Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
НазваМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка15/16
Дата конвертації20.06.2013
Розмір2.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Промислові протигази


Марка коробки

Колір коробки

СДОР, від яких захищає протигаз

А

Коричневий

Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімі­катів, парів, органічних сполук (бензин, ацетон, бензол, сірководень, тетраетилсви-нець, толуол, спирт, ефір)

В

Жовтий

Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімі­катів, кислих газів і парів (сірчастий газ, хлор, сірководень, синильна кислота, оки­си азоту, фосген, хлористий водень)

Г

Одна половина чор­на, друга — жовта

Від парів ртуті, ртутьорганічних отруто­хімікатів на основі етилмеркурхлориду

Е

Чорний

Від миш'яковистого і фтористого водню

КД

Сірий

Від аміаку, сірководню та їх сумішей

БКФ

Зелений

Від парів органічних речовин, миш'яко­вистого і фосфористого водню

М

Червоний

Від окису вуглецю у присутності невели­ких кількостей аміаку, миш'яковистого та фосфористого водню, парів органічних Сполук

СО

Сірий

Від окису вуглецюПрактичне заняття № 5
^ ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У РАЗІ ВИБУХУ ГАЗОПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ
Практичне заняття має на меті:

 • закріпити теоретичні знання з питань організації проведення рятувальних і невідкладних робіт та підвищення стійкості підприємств у надзвичайних ситуаціях;

 • поглибити практичні навички з оцінювання обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші, прогнозування наслідків ситуації та планування відповідних дій начальника ЦО об’єкту;

 • уміти виконувати аналітичні та графічні розрахунки для оцінки ступеня руйнування будівель і споруд;

 • розвинути навички оповіщення населення у випадку НС, спричиненої вибухом газоповітряної суміші, та складання наказу начальника ЦО об’єкту на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт


Час проведення заняття - 2 години.

Місце проведення: спеціалізований клас

Матеріально-технічне забезпечення:

 • Методичний посібник - 25

 • Довідник - 25

 • Карта схема місцевості - 25.


Завдання до практичного заняття

 1. Ознайомитись з умовами ситуаційної задачі.

 2. Виконати аналітичні та графічні розрахунки (згідно варіанту), використовуючи наведений нижче приклад розрахунків.

 3. На підставі розрахунків провести прогнозування обстановки на об’єкті у разі вибуху газонебезпечної суміші

 4. Підготувати текст оповіщення робітників і службовців у разі виникнення НС на об’єкті

 5. Скласти наказ начальника ЦО об’єкту на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.


Звіт

про виконання індивідуального завдання студенти оформляють письмово згідно своїх варіантів, дотримуючись вищезазначених пунктів завдання, і представляють викладачеві в указаний термін для визначення якості роботи.
^ Умови ситуаційної задачі
Загальна обстановка і вихідні дані.

Об’єкт ЦО – підприємство (авторемонтний завод), розміщений на південній околиці м. Зарічанська – великого обласного центру з населенням

300 тис. осіб (рис.1). Підприємство виконує капітальний ремонт вантажних автомобілів. Виробничий процес організований в дві зміни:

 • перша зміна 150 осіб;

 • друга – 100 осіб.

На території підприємства (рис2) розміщено 17 будівель і споруд, в тому числі:

 • виробничий цех – промисловий будинок з металевим каркасом, бетонним заповненням (будинок №1);

 • адміністративний корпус – багатоповерховий будинок з металевим каркасом (будинок №2);

 • складські приміщення готової продукції, запчастин, ПММ, лаків, фарб, карбіду кальцію (будинки №3, 5, 7, 9, 10, 11);

 • допоміжні приміщення – майданчик прийому і видачі продукції (№4), пожежне водосховище (№6), компресорна (№8), пожежне депо (№12), гараж (13), бюро перепусток (№14), їдальня (№15), спортмайданчик (№16), газгольдерна (№17) на 25 т газоповітряної суміші.

За територією підприємства на хімічно небезпечному об’єкті знаходиться ємкість місткістю 50 т СДОР- аміаку.

Для захисту робітників і службовців є три герметичниі сховища з розрахунковим надлишковим тиском ∆ Рф=200 кПа і коефіцієнтом ослаблення радіоактивного випромінювання Косл=2000, місткість сховищ №1 – 50 осіб, №2 – 100 осіб; №3 – 100 осіб 100% робітників і службовців забезпечені промисловими протигазами марки “К”, що зберігаються поблизу робочих місць. Система ЦО та цивільного захисту на підприємстві організована наступним чином.

Для організації захисту працюючих створено штаб ЦО, котрий організовує роботу та управління службами ЦО, невоєнізованими формуваннями ЦО (рятувальними, протипожежними, медичними інженерно-технічними, транспортними та ін.). В кожній із змін заводу передбачені ланки: радіаційної і хімічної розвідки (РХР), зв’язку, група моніторингу та розвідки, команда пожежогасіння, група охорони громадського порядку, команда знезараження, ланки сховищ та ін.

Управління силами та засобами ЦО об’єкту забезпечується з трьох пунктів управління (ПУ), один з яких обладнаний в будинку заводоуправління(основний), другий (запасний) - в заміській зоні – с. Бикове, де розміщена філія підприємства, третій рухомий(запасний) – на автомобілі керівника підприємства.
^ Обстановка на підприємстві після вибуху газоповітряної суміші


№ п.п

Елементи підприємства

1

Виробничий цех

2

Адміністративний корпус

3

Склад готової продукції

4

Площадка прийому і видачі продукції

5

Склад рем. фонду

6

Протипож. водосховище

7

Склад запчастин

8

Компресорна

9

Склад паливо-мастильних матеріалів (ПММ)

10

Склад лаків і фарб

11

Склад карбіду кальцію

12

Пож. депо

13

Гараж

14

Бюро перепусток

15

Їдальня

16

Спорт майданчик

17

Газгольдерна

18

СТО авто техніки

Умовні позначення

- Повні руйнування

-Пошкоджений газопровід

- Сильні руйнування

- Пошкоджений водопровід

- Середні руйнування

- Пожежі

- Слабкі руйнування

- Сховища №1, №2, №3

- Завалений проїзд

- Протирадіаційні укриття

Рис. 2. Схема руйнувань

Згідно з планом цивільного захисту та цивільної оборони керівництвом підприємства проводяться теоретичні та практичні заняття з особовим складом формувань та тренування.

З командирами формувань періодично проводяться заняття з прогнозування можливої аварійної обстановки на території об’єкту та управління діями формувань у надзвичайних ситуаціях.
Загальна ситуаційна обстановка на час надзвичайної ситуації.

Погода та метеорологічні умови: день, хмарно, вітер північно-західний, середня швидкість вітру на висоті 30 км/год, що складає 8,3 км/год, а у приземному шарі 1м/с, температура повітря минус 10С.
Можлива обстановка і дії персоналу

під час вибуху ємкості з газоповітряною сумішшю.

О 12.00 год. внаслідок порушень правил безпеки при заповненні газгольдера на території заводу стався вибух газоповітряної суміші (споруда №17, див.рис.2).

Кількість газоповітряної суміші для проведення індивідуальних розрахунків по варіантах зазначена у таблиці 1. За основу в наведених нижче розрахунках взято 25 т. газоповітряної суміші (що позначено як варіант №0).

З метою організації ліквідації наслідків аварії та прийняття найбільш оптимального рішення керівництвом проводиться оцінка ситуації, що виникла.

Визначаються:

 • радіус зони детонаційної хвилі R1,

 • радіус дії продуктів вибухуR2,

 • радіус дії повітряної ударної хвилі R3 для надмірних тисків.

∆ Рф=10; 20; 30; 50 кПа.

Радіуси зон наносяться на карту чи план об’єкту.

За даними аналітичних та графічних розрахунків проводиться оцінка характеру руйнувань елементів підприємства, визначаються зони пожеж та зони можливого зараження території сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).
^ ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ
1.Виконання розрахунків

Аналітичні та графічні розрахунки проводяться з використанням довідникових матеріалів [1, с.96-102].

Приклад виконання аналітичних та графічних розрахунків за умов вибуху газоповітряної суміші на об’єкті у кількості 25 т. (варіант 0)

1. Визначимо радіус зони детонаційної хвилі R1 для ∆ Рф1 , який приймається постійним і рівним 1700 кПа [1]:

R1=17,5=17,5=17,5*2,9=50,75 ≈ 51 м,.

де ^ Q – кількість вибухонебезпечної речовини, т;

2. Визначимо радіус зони дії продуктів вибуху R2, що охоплює всю площу розльоту продуктів газоповітряної суміші в результаті детонації, де Рф2 змінюється від 1350 кПа до 300 кПа [1]:

R2=1,7*Р1=1,7*51=86,7 м;

3. Визначимо радіуси дії повітряної ударної хвилі

для Рф = 10, 20, 30, 50 кПа [1].

За графіком (рис.3) визначаємо:

R50 = 250 м, R30 = 300 м, R20 = 400 м, R10 = 1200 м.


^ 2.Прогнозування обстановки під час вибуху газонебезпечної суміші
Аналітичні розрахунки та аналіз ситуації показали, що надмірний тиск, створений вибухом, викликав руйнування елементів підприємства різного ступеня.

Руйнування будівель і споруд:

 • повні – склад ПММ №9 склад лаків і фарб №10, компресорна “8, склад запчастин №7, газгольдерна №17;

 • сильні – виробничий корпус №1, склад карбіду кальцію №11, ємкості СДОР (аміаку) за територією заводу, СТО №18;

 • середні - виробничий корпус №1, склад ремфонду №5, пожежне депо №12;

 • слабкі – гараж №13, бюро перепусток №14, адміністративний корпус “2, їдальня №15, склад №15, склад готової продукції №3.

На території біля споруд №1 і №5 утворились місцеві завали.

В результаті руйнувань можливі аварії на газових і енергетичних мережах, можливе виникнення окремих пожеж.

В зоні сильних руйнувань опинилися ємкості СДОР (аміаку), внаслідок чого можливе хімічне зараження території підприємства і ураження людей.

Начальник служби оповіщення та інформації, отримавши розпорядження керівництва підприємства, подає відповідний сигнал про факт виникнення

надзвичайної ситуації і періодично забезпечує необхідною інформацією працюючих та населення про обстановку в зоні лиха.
^ 3.Порядок оповіщення робітників і службовців
“УВАГА!”

Говорить начальник штабу ЦО об’єкту. О 12 год внаслідок порушення правил безпеки при заповненні газгольдера на території заводу стався вибух газоповітряної суміші. Є руйнування будівель і споруд різного характеру.

У будівлі виробничого корпусу виникли пожежі, в районі складу готової продукції виникли завали, можливе хімічне зараження території заводу СДОР (аміак).

Рішення керівництва АРЗ.

О 12 год 10 хв командири формувань ЦО викликані на ПУ ЦО об’єкту (адміністративний корпус №2), де директор заводу ставить задачу на проведення РіНР та організацію ліквідації наслідків аварії
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці «Практика з еом» для студентів спеціальності 030403 “Міжнародні економічні...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни харківський державний технічний...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент»...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки для семінарських занятть по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних завдань із дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни київський національний університет...
Англійська мова: Методичні вказівки для студентів спеціальностей факультету «Дизайн» / Упор. Т. В. Барамикова, Л. П. Ільєнко, К....
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка