Загальна характеристика білків та їх склад
Скачати 395.56 Kb.
НазваЗагальна характеристика білків та їх склад
Сторінка4/4
Дата конвертації23.08.2013
Розмір395.56 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
1   2   3   4

^ Структура, властивості і функції РНК. Рибонуклеїнові кис­лоти, як і ДНК, являють собою полімерні сполуки, але відрізня­ються від неї за своїм хімічним складом. Вуглеводним компо­нентом у молекулі РНК замість дезоксирибози є рибоза, тимін зустрічається в дуже малих кількостях. Серед головних азотис­тих основ поряд з аденіном, гуаніном і цитозином фігурує ура­цил. Іншими словами, полімерний ланцюг молекули РНК складається з великої кількості таких мононук-леотидів, як аденілова, гуанілова, ци-тидилова й уридилова кислоти. Так само, як і в молекулі ДНК, вони зв'я­зані між собою З'.б'-фосфодіефірни-ми зв'язками. Молекула РНК скла­дається з одного полінуклеотидного ланцюга і не має, на відміну від ДНК, упорядкованої спіралізованої струк­тури (рис. 14). Спіралізовані струк­тури зустрічаються лише на корот­ких ділянках.

У деяких РНК виявляються місця, в яких комплементарні основи зв'язані одна з одною водневими зв'язками, проте ці міс­ця утворені не різними полінуклеотидними ланцюгами, а різни­ми ділянками однієї і тієї ж молекули:

У клітинах будь-яких біологічних об'єктів міститься три основні типи РНК: рибосомна РНК (рРНК), або структурна РНК (сРНК); транспортна РНК (тРНК) і інформаційна, або ма­трична, РНК (ІРНК). Всі ці типи РНК різняться за своїми властивостями, будовою, функціями і локалізацією в клітині. Зага­лом вміст РНК у клітині в 5-10 разів більше, ніж ДНК.

Основна частина РНК клітини (70-80%) припадає на долю рибосомної РНК, яка міститься в рибосомах - органоїдах кліти­ни, що беруть участь у біосинтезі білків. Рибосомна РНК порів­няно з іншими типами РНК має найбільшу молекулярну масу (у межах 0,5-2 млн.).

Транспортна РНК становить 10-20% усієї РНК клітини, має низьку молекулярну масу (23-30 тис., тобто складається з 75-90 нуклеотидів); тРНК не зв'язана з клітинними структурами і знаходиться в клітинах у розчиненому стані. Основна функція тРНК полягає в перенесенні амінокислот до місця синтезу біл­ків. Кожній з 20 амінокислот відповідає як мінімум одна тРНК.

Транспортна РНК відрізняється від інших типів РНК за сво­єю будовою. Її молекули нагадують форму листка конюшини (рис. 15). На одному кінці молекули тРНК розміщується трину-клеотидний залишок ЦЦА, однаковий для всіх тРНК. Цей зали­шок зв'язується з відповідною амінокислотою, створюючи ком­плекс амінокислоти з тРНК. На протилежному кінці молекули тРНК розташована ділянка, яка має назву антикодон. Він скла­дається з трьох нуклеотидних залишків, за допомогою яких тРНК "пізнає" своє місце на інформаційній РНК у процесі син­тезу білка.

Інформаційна РНК становить 3-5% усієї клітинної РНК. Вона дуже швидко синтезується (1 молекула - за 25 с) і розпадається

(протягом 3-5 хв.). Молекула іРНК

;,,,„.„ містить до 6000 мононуклетидних залишків. Молекулярна маса коли­вається від 500 тис. до 2 млн.

Для інформаційної РНК харак­терне те, що послідовність нуклеоти­дних залишків у її молекулі компле­ментарна одній з ділянок молекули ДНК (гену, або цистрону). Іншими словами, іРНК копіює інформацію з молекули ДНК чергуванням нукле­отидних залишків. Копіювання по­слідовності цих залишків здійсню­ється за відомим уже принципом комплементарності, причому аденіну в молекулі ДНК комплементарною основою в ланцюзі ІРНК є не тимін, а урацил.

У клітині міститься багато ви-Рис. 15. Будова молекул дів ІРНК, які різняться між собою нуклеотидним складом, порядком розміщення мононуклеоти-дів, молекулярною масою і структурою молекули. Така різнома­нітність ірнк пояснюється тим, що в клітині синтезуються ти­сячі різних білків, а склад кожного з них визначається строго специфічною іРНК. Оскільки послідовність амінокислот у мо­лекулі білка визначається послідовністю нуклеотидних залиш­ків у ланцюзі ДНК, яка, як ми вже знаємо, сама не бере участі в синтезі білків, то основна функція іРНК полягає в перенесенні цієї інформації від ДНК до синтезованого білка.

На закінчення треба сказати, що нуклеїнові кислоти назива­ють "молекулами життя", або "живими молекулами". У всіх організмів генетична інформація у вигляді унікальної і специ­фічної послідовності нуклеотидів, які чергуються в полінуклео-тидному ланцюзі, зосереджена в молекулі ДНК і знаходиться в центрі керування клітини - ядрі. Передача генетичної інформа­ції з покоління в покоління здійснюється шляхом самовідтво­рення точних копій батьківської ДНК, тобто реплікацією. У ядрі на окремих ділянках ДНК (генах) синтезуються ІРНК, які не­суть інформацію про необхідні клітині білки до розташованих у цитоплазмі рибосом, де і здійснюється його синтез:

ДНК -> РНК -> Білок.
1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика білків та їх склад icon2. Поняття та склад фінансової системи України
Загальна характеристика державних органів, що здійснюють керівництво фінансовою діяльністю
Загальна характеристика білків та їх склад icon1. Травл-сукупність фіз,хім,фізіол процесів,що заб обробку І перетвор...
О-ті: висока шв,здатн високомол сп всмокт швидше,ніж низькомол.,що залеж від ролі транскрипторних білків;висока залежність від достатності...
Загальна характеристика білків та їх склад iconЛекція: «Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика...

Загальна характеристика білків та їх склад icon«Історія кіно І телебачення». 2 курс, 4 семестр. Семінарське заняття...
Творчість О. Довженка. Загальна характеристика Творчість С. Ейзенштейна. Загальна характеристика
Загальна характеристика білків та їх склад iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з тактичної підготовки...
Склад та структура Збройних Сил України. Коротка характеристика роді військ. Військові формування які відносяться до підрозділу,...
Загальна характеристика білків та їх склад iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з тактичної підготовки...
Склад та структура Збройних Сил України. Коротка характеристика роді військ. Військові формування які відносяться до підрозділу,...
Загальна характеристика білків та їх склад iconПлан теми. Загальна характеристика філософії Середньовіччя, основні...
Лекція Філософія європейського Середньовіччя, епохи Відродження, Нового часу
Загальна характеристика білків та їх склад iconЛекція №7 обмін білків І нуклеїнових кислот
Під час травлення в шлунково-кишковому тракті білки розпадаються до амінокислот. Утворені амінокислоти використовуються для синтезу...
Загальна характеристика білків та їх склад iconСемінарські заняття семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Загальна характеристика білків та їх склад iconПлан. Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини...
Загальна характеристика земельного права : поняття, відносини та предмет правового регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка