Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
НазваМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка9/16
Дата конвертації20.06.2013
Розмір2.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

^ Типові задачі оцінки радіаційної обстановки

1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні РЗ.

2. Визначення припустимої тривалості перебування людей в зоні РЗ при встановленій дозі радіації.

3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на забрудненій місцевості.
^ Ситуаційна обстановка. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту.

Вихідні дані

Pвим - виміряний рівень радіації та час, коли його виміряли (tвим), Р/год;

tп - час початку перебування людей в зоні відносно часу аварії, год;

tp - задана тривалість роботи, год;

Косл - коефіцієнт ослаблення радіації спорудою, де перебувають люди;

Дуст - установлена гранична доза опромінення персоналу на одну робочу зміну.

Рішення

Розрахунок базуються на закономірності спаду рівня радіації, який описується емпіричною формулою:

Pt=P1tα, (1)

де P1 рівень радіації, перерахований на 1 годину після аварії, Р/год,

t — поточний час, що вираховується від моменту аварії, год;

а = 0,4 при аварії на АЕС (з реактором ВВЕР);

В першу чергу розраховують рівень радіації на першу годину після аварії:

P1=Pt∙ta=Pвим∙Kt , (2)

де Kt коефіцієнт перерахунку рівня радіації з будь-якого часу (t) на 1 годину після аварії (див. додаток 1).

Формулу для розрахунку дози радіації можна отримати з графіків зміни рівня радіації в часі (рис. 1а, 1б), де доза показана як заштрихована площа.

Точне значення площі, тобто дози опромінення, отримують інтегруванням формули (1) (рис. 1,а):

, (3)

де tк час закінчення перебування в зоні РЗ (tк=tп+tр). Цю формулу можна спростити, якщо замінити: P1t1–=P1tпtп=Pпtп; P1t1–=P1tкtк=Pкtк,

тоді формула для виконання розрахунку матиме вигляд:

, (4)

д
е Рп рівень радіації на початку перебування в зоні РЗ, Р/год;

Рк рівень радіації наприкінці перебування в зоні РЗ, Р/год.

Рис. 1. Закономірності спаду рівня радіації в зоні РЗ
В свою чергу ці рівні радіації визначаються так:

; (5)

, (6)

де Кп i Кк - коефіцієнти перерахунку рівня радіації з першої години після аварії (отримано за формулою (2)) відповідно на час tn та на час tк (див. додаток 1, табл. Д1).

Часто дозу радіації розраховують по спрощеній формулі та отримують приблизний результат (заштрихована площа на рис. 1,б).

, (7)

де Рсер - середнє значення рівня радіації за час роботи (tp) в зоні РЗ, Р/год.

. (8)

Спрощена формула дає дещо завищений результат, відносна похибка розрахунку по спрощеній формулі дорівнює:

. (9)

Приклад . Аварія на ядерному реакторі типу ВВЕР сталася в 6.00 годин. Рівень радіації в районі цеху (Косл=10) о 6 год. 15 хв. становив 100 Р/год. Яку дозу радіації отримає аварійна бригада за 3 год. роботи у приміщенні цеху, якщо вони почнуть роботу через 2 години після аварії? Гранична доза опромінення, установлена на одну зміну роботи, дорівнює Дуст=10 Р.

Рішення

1) Спочатку визначаємо значення часу у відносний системі (від моменту аварії - 7.00):

tвим=6 год. 15 хв.–6 год. = 15 хв. = 0,25 год.;

tn = 2 год.

tк = tn+tp = 2 + 3 = 5 год.

2) 3 додатку 1 знаходимо значення коефіцієнтів перерахунку t) для кожної з визначених величин часу (значення Кt розраховані для а=0,4, тобто для реактора ВВЕР);

для часу виміру рівня радіації: tвим = 0,25 год., Кt = 0,57;

для часу початку роботи: tn = 2 год., Кt = 1,31;

для часу закінчення роботи: tк =5 год., Kt =1,90.

3) Розраховуємо за формулою (2) значення рівня радіації на першу годину після аварії:

P1=РвимKt = 1000,57=57 Р/год.

4) Розрахуємо за формулами (5, 6) рівні радіації для моментів початку та закінчення роботи бригади:

5) Розраховуємо значення доз радіоактивного опромінення:

а) по точній формулі (4) для а=0,4:б) по спрощеній формулі (7):6) Відносна похибка розрахунку дози опромінення по спрощеній формулі становить:ВИСНОВОК

Доза радіації, яку отримає бригада під час ліквідації аварії становить ^ 10,5Р, що дещо перевищує установлену дозу 10 Р i потребує перегляду запропонованого режиму роботи.
Ситуаційна обстановка. Визначення допустимої тривалості перебування людей у зоні РЗ при установленій граничній дозі радіації

Посилаючи людей на забруднену місцевість, насамперед треба визначити скільки часу люди можуть там перебувати.

Вихідні дані:

Р1 рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;

Дуст установлена гранична доза радіації за одну робочу зміну, Р;

Косл коефіцієнт ослаблення радіації спорудою, де будуть працювати люди;

tn початок роботи в зоні РЗ, год.

Рішення

1) Спочатку слід розрахувати допоміжний параметр:

. (10)

2) Користуючись графіком (додаток 2), по відомим значенням та tп знаходять допустиму тривалість роботи.

Приклад. Визначити допустиму тривалість роботи аварійної бригади в будинку з Косл=7, якщо роботи почнуться через 5 годин після аварії, а Р1=70 Р/год. На одну зміну роботи установлена гранична доза радіації Дуст=10 Р.

Рішення

1) Розраховуємо значення допоміжного параметру за формулою (10):

.

2) По графіках (додаток 2) для =1 та tn=5годин знаходимо допустиму тривалість роботи, яка дорівнює tp=2 год.

ВИСНОВОК

В заданих умовах аварійна бригада може працювати не більше 2 годин, при цьому вона отримає дозу радіації не більше 10^ Р.
Ситуаційна обстановка. Визначення можливих втрат людей під час перебування на радіаційно забрудненій місцевості.
Можливі втрати людей розраховують, виходячи з отриманої дози радіації та часу, упродовж якого ця доза отримана. Якщо люди раніш вже отримали якусь дозу радіації, то треба врахувати ще і залишкову дозу радіації.

Якщо врахувати те, що організм людини через 4 доби після опромінювання починає виводити уражені клітини, то ті уражені клітини, що залишилися в організмі, умовно можна розглядати як залишкову дозу радіації (Дзап). Залишкова доза радіації залежить від часу, який минув після опромінювання і може бути виражена у відсотках від отриманої раніше дози (табл.2).

Таблиця 2

Час після опромінювання Тп.о., тижнів

1

2

3

4

5

Залишкова доза радіації d, %

90

75

60

50

42


При визначенні можливих втрат людей до розрахованої в задачі 1 дози додають залишкову дозу опромінення і з таблиці 3 знаходять очікувані втрати.

Таблиця З

Сумарна доза, Р

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Можливі втрати, %

0

5

15

30

50

70

85

95

100

100

Вихідні дані

Дточ — доза радіації, яку можуть отримати люди під час перебування в зоні РЗ;

Дп доза радіації, яка була отримана людьми попереднього разу;

Тп.о. час, який минув після попереднього опромінювання, тижнів.

Рішення

1) Визначити залишкову дозу радіації:

(11)

де d береться з таблиці 2 для відповідного значення Tмін.

2) Розрахувати сумарну дозу опромінювання:

Дточзал. (12)

3) Визначити по таблиці 3 очікувані втрати серед людей.

Приклад. Визначити можливі втрати людей із аварійної бригади, яка з попередніх розрахунків може отримати під час аварійної роботи дозу радіації Дточ=80Р. Відомо, що за два тижні до цього бригада отримала дозу радіації 32Р.
Рішення

1) Визначаємо залишкову дозу радіації (формула 11):

.

2) Розраховуємо за формулою (12) сумарну дозу радіації:

^ Дточзал=80+24=104 Р.

3) Визначаємо можливі втрати (див. таблицю 3). Втрати очікуються не більше 5% особового складу аварійної бригади.

ВИСНОВОК

Виконання аварійних робіт в наведених умовах приведе до можливих втрат, які не перевищать 5% від складу бригади. Наявність можливих втрат для даної аварійної ситуації є неприпустимою. Треба скоротити тривалість аварійних робіт або почати їх пізніше.

^ ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ


  1. Які показники визначаються при оцінці радіаційної обстановки?

  2. Які вихідні дані необхідно мати для точної оцінки радіаційної обстановки?

  3. Як привести рівні радіації, визначені у різні періоди, до однієї години після ядерної катастрофи?

  4. Наведіть методику визначення доз опромінення населення та персоналу, що перебували на забрудненій території.

  5. Від яких чинників залежить кількість радіаційних втрат?

  6. Як визначити допустиму тривалість перебування аварійних та рятувальних формувань на зараженій місцевості?

  7. Охарактеризуйте методику визначення ступеня зараження навколишнього середовища, в т.ч. техніки, продовольства та води.

Додаток 1

Таблиця Д1. Коефіцієнти перерахунку рівня радіації

на будь-який час t після аварії на АЕС (для реактора типу ВВЕР)

t, год.

Кt

t, год.

Кt

t, год.

Кt

0,25

0,57

2,50

1,44

6

2,04

0,30

0,61

2.75

1,49

6,5

2,11

0,50

0,75

3

1,55

7

2,17

0,75

0,89

3,25

1,60

7,5

2,24

1

1

3,50

1,65

8

2,30

1,25

1,09

3,75

1,69

8,5

2,35

1,5

1,17

4

1,74

9

2,41

1,75

1,25

4,50

1,82

9,5

2,46

2

1,31

5

1,90

10

2,51

2,25

1,38

5,50

1,97

11

2,60


Додаток 2


100

80

60

40
20
10

8

6

4
2
1

0,8

0,6

00,4
00,2
0,1

Допоміжний параметр , 1/год
Графік для визначення часу початку tп

та тривалості перебування tр людей в зонах радіоактивного зараження


0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8 10 20 40 60
Р1 – рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;

Ду – величина встановленої дози радіації, Р;

Косл – коефіцієнт ослаблення радіації будівлею, захисною спорудою тощо.

Додаток3

Таблиця Д3. Варіанти вихідних даних для завдань оцінки радіаційної обстановкиварі-анту

Рівень радіації на 6:15,

Рвим

Р/год

Відносний час початку роботи в зоні РЗ, tп, годин

Задана тривалість роботи,

tр, годин

Установлена доза радіації, Дуст,

Рентген

Коефіцієнт ослаблення, Косл

Раніше отримана доза радіації, Дп, Р

Час після останнього опромінення, Тп.о.

тижнів

1

2

3

4

5

6

7

8


305

0,5

1,5

25

5

14

1230

0,75

1,75

20

4

21

3110

1,25

2,5

15

2

72

2200

1,5

4,0

20

5

9

4330

2,0

2,5

15

4

13

1285

0,75

2,2

25

6

18

3170

1,25

3,5

20

7

75

2250

0,5

2,0

15

5

11

4135

1,5

3,5

25

2

52

1225

1,75

2,8

20

5

19

3


280

1,5

4,0

15

7

22

2150

2,0

4,5

25

2

17

4210

1,25

2,75

20

5

10

1290

2,0

2,5

15

4

12

3300

0,5

2,0

25

5

71

2210

0,75

3,25

20

10

25

4250

1,25

4,5

15

5

13

1170

1,5

2,0

25

2

49

3165

0,5

1,5

20

4

17

2125

2,0

2,5

15

2

67

1


200

0,5

1,5

25

5

14

2300

1,0

2,5

20

10

20

3150

1,5

3,0

25

4

50

4220

2,0

3,5

20

7

9

1305

0,75

2,8

20

4

18

2130

1,25

4,0

15

6

75

4210

1,5

2,5

25

7

11

1200

2,0

2,2

20

5

52

3130

0,75

3,8

15

2

19

2185

1,25

2,0

25

5

22

4


170

0,5

3,5

20

7

22

1150

1,5

2,8

15

2

17

3135

0,75

4,0

25

5

10

2225

1,5

4,5

20

4

12

4180

2,0

2,7

15

5

71

1
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці «Практика з еом» для студентів спеціальності 030403 “Міжнародні економічні...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни харківський державний технічний...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент»...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки для семінарських занятть по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних завдань із дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни київський національний університет...
Англійська мова: Методичні вказівки для студентів спеціальностей факультету «Дизайн» / Упор. Т. В. Барамикова, Л. П. Ільєнко, К....
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка