Кредитно-модульний курс
НазваКредитно-модульний курс
Сторінка1/29
Дата конвертації19.06.2013
Розмір4.24 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ

В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова


ПОЛІТОЛОГІЯ:

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС
Видання 3-тє, перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів


Київ 2010


УДК 32.001(075.8)

ББК 66.0я73

П 11

В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч. посібник. – , 2010.368 с.
ISBN 966-378-1
Навчальний посібник є систематичним викладенням курсу політології згідно програми та стандартів Міністерства освіти і науки України. Розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання у відповідності з вимогами Болонського процесу. Написаний з урахуванням сучасних досягнень зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються політичної влади, політичної системи, політичних інститутів, держави, політичної культури, міжнародної політики. Аналізується досвід політичного розвитку зарубіжних країн та України.

Теоретичний матеріал курсу доповнений тестами, проблемними запитаннями, творчими завданнями, запитаннями для самоконтролю, політологічним словником. Для студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку.


Рис.: 1


Рецензенти:

Дяченко М.В., доктор філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії і політології, Харківська державна академія культури

Поліщук І.О., доктор політ. наук, доцент кафедри політології, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Фісун О.А., доктор філос. наук, проф. кафедри політології, Харківський національний університет ім. В.Н. КаразінаISBN 966-364-378-1


© В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова, 2010ЗМІСТПЕРЕДМОВА 6

ПЕРЕДМОВА 6

МОДУЛЬ 1 8

МОДУЛЬ 1 8

1.   ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 8

1.   ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 8

1.1   Виникнення політології, її розвиток та основні парадигми 8

1.1   Виникнення політології, її розвиток та основні парадигми 8

1.2   Предмет, методи та функції політології 14

1.2   Предмет, методи та функції політології 14

2.  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 24

2.  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 24

2.1   Політична думка у суспільствах стародавнього світу 24

2.1   Політична думка у суспільствах стародавнього світу 24

2.2   Політична думка періоду Середньовіччя 32

2.2   Політична думка періоду Середньовіччя 32

2.3   Політичні ідеї Відродження та Нового часу 35

2.3   Політичні ідеї Відродження та Нового часу 35

2.4   Історія розвитку політичної думки в Україні 49

2.4   Історія розвитку політичної думки в Україні 49

2.5   Основні напрямки розвитку політичної думки у Новітній час 63

2.5   Основні напрямки розвитку політичної думки у Новітній час 63

3.   ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА 83

3.   ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА 83

3.1   Зміст, походження та функції політики 83

3.1   Зміст, походження та функції політики 83

3.2   Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя 86

3.2   Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя 86

3.3   Поняття та структура влади, її легітимність 90

3.3   Поняття та структура влади, її легітимність 90

3.4   Політичні відносини та політичне життя суспільства 95

3.4   Політичні відносини та політичне життя суспільства 95

4   ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА ЯК ЇЇ БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 104

4   ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА ЯК ЇЇ БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 104

4.1   Політична система: поняття, структура, функції 104

4.1   Політична система: поняття, структура, функції 104

4.2   Природа, ознаки і функції держави 108

4.2   Природа, ознаки і функції держави 108

4.3   Устрій сучасної держави 111

4.3   Устрій сучасної держави 111

4.4   Громадянське суспільство і правова держава 117

4.4   Громадянське суспільство і правова держава 117

4.5   Національна держава на початку XXI ст. 125

4.5   Національна держава на початку XXI ст. 125

5.  ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ 131

5.  ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ 131

5.1   Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів 131

5.1   Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів 131

5.2   Демократія та її форми 147

5.2   Демократія та її форми 147

5.3   Сучасні виборчі системи 156

5.3   Сучасні виборчі системи 156

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 168

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 168

МОДУЛЬ 2 174

МОДУЛЬ 2 174

6   ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ 174

6   ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ 174

6.1   Політична партія як організація. Функції та типологія 174

6.1   Політична партія як організація. Функції та типологія 174

6.2   Громадські організації та рухи 182

6.2   Громадські організації та рухи 182

6.3   Становлення багатопартійності в Україні 189

6.3   Становлення багатопартійності в Україні 189

7.   ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 199

7.   ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 199

7.1   Політична еліта 199

7.1   Політична еліта 199

7.2   Формування політичної еліти в сучасній Україні 210

7.2   Формування політичної еліти в сучасній Україні 210

7.3   Політичне лідерство 216

7.3   Політичне лідерство 216

8.   ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 228

8.   ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 228

8.1   Політична свідомість: рівні, структура, типи 228

8.1   Політична свідомість: рівні, структура, типи 228

8.2   Політична культура 235

8.2   Політична культура 235

8.3   Політична культура сучасного українського суспільства 240

8.3   Політична культура сучасного українського суспільства 240

8.4   Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи 250

8.4   Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи 250

9.   ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ТЕЧІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 256

9.   ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ТЕЧІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 256

9.1   Традиційні соціально-політичні ідеї та течії 256

9.1   Традиційні соціально-політичні ідеї та течії 256

9.2   Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції 271

9.2   Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції 271

10.   МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 284

10.   МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 284

10.1   Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття, принципи та методи 284

10.1   Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття, принципи та методи 284

10.2   Тенденції розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації світу 289

10.2   Тенденції розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації світу 289

10.3   Міжнародні організації 295

10.3   Міжнародні організації 295

10.4   Євроатлантична і європейська інтеграція 298

10.4   Євроатлантична і європейська інтеграція 298

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 313

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 313

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 319

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 319

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК 328

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК 328


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Кредитно-модульний курс iconЛ. В. Борисова «Управлінське документування: Кредитно модульний курс»
Білобровко Т.І. «Управлінське документування: Кредитно – модульний курс»: навч метод посібник / Т.І. Білобровко, Л. В. Борисова;...
Кредитно-модульний курс iconКредитно модульний курс з освітнього менеджменту Навчальний посібник Переяслав Хмельницький 2008
Білобровко Т. І. Кредитно – модульний курс з освітнього менеджменту: навч посібник / Тетяна Іванівна Білобровко. Переяслав – Хмельницький,...
Кредитно-модульний курс iconШевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч посіб
...
Кредитно-модульний курс iconРекомендована література
Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс: навч посіб для студ вищ навч закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2009. – 416 с
Кредитно-модульний курс iconМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей:...
Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі
Кредитно-модульний курс iconМозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І.
Студент повинен знати: тенденції розвитку української мови на сучасному етапі, природу й функції мови, основні ознаки літературної...
Кредитно-модульний курс iconСемінар Грошовий ринок. Кредитно-грошова політика. Методичні вказівки
Основну увагу слід приділити таким поняттям, як депозитний І грошовий мультиплікатори, а також політиці “дорогих” І “дешевих” грошей....
Кредитно-модульний курс iconТ. Г. Шевченко європейська освітня інтеграція
Цілі, принципи та етапи формування Європейської системи вищої освіти в Україні. Європейська кредитно-трансферна система (естз). Принципи,...
Кредитно-модульний курс iconКурс «Математичний аналіз». Факультет кн, Програмна інженерія, І курс, 2 семестр 2012 р

Кредитно-модульний курс iconБазовий курс spe останній 1,5 річний курс з можливістю отримати Майстер...
Кожен окремий курс унікальний І самодостатній, а в поєднанні з іншими дозволяє фундаментально зрозуміти себе І інших
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка