Контрольні питання до змістового модулю II
Скачати 107.51 Kb.
НазваКонтрольні питання до змістового модулю II
Дата конвертації23.06.2013
Розмір107.51 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ II.

1.Ринок цінних паперів: поняття, функції, види, складові частини (сегменти).

2.Інфраструктура та інструменти фондового ринку.

3.Органи державного регулювання ринку цінних паперів.

4.Саморегулівні організації на ринку цінних паперів.

5.Фондова біржа: поняття, сутність, функції. Класифікація фондових бірж.

6.Порядок створення, ліцензування, реорганізації та ліквідації фондової біржі.

7. Види операцій на ринку цінних паперів України.

8.Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування.

9.Поняття учасників ринку цінних паперів. Класифікація учасників ринку цінних паперів.

10.Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

11.Відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів.

12.Продавець на ринку цінних паперів: емітент і власник цінних паперів.

13.Поняття про інвесторів на ринку цінних паперів. Класифікація інвесторів.

14.Правовий статус колективних (інституціональних) інвесторів на ринку цінних паперів.

15.Комерційні банки та їх роль на ринку цінних паперів. Кастодіальна діяльність банків.

16.Посередники на ринку цінних паперів: фінансові посередники та професіонали фондового ринку: задачі, функції та умови роботи на ринку цінних паперів.

17.Задачі і функції Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

18.Правовий статус організаторів торгівлі цінними паперами.

19.Торгово-інформаційні системи. Інтернет-трейдінг.

20Основні види операцій, закріплені за держателем реєстру. Трансферт-агенти та їх взаємозв'язок з держателем реєстру.

21.Правовий статус розрахунково-клірингових компаній на ринку цінних паперів.

22,Поняття про депозитарну та околодепозитарну діяльність. Задачі, функції та види операцій депозитаріїв.

23.Емісія цінних паперів: поняття, мета, основні етапи. Класифікація емісії.

24.Недобросовісна емісія.

25.Зловживання у процесі емісії цінних паперів.

26.Зміна порядку емісії цінних паперів

27.Особливості випуску (видачі) неемісійних цінних паперів.

28.Характеристика учасників емісійного процесу: емітента, депозитарія, андерайтера, клірингової організації, реєстраторів.

29.Поняття про обіг цінних паперів. Форми обігу.

30.Особливості первинного та вторинного обігу цінних паперів.

31.Облікова система та її роль в обігу цінних паперів.

32.Особливості емісії цінних паперів банків.

33.Особливості емісії цінних паперів підприємств.

34.Порядок випуску та погашення облігацій підприємств, акціонерних товариств.

35.Порядок випуску та погашення облігацій місцевої позики (внутрішньої та зовнішньої).

Порядок випуску та погашення облігацій державної позики (внутрішньої та зовнішньої).

 1. Порядок випуску та погашення банківських облігацій.

 2. Поняття та порядок випуску єврооблігацій.

 3. Конвертація облігацій.

 4. Особливості емісії та реєстрації випуску цільових облігацій.

 5. Казначейські зобов'язання України. Відмінність від облігацій.

 6. Випуск, обіг та погашення казначейських зобов'язань.

 7. Ощадні (депозитні) сертифікати: поняття, підстава випуску, реквізити, особливості обігу.

 8. Історичні етапи походження векселя за межами України.

 9. Історія вексельного обігу на території України.

 10. Загальна характеристика векселя. Ознаки векселя.

 11. Вексельна правоздатність за чинним законодавством України.

 12. Реквізити векселя. Оригінал та копії переказного векселя.

 13. Випуск і обіг простих векселів.

 14. Випуск і обіг переказних векселів.

 15. Вексельні застереження та вексельні вказівки.

 16. Строк платежу за векселем. Платіж.

 17. Аваль векселя.

 18. Індосамент векселя. Види індосаменту. Цесія векселя.

 19. Акцепт переказного векселя.

 20. Протест векселя. Види протесту.

 21. Цивільні правочини з векселем.

 22. Банківські операції з векселем.

 23. Казначейський вексель.

 24. Податкові векселя.

 25. Банківський вексель.

 26. Загальна характеристика іпотечних цінних паперів. Випуск та обіг іпотечних цінних паперів.

 27. Іпотечні цінні папери як інструмент сек'юритизації іпотечних активів. Способи передачі прав за іпотечними цінними паперами.

 28. Заставна: поняття, форма і зміст, порядок передачі, реалізація прав за заставною.

 29. Використання заставної для рефінансування.

 30. Іпотечна облігація: поняття, порядок емісії, обіг та погашення. Види іпотечних облігацій.

 31. Іпотечний сертифікат: поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

 32. Види іпотечних сертифікатів. Відмінність від іпотечних облігацій.

 33. Поняття та загальна характеристика фонду операцій з нерухомістю.

 34. Характеристика сертифіката фонду операцій з нерухомістю (сертифіката ФОН): поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

 35. Поняття і основні види похідних інструментів. Види деривативів.

 36. Форвардні контракти: поняття, форма і реквізити. Види форвардних контрактів.

 37. Ф'ючерсні контракти: поняття, основні властивості, зміст, призначення, порядок оформлення та реалізації.

 38. Відмінність ф'ючерсних контрактів від форвардних. Види ф'ючерсів.

 39. Опціони: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

 40. Класифікація опціонів. Опційний ф'ючерс.

 41. Свопи: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

 42. Види свопів. Договори «своп».

 43. Варанти: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації. Види варантів.

 44. Характеристика стрипів та депозитарних розписок.

 45. Маржа: поняття та види.

 46. Поняття та характеристика фондових індексів. Ставка ІЛВОК.

 47. Ринок цінних паперів: поняття, функції, види, складові частини (сегменти).

 48. Інфраструктура та інструменти фондового ринку.

 49. Органи державного регулювання ринку цінних паперів.

 50. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів.

 51. Фондова біржа: поняття, сутність, функції. Класифікація фондових бірж.

 52. Порядок створення, ліцензування, реорганізації та ліквідації фондової біржі.

 53. Види операцій на ринку цінних паперів України.

 54. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування.

 55. Поняття учасників ринку цінних паперів. Класифікація учасників ринку цінних паперів.

 56. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

 57. Відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів.

 58. Продавець на ринку цінних паперів: емітент і власник цінних паперів.

 59. Поняття про інвесторів на ринку цінних паперів. Класифікація інвесторів.

 60. Правовий статус колективних (інституціональних) інвесторів на ринку цінних паперів. '

 61. Комерційні банки та їх роль на ринку цінних паперів. Кастодіальна діяльність банків.

 62. Посередники на ринку цінних паперів: фінансові посередники та професіонали фондового ринку: задачі, функції та умови роботи на ринку цінних паперів.

 63. Задачі і функції Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

 64. Правовий статус організаторів торгівлі цінними паперами.

101.Торгово-інформаційні системи. Інтернет-трейдінг.

102.Основні види операцій, закріплені за держателем реєстру. Трансферт-агенти та їх взаємозв'язок з держателем реєстру.

103.Правовий статус розрахунково-клірингових компаній на ринку цінних паперів.

104.Поняття про депозитарну та околодепозитарну діяльність. Задачі, функції та види операцій депозитаріїв.

105.Емісія цінних паперів: поняття, мета, основні етапи. Класифікація емісії.

106.Недобросовісна емісія.

107.Зловживання у процесі емісії цінних паперів.

108.Зміна порядку емісії цінних паперів

109.Особливості випуску (видачі) неемісійних цінних паперів.

110.Характеристика учасників емісійного процесу: емітента, депозитарія, андерайтера, клірингової організації, реєстраторів.

111.Поняття про обіг цінних паперів. Форми обігу.

112.Особливості первинного та вторинного обігу цінних паперів.

113.Облікова система та її роль в обігу цінних паперів

114.Особливості емісії цінних паперів банків.

115.Особливості емісії цінних паперів підприємств.

116.Особливості емісії корпоративних цінних паперів.

117.Особливості емісії державних цінних паперів.

118.Особливості емісії муніципальних цінних паперів.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І

 1. Історичний нарис походження цінних паперів. Походження поняття «цінні папери».

 2. Законодавче та доктринальне (економічне та юридичне) визначення цінних паперів.

 3. Правова природа цінних паперів. Сутність подвійної природи цінних паперів.

 4. Відмінність цінних паперів від легітимаційних знаків, грошей.

 5. Істотні (економічні та юридичні) ознаки цінних паперів.

 6. Функції цінних паперів.

 7. Класифікація цінних паперів за різними підставами.

 8. Цінні папери як об'єкт цивільних правовідносин. Значення цінних паперів у цивільному та торгівельному обігу.

 9. Поняття та ознаки бездокументарних цінних паперів.

 10. Знерухомлення цінних паперів: поняття та порядок здійснення.

 11. Дематеріалізація випуску цінних паперів: поняття та порядок здійснення.

 12. Порядок емісії цінних паперів у бездокументарній формі.

 13. Глобальний сертифікат: поняття та порядок оформлення. Тимчасовий глобальний сертифікат.

 14. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах. Рахунки у цінних паперах.

 15. Особливості електронного обігу цінних паперів. Перехід та реалізація права власності на бездокументарні цінні папери.

 16. Реєстр власників іменних цінних паперів.

 17. Послуги зберігана цінних паперів та їх оформлення.

 18. Блокування бездокументарних цінних паперів.

 19. Поняття та види акціонерних товариств. Статутний капітал акціонерного товариства.

 20. Порядок збільшення і зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

 21. Акція як цінний папір. Види акцій.

 22. Реквізити акції. Права, які засвідчує акція.

 23. Види ціни акції. Доходи акціонерів.

 24. Етапи емісії акцій.

 25. Додатковий випуск акцій.

 26. Купівля-продаж та викуп акцій.

 27. Види та порядок здійснення обтяження акцій.

 28. Інститути спільного інвестування. Венчурні фонди.

 29. Інвестиційний сертифікат як пайовий цінний папір: поняття, правова природа, реквізити, порядок випуску та погашення.

 30. Порядок публічного (відкритого) та приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів.

 31. Поняття та ознаки облігації. Відмінність облігації від акції.

 32. Класифікація облігацій. Реквізити облігації.

 33. Порядок випуску та погашення облігацій підприємств, акціонерних товариств.

 34. Порядок випуску та погашення облігацій місцевої позики (внутрішньої та зовнішньої).

 35. Порядок випуску та погашення облігацій державної позики (внутрішньої та зовнішньої).

 36. Порядок випуску та погашення банківських облігацій.

 37. Поняття та порядок випуску єврооблігацій.

 38. Конвертація облігацій.

 39. Особливості емісії та реєстрації випуску цільових облігацій.

 40. Казначейські зобов'язання України. Відмінність від облігацій.

 41. Випуск, обіг та погашення казначейських зобов'язань.

 42. Ощадні (депозитні) сертифікати: поняття, підстава випуску, реквізити, особливості обігу.

 43. Історичні етапи походження векселя за межами України.

 44. Історія вексельного обігу на території України.

 45. Загальна характеристика векселя. Ознаки векселя.

 46. Вексельна правоздатність за чинним законодавством України.

 47. Реквізити векселя. Оригінал та копії переказного векселя.

 48. Випуск і обіг простих векселів.

 49. Випуск і обіг переказних векселів.

 50. Вексельні застереження та вексельні вказівки.

 51. Строк платежу за векселем. Платіж.

 52. Аваль векселя.

 53. Індосамент векселя. Види індосаменту. Цесія векселя.

 54. Акцепт переказного векселя.

 55. Протест векселя. Види протесту.

 56. Цивільні правочини з векселем.

 57. Банківські операції з векселем.

 58. Казначейський вексель.

 59. Податкові векселя.

 60. Банківський вексель.

 61. Загальна характеристика іпотечних цінних паперів. Випуск та обіг іпотечних цінних паперів.

 62. Іпотечні цінні папери як інструмент сек'юритизації іпотечних активів. Способи передачі прав за іпотечними цінними паперами.

 63. Заставна: поняття, форма і зміст, порядок передачі, реалізація прав за заставною.

 64. Використання заставної для рефінансування.

 65. Іпотечна облігація: поняття, порядок емісії, обіг та погашення. Види іпотечних облігацій.

 66. Іпотечний сертифікат: поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

 67. Види іпотечних сертифікатів. Відмінність від іпотечних облігацій.

 68. Поняття та загальна характеристика фонду операцій з нерухомістю.

 69. Характеристика сертифіката фонду операцій з нерухомістю (сертифіката ФОН): поняття, форма і зміст, порядок емісії, обіг та погашення.

 70. Поняття і основні види похідних інструментів. Види деривативів.

 71. Форвардні контракти: поняття, форма і реквізити. Види форвардних контрактів.

 72. Ф'ючерсні контракти: поняття, основні властивості, зміст, призначення, порядок оформлення та реалізації.

 73. Відмінність ф'ючерсних контрактів від форвардних. Види ф'ючерсів.

 74. Опціони: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

 75. Класифікація опціонів. Опційний ф'ючерс.

 76. Свопи: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації.

 77. Види свопів. Договори «своп».

 78. Варанти: поняття, основні властивості, зміст, порядок оформлення та реалізації. Види варантів.

 79. Характеристика стрипів та депозитарних розписок.

80.Маржа: поняття та види.

81.Поняття та характеристика фондових індексів.

Схожі:

Контрольні питання до змістового модулю II iconПитання до підсумкового модульного контролю із змістового модулю...
...
Контрольні питання до змістового модулю II iconПитання до другого модулю
Термін на який складається план локалізації, ліквідації аварій на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки
Контрольні питання до змістового модулю II iconПитання на усний контроль (за темами І модулю) з навчальної дисципліни «Документознавство»
Бібліографія, бібліологія, книгознавство та їх бачення змісту поняття „документ”
Контрольні питання до змістового модулю II iconПитання до модулю 1
Національний та літературний тип мови. Складові національної мови. Основні ознаки літературної мови
Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання
Формаційний та цивілізаційний підходи до історії розвитку людства: спільне та відмінне
Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання для підготовки до заліку
Органи конституційного контролю в механізмі правової охорони Конституції України
Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання до іспиту з дисципліни «Соціальна робота»
Охарактеризуйте типологізацію теорій соціальної роботи як форму наукового дослідження
Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий аналіз
Контрольні питання до змістового модулю II iconКонтрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Економічні категорії, закони І принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка