Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія»
НазваМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія»
Сторінка1/13
Дата конвертації26.06.2013
Розмір2.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПРЕДМЕТНА (ЦИКЛОВА) МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

ПРИРОДНИЧО- НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН №2

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять

з навчальної дисципліни «Мікробіологія»
cпеціальність 5.12010102 Cестринська справа

Івано-Франківськ

2012

Дійсно розумне навчання

змінює наш розум і нашу мораль М.Монтаньє
Переднє слово

Запропоновані методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» випродуковані згідно навчальних плану та програми. В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного матеріалу, підготовки та проведення практичної роботи, алгоритми виконання практичних навичок, наведено запитання для самоконтролю знань.

Керуючись ними, Ви матимете змогу закріпити теоретичні знання, сформувати вміння та систему практичних навичок щодо вимог та умов виконання певних маніпуляцій, оформлення супровідної документації, усвідомити своєчасність та правильність професійних дій, деонтологічний підхід до пацієнта, отримати уяву про вплив екологічних чинників на здоров’я людей.

Фундаменталізований та систематизований навчальний матеріал передбачає багатогранні міждисциплінарні зв’язки по вертикалі та горизонталі, що допоможе Вам оволодіти більш чіткою уявою та знаннями про явища та об’єкти діяльності.

Зичу Вам успіхів у формуванні професійної майстерності!

З повагою, автор.

Зміст
Переднє слово

с. 2
Тематичний план практичних занять

с. 3-5

т.№1.

Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії

с. 6-10

т.№2.

Морфологія мікроорганізмів

с. 11-15

т.№3.

Фізіологія мікроорганізмів

с. 16-22

т.№4

Мікроби і навколишнє середовище. Антибіотики

с. 23-39

т.№5

Вчення про імунітет

с. 40-45

т.№6

Дослідження імунного статусу організму людини

с. 46-49

т.№7

Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб

с. 50-63

т.№8

Алергія. Методи алергодіагностики

с. 64-67

т.№9

Патогенні коки

с. 68-74

т.№10

Збудники кишкових інфекцій

с. 75-81

т.№11

Умовно-патогенні бактерії

с. 82-85

т.№12

Збудники особливо небезпечних інфекцій

с. 86-94

т.№13

Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій

с. 95-104

т.№14

Патогенні клостридії

с. 105-110

т.№15

Патогенні спірохети

с. 111-118

т.№16

Рикетсії. Патогенні гриби

с. 119-124

т.№17

Хламідії. Мікоплазми

с. 125-131

т.№18

Віруси

с. 132-135

т.№19

Лабораторна діагностика вірусних інфекцій. Принципи профілактики та лікування вірусних інфекцій

с. 136-139

т.№20

Лабораторна діагностика, вірусних інфекцій

(ГРВІ, ВІЛ – інфекції, гепатиту В)

с. 140-142
Перелік питань до диференційованого заліку

с. 143-146
Рекомендована література

с. 147

^ Тематичний план практичних занять
Навчальна дисципліна: Мікробіологія

Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа

Семестр: ІV

Кількість аудиторних годин - 40

№ з/п

К-сть годин

Назва теми

Рекомендована література

(підручник, сторінки)

1

2

3

4

1.

2.

Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії

[2] с.9 – 25

[5] с.22 - 32

[3] т. №1

2.

2

Морфологія мікроорганізмів

[1] с.21-39

[2] с.26-38

[5] с.33 - 63

[3] т. №2

[4] т. №2,3

3

2

Фізіологія мікроорганізмів

[1] с.39-56

[2] с.39 - 55

[5] с.63 -107

[3] т. №3


4.

2

Мікроби і навколишнє середовище. Антибіотики

[1] с.57-77, 99 - 107

[2] с.56-66

[5] с.107 -122, 129 -134, 224 -242

[3] т. №4

[4] т. №4,5


5

2

Вчення про імунітет

[1] с.136 - 164

[2] с.67 – 78

[5] с.164 -189, 208 – 221

[3] т. №5

6..

2

Дослідження імунного статусу організму людини

[1] с. 136 -164

[5] с.195 - 198

[6] с.151-159

[7] с.294-295, 266-267

[3] т. №6

[4] т. №6.7

7.

2

Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб

[1] с. 165 -176

[2] с. 79 -85

[5] с.198 -206

[3] т. №7

8.

2

Алергія. Методи алергодіагностики

[1] с.176 - 186

[2] с.86

[5] с. 189 - 195

[3] т. №8

9.

2

Патогенні коки

[1] с.190 - 217

[2] с.93 - 104

[5] с. 242 - 262

[3] т. №8

10

2

Збудники кишкових інфекцій

[1] с. 218-237

[2] с. 105-113

[5] с. 263-281

[3] т. №9

[4] т.№10


11.

2

Умовно-патогенні бактерії

[1] с.237 -245

[2] с.278-303

[5] с. 274 – 276. 313 – 314

[3] т.№11

[4] т.№11


12.

2

Збудники особливо небезпечних інфекцій

[1] с.251 - 277

[2] с.114 - 122

[5] с. 310 – 313, 314 – 323. 281 - 286

[3] т.№12

[4] т.№12

13.

2

Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій

[1] с.278-303

[2] с.123-136

[5] с.292-307

[3] т.№13

[4] т.№13, 14, 16

14.
Патогенні клостридії

[1] с. 137-145

[2] с.304-325

[5] с. 324-337

[3] т.№14

[4] т.№17


15.

2

Патогенні спірохети

[1] с. 326 - 341

[2] с. 146-156, 337-347

[5] с. 324-337

[3] т.№15

[4] т.№18


16.
Рикетсії. Патогенні гриби

[1] с. 341 – 346, 408 - 418

[2] с.157 - 159

[5] с.347 -350

[3] т.№16

[4] т.№19


17.

2

Хламідії. Мікоплазми

[1] с.346-354

[2] с.160-163

[5] с.50-51

[3] т.№17


18..
Віруси

[1] с.359 - 366

[2] с.169-174

[5] с.82-85, 87 -90

[3] т.№18


19.

2

Лабораторна діагностика вірусних інфекцій. Принципи профілактики та лікування вірусних інфекцій


[1] с. 366 - 367

[2] с. 164 - 169

[5] с. 86 -87

[3] т.№19


20.

2

Лабораторна діагностика, вірусних інфекцій (ГРВІ, ВІЛ – інфекції, гепатиту В)

Диференційований залік


[1] с.367 -370, 385 - 388

[2] с.174 -176

[5] с.354 -356, 379 -382

[3] т.№20

[4] т.№22

40

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної підготовки студентів до практичного заняття №1

Тема: Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії

Актуальність теми

Ознайомлення з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії необхідні молодшому медичному спеціалістові з тих міркувань, що вона є підрозділом у системі медичних закладів, де здійснюється одне з основних завдань - діагностика інфекційних захворювань (виділення збудника, визначення імунної відповіді організму тощо). Окрім цього, існують спеціальні санітарно - бактеріологічні лабораторії, де проводять дослідження з метою визначення мікробного забруднення навколишнього середовища та його об'єктів, науково-дослідницькі лабораторії, які здійснюють роботу експериментально - пошукового спрямування та лабораторії у навчальних закладах з підготовки майбутніх фахівців.

Молодший медичний спеціаліст повинен знати морфологічні особливості та тинкторіальні властивості основних форм мікроорганізмів, основні принципи взяття досліджуваного матеріалу. Вміти зібрати заразний матеріал від пацієнта, довкілля та транспортувати його до лабораторії.

^ Навчальні цілі

Ознайомитись з:

♦ Організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії, робочого місця

♦ Правилами поведінки та техніки безпеки в мікробіологічній лабораторії

♦ Класифікацією мікроорганізмів за ступенем безпеки

♦ Принципами основних методів мікробіологічних досліджень

^ Знати:♦ Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного иатеріалу

♦ Будову мікроскопа

Вміти:♦ Працювати з імерсійною системою мікроскопа

♦ Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, обладнанням, пальниками, дезінфекційними зособами

^ Матеріали доаудиторної самостійної підготовки студентів

Міждисциплінарна інтеграція

з/п

Назва дисципліни

Знати

Вміти

1.

Біологія (предмет загальної школи)

Будову мікроскопа Суху систему мікроскопування

Мікроскопувати препарати з допомогою сухої системи мікроскопування

2.

Основи біофізики та медичної апаратури

Будову мікроскопа Імерсійну систему мікроскопування

Мікроскопувати препарати з допомогою сухої системи мікроскопування

3.

Медична біологія

Будову мікроскопа

Застосовувати світловий мікроскоп для вивчення мікропрепаратів

4.

Основи психології та міжособове спілкування

Правила спілкування з пацієнтом

Спілкуватись з пацієнтом. дотримуючись правил етики та деонтології

5.

Основи латинської мови з медичною термінологією

Терміноелементи Словотворення

Грецькі еквіваленти

Орієнтуватися в структурі термінів і визначати граматичні форми слів, які їх утворюють

Аналізувати і утворювати із заданим значенням різні словотворчі структури

Вміти свідомо користуватись науковою латинсько-грецькою термінологією

6.

Основи медсестринства

Структуру лікувально-профілактичних закладів

Правила та техніку взяття досліджуваного матеріалу

Правила спілкування з пацієнтом

Вміти взяти досліджуваний матеріал

Спілкуватись з пацієнтом. дотримуючись правил етики та деонтології

7.

Медсестринство в інфектології

Діагностику інфекційних хвороб

Проводити взяття інфікованого матеріалу, від пацієнта для мікробіологічного дослідження,

оформлювати та транспортувати до лабораторії

^ Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Завдання

Вказівки до завдання

Самостійні записи

1. Ознайомтесь

з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії:

1.1. Санітарно- гігієнічними вимогами до приміщення

1.2. Підрозділами, які входять до складу лабораторії

1.3. Необхідним інструментарієм та устаткуванням

1.4. Обладнанням робочого місця

1.5. Правилами поведінки у лабораторії та технікою безпеки

1.6. Класифікацією мікроорганізмів за ступенем небезпеки

1.7. Принципами основних методів мікробіологічних досліджень
2. Повторіть будову мікроскопа та правила мікроскопування:

2.1. Доповніть ГЛС:

Будова мікроскопа

↓ ↓ ↓

механічна оптична освітлювана

частина система система

2.2. Правила мікроскопування та розгляд препаратів під імерсійною системою мікроскопа
3. Вивчіть:

3.1. Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу
Вивчення питання «Особливості взяття і транспортування матеріалу при інфекційних хворобах» пропонується для самостійної позааудиторної роботи студентів. Програмний матеріал необхідно опрацювати, користуючись «Орієнтовною картою самостійного вивчення студентами навчальної літератури» (див. Методичні рекомендації для псрс з навчальної дисципліни «Мікробіологія»), виконати запропоновані завдання для самоконтролю знань-умінь.

Питання для самоконтролю:

1. При яких медичних закладах організовуються мікробіологічні лабораторії?

2. Влаштування та призначення мікробіологічної лабораторії.

3. З яких структурних підрозділів складається лабораторія?

4. Санітарно - гігієнічні вимоги до лабораторної кімнати

5. Обладнання лабораторії та робочого місця

6. Правила роботи та техніка безпеки під час роботи в мікробіологічній лабораторії

7. Як класифікуються мікроорганізми за ступенем небезпеки?

8. Складові частини мікроскопа

9. Імерсійна система мікроскопування та її застосування для вивчення морфотинкторіальних властивостей мікроорганізмів

10. Правила мікроскопування під імерсійною системою мікроскопа

11. Яких правил слід дотримуватись під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії?

12. Які методи використовують для мікробіологічних досліджень?

^ Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти знайомляться з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії, оснащенням робочого місця, визначають основні санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення, вивчають правила поведінки в лабораторії і техніку безпеки при дослідженні заразного матеріалу. Знайомляться з класифікацією мікроорганізмів за ступенем їх безпеки. Повторюють складові частини мікроскопа, вивчають правила мікроскопування мікропрепаратів під імерсійною системою, розглядають готові мікропрепарати. Одержують поняття про морфотинкторіальні властивості мікроорганізмів. Вивчають правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. Знайомляться з принципами основних методів мікробіологічних досліджень. Роблять записи основних положень у щоденник.
Перелік практичних навичок

1. Робота з мікроскопом (імерсійною системою)

2. Мікроскопія мазків – препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей

3. Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними розчинами тощо.

^ Алгоритми виконання практичних навичок:

І. Правила роботи з імерсійною системою мікроскопа

1 .Підніміть конденсор до рівня предметного столика.

2. Відкрийте іріс-діафрагму.

3. Користуючись сухим об'єктивом х8, за допомогою плоского дзеркала, досягніть максимального освітлення поля зору.

4. Віднайдіть імерсійний об'єктив за його ознаками. Обертаючи «револьвер», надайте йому робочого положення.

5. Розмістіть на предметному столику мікропрепарат, нанесіть на нього краплю імерсійної речовини, закріпіть клемами

Імерсійною речовиною може бути:

- дистильована вода;

- різні види олій - кедрова, вазелінова, рицинова тощо.

Вибір імерсійної речовини залежить від виду об'єктива.

6. Під контролем зору опустіть імерсійний об'єктив у краплю

імерсійної рідини.

7. Обертаючи макрогвинт, знайдіть контури зображення.

8. За допомогою мікрогвинта досягніть максимальної чіткості.

9. Після закінчення роботи підніміть тубус, зніміть мікропрепарат, обережно витріть серветкою об'єктив, переведіть його у неробоче положення.
ІІ. Розгляд готових мікропрепаратів під імерсійною системою мікроскопа

Завдання

Вказівки до завдання

1. Розгляньте готові мікропрепарати

2. Зверніть увагу на:

● форму мікроорганізмів

● їх розміщення

● забарвлення

1.1 Розмістіть мікропрепарат на предметному столику

1.2. Промікроскопуйте під імерсійною системою

1.3. Замалюйте мікроскопічну картину у щоденник.


ІІІ. Принципи взяття матеріалу на мікробіологічні дослідження

1. Матеріал береться стерильним інструментарієм, дотримуючись правил асептики та антисептики

2. Вміщується у стерильний посуд (банки, пробірки, флакони), дотримуючись правил стерильності (над пальником)

● зразки крові, сироватки крові у флаконах. пробірках необхідно герметично закрити гумовими коркам

● матеріал з довкілля вміщують у нові поліетиленові пакети або стерильний скляний посуд і ретельно упаковують

3. Бажано, матеріал тут же після взяття посіяти на живильне середовище

4. Якщо матеріал доставляють до лабораторії, це необхідно зробити якнайшвидше

(не пізніше 2 год після взяття)

● транспортувати матеріал у закритому посуді, щоб запобігти розповсюдженню

мікроорганізмів у навколишньому середовищі

● дотримуватись температурного режиму

● запобігати впливу факторів навколишнього середовища(висушування, ії УФП, високих

температур)

● при потребі додавати консервуюче (транспортне) середовище

5. До кожної проби додається супроводжуюча документація

Будь – який матеріал, що забирається для дослідження, розглядайте як потенційно небезпечний!
ІV.Ознайомлення з класифікацією мікроорганізмів за ступенем небезпеки

За ступенем небезпечності патогенні для людини мікроорганізми поділяються на

4 групи:

І-ІІ група мікроорганізмів – сюди відносяться збудники висококонтагіозних інфекційних хвороб. які характеризуються важкими та стійкими розладами здоров’я у значної кількості хворих, високим рівнем летальності та швидким поширенням серед населення. Їх називають особливо небезпечні інфекції. Дослідження матеріалу проводиться у режимних лабораторіях згідно регламентуючого документа «Інструкція про протиепідемічний режим роботи з матеріалом, зараженим або підозрілим на зараженість збудниками інфекційних хвороб І –ІІ груп»

ІІІ група – до неї відносять збудників інфекційних хвороб. що характеризуються важкими та стійкими розладами здоров’я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя або здоров’я. Дослідження матеріалу проводиться у лабораторіях СЕС і лікувальних закладів.

До ІV групи належать збудники токсикоінфекцій, ентеритів, сепсису, представники нормальної мікрофлори людини, санітарно-показові мікроорганізми. Робота зі збудниками вимагає дотримання звичайного режиму, який забезпечує захист персоналу від внутрішньолабораторного зараження, надійне знезараження матеріалу, а також виключає можливість поширення інфекцій за межі лабораторії.
^ V. Принципи мікробіологічних досліджень основних методів

Важливою умовою ефективності лабораторних досліджень є доцільний вибір методу. Методи, які використовують у сучасних мікробіологічних лабораторіях:

1. Мікроскопічний - виявлення збудника під мікроскопом у мазках, виготовлених із патологічного матеріалу

2. Культуральний – посів досліджуваного матеріалу на поживні середовища. Виділення чистої культури збудника та його ідентифікація.

3. Серологічний – виявлення антитіл у сироватці крові або антигенної структури збудника у патологічному матеріалі.

4. Шкірно – алергійний – в основі методу лежить інфекційна алергія.

5. Експериментальний – зараження лабораторних тварин патологічним матеріалом для моделювання інфекції або виділення та ідентифікації збудника

6. Молекулярно- генетичні методи:

♦ метод гібридизації ДНК або РНК (метод ДНК або РНК - зондів)

♦ метод ланцюгової полімеразної реакції (ЛПР)

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної підготовки студентів до практичного заняття №2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» (для студентів зі спеціальністю...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Мікробіологія» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка