Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
НазваModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Сторінка9/11
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

B. Знижується тонус антигравiтацiйної мускулатури

C. Зменшується частота серцебиття та артерiальний тиск

D. П порiдшується дихання

* E. Усі відповіді вірні
У експерименті на тварині пошкоджена верхня частини завитка. Це призвело до порушення сприйняття звуків певної частоти. Якої?

* A. Низької

B. Середньої

C. Високої

D. Високої та низької

E. Порушень не було
Імпульси що генерують нюхові рецептори потрапляють:

A. .до талямусу

B. йдуть в нюхову кору через гіпоталямус

* C. проходять до мітральних клітин і звідси безпосередньо до нюхової кори

D. йдуть через внутрішню капсулу

E. проходять до мітральних клітин через ділянку смаку до нюхової кори
Якi рецептори вiдносяться до больових ?

A. тiльця Гольджi

B. колбочки Краузе

* C. вiльнi нервовi закiнчення

D. тiльця Мейснера

E. тiльця Пачiнi
Що характерного відбувається з боку сенсорних систем протягом стадії виснаження стресорної реакції?

A. Ускладнення формування утворень типу домінант.

B. Гальмування проведення сигналів нервовими волокнами.

C. Підвищення дискримінативної функції нервових центрів.

D. Гальмування діяльності нейрональних ланцюгів нервових центрів.

* E. Загальне підвищення порогів збудження рецепторних систем.
Яка з відповідей не характеризує властивості темпераменту холерика?

A. Енергійність

* B. Млявість

C. Дратівливість

D. Балакучість

E. Рухливість
Якi види гальмування вiдносяться до безумовного гальмування умовних рефлексiв?

A. Запiзнююче, згасаюче

B. Диференцiйоване, умовне гальмо

* C. Зовнiшнє, позамежне

D. Диференцiйоване, згасаюче

E. Умовне гальмо
При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку?

* A. Центр Брока

B. Звивина Гешля

C. Кутова звивина

D. Постцентральна звивина

E. Прецентральна звивина
У пацієнта в лівому оці за рахунок туберкульозного процесу уражена центральна частина сітківки. Що спостерігатиметься, якщо він дивитиметься тільки лівим оком?

A. Погіршення центрального зору

B. Порушення фотопічного зору

C. Порушення хроматичного зору

D. Порушення гостроти зору

* E. Всі відповіді вірні
Які частини очного яблука забезпечують рефракцію?

A. Рогівка

B. Кришталик

C. Склоподібне тіло

D. Зіниця

* E. Перші три пункти
Після травми голови людина втратила здатність розрізняти кому належить звук який вона чує – собаці чи кишці. Яка зона кори великих півкуль була пошкоджена ?

A. Ліва нижня лобова звивина

B. Ліва кутова звивина

* C. Ліва верхня скронева звивина, в її задній частині

D. Ліва задня центральна звивина

E. Права середня скронева звивина
Як називається око з нормальною оптичною силою при зменшенiй довжинi очного яблука?

A. еметропiчне

B. мiопiчне

C. усi вищевказанi

D. астигматичне

* E. гiперметропiчне
В ході експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1100 Гц умовного харчового рефлексу не виникало. Що лежить в основі цього явища?

A. Згасаюче гальмування.

B. Зовнішнє гальмування

C. Позамежне гальмування.

* D. Диференційоване гальмування.

E. Запізнювальне гальмування
Яким терміном І.П. Павлов позначив одночасно вироблюваний ланцюг умовних рефлексів як показник синтетичної діяльності кори головного мозку?

A. Імпритінг

B. Свідомість

* C. Динамічний стереотип

D. Інстинкт

E. Диференціювання
Лікар-окуліст виявив, що пацієнт не сприймає зелений колір. Яка в нього аномалія?

* A. Дейтеранопія.

B. Міопія.

C. Тританопія.

D. Гіперметропія.

E. Протанопія.
У пацієнта за допомогою аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків високої частоти. С пошкодженням яких структур це пов’язано?

A. Спіральних ганглієв

B. Кохлеарних ядер

* C. Нижньої частини завитка

D. Чотиригорб’я

E. Латеральних колінчатих тіл
Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає слабкий тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

A. Флегматичному

B. Сангвiнiчному

C. Холеричному

* D. Меланхолiчному

E. Астенiчному
В результаті поразки патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри і м'язів. Які шляхи уражені?

A. Латеральні спиннокортикальні

* B. Спинноталамічні

C. Медіальні спиннокортикальні

D. Передні спинномозочкові

E. Задні спинномозочкові
Внаслідок травми порушено сприйняття гіркого смаку. З порушенням якого нерва це пов’язано?

A. Зорового

B. Язикового

* C. Язикоглоткового

D. Трійчастого

E. Нюхового
В ході експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1110 Гц умовного харчового рефлексу не виникало. Що лежить в основі цього явища?

A. Згасаюче гальмування

B. Зовнішнє гальмування

C. Позамежне гальмування

* D. Диференційоване гальмування

E. Запізнювальне гальмування
Який ритм ЕЕГ характеризує стан активної діяльності людини?

A. Альфа-ритм

* B. Бета-ритм

C. Тета-ритм

D. Дельта-ритм

E. „Альфа-веретена”
Якi ознаки властивi паличковому (скотопiчному) зору?

A. периферiйне бачення

B. чорно-бiле бачення

C. нечiтке бачення

D. присмеркове бачення

* E. усi вiдповiдi вiрнi
Якi фази спостерiгаються в процесі розвитку позамежного гальмування?

A. Генералiзацiї, спецiалiзацiї

B. Спецiалiзацiї, парадоксальна, гальмiвна

C. Генералiзацiї, зрiвнювальна, гальмiвна

* D. Зрiвнювальна, парадоксальна, ультрапарадоксальна, гальмiвна

E. Парадоксальна, генералiзацiї, спецiалiзацiї
Якими одиницями оцінюється інтенсивність звуку?

A. Діоптріями

B. Дальтонами

C. Герцами

D. Люксами

* E. Децибелами
Якi з перелiчених дiлянок органiзму мають найменшу кiлькiсть рецепторiв, що сприймають механiчнi подразнення?

A. кiнчик язика

B. кiнчики пальцiв

C. слизова губ

D. шкiра шиї

* E. шкiра спини
Проводили дослідження сенсорних систем учнів старших класів. В результаті цього виявили, що при дії подразників в одній із сенсорних систем виникає не деполяризація, а гіперполяризація. Яка це сенсорна система?

A. Слухова

* B. Зорова

C. Нюхова

D. Смакова

E. Вестибулярна
Лікар-окуліст виявив, що пацієнт не сприймає червоний колір. Яка в нього аномалія?

A. Гіперметропія.

B. Міопія.

C. Дейтеранопія.

* D. Протанопія.

E. Тританопія.
При постійному носінні обручки на пальці ми перестаємо його відчувати. В той же час чітко відчувається легеньке доторкування. Чому?

A. Порушується функція іонних каналів епідерміса.

B. В тканинах під обручкою утворюється фіброзна тканина.

* C. Настала адаптація до тривалого подразнення.

D. Порушується кровообіг в тканинах.

E. Порушується структура тактильних рецепторів під кільцем.
При акомодації виникає:

A. Ззбільшення напруження у зв’язках кришталика

B. Зменшення кривизни кришталика

C. Розслаблення м’яза звужуючого зіницю

* D. Скорочення війкових м’язів

E. Збільшення внутрішньоочного тиску
Де розташований центр, що відповідає за чутливість правої половини тулуба і кінцівок?

A. Потилична ділянка кори зправа

B. Скронева ділянка кори зліва

C. Задня центральна звивина зправа

* D. Задня центральна звивина зліва

E. Потилична ділянка кори зліва
Яке значення в діяльності людини має диференціювання як вид внутрішнього гальмування?

A. Відволікання, переключання уваги

B. Забування

C. Тактовність, вихованість, вміння чекати

* D. Пізнання, розрізнення

E. Концентрування уваги
Чим обумовлена пресбіопія?

A. Втратою паличок сітківки у зв'язку з віком

B. Втратою прозорості кришталика у зв'язку з віком

* C. Віковими змінами еластичності кришталика

D. Віковими змінами форми очного яблука

E. Жодної із приведених причин
Які хвилі ЕЕГ характерні для глибокого ортодоксального сну?

A. Альфа-хвилі

B. Бета-хвилі

C. Тета-хвилі

* D. Дельта-хвилі

E. „Альфа-веретена"
У обстежуваного виявлено поразку зору в медіальних половинах полів зору обох очей. Яка частина зорового шляху уражена?

A. Зоровий нерв

B. Зоровий тракт

C. Борозна пташиної шпори

* D. Перехрестя зорового тракту

E. Латеральні колінчасті тіла
Якi утворення вiдносятся до внутрiшнього вуха?

A. вестибулярний канал

B. барабанний канал

C. перетинчастий канал

D. Рейснерова мембрана, основна мембрана з Кортiєвим органом, текторiальна мембрана

* E. усi вiдповiдi вiрнi
Якi ознаки властивi проекцiйним полям кори головного мозку?

* A. Мономодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд релейних ядер таламусу

B. Мономодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд асоціативних ядер таламусу

C. Полiмодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд специфiчних ядер таламусу

D. Полiмодальнiсть нейронів, забезпечення iнтегративних функцiй

E. Мономодальнiсть нейронів, забезпечення взаємодiї сенсорної та моторної iнформацiї
Який з процесів не властивий світловій адаптаціі?

A. Розпад родопсину.

B. Рефлекс звуження зіниці.

* C. Підвищення чутливості зоровоі системи до світла.

D. Розпад йодопсину.

E. Підсилення латерального гальмування в сітківці.
Постротаційний ністагм викликаний тривалим рухом

A. Водянистої вологи над війковим тілом в оці

B. Спиномозкової рідини над частинами мозкового стовбура, що містить присінкові ядра

C. Ендолімфи в напрямі до гелікотреми

* D. Ендолімфи у півколових каналах з послідовним згинанням купола і подразненням волоскових клітин

E. Перілімфи над волосковими клітинами, які мають занурені відростки у покривну мембрану
Який вплив на слуховий апарат обстежуваного створює тривала дія гучного звуку?

A. Викликає скорочення перетинчастого м’яза

B. Викликає скорочення стремінцевого м’яза

C. Викликає зменшення дії звука на внутрішнє вухо

D. Викликає зменшення чутливості до своєї мови

* E. Усі відповіді вірні
Який стан органiзму характеризується наступними ознаками: зниженням тонусу скелетних м'язiв, пiдвищенням сенсорних порогiв, зменшенням частоти дихання та серцевих скорочень, в ЕЕГ наявнiстю повiльних високоамплiтудних хвиль?

A. Неспання

B. Втома

C. Активна увага

D. Парадоксальний сон

* E. Ортодоксальний сон
До отоларінголога звернулася хвора зі скаргами на періодично виникаючий головний біль, відсутність відчуття запахів. Із анамнезу хворої було встановлено, що вона довгий час працювала із оцтовою кислотою. Рецептори якого аналізатора уражені у хворої ?

A. Терморецептори нюхового аналізатора.

B. Волюморецептори нюхового аналізатора.

* C. Хеморецептори нюхового аналізатора

D. Осморецептори нюхового аналізатора.

E. Механорецептори нюхового аналізатора
Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце.

A. Диференціювальне

B. Позамежне

C. Згасаюче

* D. Зовнішнє

E. Запізніле
Фізична діяльність у порівнянні з розумовою характеризується:

A. Великою напругою психічних функцій

B. Великим обсягом інформації, яка переробляється

C. Гіпокінезією

D. Меншою роллю динамічного стереотипу

* E. Великими енерговитратами
Якi з перелiчених дiлянок шкiри мають бiльшу кiлькiсть рецепторiв (на одиницю поверхнi), що сприймають механiчнi подразнення?

A. спина

B. шия

* C. кiнчики пальцiв рук

D. стегно

E. плече
На ЕЕГ у потиличних відведеннях зареєстровано альфа-ритм. Яким є стан досліджуваного?

A. Глибокий сон.

* B. Спокій із заплющеними очима

C. Спокою з відкритими очима

D. Стресу.

E. Стан наркозу
Який нерв забезпечує звуження зіниці?

A. Зоровий

B. Трійчастий

* C. Окоруховий

D. Очний

E. Ні один із зазначених
Центр акомодацiї ока знаходиться в:

A. бокових рогах спинного мозку

B. довгастому мозку

C. середньому мозку, ядрi четвертої пари черепних нервiв

* D. середньому мозку, ядрi третьої пари черепних нервiв

E. гiпоталамусi
У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини лівої півкулі(центр Брока). До яких наслідків це може привести?

* A. Порушення відтворення усної мови

B. Порушення розуміння усної мови

C. Порушення рахування

D. Порушення відтворювання письмової мови

E. Порушення розуміння письмової мови
Чоловік віком 70 років звернувся до лікаря зі скаргою на порушення слуху. Огляд виявив зменшення еластичності барабанної перетинки. Хворому було запропоновано користуватись портативним слуховим апаратом, який міститься за вухом і підвищує гостроту слуху. Який додатковий принцип може бути покладений в основу функціонування такого апарату ?

A. Проведення звуку через повітря.

* B. Проведення звуку через кістки черепу.

C. Електричне стимулювання вуха.

D. Вибіркове сприйняття тільки голосних звуків.

E. Вибіркове сприйняття тільки тихих звуків.
Які властивості основних нервових процесів покладено І.П. Павловим в основу розподілу на типи ВНД?

* A. Сила, врівноваженість, рухливість

B. Працездатність, врівноваженість, балакучість

C. Врівноваженість, рішучість, рухливість

D. Балакучість, рухливість, рішучість

E. Запальність, рухливість, дратівливість
Якi ознаки властивi колбочковому (фотопiчному) зору?

A. центральне бачення

B. чiтке бачення

C. денне бачення

D. кольорове бачення

* E. усi вiдповiдi вiрнi
У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. З поразкою якого нерва це пов'язано?

A. Блукаючого

* B. Трійчастого

C. Язикоглоткового

D. Під'язикового

E. Верхньогортанного
Альпініст знаходився в горах, які були покриті снігом, втратив темні окуляри, внаслідок чого тимчасово втратив зір. Чому?

A. Під дією світла синтезувався родопсин

* B. Під дією світла інтенсивно розпадався родопсин

C. Під дією світла синтезувався родопсин

D. Під дією світла розпадався родопсин

E. Під дією світла синтезувались як родопсин та йодопсин
При дії подразника у тварини збільшилася активність нейронів спірального вузла. Який подразник викликав цю реакцію?

A. Світло

B. Обертання з лінійним прискоренням
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconТк “буковель”
«Табір йоги». Цільова аудиторія: 14 18 років, кількість заїздів: 2 (13. 07. 2014-19. 07. 2014; 17. 08. 2014-23. 08. 2014), кількість...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПробне зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які виявили бажання...
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26 вересня 2013 року №85 «Про проведення пробного зовнішнього...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПлан Роботи студентської ради Волинського інституту економіки та...
Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 16. 09. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 07. 10. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconСтудентів 1 курсу стоматологічного факультету на 2013\2014 н р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозподіл Студентів природничо-географічного факультету за кімнатами...

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка