Первомайський медичний коледж
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка1/5
Дата конвертації15.08.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :
«Фізіологія спинного мозку і стовбура головного мозку».
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Спинний мозок у ЦНС є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій вплив на функції організму за участі спінальних центрів, використовуючи їх координаційні механізми і зв'язки з органами-ефекторами.

Зі спинним мозком безпосередньо пов`язані і структури стовбурової частини головного мозку, які навіть схожі з ним за будовою. До стовбурової частини головного мозку відносяться такі життєво – важливі відділи головного мозку як довгастий мозок, задній і середній мозок. Ці відділи ЦНС головного мозку містять життєво – важливі нервові центри, ядра черепних нервів та провідні шляхи і мають велике значення в нервовому механізмі регуляції.

Ураження в ділянці стовбура головного мозку зумовлюють тяжкі порушення як автономних, так і рухових функцій організму. Тому знання фізіології цього відділу ЦНС має не тільки теоретичне, але й значне клінічне значення.

Лише знаючи закономірності діяльності спинного мозку та стовбурової частини головного мозку, можна зрозуміти роль усіх інших відділів ЦНС у регуляції фізіологічних функцій.
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .

А) проаналізувати зв`язок між будовою спинного мозку та стовбурової частини головного мозку та їх функціональними можливостями (В ІІ ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності проведення імпульсів по висхідним і нисхідним шляхам ЦНС( В ІІ ) ,

В) обгрунтувати зв`язок між різними відділами ЦНС та їх значенням для роботи нервової системи як єдиного цілого ( В ІІ ) .

Г) охарактеризувати зони іннервації спинно – м озкових і черепних нервів як периферичних нервів, що іннервують всю шкіру і скелетні м1язи людини і відповідають за всі види чутливості і рухову активність людини (В ІІ )

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив нервової регуляції на роботу всього організму та на пристосування організму до умов зовнішнього середовища,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології нервової системи,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами.
^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.
А) біологія
Б) хімія .
В) фізика .

Г) Анатомія людини


Еволюційний розвиток і будова

нервових клітин та збудливих тканин у тварин і людини.


1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

1. Поняття «проникненість мембран» ,

2. Поняття «дифузія» ,

« осмос», градієнт концентрації.
1.Будова і функції клітини як структурної одиниці організму.

2. Збудливі тканини та їх особливості будови.

Пояснити значення збудливих тканин для організму в цілому.

Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.

Пояснити поняття дифузії , осмосу та градієнту концентрації та їх значення в транспорті речовин через клітинну мембрану.

Пояснити зв`язок між будовою і функціональними можливостями клітини, збудливої тканини..

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в організмі під час хвороб нервової системи.
Вплив лікарських препаратів на нервову систему

Пов`язати зміни , які відбуваються при порушеннях іннервації з будовою і функціями різних органів.

Пояснити дію лікарських препаратів нервову систему

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

Всі попередні і послідуючі теми


Механізм виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах організму під впливом нервовоїрегуляції

Пояснити причини виникнення різних фізіологічних процесів в органах і системах під впливом нервової регуляції
^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.

2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1.Особливості будови спинного мозку. Спинно – мозкові нерви

2. Висхідні та низхідні провідні шляхи спинного мозку. Особливості функціонування пірамідного тракту.

3.Спиномозкові рефлекси. Спінальний шок, видові особливості

.4.Особливості будови довгастого мозку та мосту. Види черепно-мозкових нервів, функції.

5.Рефлекторна функція заднього мозку

6. Особливості будови середнього мозку. Децеребраційна ригідність. Статичні, статокінетичні, орієнтовні та сторожові рефлекси.
^ Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання, вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .


ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

ІІ


ІІ

ІІ

ІІ


Міждисциплінарна лекція .

Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .

Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .
Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання -

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»


5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .

^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .
Спинний мозок у ЦНС є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій вплив на функції організму за участі спінальних центрів, використовуючи їх координаційні механізми і зв'язки з органами-ефекторами.

Зі спинним мозком безпосередньо пов`язані і структури стовбурової частини головного мозку, які навіть схожі з ним за будовою. До стовбурової частини головного мозку відносяться такі життєво – важливі відділи головного мозку як довгастий мозок, задній і середній мозок. Ці відділи ЦНС головного мозку містять життєво – важливі нервові центри, ядра черепних нервів та провідні шляхи і мають велике значення в нервовому механізмі регуляції.

Ураження в ділянці стовбура головного мозку зумовлюють тяжкі порушення як автономних, так і рухових функцій організму. Тому знання фізіології цього відділу ЦНС має не тільки теоретичне, але й значне клінічне значення.

Лише знаючи закономірності діяльності спинного мозку та стовбурової частини головного мозку, можна зрозуміти роль усіх інших відділів ЦНС у регуляції фізіологічних функцій.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

  1. Особливості будови спинного мозку: сіра та біла речовини, передні, задні та бокові роги, сегментарність, потовщення. Спинно – мозкові нерви.

  2. Висхідні та низхідні провідні шляхи спинного мозку. Особливості функціонування пірамідного тракту.

  3. Спиномозкові рефлекси: розтягнення, ритмічні, тонічні, шкірні. Спінальний шок, видові особливості.

  4. Особливості будови довгастого мозку та мосту. Види черепно-мозкових нервів, функції.

  5. Рефлекторна функція заднього мозку: статичні та статокінетичні рефлекси, тонічні лабіринтні та шийні рефлекси.

  6. Особливості будови середнього мозку. Децеребраційна ригідність. Статичні, статокінетичні, орієнтовні та сторожові рефлекси.


До центральної нервової системи (ЦНС) належать спинний і головний мозок, які складаються із сірої та білої речовин. Сіра речовина - це скуп­чення тіл нервових клітин, які утворюють ядра, а біла речовина складаєть­ся з нервових волокон (відростків нервових клітин).
Спинний і головний мозок покриті трьома оболонками:

зовнішня -тверда,

середня - павутинна і

внутрішня - м'яка (або судинна), яка при­лягає безпосередньо до зовнішньої поверхні мозку.
Між кістками і твердою оболонкою є епідуральний простір, заповнений жировою тканиною і пом`якшує поштовхи і удари ( в головному мозку цей простір відсутній)

Між твердою і паву­тинною оболонами утворюється вузький субдуральний простір( заповнений сполучнотканинними волокнами).

Між речо­виною мозку, покритою м'якою та павутинною оболонами, знаходиться підпавутинний (субарахноїдальний) простір, заповнений спинномозковою рідиною.  1. Особливості будови спинного мозку: сіра та біла речовини, передні, задні та бокові роги, сегментарність, потовщення. Спинно – мозкові нерви.

Спинний мозок є нижчим і філогенетично найбільш давнім відділом ЦНС.
Він розташований у кістковому каналі хребетного стовпа, має сеґментну будову, що відбиває сеґментарний характер хребта:

- шийний відділ (8 сеґментів),

- грудний відділ (12 сеґментів),

- поперековий відділ (5 сеґментів),

- крижовий відділ (5 сеґментів) і

- куприковий(1 сеґмент).
Корінці поперекових і крижових сеґментів, проходячи майже прямовисно, утворюють кінський хвіст (cauda equina).
Закінчується спинний мозок кінцевою (термінальною) ниткою (filum terminale), що фіксується до задньої поверхні тіла другого куприкового хребця.
По довжині спинного мозку є 2 стовщення:

- шийне і

- попереково-крижове — місця виходу великої кількості нервових волокон .^ Спинний мозок:

А — в хребтовому каналі; Б — вид спереду; В — вид ззаду;

1 — продовгуватий мозок (medulla oblongata);

2 — передня серединна щілина (fissura mediana ventralis);

3 — задня серединна борозна (sulcus medianus dorsalis);

4 — шийне потовщення (intumescentia cervicalis);

5 — спинномозкові нерви (nn. spinales);

6 — попереково - крижове потовщення (intumescentia lumbosacralis);

7 — мозковий конус (conus medullaris);

8 — кінцева нитка твердої оболонки спинного мозку [filum terminale externum (durale)]
Спинний мо­зок складається з сірої і білої мозкової речовини.^ Об’ємна реконструкція (А) і поперечний розріз (Б) спинного мозку:

1 — сіра речовина (substantia grisea);

2 — біла речовина (substantia alba);

3 — задній корінець (чутливий) спинномозкового нерва [radix dorsalis (sensorialis) n. spinales)]

^ 4 — спинномозкові нерви (nn. spinales);

5 — спинномозковий ганглій (ganglion spinale);

6 — передній корінець (руховий) спинномозкового нерва [radix ventralis (motoria) n. spinales];

7 — задній канатик (funiculus dorsalis);

^ 8 — задній ріг (cornu dorsale);

9 — боковий канатик

(funiculus lateralis);

10 — передній ріг (сornu ventrale);

11 — передній канатик (funiculus ventralis)
Сіра речовина спинного мозку.

Нейрони спинного мозку утворюють сіру речовину у вигляді метелика.

Сіра речовина спинного мозку па по­перечному перетині має вигляд метелика або літери "Н". Розрізняють передні, задні і бічні роги сірої речовини спинного мозку, з'єднані широкою перетинкою сірої речовини — центральною проміжною центральною драглистою речовиною, че­рез яку проходить центральний канал( який є порожниною спинного мозку.
Передні роги сірої речовини утворені скупченням тіл переважно рухових нейро­нів, які утворюють у поздовжньому напрям­ку передні стовпи різної товщини. Мотонейрони, які дають свої аксони до м’язів. Усі нисхідні шляхи центральної нервової системи, що викликають рухові реакції, закінчуються на нейронах передніх рогів.
^ У задніх рогах (стовпах) сірої речовини містяться нейрони, які передають сигнали від чутливих нейронів. До них у складі задніх корінців прямують центральні від­ростки нейронів чутливих спинномозкових вузлів. Задні роги виконують головним чином сенсорні функції і передають сигнали у вищі центри, у симетричні структури протилежного боку або до передніх рогів спинного мозку.
^ У бічних рогах (стовпах) містяться центри вегетативної нервової системи.
У середній зоні сірої речовини (між заднім і переднім рогами) і на

верхівці заднього рога спинного мозку утворюється так звана драглиста речовина (желатинозна субстанція Роланда), що виконує функції

ретикулярної формації спинного мозку.
Спинний мозок людини містить майже 13 млн. нейронів, з них

3 % — мотонейрони, а 97 % — вставні.
Функціонально нейрони спинного мозку можна поділити на 5 основних груп:
1) мотонейрони, або рухові, — клітини передніх рогів, аксони яких

утворюють передні корінці і передають сигнали м’язовим волокнам;
2) до вставних нейронів спинного мозку належать клітини, які у залежності від ходу відростків поділяються на:

- спінальні, відростки яких галузяться в межах декількох суміжних сеґментів,

- інтернейрони, аксони яких проходять через декілька сеґментів або навіть з одного відділу спинного мозку в інший, утворюючи власні пучки спинного мозку;
3) проекційні інтернейрони, які формують висхідні шляхи спинного мозку. Інтернейрони одержують інформацію від спінальних гангліїв і розташовуються в задніх рогах. Ці нейрони реагують на больові, температурні, тактильні, вібраційні, пропріоцептивні подразнення;
4) симпатичні, парасимпатичні нейрони розташовані переважно

в бічних рогах. Аксони цих нейронів виходять зі спинного мозку в складі

передніх корінців;
5) асоціативні клітини — нейрони власного апарату спинного мозку, що встановлюють зв’язки всередині і між сеґментами.

Біла речовина представлена мієліновими і безмієліновими аксонами нейронів провідних шляхів, а також нейроглією і розташована зовні у вигляді 3-х пар канатиків (передніх, бічних, задніх).

Деякі з цих волокон не виходять за межі спинного мозку, інші, довші волокла з'єднують спинний мозок з головним.
Між передньою серединною щілиною і сірою речовиною є прошарок білої речовини, який називається білою спайкою ( туту волокна передніх канатиків переходять з одного боку на інший і відбувається їх перехрест)
^ Групи волокон, які виконують певну функ­цію, утворюють нервові провідні шляхи.
На задніх корінцях є потовщення — чутливий вузол спинномозкового нерва (спінальний ганглій), де розміщені тіла чутливих (афе­рентних) нейронів, периферичний аксон яких передає інформацію від периферичних ре­цепторів, а центральний аксон прямує до спинного мозку.
Через передні корінці вихо­дять рухові (еферентні) волокна — аксони рухових нейронів спинного мозку. Така функціональна поляризація корінців добре вияв­ляється після їх перерізання: передніх корінців — паралічем м'язів, задніх — втра­тою чутливості відповідних ділянок тіла.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
«Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та проведення збудження»
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка