Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
НазваModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Сторінка2/11
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ D. Прищитоподібна залоз

E. Пiдшлункова залоза
Вопрос 41
Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?

A. Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами

B. Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами

C. Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами

^ D. Інсулiн - бета-клiтинами, глюкагон - альфа-клiтинам

E. Інсулiн - бета-клiтинами, калiкреїн - альфа-клiтинами
Вопрос 42
Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?

A. Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

^ B. Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гіперглікемі

C. Синтез глiкогену в печiнцi i м’язах, гiперглiкемiю

D. Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

E. Депонування глiкогену в печiнцi, мобiлiзацiю глiкогену з мя’зiв
Вопрос 43
У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?

^ A. Зменшення глюкоз

B. Збільшення глюкози

C. Зменшення білків

D. Збільшення білків

E. Зменшення кальцію
Вопрос 44
Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?

^ A. Інсулін

B. Глюкагону

C. Естрадіолу

D. Тестостерону

E. Паратгормону
Вопрос 45
У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

^ A. Тиреокальцитонін

B. Тироксину

C. Інсуліну

D. Альдостерону

E. Паратгормону
Вопрос 46
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

^ A. Прищитоподібних зало

B. Гіпофізу

C. Кори наднирників

D. Шишкоподібної залози

E. Тимусу
Вопрос 47
Вкажiть головнi функцiї таламусу?

A. Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку

B. Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї

C. Участь у мiжцентральних взаємодiях

D. Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)

^ E. Усi перерахованi
Вопрос 48
У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?

^ A. Сухожилкові рецептори Гольдж

B. М’язові веретена

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори
Вопрос 49
У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

^ A. Червоних яде

B. Вестибулярних ядер

C. Покришки

D. Чорної речовини

E. Ретикулярної формації
Вопрос 50
У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?

^ A. Нижні горбики покришк

B. Верхні горбики покришки

C. Чорна речовина

D. Ядра ретикулярної формації

E. Червоне ядро
Вопрос 51
У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:

^ A. Випрямлення та статокінетичн

B. Статичні позні шийні

C. Статичні позні вестибулярні

D. Міотатичні тонічні

E. Міотатичні фазичні
Вопрос 52
У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

^ A. М’язові веретен

B. Сухожилкові рецептори Гольджи

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори
Вопрос 53
Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

^ A. Латеральне колінчасте тіл

B. Медіальне колінчасте тіло

C. Асоціативні ядра таламуса

D. Супраоптичне ядро гіпоталамуса

E. Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса
Вопрос 54
Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

^ A. Між середнім і заднім мозко

B. Між проміжним і середнім мозком

C. Між довгастим і спинним мозком

D. Між проміжним і кінцевим

E. Між довгастим мозком і мостом
Вопрос 55
При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?

^ A. В ядрах Дейтерс

B. В руховій корі

C. В базальних гангліях

D. В червоних ядрах

E. В спинному мозку
Вопрос 56
У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

^ A. Nucleus vestibularis lateralis

B. Nucleus caudatus

C. Nucleus ruber

D. Nucleus reticularis medialis

E. Nucleus intermedius lateralis
Вопрос 57
Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?

A. Збiльшення мембранного потенцiалу

B. Інактивацiя Nа+-каналiв

C. Гальмування роботи селективного фiльтру

^ D. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

E. Усi вiдповiдi вiрнi
Вопрос 58
Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?

A. Вхiд К+ у клiтину

B. Вхiд Сl- у клiтину

C. Вихiд Ca++ з клiтини

D. Вхiд Na+ у клiтину

^ E. Вихiд K+ з клiтин
Вопрос 59
Лабiльнiсть тканини залежить вiд:

A. Величини мембранного потенцiалу

B. Довжини мiофiбрил

C. Активностi АТФ-ази

D. Сили подразнення

^ E. Тривалостi абсолютної рефрактерної фаз
Вопрос 60
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

^ A. Калієви

B. Натриівих

C. Калієвих та натрієвих

D. Кальцієвих

E. Натрієвих та кальцієвих
Вопрос 61
У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:

^ A. Іонні градієнт

B. Потенціал спокою

C. Потенціал дії

D. Збудливість

E. Рефрактерність
Вопрос 62
Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Магнієві

E. Хлорні
Вопрос 63
Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

^ A. Шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi

B. Статичнi рефлекси випрямлення

C. Статокiнетичнi рефлекси

D. Нiстагм голови та очей

E. Усi перерахованi
Вопрос 64
Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

^ A. Релейнi

B. Асоцiативнi

C. Інтраламiнарний комплекс

D. Неспецифiчнi

E. Ретикулярнi
Вопрос 65
Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

A. А - альфа

B. А - бета

C. А - гама

D. В

E. С
Вопрос 66
Якi механiзми збудження м'язових веретен?

A. Збудження альфа-мотонейронiв

B. Скорочення екстрафузальних волокон

^ C. Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волоко

D. Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

E. Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон
Вопрос 67
Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?

A. I - VIII

B. III - X

C. V - XII

D. VII - XII
Вопрос 68
Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?

A. Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

B. Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний

C. Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

D. Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова

^ E. Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальни
Вопрос 69
Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?

A. Дихальний, серцево-судинний

B. Травний, м'язового тонусу

C. Захисних рефлексiв, травний

D. Рухових рефлексiв, травний

E. М'язового тонусу, захисних рефлексiв
Вопрос 70
Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?

A. Мiж довгастим i спинним

^ B. Мiж довгастим i середнi

C. Мiж середнiм i промiжним

D. Пiсля вiддiлення мозочка

E. Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного
Вопрос 71
Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?

A. Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку

B. Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку

^ C. Перерiзати заднi корiнцi спинного мозк

D. Зробити перетин мiж довгастим i спинноим мозком

E. Зробити перетин мiж промiжним i середнiм мозком
Вопрос 72
Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?

A. Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

B. Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

C. Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

^ D. Зруйнувавши лабiринт

E. Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами
Вопрос 73
Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?

^ A. Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язко

B. Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

C. Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

D. Зруйнувавши лабiринти

E. Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами
Вопрос 74
Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

^ A. Гальмівних синапсі

B. Збуджувальних синапсів

C. Клітин Реншоу

D. Адренорецепторів

E. Холінорецепторів
Вопрос 75
При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

^ A. Через центральні синапс

B. Через нервово-м’язові синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами
Вопрос 76
Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?

^ A. Нервові центр

B. М’язи

C. Аферентні нерви

D. Еферентні нерви

E. Нервово-м’язові синапси
Вопрос 77
Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?

^ A. Просторова сумація збудженн

B. Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами

C. Часова сумація збудження

D. Принцип домінанти

E. Рециркуляція збудження
Вопрос 78
. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

^ A. Дофамінергічни

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних
Вопрос 79
Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?

^ A. Координацi

B. Дивергенцiя

C. Конвергенцiя

D. Принцип загального кiнцевого шляху

E. Принцип зворотного шляху
Вопрос 80
Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

^ B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслабленн

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
Вопрос 81
Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

^ E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скороченн
Вопрос 82
Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?

^ A. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiют

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
Вопрос 83
Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?

^ A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скороченн

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

E. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
Вопрос 84
Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconТк “буковель”
«Табір йоги». Цільова аудиторія: 14 18 років, кількість заїздів: 2 (13. 07. 2014-19. 07. 2014; 17. 08. 2014-23. 08. 2014), кількість...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПробне зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які виявили бажання...
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26 вересня 2013 року №85 «Про проведення пробного зовнішнього...
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconПлан Роботи студентської ради Волинського інституту економіки та...
Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства
Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 16. 09. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозклад занять (І семестр) 2013- 2014 н р. з 07. 10. 2013р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconСтудентів 1 курсу стоматологічного факультету на 2013\2014 н р

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconРозподіл Студентів природничо-географічного факультету за кімнатами...

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Modul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1 iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка