає майно фізичних осіб, яке належить їм на правах особистої власності. У власності громадян знаходяться земельні ділянки, квартири, підсобні будівлі, предмети домашнього господарства, транспортні засоби, сільськогосподарський інвентар тощо.

Разом з тим, в умовах ринку сфера власності громадян розширюється за рахунок приватних підприємств, створення окремих виробництв, розвитку різного роду промислів тощо, що спричинює розвиток даної підгалузі страхування.

Правила страхування можуть істотно відрізнятися у різних стра­ховиків, але характерними для них є такі умови:

 • договори страхування майна громадян мають короткостроковий характер;

 • сплата страхових платежів може відбуватися в готівковій чи безготівковій формі, одноразово за весь строк страхування чи в кілька строків;

 • під час дії договору страхування страхувальник може укласти додатковий договір на термін, що залишився до кінця дії основного договору;

 • для певних категорій страхувальників страховиками можуть надаватися пільги.

Крім того, організаційна робота страховика, пов'язана з укладенням та обслуговуванням договорів страхування майна громадян відповідає умовам, які застосовуються щодо інших видів ризикового страхування.

Страхування майна громадян на даний час проводиться зазвичай в добровільній формі. Основними видами страхування майна громадян є: страхування будівель, страхування домашнього майна, страхування засобів наземного транспорту, страхування тварин громадян, стра­хування ремонту квартир, страхування майна на садибі, страхування майна громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, комплексне страхування майна, страхування мисливської зброї, страхування мисливських собак, страхування надмогильних пам'ятників та інші.

^ Страхування будівель громадян здійснюється в добровільній формі. До об'єктів страхування будівель і споруд відносять: будівлі, житлові будинки, садові будиночки, дачі, гаражі, погреби, сараї; зовнішні будівлі т, тротуари, огорожа, ворота, збудовані на постійному місці; будівлі в стадії незавершеного будівництва, а також одночасно, з окремим визна­ченням страхової суми, можна застрахувати додаткове обладнання до будівель (газопровід, водозлив, водяні та газові лічильники та ін.), яке знаходиться у межах садиби страхувальника. Договором можна перед­бачити страхування цивільної відповідальності страхувальника та членів його родини за шкоду, яка може бути заподіяна при користуванні (розпорядженні) будівлями. Об'єкт страхування повинен знаходитись на постійному місці, мати стіни і дах. Страхуватись можуть і об'єкти під час будівництва. На страхування не приймаються зношені, аварійні і ті, що підлягають знесенню будівлі, а також об'єкти, що розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні лиха, якщо про це оголошено в установленому порядку.

Страхування будівель не передбачає відшкодування збитків, що виникли через гниття, знос, ураження домовим грибком; конструктивні пади будівель, які були відомі страхувальникові до настання страхового випадку; навмисні дії страхувальника; ведення військових дій, виникнення громадських заворушень, конфіскацію майна, екологічні катастрофи. За договором страхування будівель може бути передбачена повна або часткова відповідальність страховика. Повна відповідальність охоплює всі страхові випадки, тобто стихійні лиха, неправомірні дії третіх осіб; часткова - може обмежуватися лише кількома або одним конкретним ризиком.

Договір страхування може бути укладено:

 • на всі будівлі (загальний договір);

 • на окремі будівлі, що належать страхувальнику (наприклад, лише житловий будинок, або гараж:);

 • на окремі конструктивні елементи (вікна, двері тощо);

 • на будівлі, зведення яких ще не завершено.

Розмір страхової суми визначається на підставі експертної оцінки об'єкта, проведеної страховиком або незалежним експертом, який має відповідні ліцензії за участю страхувальника та нормативних і законодавчих документів, які регламентують розмір страхової суми. За результатами експертизи складається оцінний лист на будівлю. Страхова сума об'єкта страхування може визначатися також за домовленістю між сторонами в межах договірних (ринкових) цін на момент страхування, а також з врахуванням цін на будівельні матеріали, вартості відновлення або капітального ремонту і т.д., але не повинна перевищувати вартості будівель за ринковими цінами даного регіону.

Розмір страхової суми незавершеного будівництва, що має в обов'язковому порядку фундамент та стіни, визначається в процентному відношенні до повної вартості будівлі. При цьому використовується Таблиця визначення питомої ваги конструкції будівель.

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміном страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок, встановлених КМУ:

 • на будівлі в сільській місцевості - від 0,2 до 0,45% страхової суми;

 • на будівлі у міській місцевості - від 0,18 до 0,4% страхової суми.

Страхове відшкодування виплачується, якщо знищення або пошкодження будівель сталося в результаті таких подій:

 • стихійних лих - бурі, урагану, смерчу, повені, зливи, удару блискавки, виходу підґрунтових вод, обвалу, просадки ґрунту, землетрусу, граду, надмірних опадів;

 • технічних аварій - пожежі, вибухів, загоряння електроприладів, падіння дерев, літальних апаратів або їх уламків, затоплення; вибухів газу, що використовується в побутових умовах, аварії водогінних, каналізаційних мереж та опалювальних систем. Під «затопленням» розуміють збиток, завданий житловому приміщенню страхувальника внаслідок дії води, що проникла із сусідніх приміщень, які не належать страхувальнику;

 • неправомірних дій третіх осіб. Страховик відшкодовує також
  збитки, пов'язані з розбиранням і перенесенням будівель у випадку, якщо
  їм загрожує знищення в результаті страхових подій, що перераховані
  вище.

Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви

страхувальника терміном на один рік або кілька місяців без огляду будівель, якщо страхова сума не перевищує їх страхової оцінки. В оціночних документах зазначається первісна (вартість нової будівлі, обчислена згідно з існуючими в даному регіоні оціночних норм) і дійсна (обчислюється відніманням суми зносу від первісної вартості) вартість будівлі.

Факт укладання договору страхування засвідчується страховим свідоцтвом встановленого зразка.

У разі настання страхового випадку страхувальник повинен:

 • вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків;

 • протягом доби заявити в органи міліції при знищенні будівель внаслідок навмисних неправомірних дій третьої особи, у разі пожежі - в органи пожежного нагляду;

 • у добовий термін письмово заявити страховику (страховій компанії) і в заяві докладно вказати, коли і за яких обставин знищено (пошкоджено) будівлі і в які компетентні органи про це заявлено;

 • зберегти до прибуття на місце страховика пошкоджені будівлі в такому стані, який вони мали після припинення впливу страхової події.

Страховик повинен прийняти та зареєструвати заяву страхувальника про знищення або ушкодження будівель, скласти акт відповідної форми з обов'язковою участю страхувальника і двох свідків, при потребі зробити запит до компетентних органів або самостійно з'ясувати причини та обставини страхового випадку, обчислити суму збитку та страхового відшкодування, виплатити страхувальнику страхове відшкодування.

Страхове відшкодування виплачується у розмірі збитку, але не більше страхової суми. Страхове відшкодування не виплачується, якщо пошкодження (знищення) будівель не пов'язано зі страховим випадком і якщо страхувальник вчинив навмисні дії, що спричинили збиток або призвели до скоєння злочину.

Об'єктами страхування тварин, що належать громадянам виступають: велика рогата худоба віком від одного місяця, коні - віком від одного місяця, свині - віком від шести місяців, вівці, кози, віслюки, мули - віком від одного року, собаки - віком від шести місяців до 10 років, бджолосім'ї, хутрові звірі (кролі, нутрії), декоративні та екзотичні птахи і тварини.
Страхування тварин здійснюється на випадок:

 • загибелі або падежу тварин від хвороб або стихійного лиха, нещасних випадків;

 • викрадення або навмисних неправомірних дій третіх осіб;

 • лікування тварин від хвороби чи травми, одержаної внаслідок нещасного випадку;

 • вимушеного забою тварини, якщо вона травмована через нещасний випадок.

Страхова сума встановлюється на кожну тварину окремо та не повинна перевищувати ринкової вартості голови тварини, звіра чи птаха даного виду.

Тарифна ставка складає від 1 до 10% від страхової суми.

Одним із ефективних методів, який забезпечує їм відшкодування збитків внаслідок непередбачених випадків є страхування домашнього майна громадян. Майно страхують громадяни-власники домашнього майна, які проживають на території України.

У страхуванні домашнього майна, що належить громадянам договір страхування може бути укладено на:

 1. усе домашнє майно, що є у даному господарстві;

 2. окремі предмети домашнього господарства;

 3. окремі групи предметів домашнього майна;

 4. колекції, картини, унікальні та антикварні речі (спеціальний договір).

Додатково можна застрахувати: цивільну відповідальність страху­вальника, елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень квартири на випадок їх пошкодження, сільськогосподарські культури.

Умови страхування домашнього майна вмішують такі групи ризиків:

"пожежа" - пошкодження чи знищення майна вогнем (у тому числі від удару блискавки, аварій електросітки, вибуху), а також продуктами горіння і засобами пожежогасіння;

"підпал" - пошкодження чи знищення майна в результаті дії вогню, викликаного підпалом;

"стихійне лихо" - пошкодження чи знищення майна в результаті бурі, урагану, смерчу, землетрусу, просідання ґрунту, гірського зсуву, селевих потоків, сильного дощу, снігопаду, зливи;

"протиправні дії третіх осіб" - пошкодження чи знищення майна в результаті навмисних дій третіх осіб, у тому числі крадіжки зі зломом, грабежу тощо.

Розрахунок розміру нанесеного збитку має певні особливості:

 • розмір збитку визначається окремо за кожним предметом домашнього майна;

 • збиток визначається окремо за коленим ризиком знищення або ушкодження домашнього майна, оскільки втрати в обох випадках будуть різні.

Майно вважається знищеним, якщо воно стало цілком непридатним для використання за початковим призначенням, а ушкодженим - якщо якість предмета погіршилася, але можливе відновлення за допомогою ремонту та подальша його експлуатація.

У разі настання страхового випадку страхувальник повинен:

а) вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку;

б) негайно (наприклад, протягом трьох днів) повідомити страховикові
про страховий випадок;

в) при викраденні, пошкодженні внаслідок навмисних дій третьої особи
заявити про це в органи .міліції, в разі пожежі в органи пожежного нагляду,
при аварії - у відповідні аварійні служби, ЖЕК;

г) скласти перелік знищеного, пошкодженого або викраденого домашнього
майна;

д) зберегти до прибуття на місце представника страхової компанії
пошкоджені речі, внесені у перелік або наявні залишки від них, показати їх
для огляду при складанні акта.

Страхова компанія після одержання заяви про страховий випадок зобов'язується в триденний строк скласти акт відповідної форми (з участю страхувальника та двох свідків). Збитки відшкодовуються:

 • при знищенні, викраденні майна - його вартість, що визначається страховиком і страхувальником;

 • при повному знищенні - страхова сума, обумовлена загальним до говором на відповідну суму майна;

 • у разі пошкодження - сума зниження вартості, тобто різниця між: вказаною страхувальником вартістю майна та вартістю з урахуванням знецінення (втрати якості та цінності), спричиненим страховим випадком;

 • якщо пошкоджений предмет можна повернути після ремонту, то збитком ввижається вартість ремонту цього предмета. Вартість ремонту обчислюється за діючими розцінками.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо:

 • страховий випадок став наслідком навмисних дій страхувальника або члена його родини;

 • не були показані пошкоджені предмети або їх залишки;

 • речі домашнього майна пошкоджені внаслідок зносу окремих частин, технічного браку, перевершення строку експлуатації.

Розмір страхової суми страхувальник може вибрати на свій розсуд, але вона не повинна бути більшою вартості застрахованого майна.

Розмір тарифної ставки встановлюється у відсотках від страхової суми за рік і залежить від обсягу відповідальності страховика, вибраних ризиків, виду домашнього майна, умов зберігання майна, наявності

пожежної та охоронної сигналізації, типу будівлі, в якій знаходиться майно, умов дотримання правил безпеки тощо.

Тарифна ставка з цього виду страхування становить 0,35% - 0,5 % від страхової суми. Договір страхування укладається терміном на один рік.

В договорі страхування обумовлюється розмір франшизи - процент від суми збитку, а в деяких страхових компаніях - це процент від суми ліміту відповідальності.

Якщо ліміти відповідальності (розмір страхової суми) невисокі, то страхова компанія може застрахувати майно без огляду й оцінки.

При настанні страхового випадку страховики можуть надавати такі додаткові послуги:

 • консультації щодо оформлення документів (довідки з експлуатаційних служб, правоохоронних органів тощо);

 • визначення розміру спричиненого збитку;

 • проведення ремонтних робіт, в тому числі купівля будівельних матеріалів;

 • відшкодування вартості украденого майна за встановленим фактом
  незалежно від тривалості і результатів слідства.

Схожі:

5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна icon1. Сутність, принципи І роль страхування
Ризикований характер суспільного виробництва головна причина неспокою власників майна та товаровиробників за свій матеріальний добробут....
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconЗакон про страхування
Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Регулює відносини у сфері страхування І спрямований на розвиток ринку страхових послуг,...
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconПам’ятка страхувальникові при страхуванні майна І відповідальності юридичних І фізичних осіб
Вжити всіх можливих заходів щодо порятунку пошкодженого майна, зменшення збитку, збереження застрахованого майна та усунення причин,...
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна icon10. Статистика страхування
Методологічною основою, що визначає суть предмету І методів статистики страхування, є її зв’язок із законом великих чисел, на якому...
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconЗатверджую
Договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону...
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconЗакон України „Про страхування”
Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Законодавча база в аварійному страхуванні
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconТема сутність, принципи І роль страхування. 5
Класифікація за формами здійснення (обов’язкові І добровільні види страхування) 15
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна icon«Сутність, принципи та роль страхування»
Страхування – це самостійна економічна категорія чи елемент фінансових або кредитних відносин?
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconСтрахування. Основні страхові поняття. Забезпечити економічні можливості...
Відносини страхування регламентуються ЦК україни (ст. 979-999), Законом України "Про страхування". Крім того, в Україні діє низка...
5. Страхування майна громадян Страхування майна громадян (фізичних осіб) це підгалузь майнового страхування, яка історично виникла першою. Страхування майна iconПлан Вступ Види правового режиму майна подружжя Правовий режим майна подружжя в Україні
Основним змістом правовідносин власності подружжя є права та обов’язки обох з приводу належного їм майна, що складають особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка